Semi-profs begonnen wel enthousiast maar met matig spel aan competitie Aanvalslinie van de VS Vers stelde teleur tegen DWS Enschedé hield PSV met goed spel gemakkelijk in bedwang HFC, Zeeburgia, HBS en Frisia winnaars op de eerste dag RCH speelde alleen in eindfase goed voetbal tegen SHS Vier Ajacieden kregen zondag nieuwe regenjas HET AROL- TOERNOOI Nederlaag in match met tien doelpunten Den Oude scoorde tegen zijn oude club DE UITSLAGEN Onfortuinlijk Fortuna Degelijk spel Zenuwachtig Zuinig ADO Amsterdam op schot Vijftien spelers voor het voorlopig Oranje-team Sensationeel Haarlem stuurde DFC met 4-1 nederlaag naar Dordrecht Toto van KNVB ook open voor donateurs EDO won in Vlaardingen Goed voetbal ondanks enkele invallers Vier wedstrijden voor het amateurelftal KNVB trok voorstel voor cautiebedrag in Damesvoetbalploeg arriveerde te Iaat MAANDAG 26 AUGUSTUS 1957 EN ZO IS GISTEREN dan voor de semi-profs uit de ere divisie de competitie 1957-1958 begonnen. Na enkele weken intensief onderhandelen zijn enkele tientallen spelers van club veranderd voor bedragen die variëren van een ton, welke som Sparta voor de Volendamse spil Schilder be taalde, tot drieduizend gulden, waarvoor de amateurspelers overgingen naar het betaalde voetbal. Bovendien krijgt het Nederlandse publiek in de loop van het jaar spelers van acht nationaliteiten te zien op de velden, want de managers van de diverse clugs hebben aanzienlijk verder gekeken dan hun neus lang is. Vooral Suriname bleek een belangrijke hoe veelheid voetballers te herbergen, die wel eens iets met hun benen willen verdienen, zodat in de afgelopen weken de lijnvliegtuigen steeds weer een passagier vervoerden, die in zijn koffer een paar voetbalschoenen had ingepakt. Met frisse moed is men dus aan de schier onafzienbare reeks van vierendertig wedstrijden begonnen. De toeschou wers zowel als de spelers zelf en uiteraard is het in geen enkel opzicht verantwoord een voorspelling te doen. Wèl is het waarschijnlijk dat de clubs die verleden jaar in de kop groep eindigden ook dit jaar weer zullen doordringen tot de hoogste regionen, maar voor het overige kan men bij lange na geen prognose geven. Ook de wedstrijden die gisteren gespeeld zijn bieden bitter weinig houvast. Hoewel er zoals dat gebruikelijk is bij voetbal toch enkele vrij verrassende uitslagen geboekt werden. Wat moet men bijvoorbeeld denken van de één-twee nederlaag van de profclub Fortuna tegen het matig ver sterkte GVAV, van het gelijke spel (vier-vier) dat DOS het zo sterke Fijenoord afdwong en van de onverwacht grote overwinning van het zojuist gepromoveerde ADO op Elink- wijk, dat niet minder dan vier spelers uit de West heeft laten komen. Nu kan als verontschuldiging voor de Utrechte naren misschien aangevoerd worden dat het gisteren nu niet bepaald het weer was waaraan de Surinamers gewend waren. Maar wanneer het klimaat inderdaad een factor voor het matige spel van Elinkwijk is geweest dan ziet het er nu de herfst al vrij vroeg het offensief heeft geopend be paald somber uit voor de Utrechtenaren. Dat alle moeite voor twee verenigingen volkomen tever geefs zal zijn staat al bij voorbaat vast. Twee elftallen zullen namelijk omstreeks mei van het volgend jaar vertrekken naar de eerste klasse. En dat is voor alle semi-profs in de ere-divisie eigenlijk een naar idee. Het leven van een voet baller is tegenwoordig hard, maar winstgevend. En dat ver goedt veel, zo zeggen de betaalde voetballers. Het lijkt vreemd, maar van de vier doelpunten welke PSV tegen Enschedé heeft gemaakt, was er niet een afkomstig van Trevor Ford. De Brit die af en toe demon streerde een knap voetballer te zijn heeft wel enkele kansen gehad maar hij faalde sa voor het doel. Beter voldeed de 24.000 toe schouwers 't spel van Lenstra die ondanks de hinder van een amper onderdrukte griep twee gave doelpunten maakte en het voornaamste werk verrichtte voor de twee treffers van de Duitse midvoor Seemann, Jansen voegde hier nog een doelpunt aan toe en zo won Enschedé met vijfvier. In Enschedé was men niet gerust op de tegenstand welke Ford geboden moest «St worden. Spil Frölich werd gesteund door *1 de kanthalfs Schaap en Voges en daar de backs Busschers en Odenthal behalve aan hun directe tegenstanders ook een oogje waagden aan de strijd tussen Frölich en Ford was er van de PSV-midvoor niet veel heil te verwachten. PSV nam de lei ding toen Dillen in de dertiende minuut doorliep op een diepte-pass en inschoot. In die periode speelde PSV beter, maar doordat Dillen te veel schoot en te weinig combineerde bleef het gevaar beperkt. Aan de andere kant dwarrelden de voorzetten slÉllr van Lenstra door de PSV-defensie waar f?' "WÊÊr^ Seemann en Jansen attent waren op elke mogelijkheid. In de zeventiende minuut snelde Lenstra op tijd'tóe op een pass van -de goed op dreef zijnde Voges (éénriéén) en drie minuten later mikte Lenstra nog juist in de vrije ruimte voor Seemann (tweeéén). Ford miste daarna een een voudige kans. Kruiver zorgde in de 36ste minuut voor de gelijkmaker. Na de rust had Enschedé een overwicht dat in het tweede kwartier uitgebuit werd. Lenstra omspeelde Brusselers en Van Tuijl en na zijn pass kon Seemann rustig richten. Jansen maakte er viertwee van en Lenstra zorgde voor vijftwee na aarzelend terugspelen van Wiersma. Brusselers kon op de doellijn een derde treffer van Lenstra verhinderen. Van den Heuvel en Kruiver haalden de score tenslotte nog op tot vijfvier. Eredivisie: BW-Rapid 22; Am- sterdam-NAC 32; Fortuna-GVAV 12; Feyenoord-DOS 44; NOAD- Sparta 0—3; WV-Blauw Wit 2—0; Elinkwijk-ADO 14; Ajax-MVV 40; Enschedé-PSV 54. g Eerste divisie A: VSV-DWS 0—3. Eerste divisie B: SHS-RCH 64. Tweede divisie B: Be Quick-Veloci- tas 33. 30ooooooocoooocoocoocoooooocoocxxxxxxxxxx>c>oooooooooooocx Vier minuten na de hervatting werd het drievier door de goed spelende Van de Bogert, maar achttien minuten later zorg de Cor van der Gijp met een hard, diago naal schot voor viervier. Feijenoord dat met vier invallers speel de, kreeg nog talloze kansen maar door het goede verdedigen van De Munck bleef de stand ongewijzigd. De Munck is al gepasseerd en Meer man heeft de bal maar voor het in koppen. Hij slaat de bal echter met de handen in het lege doel en onthoudt zo zijn ploeg een doelpunt. Trevor Ford, PSV's kanon, dat zondag vernageld bleek. Landskampioen Ajax heeft in Amster dam evenals MVV geen al te beste indruk achter gelaten. Het werd een matige ver toning die terecht door Ajax met viernul werd gewonnen. De Ajacieden hadden ver sterking gekregen van Feldmann (ex- Enschedé) voor ongeveer vijfendertig mille en deze speler bleek verrassend coed in het Ajax-elftal te passen. Evenals trou wens de IJmuidenaar Snoeks die in de voorhoede een geduchte aanwinst beteken de. De uitblinker was echter de jeugdige Swart, die vooral opbouwend uitstekend werk liet zien. Bij de Maastrichtenaren ontbrak de international Van Wissen die met zijn bestuur nog steeds geen overeen komst voor het komend seizoen heeft af gesloten. Zijn afwezigheid bleef overigens niet on opgemerkt want de MVV-ers toonden een opmerkelijk gebrek aan stootkracht. Ajax gaf de Maastrichtenaren overigens alle ge legenheid om de kort voor rust door Smidt genomen voorsprong in te halen, maar de Limburgers weigerden daar gebruik van te maken. Wel toonden de gasten een betere balbehandeling, terwijl zij ook in het positiespel zeker niet voor de Amster dammers behoefden onder te doen, maar wanneer zij in de buurt van Pieters Graaf land kwamen verloren zij al hun zelfver trouwen. Ajax zag dit zwakke spel lankmoedig aan en nam genoegen met een geringe voorsprong. Zeventien minuten voor tijd werd het Van der Kuil echter te gortig. Hij zette zijn clubgenoten tot een aanzien lijk hoger tempo aan en het gevolg was dat de toeschouwers in het laatste kwar tier nog drie doelpunten kregen te be groeten. De makers waren Den Edel, Snoeks en Van der Kuil en zij kregen met de scorer van het eerste doelpunt van een enthousiaste supporter alle vier een regen jas. Dit werd namelijk steeds na elk doel punt door de microfoon bekend gemaakt. Naar onze mening een uitwas van het betaalde voetbal die zo spoedig mogelijk dient te worden uitgeroeid. Want waar blijven we wanneer de spelers van een elftal onderling nog eens elkaar de doel punten gaan betwisten? Nergens immers. Fortuna heeft tegen GVAV in Geleen ?en bar onfortuinlijke wedstrijd gespeeld. De Limburgers waren namelijk in het veld zeker niet de minderen en zelfs na men zij na veertig minuten spelen door Appel een voorsprong. In de tweede helft zorgde De Groot er echter met de gewaar deerde medewerking van De Koe voor dat de Groningers aan een plezierige reis naar huis konden beginnen (ééntwee). Ondanks het goede spel van doelman Gijzel bij Fortuna werd De Munck toch wel gemist. En vooral door spil Van der Hart. De Geleense profs hebben zich ove rigens, behalve van de cude kern, voor zien van Weber (Aken), Jongen (Roda Sport), waarvoor twaalf mille werd be taald, Couwenberg (MVV) voor f 10.000 en drie Surinamers: Rudge, Green en Eliazer. GVAV nam voor de komende competitie Kuiper en Fransen over yan Velocitas waarvoor ongeveer f 15.000 plus de speler Medema werd „betaald". Bij VW-Blauw Wit leek het er aan vankelijk niet op dat de Venlonaren zou den gaan winnen. Wel waren de Limbur gers over het algemeen iets sterker maar daar stond tegenover dat de blauwwitten steeds gevaarlijk uitvielen. Zo drong mid voor Koekebakker na ongeveer tien mi nuten ver op en zijn schot belandde slechts enkele decimeters naast de paal. Aan de andere kant schoot de Duitser Spikofski (voor een halve ton uit Sicilië overge nomen) rakelings naast. Na de rust werd VVV sterker. Na zes minuten omspeelde Wilkes met een snelle dribbel drie Amsterdammers plus doelman Visser (éénnul) en even later kopte mid voor Sleven de bal na een vrije schop hard in (tweenul). Blauw Wit, dat alleen doelman Van Raalte (ex-Amsterdam) voor zevenduizend gulden aan het spelersreservaat heeft toe gevoegd, maakte een degelijke indruk. Evenals VVV overigens dat in de komende wedstrijden naast de „oude" spelers de be schikking zal hebben over Erkens (Sittar- dia, f 7500,Kogeldans en Zorgvliedt (beiden uit Suriname) en de Noor Aarn- seth. Bjj BW, voor vijfenveertigduizend gul den versterkt door Van Roessel (Willem II) en Westbroek (DOS), en Rapid heeft men weinig overtuigend voetbal kunnen zien. Beide elftallen waren in een zenuwachtige stemming en alleen de geroutineerde spe lers haalden een voldoende. Daarbij be hoorde ook de nieuwe Rapid JC-er Hol ling (ex-Helmondia) die zich wonderwel in dit voor hem toch nieuwe milieu aan paste. Hq speelde byzonder onbevangen en scoorde na vier minuten al het eerste doelpunt. Van Roessel zorgde na aangeven door Van Beurden in de achtste minuut al voor de gelijkmaker, maar toch namen de lands kampioenen van 1956 een kwartier na de rust weer een voorsprong door Jansen na een voorzet van Van Melis. Een half uur later werd de stand toch weer en nu de finitief geiyk door Van Overbeeke. Eind stand dus tweetwee. '""wife Elinkwijk, dat op de voetbalmarkt links en rechts gekocht en verkocht heeft, was in het geheel niet opgewassen tegen het pas gepromoveerde ADO, de enige vereni ging in de eredivisie die geen enkele speler heeft aangekocht. Na tien minuten profiteerde Rijnvis al van een misverstand tussen Hilgers en doelman Van der Schilden (nuléén) en na de rust bracht Schuurman al spoedig de stand op nultwee. ADO was veel beter en drukte dit overwicht na een half uur al in een derde doelpunt uit door mid del van een kopbal van Timmer. Toen werd duidelijk dat de Hagenaars zouden winnen en dat de Surinamer Mar- bach tegenscoorde was in feite van elk belang ontbloot. Schuurman bracht ADO even later op nog iets ruimere afstand van Elinkwijk. Bij de Utrechtenaren viel het goede spel van spil Humphrey Mijnhals op. Amsterdam startte tegen NAC in een hoog. tempo dat na vier minuten al succes had. Vonhoff zorgde er toen namelijk voor dat hij het eerste doelpunt van het seizoen voor zijn club maakte en pas na de rust profiteerde Overbeeke van een fout van doelman Visser (éénéén). Amsterdam ging echter door. Met snelle, technisch uit stekende aanvallen en goed gerichte schoten. Vooral Klaas Smit bewees zijn nieuwe club, die voor hem dertigduizend gulden aan Alkmaar heeft betaald, een uitsteken de dienst door er tweeéén van te maken en Kick zorgde zelfs voor drieéén. Luy- ten bracht de eindstand op drietwee. Hoewel Quick (Den Haag) in de compe- Na rust leek Quick de achterstand in te titie een klasse hoger speelt dan H.F.C. zijn de Haarlemmers er zondag in Am sterdam toch in geslaagd na een alleszins verdiend geiyk spel (één-één) en het beter inschieten van strafschoppen de volgende ronde van het AROL-toernooi te bereiken. Het kleine aantal toeschouwers, dat op de overdekte tribune van het AFC-terrein in Amsterdam het toernooi ook dit jaar in ere wenste te houden, is ondanks de wei nig gunstige weersomstandigheden ge tuige geweest van een serie aardige wed strijden. HFC mocht tot een van de beste deelnemende elftallen gerekend worden. De Hagenaars vielen in het begin wat tegen, in tegenstelling tot HFC, dat dade lijk geestdriftig en goed voetbalde, ondanks invallers. De Haarlemmers werden daar bij evenwel gesteund door een felle wind in de rug. In de negende minuut nam HFC de leiding. Rechtsback Smits van Quick speelde te zacht terug op zijn doelman en dat was voor De Nijs voldoende om er snel toelopend één-nul van te maken. Het voorlopige Nederlands elftal, dat woensdag 28 augustus in Groningen tegen een selectieploeg van Nedersaksen zal spe len, zal pas kort voor de wedstrijd worden samengesteld uit de volgende 15 spelers: De Munck (DOS), Pieters Graaf land (Ajax), Van der Hart (Fortuna), Kuys (NAC), Wiersma (PSV), Klaassens (VVV), Kruiver (PSV), Notermans (For tuna), Carlier (Fortuna), Van der Kuil (Ajax), Lenstra (Enschedé), Van der Lin den (DOS), Van Melis (Rapid), Rijvers (Feyenoord) en Wilkes (VVV). Het ligt in de bedoeling, door vervan gingen van spelers tijdens de wedstrijd enkele proefnemingen te doen. De ontmoe ting zal worden geleid door Klaas Schip per uit Groningen. Het elftal van Neder-Saksen, dat op woensdag 28 augustus in Groningen de te genstander is van het voorlopig Neder lands elftal, is als volgt samengesteld: Doel: Köstler (Hannover '96); achter: Elz- ner (Hannover '96) en Reichert (V.B. Ol denburg); midden: Schiks, Bothe en Hun- dertmark (allen Hannover '96); voor: We- wetzer, Miltz (beiden Hannover '96), Meyer (Eintracht Braunschweig), Bertram (Arminia Hannover) en Schönhöft (V.L. Osnabruck). m tussen reijenuuru Vijfentwintigduizend toeschouwers heb ben in Rotterdam een sensationele wed strijd te zien gekregen tussen Feijenoord en DOS, die tenslotte feindigde in een ge lijkspel: viervier. Acht doelpunten dus die wijzen op niet al te sterke verdedi gingen. Bij de Rot terdammers maakte Panman in het doel een bar onzekere in druk en bij de Utrech tenaren boterde het ook al niet in de achterhoede omdat Kraay en de voor vijftienduizend gul den uit Elinkwijk te ruggekeerde Van Ca- pelle nog aan elkaar moesten wennen. Doelman De Munck (ex-Fortuna) bleek in het DOS-doel zijn f 95.000,- ruimschoots waard te zijn. Indien hij althans ook in de komende wedstrijden in deze vorm blijft spelen. Bij Feijenoord waren zoals te ver wachten was Meyers (ex-Graafschap, f 35.000,en Rijvers (ex-St. Etienne, transferbedrag onbekend) hun plaatsen volkomen waard. Feijenoord startte vlot. Na vijftig secon den pikte Meerman namelijk de bal net voor De Munck weg en Schouten, die later zou uitvallen, scoorde gemakkelijk. DOS bleek in het geheel niet onder de indruk van deze vroege treffer want bin nen het kwartier was het ééndrie door goede doelpunten van Van der Linden, Lammers en Luiten. De stemming in het veld werd even later aanzieniyk slechter en DOS raakte daardoor uit het gewone doen. Meerman profiteerde daarvan en zorgde er voor dat de partijen toch weer met geiyke stand (driedrie) naar de kleedkamers konden gaan. Rijvers De wedstrijd SHS-RCH leek voor de Haarlemmers op een debacle uit te zullen lopen, want vijftien minuten voor het einde van de wedstrijd stond RCH met vüféén achter. Het is tenslotte dankzü een ople ving van de RCH-aanval toch nog een min der schaamtevolle zes-vier nederlaag ge worden. Het wilde bij de Haarlemmers niet vlot ten, al leek het in het begin erg hoopvol, toen de Hongaarse aanwinst Nanai na vier minuten voor het eerste doelpunt zorgde. Dit succes dankte RCH hoofdzakelijk aan het falen van de SHSiverdediging gedu rende de eerste ogenblikken van de wed strijd. Juist in deze periode toen het voor RCH zo gemakkelijk ging kwam de zwak te van de RCH-ploeg aan het licht. Die lag in de voorhoede, waarin de buitenspelers Nanai en Henke wel eens tot aardige din gen konden komen, maar waarin het bin- nentrio Kruijer ver onder de verwachtin gen bleef en ook Mul teleur stelde. SHS speelde in een hoog tempo, dat de achterhoede van RCH voor grote proble- De Graaf, de ex-VS V-er, is gisteren in de wedstrijd Haarlem-DFC de grote man geweest. In de eerste helft wist deze grote aanwinst voor de roodblauwe voorhoede een nul-een achterstand in een drie-een voorsprong om te zetten en zag, o.i. ten on rechte, nog een vierde doelpunt wegens buitenspel afgekeurd. Haarlem won ten slotte alleszins verdiend tegen een vrijwel schotloos DFC met vier-één. Nu werd het De Graaf, en zijn makker op de linkervleugel, ditmaal Berendregt, wel wat makkelijk gemaakt omdat de Su rinamer Mans op rechtsachterplaats bij DFC niet tegen het soms aardige spel van het Haarlemse tweetal was opgewassen. Vooral in snelheid schoot de DFC-er te kort en daar profiteerde Haarlem rijkelijk van. Wel had DFC reeds na tien minuten óe leiding genomen toen een hard schot van linkshalf Schaap doelman Snijders verraste, het bleek echter al spoedig dat de Haarlemse voorhoede meer gevaar stichtte dan de Dordtse. Vrij spoedig werd het dan ook gelijk toen de Graaf een pass van Berendregt handig in doel tikte. En na een half uur werd het Haarlemse over wicht beloond met een tweede doelpunt van De Graaf. Zeven minuten voor de pauze bracht De Graaf de Haarlem-voor sprong op drie-één, waarna nog een vierde doelpunt door scheidsrechter Formanoy werd afgekeurd. Na de pauze was de Surinamer Mans bij DFC op de backplaats door Van Bruggen vervangen en ook in de voorhoede had men enkele wijzigingen aangebracht. Meeusen speelde nu midvoor, maar ook deze slaagde er niet in vaart in de Dordtse aanval te brengen. Na drieëntwintig minuten kon Joossen een lastige situatie slechts met een handbal bezweren. De strafschop werd door Berendregt feilloos ingeschoten en met vier-één stond de Haarlem-zege veilig. men stelde. En het was niet te verwonde ren dat Zwarts na negen minuten gelijk maakte. Van Géén gaf -een keurige voorzei en Zwarts schoot via een doelpaal in. Beide partijen misten hierna enkele kansen. Mul miste wel de mooiste, voordat Zwart weer door Van Geen in staat werd gesteld te scoren (twee-één). Zwarts maakte ook het derde doelpunt en met de stand drieéén werd gerust. In de tweede helft liep SHS uit tot vijf één via Knollmann en Zwarts, maar on dertussen was de voorhoede van RCH, waarin beurtelings Biesbrouck en Kruijer optrokken, tot beter samenspel gekomen. Hoewel de SHS doelman Van Anraad zich in goede vorm toonde bij schoten van Biesbrouck, Honout en Mul moest hij toch capituleren voor een schot van laatstge noemde. RCH begon toen aan een goede eindspurt. Nanai maakte er zes minuten voor tijd vijf drie van en al antwoordde Van Geen met een tegendoelpunt (zes-drie), toch was het die laatste ogenblikken ai RCH wat de klok sloeg. Biesbrouck bracht de stand op zesvier en met een beetje geluk zou de eindstand nog kleiner voor RCH zijn ge weest, maar Nanai miste een hele fraaie kans en scheidsrechter Tuinenberg onthield RCH een strafschop. Het bestuur van de KNVB heeft, mede in verband met recente gerechtelijke uit spraken, besloten om (met ingang van komende week) ook geregistreerde onder steunende leden toe te staan aan de KNVB-toto deel te nemen. gaan lopen. De Haarlemmers bleven ech ter uitstekend party geven. En hoewel keeper Van der Lee in de twaalfde minuut misgreep op een voorzet van Duson, waardoor Sjerp raak kon schieten, stelde de Haagse ploeg nadien vergeefse pogin gen in het werk, om een voorsprong te nemen. Strafschoppen moeste- de beslis sing brengen. En die wezen HFC als win naar aan. De overige uitslagen waren: AFCZee burgia 02; HBSDWV 10; Frisia Robur et Velocitas 42. EDO heeft de oefencampagne met suc ces voortgezet, want gisteren heeft de Haarlemse ploeg met drie-twee in Vlaar dingen van Fortuna gewonnen. Ditmaal was spil Van Dyk vervangen door Boeke- laar en stond Kops op de linksbuiten plaats voor Kuyer. In de loop van de strüd moest Vervoort nog vervangen worden door Kops wegens een blessure. En omdat Smit en Berends nog niet van de party konden zyn, was het dus een vrij gehavend elftal dat de strüd aanbond. Bij de Vlaardingse club stond de ex- Feyenoordspeler v. d. Bijl onder de lat en voorts had Fortuna zich versterkt met twee Hongaren. EDO trok zich van een en ander niets aan en speelde vooral in de eerste helft een knappe partij voetbal, die bekroond werd met drie doelpunten. Dui venvoorden was weer op schot, nam het eerste en tweede doelpunt voor zijn reke ning waarna de ex-VSV-er Belfroid de stand op nul-drie bracht en daarmee dus zijn eerste doelpunt voor EDO scoorde. Toen EDO in de tweede helft storm en regen tegen zich kreeg, ging het niet be paald meer van een leien dakje. Het doel van Koelemey kwam soms onder zware druk te staan en toen Fortuna er in slaag de twee doelpunten te scoren, werd het nog een spannende strijd. EDO's defensie hand haafde zich echter en slaagde er in de drie-twee zege veilig te stellen. Het Nederlands amateurelftal zal in 't ko mende seizoen vier officiële interlandwed strijden spelen: uitwedstrijden tegen Frankrijk, Ierland en Engeland en een thuiswedstrijd tegen West-Duitsland. De ontmoetingen worden omstreeks april 1958 gehouden. De KNVB heeft de semlprof-verenigin- gen, die een terrein bespelen op een ge meentelijk sportpark, bericht dat zij de gedane Voorstellen tot het storten van een cautiebedrag voor dekking van onkosten voor de grasmat, heeft ingetrokken. De door de KNVB uitgeschreven vergadering met deze verenigingen komt derhalve te vervallen. Twee tot drieduizend mensen, die gister avond naar het Zeeburgia-terrein in Am sterdam waren gekomen om de dames- voetbalwedstrijd tussen het Noordholland se team en een ploeg van West-Duitsland by te wonen, hebben vergeefs gewacht op de komst van de Duitse speelsters. Door een oponthoud aan de grens van bijna twee uur arriveerden de Duitse voetbalsters zo laat in de hoofdstad, dat het bestuur van de organiserende vereni ging D.C.O. uit Haarlem zich genoodzaakt zag de wedstrijd af *-e gelasten en de toe schouwers het entreegeld terug te betalen. Onder zeer ongunstige weersomstandig heden werd zondagmiddag de wedstrijd DCO—West-Duitsland gespeeld. Ondanks het feit dat het Duitse elftal technisch aanmerkelijk beter speelde, is het de Haar lemse meisjes gelukt een gelijkspel uit het vuur te slepen. De ruststand was 10 voor Duitsland, doch in de tweede helft zag de snelle rechtsbuiten van DCO (C. Kalten) kans om met een fraai doelpunt gelijk te ma ken. Hierna namen de Duitse meisjes het spel echter geheel in handen, doch door stug verdedigen gelukte het DCO de stand op 11 te houden. De eerste competitiewedstrijd van VSV heeft niet gebracht wat de supporters er van gehoopt hadden. Was het het vorige jaar de voorhoede die verre van sterk genoemd kon worden, ook van de aanvals linie die deze middag tegen DWS opereer de ging weinig uit. Het nieuwe binnentrio BosmaDolderPelser toonde nog te weinig stootkracht zodat de Amsterdamse doelman het niet lastig heeft gehad. Ondanks het feit dat de Amsterdam mers driemaal scoorden is wel te verwach ten dat, als de verdediging meer op elkaar is ingespeeld, zij het wel zal redden. Spaans en Pietersen waren zelfs nu reeds goed op dreef. Beide ploegen begonnen met grote ijver, maar grote dingen gebeurden er aanvan kelijk niet. Over het geheel genomen was VSV het meest in de aanval. Zelfs kreeg het binnentrio enkele goede schietkansen, maar zowel Dolder als Pelser en Bosma hadden te veel tijd nodig en Kil en zijn mannen bleken allerminst geneigd hun deze toe te staan. Alleen bij een kopbal van Van der Heyden kwam het Amster damse doel even in gevaar. Doelman Geerlofs had het evenals zijn collega van DWS niet erg druk, want de defensie van VSV stond de Amsterdam mers ten hoogste toe tot aan het straf schopgebied te komen. Eenmaal kwam Den Oude verder en werd Geerlofs ge passeerd, maar de ex-VSV'er kon hiertoe slechts komen door enkele meters buiten spel te gaan staan. Een kwartier voor rust wist Klein uit een voorzet van Mulder de bal langs Geer lofs te werken, doch Pie;ersen voorkwam een zeker schijnend doelnunt. Even later schoot Bosma net naast de paal, zodat nu DWS van geluk kon spreken. Twee minuten na rust moest Geerlofs voor een onverwacht schot van Doorne- veld zwichten. Nul-één. Pelser schoot kort hierna tegen de lat. Er zat toen meer actie in het spel en dat de verdedigingen het lastiger kregen dan voor rust bleek uit het feit dat de beide doelmannen veel meer in actie moesten komen. Vooral de DWS-voorhoede deed zich gelden. En hoe Spaans zich verweerde, hij kon niet voor komen dat Den Oude de voorsprong van DWS vergrootte. Een minuut later scoor de Doorneveld (nul-drie). VSV was toen een geslagen ploeg, waar aan het naar voren gaan van Spaans ook niets kon veranderen. Even later leek het erop dat VSV de eer zou redden, maar Kramer stopte het harde schot van Bosma op bijzonder fraaie wijze.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 7