Tegenstanders van gelijke krachten strijden voor hun kansen Maar de Oostenrijkers hebben aan een gelijkspel al voldoende Oostenrijkse voetbalploeg trainde in het Olympisch Stadion Om de persoonlijke schaak titel van Noordholland Partij tussen Spinhoven en leider Orbaan na 35 zetten afgebroken I.O.C. wijst plan Brundage af MORGEN: NEDERLAND-OOSTENRIJK Nederlandse elftal ging vroeg naar bed SCHAAKTOERNOOI „HET OOSTEN" Winnaars komen in een speciale groep Goede leiding Vrees voor defensie Reportages op t.v.-scherm en via de radio In verbitterd gevecht Carmen Basilio onttroonde Sugar Ray Robinson A utomobilisme Taruffi verbeterde zes wereldrecords Zes Europese titels voor Russische gewichtheffers Italiaanse atletes wonnen van Frankrijk Hoogoven-schaaktoernooi Zaanland clubkampioen bij meisjes-atleten 24 SEPTEMBER 1957 Van onze sportredacteur) SINDS DE NEDERLANDSE voetbalsupporters In overwinningsroes het „We gaan naar Rome" zongen, is er over een interlandwedstrijd van het Oranje-team niet meer zoveel te doen geweest als over de match van morgen tegen Oostenrijk in het Olympisch stadion in Amsterdam. Men weet het zo-langzamerhand: Nederland moet winnen om haar kansen op een plaats in de eindronde van het toernooi om het wereldkampioenschap voetbal te behouden en Oostenrijk waarbij aange nomen dat de tegenstanders van morgen er in zullen slagen Luxemburg te ver slaan heeft al aan een gelijk spel voldoende om poulewinnaar te zijn. Bij een Nederlandse zege krijgt de reeks voorwedstrijden nog een verlengstuk via een beslissingswedstrijd tegen de Oostenrijkers in Hannover in Duitsland. Of het zo ver zal komen? Er is de laatste jaren zelden een wedstrijd geweest waarin het eind resultaat zo afhankelijk is geweest van onzekere factoren factoren bijvoorbeeld als veine en sfeer. Buiten die factoren om komen naar onze meningen vrijwel gelijke ploegen in het veld ploegen van gelijke kracht, mentale hardheid en wedstr ij drou t ine. De wedstrijd mag zich in een bijzondere belangstelling verheugen. Er kwam zelfs dit in verband met de televisieuitzen dingen een overleg aan te pas van de KNVB, NTS en de vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersbonden om te voorkomen dat te veel arbeidsver zuim zou moeten worden geboekt op de middag van de wedstrijd. Men is het eens geworden onder het uitspreken van de hoop, zo stond in het uitgegeven com muniqué dat het in de bedrijven werk- zame deel van de bevolking normaal aan j het werk zou blijven. Het valt niet te ontkerinen dat die j enorme belangstelling voor de wedstrijd van morgen voor een deel te danken is aan het feit dat het destijds in Wenen zo'n rumoerige wedstrijd is geweest, die onder leiding van de volslagen ondeskundige Duitse scheidsrechter Schmetser in een nederlaag voor de Nederlanders eindigde. De meest besproken speler van het Oostenrijkse elftal, Robert Dienst. In de wedstrijd Oostenrijk-Nederland kreeg hij het aan de stok met de Neder landse spil Van der Hart en gedroeg zich daarbij slecht. Hij heeft evenwel beterschap beloofd. Dienst, die vele jaren topscorer was in het Oostenrijkse voetbal, speelde 28 interlandwedstrij den. In zijn eigen land heeft men hem de bijnaam „de beer" gegeven. Men schreeuwde toen al om revanche revanche voor het onrecht, revanche ook voor het ruwe spel. De sensatiezoekers staan daarbij met schor geschreeuwde kelen in de voorste rij. Laten wij evenwel vooreerst hopen dat zij morgenmiddag met XOOOOOCOOOOOOOOOOoncXMOOaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfxx-. - ,jc Oostenrijkse i.uijspeler Gerhard Hanappi, die reeds tal van jaren een grote steunpilaar is van de nationale voetbalploeg. In 1953 speelde hij als linksback in het FIFA-elftal tegen Groot-Brittannië. Hanappi, die ook tal van malen aanvoerder was van het nationale elftal, wordt tot de beste voetballers gerekend die Oostenrijk ooit gehad heeft. Hij is 28 jaar. teleurgestelde gezichten zullen afdruipen achter de ruggen van degenen die niet zo haatdragend zijn en „fair play" boven alles stellen. Want laten wij vaststellen dat een met onsportieve middelen bevochten over winning nog steeds geen vergelijking waar dig is met een eervol en sportief geleden en gedragen nederlaag. De kans op incidenten is evenwel klein. En wel vooral omdat er uiteindelijk een scheidsrechter voor de wedstrijd is aan gewezen die voor zijn taak berekend is. De Engelsman Ellis heeft een internationale faam en zal misschien wel hard, maar zeker geen ruw spel gedogen vooral niet nu de wedstrijd door reeds genoemde oor zaken al door een revanche-sfeer is om geven. En de kansen? Het Nederlands elftal staat voor een uiterst zware taak. Dat is duidelijk. De oranjehemden zullen moeten winnen om hun kansen te behouden. Die wetenschap is een groot winstpunt voor de Oostenrijkers, die bovendien kunnen bogen op een uiterst solide defensie, die reeds veel routine opdeed in internationaal voet bal. Rest de vraag of die hechtheid en XJOCXXXXX^OkX.c NEDERLAND De Munck (DOS) Wiersma (PSV) Motermans v. d. Hart (Fortuna) (Fortuna) v. d. Kuil Wilkes Lenstra (Ajax) (VVV) (Enschedé) Kuys (NAC) Klaassen» (VW) Rijvers Carlier (Feijenoord) (Fortuna) Scheidsrechter: Ellis (Engeland) Haummer Körner Buzek (Wacker) (Rapid) (Vienna) Koller Happel (Vienna) (Rapid) Zwoboda (Austria) Schmied (Vienna) u. *xjcxXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOOOOCXJ(XOOa)Orj(X Dienst Halla (Rapid) (Rapid) Hanappi (Rapid) Kozlicek (Wacker) OOSTENRIJK (Onder voorbehoud) Abe Lenstra, de aanvalsleider van het Nederlands elftal, die met zijn be kwame secondanten Wilkes en Rijvers de basis zal moeten leggen voor ver antwoord voorhoedespel tegen een hechte Oostenrijkse verdedigingslinie. routine zullen opwegen tegen de aanvals- kracht van de Nederlandse aanval, die zo als men weet een binnentrio heeft dat heel wat mans is en zich gesteund weet door zeer capabele vleugelspelers. Eén weer galoos kwartiertje van onze voorhoede kan een wedstrijd beslissen. Ook die tegen Oostenrijk. Voor wat dat betreft zijn wjj nog niet zo benauwd omtrent het resultaat van de match. Veel meer vrees hebben w\j voor de defensie van het Nederlandse team, die vreemd genoeg al tal van jaren het sterk ste deel van het elftal is geweest. Tegen Luxemburg deden zich situaties voor die wezen op een achteruitgang van hecht heid als linie en van vorm van spelers in dividueel. Van Van der Hart bijvoorbeeld, die ook in zijn club verre van solide speelt, van Wiersma en Notermans die ook hun vroegere vorm nog niet bereikten. Zullen zij elkaar beter aanvullen dan twee we ken geleden in Rotterdam? De Oostenrijkse trainer Argauer zal pas vlak voor de wedstrijd zijn elftal bekend maken, doch men kan er zeker van zijn dat er een uiterst gevaarlijk elftal in het veld komt. Gevaarlijk vooral, omdat het zal zijn opgebouwd uit spelers, die opge wassen zijn tegen „sfeer" en gewend zijn de zenuwen in bedwang te houden, ook al verdwijnen dan de aanmoedigingen van duizend landgenoten in het niet bij die van vierenzestigduizend aanhangers van de tegenstander. Het is duidelijk dat met geen mogelijk- heid te zeggen is wie favoriet is in de interlandwedstrijd van morgen. Maar wie dan ook uiteindelijk winnaar moge zijn, i laten wij hopen dat het sportieve Ne derlandse voetbalpubliek ere zal laten toe- komen aan wie ere verdient. Geen voetbalminnend mens zal de inter landwedstrijd tussen Nederland en Oosten rijk behoeven te missen. Daar zorgen radio en televisie voor. De radioreportage begint des middags om tien voor half vijf - tien minuten voor de wedstrijd - en wordt ver zorgd door ir. A. van Emmenes en Jan de Troye (VARA). Op hetzelfde tijdstip begint de televisiereportage, waarbij het commen taar wordt verzorgd door Dick van Bom mel. De telerecording van de wedstrijd zal des avonds om acht uur beginnen. De wereldkampioen weltergewicht Car men Basilio heeft maandagavond in het Yankee-stadion in New York de wereld titel in het middengewicht aan Sugar Ray Robinson ontnomen. Basilio won het ge vecht van 15 ronden op punten. Basilio, die zes jaar geleden uit wan hoop bjjna de ring zyn rug had toege draaid, toonde in deze strjjd een bulldog- mentaliteit en hy nam stoten van zijn gro tere en zwaardere tegenstander, die vol doende leken" om een os te vellen. In dit verbitterde gevecht, dat de 35.000 toeschouwers in elke ronde in opwinding bracht, woog Basilio 614 pond lichter dan de 37-jarige Sugar. Basilio's conditie, jeugd en hardheid beslisten het gevecht, hoewel de winnaar aan het eind van de wedstrijd bloedde aan de linkerslaap en uit de neus en zijn gezicht nog maar wei nig gelijkenis met zijn pasfoto vertoonde. Carmen, zoon van een uienhandelaar in de staat New York, woog 15314 pond, tegen Robinson 160. De twee kamprechters ko zen Basilio als winnaar, terwijl de scheidsrechter aan Robinson een 96 rondenvoorsprong gaf. Geen van beide boksers is tegen het canvas gegaan, doch er ging praktisch geen ronde voorbij zon der dat een van beiden of beiden wankel den onder zware stoten of een razend snelle slagwisseling. Het was een verbitterd gevecht. De hel pers van Robinson hebben vyf maal by de scheidsrechter geklaagd dat de man nen in de hoek van Basilio te veel zalf op de linker slaap van Carmen smeerden, waardoor Sugar zalf in de ogen kreeg. In de vierde ronde was de linker wenk brauw van Basilio opengeslagen en steeds ging deze wond verder open. De titel, die Robinson gisteren verloren heeft, had hij in mei van dit jaar voor de vierde maal heroverd. Hij leed zijn zesde nederlaag in '149 wedstrijden. Voor Ba silio was het zijn 52ste overwinning en zijn mooiste in 71 partijen als beroeps bokser. De Italiaanse autocoureur en construc teur ingenieur Piero Taruffi heeft met een speciaal daarvoor ontworpen auto, die was uitgerust met een viercilinder 350 cc Gilera-motor, maandag op het circuit van Monza zes wereldrecords verbeterd. De nieuwe records zijn: 50 km: gemid delde snelheid 187.149 km/u; 50 mijl: ge middelde snelheid 188.864 km/u; 100 km: gemiddelde snelheid 189.845 km/u; 1 uur: afgelegde afstand 190.047 km; 100 mijl: ge middelde 190.041 km. per uur en 200 km: gemiddelde 190.057 km. per uur. Taruffi zal zijn recordpogingen op het circuit van Monza voortzetten. Het Oostenrijkse voetbalelftal heeft maandag in de namiddag in het Olympisch stadion in Amsterdam onder leiding van trainer Moltzer geoefend. Erg serieus ging het niet toe, tenminste niet wat de veld- spelers betreft. Het was meer een losma ken van de spieren door middel van rond jes lopen en gymnastische oefeningen, ge volgd door een schooljongensachtig „on derling partytje". By elkaar was men on geveer een uur bezig. Maar na afloop nam Moltzer nog eens apart de beide keepers Schmied en Zeman onderhanden en toen ging het van dik hout zaagt men planken. In Warschau zijn de Europese kampioen schappen gewichtheffen gehouden. De ti tels belandden bij: Jagly-Ogly (Rusland), middengewicht 400 kg; Kaboutdina (Rus land), lichtgewicht 375 kg; Vilkhousky (Rusland), bantamgewicht, 302,5 kg; Czi- miszkian (Rusland), vedergewicht, 340 kg; Ruchman (Rusland), lichtzwaargewicht 422,5 kg; Novikov (Rusland), zwaarge wicht 480 kg, Bratas (Polen), zwaarmid- dengewicht, 420 kg. In de eindrangschikking staat Rusland op de eerste plaats met zes gouden medail les, Polen is tweede met een gouden, twee zilveren en vier bronzen medailles en Tsj echoslowakij e derde met een zilveren en twee bronzen medailles. De Italiaanse dames-atletiekploeg heeft 1e tweedaagse landenwedstrijd tegen Frankrijk met 51 tegen 37 punten gewon nen, nadat zij de eerste dag reeds met een kleine voorsprong: 3025 punten hadden afgesloten. De in verhouding beste presta tie werd geleverd door de Italiaanse Gui- seppa Leone, die op de 200 meter 24.6 sec. liet afdrukken. Haar landgenote Giarda won het hoogspringen met 1.58 meter. De wedstryden om de persoonlijke schaaktitel van Noordholland werden in het Statenhuis te Beverwük voortgezet met de partijen uit de tweede ronde. In de hoofd klasse A heeft de Oosten-speler A .Herfst de plaats van de Ha. S. G'er R. Faase inge nomen. HU trad in het strijdperk tegen de sterke Alkmaarder P. pyning Jr. De partij werd in ongeveer gelijke stelling afgebro ken. In dezelfde groep werd ook de partij D. Diehle (Alkmaar)—G.H.H.C. Maas (Den Helder) afgebroken. In de afdeling B werd de Haarlemse ver tegenwoordiger S. Bonkenburg voor een finale-plaats uitgeschakeld. De Heemstede speler verloor zyn partij in de eerste ronde tegen P. Seewald (Bergen) op onverwachte wijze. In vrijwel gewonnen stelling gaf hij een kasteel weg. P. Seewald had toen geen moeite meer om de kansen te doen keren. Daar ook de Alkmaarder S. Hildama de meerdere over S. Bonkenburg bleef, werden Bonkenburg's laatste illusies wreed ver stoord. De Beverweker L. G. Mostertman werd ook door P. Seewald geklopt. Deze laatste heeft nu in zijn laatste partij tegen S. Hildama aan remise voldoende om zich voor de finale te kwalificeren. De beide Haarlemmers dr. B. V. Bekker en J. v. d. Berg bekampten elkaar in af deling C. Het werd een fraaie partij. Door de overwinning te behalen behield dr. B. V. Bekker een goede kans op de finale. Hij zal die moeten uitvechten met de Bever- wijker H.Duisenberger. Dit ondervond A. C. v. d. Tak (Wormerveer). De Haarlemse eersteklasser W. Kievit bleef in afdeling A de goede kans op de finale behouden door een overwinning op K. Westrik (Westzaan). Zijn grootste con current is L. Nijman (Alkmaar), die J. W. Peters (Wormerveer) de baas bleef. In afdeling B is de H.W.P.-er N. Huy- boom de grote favoriet. De Haarlemmer versloeg de Zaandammer L. Haak zoals hij wilde. In groep C ontstond een incident toen J. v. Emmerik in zijn partij met J. v. d. Geer (Hoofddorp) een stuk van zijn tegen stander aanraakte J. v. d. Geer eiste daar op dat de Haarlemmer dit stuk zou slaan. Daar zijn koningin van deze manoeuvre het slachtoffer zou worden voelde J. v. Emme rik niets voor deze fatale zet. De wedstrijd leider raadpleegde de reglementen en stel de J. v d. Geer in het gelijk. Het behalen van de winst was toen voor J. v. d. Geer nog slechts een kwestie van tijd. Donderdag worden in hotel Brandjes in Uitgeest de wedstrijden voortgezet met het spelen van afgebroken en uitgestelde par tijen. Maandagavond werden in restaurant Munniks aan de Grote Markt in Haarlem de wedstryden uit de vierde ronde ge speeld in het toernooi van de schaakclub „Het Oosten". In de ere-groep vermeldde het programma de wedstryden F. A. Spin hovenC. Orbaan, drs. G. Prahldr. B. V. Dekker en Fr. RoesselN. Cortlever. Het belangrykste treffen was de ontmoe ting tussen de Haarlemmer F. A. Spin hoven en de leider in het klassement, C. Orbaan. Een interessant gevecht ontstond toen Spinhoven op de derde zet met Le2 antwoordde op de Siciliaanse verdediging van zyn rivaal. Orbaan speelde weer zijn bekende, ogenschijniyk passieve spel. De dames verdwenen reeds vry spoedig van hel toneel. De Haarlemmer kwam in grote tydnood. Met nog zeventien zetten te spe len in minder dan vyf minuten ging het er donker voor hem uitzien. Pionverlies was niet te verhinderen, maar door een koelbloedige verdediging slaagde hij er in een redelijke stelling te behouden. Bovendien overwon hij de tijd nood. De partij werd afgebroken in een stelling die kansrijk voor Orbaan geacht moet worden. Ook de plaatselijke kampioen dr. B. V. Bekker ging het deze avond bepaald niet voor de wind. In een soort Hollandse op stelling leek het alsof dr. Bekker het beste van het spel kreeg. Drs. G. Prahl beschik te over een pion op de d-lijn, welke reeds spoedig door dr. Bekker onder vuur werd genomen. De verovering hiervan was ech ter niet zo eenvoudig dan verwacht werd. Toen dr. Bekker echter toch toehapte lan ceerde drs. Prahl meteen een felle ko- ningsaanval. De zwarte koning kwam naar voren waarna hij slechts ten koste van de koningin een mat net kon ontlopen. De partij werd afgebroken in een stand waarin dr. Bekker twee pionnen en een toren heeft voor de gesneuvelde dame. In dien drs. Prahl de dreigingen het hoofd weet te bieden lijkt een overwinning voor hem waarschijnlijk. N. Cortlever en Fr. Roessel speelden het aangenomen Slavisch. Reeds vroegtijdig verspeelde Cortlever een pion. Ook deze partij werd afgebroken in een stelling die Cortlever weinig kans meer biedt. Fr. Roessel beschikt nog over vier pionnen en een loper terwijl Cortlever het met een pion minder moet stellen. De lopers zijn van gelijke kleur. Vanavond worden de afgebroken par tijen uitgespeeld terwijl tevens de uitge stelde ontmoeting tussen Fr. Roessel en F. A. Spinhoven gespeeld zal worden. Ook nu weer beginnen de partijen om half acht in restaurant Munniks. In de reservegroepen ziet het er naar uit, dat in de sterk bezette groep A de Beverwijker L. G. Mostertman met de eer gaat strijken. De opvallendste uitslag viel in groep B te notteren, waarin J. Wolff de sterke Amsterdammer J. H. Addicks de baas bleef. Door dit resultaat gaan bei de heren in gezelschap van J. Bonkenburg aan de leiding. In C ging N. Huyboom op de goede weg voort, waarvan C. Hovingh het slachtoffer werd. De eerste winnaar werd bekend in groep 8, waar de „Haarlem"-speler H. Slenters onbereikbaar werd voor zijn ri valen. De partij tussen F. A Spinhoven en C. Orbaan verliep als volgt: F. A. Spinhoven (wit)C. Orbaan (zwart): 1. e4 c5; 2. Pf3 e6; 3. Le2 Pf6; 4. Pc3 d5; 5. exd5 Pxd5; 6. 0-0 Pc6; 7. Tel Le7; 8. Pe4 Db6; 9. d3 h6; 10. c3 Ld7; 11. c4 Pf6; 12 Lf4 Pxe4; 13. dxe4 Td8; 14. Db3 Dxb3; 15. axb3 a6; 16. Te-dl Lf6; 17 e5 Le7; 18. Ld3 g5; 19 Ld2 g4; 20. Pel Pxe5; 21. Lc3 f6; 22. Lxe5 fxe5; 23. Lg6f Kf8; 24. Pd3 Ld6; 25. Tel Tg8; 26. Le4 Lc8; 27. Ta-dl Ke7; 2? f3 b6; 29. Te3 Lc7; 30. Pf2 Txdl; 31. Pxdl Td8; 32. Pf2 gxf3; 33. Lxf3 Td2; 34. Pg4 e5; 35. Lxea h5. Afgebroken. De uitslagen van de wedstrijden, gespeeld in de vierde ronde, waren: Ere-groep: F. A. SpinhovenC. Orbaan afgebr.; drs. G. Prahl—dr. B. V. Bekker af- gebr.; Fr. RoesselN. Cortlever afgebr. Reserve-gr. „A": L. G. MostertmanS. Bonkenburg 1-0; A. HerfstJ. v. d. Berg 1-0. Reserve-gr. „B": J. WolffJ. H. Addicks 1-0; A. Frank—S. Herfst afgebr.; F. SiagtJ. Bonkenburg remise. Reserve-gr. „C": N. HuyboomC. Hovingh 1-0. Reserve-gr. „D": F. P. WesterA. de Jager 0-1; L. BeijerTh. A. Herfst remise; W. J. SaeijsJ. v. d. Moot afgebr. Groep X: R. van HoutJ Jonckbloedt 0-1. Groep 2: P. ter PlegtP. Th. de Haas re mise; D. WielingaB. Hagenaar afgebr.; W. OosterbroekP. H. v. d. Bos 0-1. Groep 3: E. J. PetersmaJ. Rothert afgebr,; J. A. v. EmmerikW. de Graaff afgebr. Groep 4: J. C. AndersenJ. P. v. d. Meer remise; J. v. d. SteegW. Teeuwen 0-1; A. Herckenrath—H. de Jager 0-1. Groep 5: A. J. RotteveelCh. Meijer 1-0; F. AdamsTh. dé Haas 0-1. Groep 6: M. J. v. d. PasH. C. Honsbeek 1-0; W. SmelterTh. van Dijk 0-1; A. de BusserH J. Bertram 1-0. Groep 7: M. J. Sierveld—C. Seijts 1-0; P. v. d. KnijffA. Arbeek 1-0; M. P. de Haas— H. C. B. Drontmann 1-0. Groep 8: R. de KruijfW. A. Arnaut de Callavon 1-0; P. G. SmelterW. A. Turken burg 1-0; H. SlentersJ. A. de Jong 1-0. Enkele uitslagen van afgebroken partijen uit vorige ronden: Hoofdgroep „A": J. v. d. BergE. J. de Ree 1-0. Groep 1: J. NootenboomR. van Hout 1-0; R. van HoutF. O. van Maanen remise. Groep 4: A. HerckenrathJ. C. Andersen 0-1. Groep 6: W. SmelterH. C. Honsbeek 0-1. Groep 7: H. C. B. DrontmannP. v. d Knyff remise; M. P. Haas—M. J. Sierveld 0-1. Groep 8: J. de JongW. A. Turkenburg 0-1. Van 9 tot en met 19 januari 1958 zal in het Kennemer-theater in Beverwijk, het twintigste Hoogoven-schaaktoernooi wor den gehouden. De toernooicommissie wil dit toernooi het karakter van een reünie geven en heeft derhalve alle deelnemers uitge nodigd, die in de laatste tien jaren in de internationale hoofdgroep hebben gespeeld. Indien de plannen van de commissie slagen kunnen 5 of 6 internationale hoofdgroepen worden gevormd. Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met de resulta ten, die ,de spelers in de laatste tien hoog oventoernooien hadden bereikt. Zo bestaat groep 1 waarschijnlijk uitsluitend uit win naars van de voorgaande toernooien. Voor de eerste internationale hoofdgroep zijn uitgenodigd: H. Bouwmeester, J. H. Donner, dr. M. Euwe (allen Nederland), A. Matanovic, B. Milic (beiden Joegoslavië), A. O'Kelly de Galway (België), H. Pilnik (Argentinië), Lod. Prins (Nederland), N. Rossolimo (Frankrijk) en G. Stahlberg (Zweden). Verder worden onder meer nog geïnvi teerd: de Brit Golombek, de Joegoslaaf Pirc en de Spanjaard Toran. Bovendien worden nog andere tienkam pen gevormd, waarvoor de inschrijvingen open staan. Alle tienkampen zullen even als vorige jaren internationaal bezet zijn. Mede in verband met het feestelijk karak ter zullen alle tienkampen op donderdag 9 januari een aanvang nemen, zodat men verzekerd is van twee rustdagen. Boven dien zullen vierkampen worden georgani seerd, die 's avonds op 17 en 18 januari en 's morgens op 19 januari worden gehou den. Zo op het oog leek Zeman in betere con ditie dan Schmied en waarschijnlijk zal het aanwijzen van de doelman voor Jozeph Argauer de moeilijkste taak zijn. Alle po gingen om hem enig nieuws over de sa menstelling van de ploeg te ontfutselen bleven stranden op het reeds bekende antwoord: „Wacht u maar tot vlak voor de wedstrijd". De Oostenrijkers waren bijzonder goed te spreken over de toestand van het veld, dat ondanks de vele regen van de laatste weken werkelijk in voortreffelijke staat is. Als dinsdagochtend het Nederlands elftal getraind heeft wordt de grasmat gemaaid en dan zal het veld er als een biljartlaken bij liggen. De belangstelling voor de training van de Oostenrijkers was bijzonder groot, voor al van Nederlandse zijde. Onder de „spion nen", die overigens in het Oostenrijkse kamp met veel hartelijkheid werden ont vangen, waren de bondsbestuurders Stein- voorte en Nijs en Elek Schwartz, de trai ner van het Nederlands elftal. Voor het eerst bij een interlandwedstrijd zal woensdag rondom het veld een aparte afzetting komen door middel van hekken, die midden op de sintelbaan geplaatst wor den. Alle ondeugende speculaties over dit hekwerk werden de boden ingeslagen door de mededeling van Chris Berger: „Wij waren het al lang van plan teneinde trainers, coaches en e.d. van het veld te houden. Toevallig zijn de hekken echter nu pas klaar gekomen". Vroeg naar bed Klokslag half elf maandagavond moesten Abe Lenstra, Kees Kuys, Jan Klaassens en Roel Wiersma de kaarten opbergen en Piet van der Kuyl, Eddy Pieters Graafland, Bart Carlier en Frans de Munck de biljart keus aan de kant zetten, omdat het kiokje van gehoorzaamheid had geslagen. Elek Schwartz had goedmoedig zitten wachten tot het afgesproken uur genaderd was en maakte toen met een kwinkslag een eind aan de activiteiten. De spelers en reserves van het Neder lands elftal hadden in goede welstand in een der hoofdstedelijke hotels hun intrek genomen. Zogenaamd moet deze verblijf plaats geheim blijven waarschijnlijk om kaartjes jagers te weren maar het „top secret" was opgeheven toen de bekende gezichten na het diner in de druk bezochte biljartzaal verschenen om de enkele uren tot bedtijd te verdrijven. Dinsdagochtend zullen de Nederlanders op hun beurt in het Olympisch stadion trainen. „Zeer licht en alleen maar be doeld om de spieren wat los te maken", aldus Schwartz. De Oostenrijkse voetbalploeg hield maandagmiddag een lichte training in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het Internationaal Olympisch congres in Sofia heeft het plan van voorzitter Brun dage, om een aantal sporten van het pro gramma van de Olympische Spelen af te voeren en enkele andere daarin op te ne men, afgewezen. Naar uit welingelichte kring vernomen wordt heeft een aantal afgevaardigden met terugtrekking van de nationale ploeg gedreigd wanneer de plan nen van Brundage, die overigens pas na de Olympische Spelen in Rome van kracht zouden worden, werden aangenomen. Het plan is toen ingetrokken, omdat het Internationaal Olympisch Comité vreesde dat de Olympische Spelen van Rome door de dreigende houding van een aantal af gevaardigden, in het water zouden vallen. Onder andere had de Italiaanse afvaar diging, waarin de Italiaanse Wielren- Unie en de Italiaanse Voetbalbond een krachtig woord meespreken, verklaard dat er van de spelen in Rome niets terecht zou komen. Omdat de voorbereidingen van de Spe len in Rome reeds ver gevorderd zijn, hebben Brundage en zijn talrijke aanhan gers besloten hun plan in te trekken. Het compromis is tot stand gekomen in enkele bijeenkomsten die achter gesloten deuren gehouden zijn. Geen van de deel nemers heeft zich over deze vergaderingen uitgelaten, zomin als men veel heeft wil len vertellen over de plannen van Brun dage. De Russische afgevaardigde Constantine Andreanov heeft, tot volkomen verrassing van president Avery Brundage, voorge steld het Olympisch programma uit te breiden met een aantal damesnummers. Brundage heeft toegezegd het IOC deze voorstellen voor te leggen. Men beschouwt de Russische suggesties als een manoeuvre tegen de door Brundage voorbereide inkrimping en verandering van het Olympisch programma. De meisjes van de atletiekvereniging „Zaanland" hebben zondag het clubkam pioenschap van Nederland gewonnen. Zij behaalden totaal 45 Vè punt met acht pun ten voorsprong op Celebes uit Den Haag. Zaanland nam voor een jaar de Gerritsen— Van Kempen-beker mee naar huis door overwinningen van mej. Huitema, die de kogel 12,65 meter ver stootte, de 60 meter horden, mej. Alkema eerste in 9.3 sec. en de 80 meter meisjes a, welke door mej Tamerus in 10.4 sec. werd afgelegd. De uitslag luidde: 1. Zaanland (Zaan dam) 451/2 punt; 2. Celebes (Den Haag) 37y2 punt, 3. ADA (Amsterdam) 37 punten, 4. Sagitta (Amsterdam) 33 punten, 5. DEM (Beverwijk) 27 punten, 6. AV '23 (Amster dam) 8 punten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 11