De nieuwe verbinding zal niet slechts de aanvoer van grond- en hulpstoffen en de af levering van eindprodukten voor de bedrijven ten noorden van het kanaal aanzienlijk ver gemakkelijken, doch zij zal ook de algehele ontplooiing van Noord-Holland ten zeerste bevorderen. Onze bewondering en gelukwensen gaan uit naar de knappe makers van dit machtige bouwwerk. De voltooiing van de tunnelbouw wordt door ons met oprechte vreugde begroet. MET DE IJMUIDER COURANT DOOR DE TUNNELS Het werk voltooid! HOOGOVENS MEKOG CEMIJ BREEDBAND

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 16