Ymuidense slepers knappen het op! Zeesleepvaart- en Bergingsbedrijf Praai Direct Bureau Wijsmuller Hierboven Onze De vloot van Bureau Wijsmuller, Het slepen van alle soorten vaartuigen van en naar elke haven ter wereld Havensleepdienst te Ymuiden van zee naar de sluizen en de buitenhaven van de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N.V. Het bergen van schepen Algemeen oproepsein: MET DE IJMUIDER COURANT DOOR DE TUNNELS /'STUURLOOS IN stormweer?*\ Dat is het devies voor de kapitein van een schip, dat waar dan ook op een van de zeeën in moeilijkheden komt te verkeren. nadert een van onze 1200 pk. sterke sleepboten een stuurloos Liberty-vrachtschip. Het teken, dat het schip niet kan manoeuvreren, hangt in de mast: twee zwarte ballen, 's Nachts: twee rode vuren. reeds sinds twee jaar bestaande Radiodienst, die dag en nacht bezet is, ving de melding van deze Liberty op. De marconisten van deze dienst zorgen voor een zo snel mogelijke hulpverlening door de dichtstbijzijnde zeesleper naar de hulpeloze te dirigeren. die thans negen schepen met een aantal paardekrachten van ruim 10.000 sterk is er zijn nog vier schepen met totaal 4800 pk. in aanbouw bracht dit jaar ondermeer tientallen bakken van Amerika naar Frankrijk en van New Orleans naar Maracaibo boortorens en ander materiaal van Nederland naar Venezuela een kruiser van Argentinië naar Italië baggermateriaal naar West Afrika en Barbados 9 Voorts werden ettelijke in nood verkerende schepen op de Noordzee en de Atlantische Oceaan te hulp gesneld en werden gestrande schepen vlotgebracht. N-praai Direct n.v. bureau wysmuller Bijkantoor: Den Helder, Ankerpark 25, Telef. 2029 dag en nacht bereikbaar. Bureau Wysmuller-7 Hoofdkantoor: Ymuiden, Sluisplein 34, Telegram-adresBURWYS Ymuiden. Telex 31308. Telef. 6048 dag en nacht bereikbaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 18