HARPOl Lompen, Textiel-, Papier en Metaalafvallen Fa. W. F. CLAUS VaoideCLye aan&iediug&n win Rondoletta's Cake Lange soezen Beschuit 55 ct f 1.15 70 ct 18 ct OPENING 100200 m HET VERRE OOSTEN NIET KLEINER DAN DE WERELD wéér zo'n meesterlijke drenk ven flutricia DINSDAG 24 SEPTEMBER 1957 reinigt en ontsmet Uw toilet! Het naarste werkje wordt nu voor U gedaan! Marocca is het nieuwste van het nieuwste! Een wonder van smaak en aroma. Geurige mocca uit de Oriënt en echt Engelse caramel - met meesterhand gecomponeerd tot een zacht-romige, verrukkelijke drank. Opwekkend, gezond! En... van Nutricia: dus goed! AKTIE NOVIB DEN HAAG GIRONUMMER luister vanavond om 22.35 u. naar Hilversum II N*d*fia«ids« Organisatie Voor Internationale Bijstand in Uw toilet is het toppunt van hygiëne en helderheid. f 1.45 per grote bus Reekltts N.V., De Bil» ïBakket lüinkel 1/2 pond van 60 voor van 1.25 voor 4 voor van 29 voor HARPOL Wat Is Harpol? Het nieuwe, zelfwerkende rei nigingsmiddel in poedervorm voor Uw toiletpot. Ruikt aan genaam. Speciaal gemaakt om U dat naarste van alle werkjes uit handen te nemen Wat doet Harpol? Reinigt Uw toiletpot beter èn ge makkelijker dan U het ooit zelf zou kunnenWant Hatpol rei nigt zonder dat U behoeft te boenen. Ook daar waar U met de borstel niet bij kunt: in de onbereikbare S-bocht van Uw toiletpot. Harpol ontsmet eo verwijdert alle aanslag! Wat biedt Harpol? Altijd een schone, frisse toilet pot OntsmetOnaangename lucht verdwenenAanslag ver wijderd Om trots op te zijn. En't geeft zo'n veilig gevoel Ook met 't oog op Uw bezoek. Hoe gebruikt U Harpol? Oh, zo simpelStrooi 's avonds wat Harpol in de toiletpot. Spoel 's ochtends door. Dat is alles De grootste zaken adverteren geregeld Mede daardoor zijn zij groot geworden En rij adverteren in dit blad. VRIJDAG a.s. 12 uur SINDS 1915 Tel. 11456 - Bakenessergracht 45-51 - Haarlem Originele Huishoudlompen 0.350.40 p. kg Boeken en Tijdschriften0.04 p. kg Platte Couranten0.05 p. kg Karton 0.03 p. kg Bont Papier0.03 p. kg Ijzer0.05—0.14 p. kg SNELLE AFHAALDIENST GROTE PARTIJEN SPECIALE PRIJZEN ARCHIEVEN WORDEN VERNIETIGD Chin.-Ind.-Cafe-Rest. Ir. J. Dirksstraat 6-6 a - Tel. K 2550-4408 IJMUIDEN bij het Thalia Theater marocca n d

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 4