Chr. Wijmer veertig jaar bij de Nederlandse Spoorwegen Tafeltennissers in toernooi A. Groteman aan de kop van het provinciaal damtoernooi Hoe de duiven dit weekeinde vlogen Demonstratie en service Audium boortoestellen Fa R. de Boer IJmuider Courant Anneke Lahey won wisselbeker Dukel bezet de tweede plaats Aanmeldingsformulier 11 IJmond-dames begonnen met overwinningen Twee Watervliet- wedstrijden gingen door DRAISMA LEVERTRAAN Onderlinge competitie van „Kijk Uit" Suomi-leden in Utrechtse singelloop BEVERWIJK Opening Sportpark „Adrichem" Zaterdagmiddag in Beverwijk Het partij leven komt ook weer op gang Operaconcert van „Zang en Vriendschap" Hagenaar behaalt in „onder linge" zijn eerste winstpunt Logboek „gered" Winterprogramma Vrouwengroep P.v.d.A. Dames van DEM verloren van Hermes Verhoging rekening courant DINSDAG 24 SEPTEMBER 1957 IN DE M. K. Hofstedestraat 21 te IJmui- den zullen de jaartallen 1917-1957 de laat ste dagen wel eens genoemd worden ln het gesdn van de heer Chr. Wijmer, want van daag, 24 september, zal de heer Wymer, in voetbalkringen bekend ondfer de naam „Ome Chris", zijn veertigjarig dienstjubi- leum bij de Nederlandse Spoorwegen vie ren. Op 24 november 1917 stapte op een vroege ochtend in het station Overveen een zeventienjarige jongeman binnen om daar op bescheiden wijze zijn radertje toe gonnen zich in de sportgeest van de heer Wijmer langzamerhand veranderingen te voltrekken. Zijn hart ging uit naar de voet ballerij en hij verzeilde al rap in Uitgeest waar hij enkele jaren lang zijn lievelings- sport beoefende. Doch Uitgeest lag voor hem en voor zijn vrouw zeker wel iets te ver uit de richting van IJmuiden. Hij werd lid van „Stormvogels". In 1927 nam hij een aanzoek voor een bestuursfunctie aan, eerst commissaris, daarna tweede pen ningmeester en in 1931 kwam hij op de plaats waar hij nu nog zit, namelijk die van secretaris. Verleden jaar werd het feit herdacht dat hij 25 jaar geleden zijn eerste te voegen aan het ingewikkelde apparaat, 1 notulen als secretaris van „Stormvogels" dat 's lands ijzeren wegen nu eenmaal was en nog steeds is. De heer Wijmer stond daar in geen geval in een onbekend gebied. Geboren in de woning boven het station te Vorden, waar zijn vader stationschef was, stond hij al van kindsbeen af tussen de loc's en de wis sels. In zijn jonge jaren was hij niet zo honkvast als thans, getuige zijn omzwer vingen naar Doetinchem, Didam, Sant poort en Zandvoort van waaruit hij in 1917 de voetspoeren van zijn vaders ging druk ken en in Overveen aan de slag ging. De zoon was geenszins van plan zijn tenten hier vast op te slaan blijkens zijn overplaatsing in 1918 naar Haarlem, na drie maanden naar Hoofddorp en vandaar in 1919 naar de plaats die nog aan het be gin van haar ontwikkeling stond: IJmui den. IJmuiden-station beleefde in die dagen de drukke periode met het visvervoer per spoor, die tot de crisisjaren, de jaren dertig zou aanhouden. Voor de heer Wijmer bleek IJmuiden het eindstation te worden. De ja ren rijgden zich aaneen en vooral toen hij hier kennis had gemaakt met de pianolera res mejuffrouw Broek, bleef hij in IJmui den. Op 10 juli 1924 stak de ambtenaar van de Burgerlijke Stand zijn felicitatierede af en gingen dhr Wijmer en mej. Broek, verder gezamenlijk door het leven. Inmiddels be- In de zondag door de handbalvereniging „IJmond" gespeelde wedstrijden zijn wei nig goede resultaten behaald. Alleen de beide dames-senioren-elftallen brachten het tot een overwinning. Een belangrijk deel van de minder goede resultaten was te wijten aan het feit, dat de afkeuring van de terreinen, die 's morgens per radio werd bekendgemaakt, heel wat verwar ring stichtte, waardoor verschillende teams onvolledig in het veld kwamen. De IJmond I-dames, die op bezoek wa ren bij de Haarlemse Rapiditas I-dames meende aanvankelijk een gemakkelijke taak te hebben, aangezien reeds na tien minuten een 0-2 voorsprong was bereikt, die enige minuten later tot 0-3 was opge voerd. Daarna herstelde Rapiditas zich met snelle aanvallen, die spoedig succes had den (1-3), waarna de IJmond-doelvrouwe zich door een tam schot liet verrassen (2-3). Na de hervatting speelden de Haarlemse dames opnieuw agressief, doch ook de IJmondsen bleven gevaarlijk. Vooral in de verdediging bleven zij weerstand bieden. Met nog enige minuten spelen dacht E. Bos de IJmond-zege veilig te stellen (2-4), maar direct na de afworp liep Rapiditas opnieuw in (3-4). Een fel gevecht leverde voor het IJmond-doel een spervuur van schoten op, doch mevrouw M. de Vries-Klesser wist op verrassende wijze de winst voor IJmond te behouden. De IJmond 2-dames overtroffen zichzelf in Aerdenhout, waar THB met dubbele cijfers werd verslagen. Bij de rust had IJmond 2 een 0-6 voorsprong bereikt en liet als einduitslag een 2-12 overwinning noteren. Hoewel de velden van het sportpark „Watervliet" uitstekend bespeelbaar waren werden van bondswege alle districts-wed- strijden afgelast waardoor IJmond I-heren onnodig een vrije dag kregen. De onvolle digheid van het tweede IJmond-herenelf- tal was aan de verwarrende radiomedede lingen te wijten. Het was niet verwonder lijk dat de IJmond-reserves verloren, maar toch weerden de acht Velsenaren zich uit stekend. Hoewel de achterstand bij de rust tot 5-1 was opgelopen, zagen zij kans om daarna tot 5-5 gelijk te komen. De ver moeidheid speelde de IJmonders parten en zo zagen zij zich toch met 9-6 ver slagen. IJmond 3-heren verloren met liefst 16-2 van THB. De overige uitslagen waren: Dames-ju nioren: De Blinkert-IJmond 4-2; meisjes- aspiranten: IJmond C-De Blinkert A 0-8; jongens-aspiranten: IJmond-De Blinkert 0-12. Van de vier voor de korfbalvereniging „Watervliet" vastgestelde wedstrijden gingen.br slechts twee door omdat Water vliet 3-Oosterkwartier 3 werd afgelast en Watervliet I een vergeefse reis naar Wit- tenburg I in Amsterdam maakte, aange zien het veld werd afgekeurd. Op „Watervliet" ontmoetten de groen gele reserves het twaalftal van het sterke Koog Zaandijk 3. De wedstrijduitslag (66) gaf de verhouding goed weer en Watervliet 2 veroverde een belangrijk punt. Beide ploegen speelden in een vlot tempo. Koog Zaandijk nam na tien minu ten de leiding, doch toen Joop v. Lade- steyn een strafworp inschoot waren de partijen weer gelijk (1-1). In de tweede aanval wilde het schieten bij Watervliet niet best vlotten ondanks de kansen. De gasten deden het beter met twee afstand treffers (1—3). Het was Redeker, die de achterstand nog voor de rust inliep (2- 3). Na de hervatting werden de groen gelen sterker, waarbij Redeker opnieuw scoorde (3-3). Een nieuwe voorsprong van de gasten nivelleerde Verkerk (4-4) en na 4-5 zorgde G. v. d. Brink voor de gelijk maker. Vlak daarop namen de Kogers de leiding over (5-6). Het enthousiaste vol houden van de thuisclub bezorgde Water vliet vijf minuten voor het einde door Redeker een gelijke stand (6-6) en een verdiend winstpunt. Watervliet 4 gaf het bezoekende Oost hoek 2 in de eerste speelhelft flinke te genstand en wist de score tot de rust te beperken tot 1-3 voor de Haarlemse gas ten, waarbij Rie van Weelderen na een 0-2 achterstand van dichtbij tegenscoorde. Na de hervatting kon Watervliet 4 niet voldoende aanvalskracht opbrengen en wonnen de gasten verdiend met 1-7. schreef. Eén liefhebberij de schilderkunst moest hij door de drukke werkzaamheden he laas opgeven. De voetballerij neemt hoe langer hoe meer in beslag. De schrijverij voor een club van 1068 leden vraagt elk vrij half uurtje, zodat hij zich de weelde van een tweede liefhebberij niet kan veroorloven. Elke zondagmiddag is de heer Wijmer aanwezig bij zijn elftal en in de dertig ja ren, dat hij nu lid is heeft hij geen enkele wedstrijd van „Stormvogels" gemist. Ook de wedstrijden van het Nederlandse elftal hebben zijn volle interesse zodat de heer Wijmer met een gerust geweten kan zeggen dat hij vrijwel elke wedstrijd van het na tionale elftal, zowel binnen als buiten de grenzen, als toeschouwer heeft bijgewoond. In hotel „Royal" aan de Kennemerlaan te IJmuiden recipieert de heer Wijmer vandaag van 16 tot 18 uur. ADVERTENTIE KONINKLIJK! MAATSCHAPPIJ DRAISMA VAN VALKENBURG-LEEUWARDEN Cabaretavond ten bate van IJmond-fonds Ten bate van het IJmondfonds voor hulp aan invalide oud-sportbeoefenaars, wordt zaterdag 28 september in zaal Hoogerweg aan de Alkmaarseweg een amateursavond gehouden. Medewerking hieraan wordt verleend door: Tonny Schellevis, de Bella's, Adrico, Sinny Sinatra en voor de muzikale omlijsting zorgt het Kennemer Kwintet. KAV en gezinsverzorging Op woensdag 25 september houdt de af deling Beverwijk van de K.A.V. een leden vergadering in het KSA-gebouw. Mejuf frouw G. C. Roebert, gezinsverzorgster, zal hier het een en ander komen vertellen over haar werk. Na de pauze wordt een kienwedstrijd gehouden. Het veilinggebouw aan de Duinenbosch- weg waar driemaal per week de tuinders hun groenten aan de man (handelaar) brengen was zondag het domein van vele tafeltennissers uit diverse provincies. De grote veilinghal was omgetoverd tot één wedstrijd veld waarin op 16 tafels felle strijd werd geleverd. Tegen een entourage van veilingkisten zetelde de wedstrijdcommissie die het uitermate druk had met het samenstellen der wedstrijden, het optekenen van uitsla gen op het wedstrijdbord enz. enz. Om 12 uur des middags werd na een kort openingswoord van de voorzitter van de organiserende vereniging CSV, de heer K. C. Leeuwrik de strijd aangevangen. Er waren vele spannende duels aan de 16 tafels; de junior Rietvink van TYBB speelde zich in de finale en werd tenslotte winnaar. Anneke Lahey Verrassend was de nederlaag van de Gooise kampioene mevr. S. M. Milet de St. Aubin die haar ontmoeting tegen de Cas- tricumse speelster mevr. R. Gras-Smit ver loor. In de eerste en tweede klasse behaal de ook de Castricumse deelnemer W. Jan sen een goed resultaat door döor te dringen in de kwartfinale. Toen hij hierin tegen J. Hageman uitkwam moest hij het onder spit delven. Een andere verrassing was wel de ver- liespartij van de CTTC-ers Putman-Schu- macher in de overgangsklasse, tegen Wit- teman-Jansen (TYBB) die een duidelijke overwinning op hen boekten.. Anneke Lahey de internationaal die al tweemaal de grote wisselbeker in het CSV- toernooi had veroverd kwam in de finale uit tegen de kampioene van Haarlem C. Schuyt. Zij veroverde definitief de wissel beker. De prijswinnaars waren: DE 2e klas C. Schuyt, A. Lahey. DE 3e klas 1 W. Philip- po (Ready H'lem), 2 R. Smit (Rapidity, B'wijk), DE 4e klas 1 T. Bruyn (Spirit Lan- gedijk) 2 T. Geldermans (Rapidity). HE- Overgangskl.. J. Putman (CTTC, C'cum). C. Schoof (Togido, H'lem), HE le klas 1 H. Eycking (Rapidity), 2 H. Canjels (Or. Zwart) H'lem. HE 2e klas Th. Keet (Rapi dity), A. Winder. HE 4e klas 1 B. Winder (Rapidity), 2 J. Sap (H.kerk). Gem. D overg.kl. en le kl. 1 J. Putman-R. Smit, 2 A. Lahey-C. Schoof, Gem. D 2-3 klas. Gem. D 4e klas 1 J. Droog-R. Dekker (Spirit), 2 W. Rozemeyer-J. de Leeuw (CSV). DD 2-3 klas 1 A Lahey-W. Philippo, 2 mevr. S. Milet (Victoria H'sum)-mevr. Gras-Smit (CSV C'cum). DD 4e klas 1 T. Stokman- T. Bruyn, 2 A. Keulen-M. Goossens (VTC Velsen). HD overg. en le klas 1 J. Witte- man-N. Jansen (TYBB), 2 H. Eycking (Rap.)-F. de Loor (Hotac). HD 2e klas 1 Kops-Schaafs (Raeckse), 2 Jansen-Tau- ber (CSV). HD 3e klas 1 T. Diepen-H. Gel dermans, 2 A. Winder-B. Winden. HD 4e klas 1 Huyer-Oostenbroek (DSB-H'lem), 2 Scholtens-Rozemeyer (CSV). Junioren J. Rietvink (TYBB), extra prijs verl. ron de M. Hartog (Rivalen Krommenie). In de onderlinge competitie van de schaakclub „Kijk-Uit" zijn ook in de twee de ronde de verrassingen niet uitgebleven. In de eerste groep bezorgde J. L. Wijdogen zijn tegenstander F. Walda een onaange name verrassing. Na zijn voorttreffelijke oveerwinning op clubkampioen J. Blok was deze nederlaag van F. Walda een on verwachte reactie. R. Visser en ir. W. Mees, I die beiden voor het eerst in het strijdperk kwamen, boekten een normale remise, j Merkwaardig is in deze groep dat van de negen spelers die reeds één of meer par- tijen hebben gespeeld ,nog maar twee deel- nemers de volle 10 percent hebben ge- scoord. In groep 2 laat W. Doornenbal er geen twijfel over bestaan dat hij voorne- mens is het terrein wat verloren was ge gaan te herwinnen. Ditmaal werd A. v .d. Plas het slachtoffer. J. Reinhout en H. Aarts misten de aansluiting door tegen el kaar remise te spelen. P. Heidenreich startte uitstekend met een zege op H. van Nieuwenhuizen. W. Deelder moest tegen J. Reinhout zijn tweede nederlaag incas seren. Het eerste verlies werd hem toege bracht door J. Plugboer. J. A. Stals bleef in de running door zijn overwinning op J. Verlaak. In groep 3 boekte Meyer zijn tweede suc ces. G. Boerrigter werd hiervan het on willig slachtoffer. J. Warnez verwees J. Wal door een overwinning naar de laatste plaats. De nieuwe aanwinst E. v. Egten toonde zich de meerdere over P. A. Peek. Door de aanwas van nieuwe leden werd groep vier tot veertien deelnemers uitge breid. A. Schelvis blijkt een aanwinst te zijn. Voor Greven betekende dit de tweede nederlaag. R. Blok rekende in deze af deling af met J. Cleeren. Kramer presen teerde hier zijn visite-kaartje door een overwinning op V. d. Heide. J. Vis herstel de zich van zijn nederlaag uit de eerste ronde waarvan Donker het slachtoffer werd. D. E. Frankes, ook al een nieuw lid zorgde ervoor dat V. d. Heide voor de tweede maal bakzeil haalde. Voor de ko mende week zijn de belangrijkste ontmoe tingen: in groep 1 de wedstrijd G. L. de Haas-J. L. Wijdoogen; in groep 2 P. Hei denreichJ. Reinhout; in groep 3 W. v. d. BergMeyer, terwijl in groep 4 de wed strijd R. BlokJ. Schelvis de meeste aan dacht trekt. Onder de ongeveer tweehonderd atleten, die zaterdagmiddag hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Utrechtse singelloop over een afstand van ongeveer zes kilometer waren ook vier leden van de K.A.V. „Suomi". Dwars door het hartje van de stad, waarbij alle verkeer was stopgezet, liepen de atleten een race, die door de Middelburger Cujé werd gewonnen in 16 min. 30 sec. Jan Oosterman van „Suomi" wist zich fraai in de kopgroep onder de zeer sterke lopers te handhaven, maar be reikte met 16 min. 41 sec. een vierde plaats. In de B-klasse liet C. Meester een vijfde plaats noteren en de C-klassers L. Schol en W. Kok werden respectievelijk nummer zeven en twintigste. Op de dag der tunnelopening, zaterdag 28 september, wordt des avonds te zes uur het nieuwe sportpark „Adrichem" in Be verwijk officieel geopend. Na een wel komstwoord door wethouder W. Alberda zal burgemeester J. G. S. Bruinsma de opening verrichten, waarna een openings défilé van de gymnastiekverenigingen Hercules, Turnlust en SSS zal worden af genomen. Indien de weersomstandigheden het wenselijk maken, de opening uit te stellen, dan wordt dit zaterdag na de nieuwsbe richten van 1 uur via de zender Hilversum II bekend gemaakt. Van half vijf af bestaat voor belangstel lenden de gelegenheid het sportpark te bezichtigen en na afloop van de officiële opening recipieert het gemeentebestuur tot 21 uur in het raadhuis. De leden van de afdeling Beverwijk van de Partij van de Arbeid zijn maandag avond voor de eerste keer in het nieuwe winterseizoen bijeen geweest. In de plaats van de heer J. Thomas, die naar Haarlem is vertrokken, heeft men nog geen nieuwe voorzitter kunnen vinden. Het bestuur heeft intussen niet stil gezeten, want voor het gehele winterseizoen was een schema gemaakt van de avonden, waarop bijeen komsten of openbare vergaderingen wor den gehouden. De volgende personen wer den kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten: mevrouw Schmohl en de heren W. Alberda, Colijn, drs. A. Demmers, E. Ger- ritse, A. Harmsen en J. J. Romunde. Het belang van het fakkeldragerswerk wérd uiteen gezet en gevraagd werd naar de verder te nemen stappen om te komen tot de bouw van „Ons Huis". Na het officiële gedeelte heeft de heer E. J. Kortenoever, opzichter bij het P.W.N. veel verteld over de waarde van dit ter rein als recreatieoord voor het industrie centrum IJmond. Vroeger waren het slechts enkelen die toegang hadden tot het duingebied (het was toen particulier ter rein) maar hierin is gelukkig verandering gekomen. Het duinterrein is in de eerste plaats het waterreservoir voor industrie, tuinen en bevolking en daarnaast is het door vakkundige beplanting een recreatie oord. Er werden tal van mooie dia's vertoond, waardoor men een. duidelijk beeld kreeg van de aanleg en het onderhoud van het grote terrein. Behalve de mooie boom soorten kreeg men ook tal van paddestoe len te zien. Natuurlijk werden ook de prachtige bloemen niet vergeten, die spe ciaal in de duinen groeien. De lezing werd besloten met een aantal plaatjes over het vogelleven, dat in dit grote recreatie gebied nog uitgebreid blijkt te zijn. J. Post kreeg wisselbeker van DIJV De Beverwijkse hengelsportvereniging „De IJmond Vissers" heeft zondagmorgen in het Noordzeekanaal de laatste onder linge wedstrijd van dit seizoen gehouden. In totaal werden 72 vissen gevangen, waarvan de heer J. Post er 26 voor zijn rekening nam. Tweede werd J. van Zut- phen met 16; 3. H. Bruinenberg 8; 4. Leen- mans 7; 5. Van Kempen 7. De grootste vis werd door de heer J. Post opgehaald, die hiermede in het bezit kwam van de wis selbeker. Het Beverwijks Gemengd Zangkoor „Zang en Vriendschap" geeft op woensdag 2 oktober in het Kennemer Theater te Be verwijk een operaconcert waaraan mede werking wordt verleend door Greet Koe man, sopraan, Leo Larsen, tenor, en Gé Genemans, bariton. Aan de vleugel zit Lou Tervoort. Het geheel staat onder leiding van Stephen Jansen. Op het programma staan delen uit werken van Boito, Bellini, Verdi, Puccini, Donizetti, Tsjaikowski, Gounod en Bizet. IJ mond-damnieuws In het „Statenhuis" hebben de Bever wijkse dammers de wedstrijden voor de onderlinge competitie voortgezet. In de eerste afdeling werd de partij tussen Hagenaar en Adelaar na zeer taaie strijd remise, hiermede behaalde Hage naar zijn eerste winstpunt in deze com petitie. Reinhout stond voor de zware op gave om Diederiks partij te geven, zoals te verwachten werd het voor Reinhout een nederlaag. Conradi verrichtte goed werk tegen Kikke, hij nam de volle winst voor zijn rekening en heeft thans nog geen ver- liespunten. De partij tussen Bakker en Haver moest wegens het late uur in een vrijwel gelijke stand worden afgebroken. In de tweede afdeling zorgde Van Son voor de verrassing door van Albers te winnen. Hoogvorst en Nijman deden wat van hen verwacht werd, zij wonnen res pectievelijk van Hoogland en Van Zut- phen. In de derde afdeling waren de resul taten: DiemeerWillems 20, Klein Verhaar 0—2, Dijcks—Roemeling 20. Puzzelrit van speeltuincentrale gaat niet door Wegens bijzondere omstandigheden zal de. puzzelrit op de fiets, die de sportcom- missie van de Beverwijkse speeltuincen trale op 14 oktober zou houden, geen door gang vinden. MARKTBERICHT BEVERWIJK BEVERWIJK, 23 september. Andijvie 0.13—0.25, bloemkool f 0.120.31, sla 0.040.12, sperziebonen 0.340.87, pronkbonen 0.140.43, snijbonen 0.56 1.18, bospeen 0.17—0.30, waspeen 0.10—0.28,'prei f 0.100.20, groene kool 0.08—0.15, tomaten f 0.33—0.74, komkommer 0.120.27. OOOOOOOOOC<XXX)OOOOOOC>OOC<X>OOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC Een van de aantrekkelijkste onderde len voor menige schaakliefhebber van het jaarlijkse „Hoogovenschaaktoer nooi" - dat tussen haakjes nu al tueerg zijn schaduwen vooruitwerpt - is door de jaren heen het „logboek" geweest. Dit overzicht van alle partijen met 0 analyses en andere schaak-wetenswaar- 3 digheden en bovendien „dagelijkse 8 schaakkrant", dreigde voor 195S in de knel te komen, omdat de beide onver- 8 moeibare werkers de heren C. Minnes en H. v. Laaren door de dood aan hun 8 werk werden ontrukt. De geestelijke vader van het logboek, de Rotterdamse schaakmeester Chr. Vlagsma zou even min meer zijn steun aan het werk kun nen geven, omdat hij reeds in één der hoofdgroepen was ingedeeld. Maar de heer Vlagsma heeft deze plaats opge offerd, teneinde de leiding over het Logboek 1958 op zich te kunnen nemen; een bericht, dat vele Kennemer scha kers ongetwijfeld met vreugde zullen vernemen. oooooooococooocoooocxxxdooooooooooooooooooooooooooooooooc ADVERTENTIE Na de vierde ronde is de titelhouder Arie Groteman uit Wervershoof er opnieuw in geslaagd de leiding te nemen. Dit weekeinde heeft Groteman opnieuw aangetoond, dat hij een geduchte speler is; hij won name lijk op knappe wijze van J. H. Anems en J. Zijp. Dukel kon het tempo waarmee Grote man zijn partijen won, niet bijhouden. Za terdag speelde de IJmuidenaar tegen Chat- telon remise. Zondag won hij van de Heem- steedse kampioen H. Beliën. De DCIJ-er bezet nu de tweede plaats. De leden van de IJmuider Concours Commis sie vlogen zondag met hun duiven van Möns (Fr.). Gelost om 10.05 bereikte de eerste IJ.C.C.- duif om 12.52.47 uur het hok van zijn baas, de heer C. Broek. Deze liefhebber verdrong hier door eens de zeer sterk vliegende W. Donker sloot, die zich de vorige week als eerste in deze vereniging wist te plaatsen. Bonte Duif C. Broek 1 2 10; Minneboo 3; Pieterman 4 6 7; Jellema 5 8; W. Donkersloot 9. Snelle Wieken Voorzitter M. Janssen verraste zijn medeleden ten derde male door zich als eerste te melden: M. Janssen 1 9; Hoogzaad 2 6 8; A. Tervoort 3 7 10; Rozemeier 4; C. Koks 5; Tabernal 11. Eerste duif 12.55.58. Snelvlieger In deze vereniging legde de op deze navluch- ten sterk vliegende A. J. Koster beslag op de eerste prijs: A. J. Koster 1 2 4 11: E. de Boer 3 8; J. Wijker jr. 5; J. v. Opbergen 6 17; Zwa nenburg 7 21; L. de Waard 9 19; S. Voet 10 13 22; F. Schaap 12; H. J. Broek 14 16; Otte 15; Jung 18 24; J. Anepool 20; Wezelman 23. Eerste duif 12.57.16. Oranje Nassau In de Oranje Nassau was het ook de voorzit ter die om 13.00.50 de eerste prijs in de wacht wist te slepen: J. Wanmaker 1; A. Gravemaker 2 3 6; A. de Waard 4 7 19; Verburg 5 15; H. Harms 8 11 13 16; Joh. Broek 9 21; E. Schreu- der 10 14 20; Geyteman 12; Sikkelerus 17; Mid delkoop 18. De Luchtpost Na de laatste vlucht voor jonge en oude dui ven heeft de Castricumse duivensportver. „De Luchtpost1' het kampioenschap bekend gemaakt. Het ziet er als volgt uit: 1. en kampioen J. Zentveld 112.1 pnt.; 2, Aardenburg-W. Piepers 99.2 pnt.; 3. H. Jaspers 88.4 pnt.; 4. G. F. Tromp 85.4 pnt.; 5. R. W. Bettink 70.7 pnt.; 6. A. Met selaar 67,7 pnt.; 8. P. Verdronk 56.1 pnt.: 7. A. Vonk 48.4 pnt.; 9. H. Lustig 43.6 pnt.: 10. H. Sanders 42.5 pnt.; 11. N. Hollenberg 35.6 pnt.; 12. J. Beentjes 30.7 pnt.; 13. P. Kappers 26.8 pnt.; 14. B. Heystek-J. Lust 2.8 pnt. Ons Genoegen De Beverwijkse duiven van „Ons Genoegen" vlogen van Mons. Los 10.05 uur. De eerste duif werd om 12.55.17 uur geklokt, de laatste prijs- duif 13.16.42 uur. De uitslag was: P. v. Dessel 1 3; W. Reinders 2 4 12; J. Kramers 5 6 8 10; B. de Smet 7 9; W. de Raadt 11. De Reisduif Met 154 duiven nam de Beverwijkse vereni ging „De Reisduif" deel aan de wedvlucht van Mons af over een afstand van 231 km. Er werd gelost om 10.05 uur en de eerste duif was er om 12.49 uur; de laatste prijsduif deed er tweeën twintig minuten langer over. De uitslagen wa ren: G. v. d. Winden 1 7 29; P. v. d. Outenaar 2 5 6 23; W. J. Bras 3 19; L. H. Kneppers 4- J Luntz 8 9 22; S. v. d. Kolk 10 25; H. Beentjes 11 12 16 31; H. Hoogman 13; E. Verschuren 14; C. Hoeks 15; A. Six 17; C. Westrate 18; R. du Croy 20; C. G. J. Dekker 21 24 26 H. Zillig 27; P. Dekker 28; M. Koorn 30. De Atoom Met zeventig vogels hebben de leden van de postduivenhoudersvereniging „De Atoom" zon dag deelgenomen aan een wedvlucht van Mons af over een afstand van 240 km. De dieren, die tijdens zuidwestelijke wind zondagmorgen om 10.05 uur waren gelost, maakten een vrij snelle vlucht met een gemiddelde uursnelheid van on geveer 80 km. De eerste duif kwam dan ook om 12.53.50 uur op het hok en de laatste prijsduif arriveerde om 13.13.02 uur. De uitslag werd: J. Vink 1 11; W. Schouten 2 10: M. van 't Hof 3 13; A. de Bot 4; D. v. d. Linde 5 9; B. Schoo 6; J. Schoo 7; Ch. Eyman 8; K. Jongbloed 12' M. v. d. Bos 14. Houtdanvoer Voor de papierfabriek Van Gefder Zonen is zondagmorgen aangekomen het Duitse s.s. „Harald Ottens", dat van de Finse haven Borga een volle lading papierhout aanvoerde. Weer Canadees hout aangevoerd Voor de papierfabriek Van Gelder Zo nen is maandagavond' aangekomen het Deense s.s. „Concordia", dat van de Cana dese haven South Nelson een lading van 1100 vadem papierhout aanvoerde. In af wachting van de losbeurt was dit schip l enige dagen aan de Kanaaldijk gemeerd. DONDERDAG 28 SEPTEMBER wederom de gehele dag door fabrieksexpert. KENNEMERLAAN 60—62 Dealer Audium hoortoestellen BATTER IJ EN voor alle toestellen voorradig. De uitslagen van de derde en vierde ron de luiden: 3e ronde; V. Berkvan Heerden 0-2, ZijpGroteman 0-2, AnsemsBeliën 2-0, DukelChattelon 1-1, BerkBeeke 0-2 en StaihlbergDen Doop 1-1. 4e ronde: DukelBeliën 2-0, Groteman Ansems 2-0, StahlbergBeeke 1-1, Den Doopvan Heerden 1-1, BerkChattelon 0-2, Van Berk ('t Oosten)Zijp 2-0. De stand na de vierde ronde is als volgt: 1. Groteman, (Wervershoof) 8 punten, 2. Dukel, (IJmuiden) 7 punten, 3. Ansems, (Amsterdam) 5 punten,4. Beëke, (Weesp) 4 punten, 5. Stahlberg, (Amsterdam) 4 punten, 6. Den Doop, (Amsterdam) 4 pun ten, 7. Chattelon, (Abbekerk) 3 punten, 8. Van Berk, (Haarlem) 3 punten, 9. van Heerden, (Amsterdam) 3 pnten, 10. Zijp, (Noord-Scharwoude) 3 punten, 11. Beliën, (Heemstede) 2 punten, 12. R. Berk, (Am- I sterdatm) 2 punten. Opmerkelijk is het falen van de kampioen van Amsterdam Rudolf Berk, die de laat ste plaats bezet. Zaterdag en zondag zal het toernooi wor den voortgezet. Dukel speelt in de vijfde ronde met de leider Groteman. In de ron de van zondag speelt Dukel tegen de Haar lemse vertegenwoordiger van Berk. Grote- man ontmoet zondag Rudolf Berk. De Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid te Beverwijk heeft voor het ko mende seizoen een programma samenge steld dat rijk aan afwisseling is. Begonnen wordt met de jaarvergadering op dinsdag 1 oktober. Op 14 oktober en 21 januari vol gen lezingen van de heer en mevrouw Hinlopen over het onderwerp: „Israël in de branding". Nog een tweetal lezingen over één onderwerp volgen op 29 oktober en 18 februari. De heer Romunde zal ver tellen over zijn eigen ervaringen in Ame rika en hier bij een film vertonen. Een kienavond staat de leden te wachten op 12 november, de baten hiervan komen ten goede aan het St. Nicolaasfeest voor „Ma- ris Stella" te Wijk aan Zee. Op 26 november wordt de jaarlijkse Vrouwendag gevierd en op 10 december volgt een muziekavond die wordt verzorgd door de heer Pinksterboer. De bijeenkomst van 7 januari krijgt een feestelijk karakter, als spreekster treedt op mevrouw Steert-Brouwer. Nog een le zing over Amerika staat op het programma op 4 Maart. Mevrouw Schmohl spreekt over het on derwerp: „Krijgt de vrouw in Amerika teveel te zeggen?" Op 1 april zal de afdeling gastvrouw zijn voor de IJmond en voorts zijn nog een aantal bijeenkomsten geheel gewijd aan de verkiezingen. Van de drie voor de r.-k. hockeyclub DEM vastgestelde wedstrijden, is er zon dagmiddag slechts één doorgegaan en wel die van het eerste dameselftal tegen de oude rivale Hermes uit Den Helder. Het is voor de Beverwijkse dames op een teleur- stellinf uitgelopen, want zij moesten beide punten in Den Helder laten. Gezien het spelbeeld had een puntenverdeling meer bevrediging geschonken, maar de doel punten tellen en hiermede was Hermes fortuinlijker dan DEM. In haar nieuwe opstelling probeerde DEM een nieuwe keepster, die nog niet geheel voor deze moeilijke taak berekend was. Voor de rust was het een vrijwel ge lijk opgaande strijd met de DEM-dames iets meer in de meerderheid. De rust kwam dan ook met een gelijk spel in 11. Na de hervatting wist Hermes spoedig een voorsprong te nemen en de stand tot 41 in haar voordeel op te voeren. Vlak voor het eindsignaal scoorde E. Rooymans, die ook voor de rust een doelpunt voor haar rekening nam, het tweede punt voor haar elftal, VARA-Ieden komen bijeen Op donderdag 26 september houdt het bestuur van de Beverwijkse afdeling van de VARA, in samenwerking met het be stuur van het district Noordholland-zuid, een ledenvergadering ter completering van het afdelingsbestuur, waarvan drie leden om privéredenen hebben bedankt. Tevens zullen de propaganda-plannen voor het nieuwe seizoen worden besproken. Na afloop van het huishoudelijke gedeelte zullen enige films worden vertoond. Kath. Vrouwengilde opent seizoen De Beverwijkse afdeling van het Katho lieke Vrouwengilde opent donderdag 26 september in zaal Timmer het wintersei zoen met een bijeenkomst, waarop mevr. L. Kustersdu Saar een inleiding zal houden over „De madonna van Syracuse". Door de n.v. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage Is meege deeld dat men bereid is het krediet in rekening-courant voor de gemeente Heemskerk tot 1 oktober 1957 te verhogen tot f 1.500.000. Gezien de huidige schaarste op de kasgeldmarkt, als gevolg waarvan het nagenoeg niet mogelijk is gelden in de vorm van kasgeldleningen aan te trek ken, stellen B. en W. de raad voor deze aanbieding te aanvaarden en hiertoe te besluiten. Ondergetekende: Naam: Straat: Plaats.MMW. W6nst zich net ingang van te abonneren op per week 59 cent - per kwartaal ƒ7.65. doorhalen wat niet verlangd wordt. Handtekening: Zfl die zich met Ingang van 1 oktober 1957 per kwartaal abonneren, ontvangen de nummers tot en met 30 september 1957 gratis. Dit geldt alleen voor nieuwe kwartaalabonné's dus niet voor omzetting van week- In kwartaalabonnementen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 7