Stoutenbeek' oopjes Speciale feestaanbiedingen 0 duet toch ook mee VOEDiNGSMARKT Halitran Accent naar boven SPECIALE RECLAME-VERKOOP JAKO Haarlem-Stormvogels PANKLARE GROENTEN VERS VLEES ELKE DAG vers brood en gebak AFDELING KRUIDENIERSWAREN Gratis 1 pond zuurkool Geen wónder dat de heilbot heii-bot heet! OO NEDERLAND WOENSDAG voor 40 cent 10 cent prima kwaliteit - laagste prijs Kom ook naar de Marktplein DINSDAG 24 SEPTEMBER 1957 12 VAN HOUTEN geeft als speciale herfstver- CHICO, CHACO en CHOCO Mantels - jackets - japonnen - rokken blouses etc. in dames-, bakvis- en kindermaten. 7.98 Wordt modinette in een goed milieu ADV^mUT IN DIT BP-AD G. VAN DER GLIND A. VAN DEN BERG aan de Kijkgrijp-Tunnel- prijsvraag f 1000,- aan prachtige prijzen Gelderse rookworst Bij 2,50 boodschappen een grote Zaanse snijkoek van 42 voor 32 Alles kopen onder één dak!! Dat is een groot gemak! II Wi .V rassing een prachtig kinderboek uit: met als extra attractie een kleurwedstrijd met 1500 schit terende prijzen. Dit leesboek voor kinderen van 6-12 jaar (en" nog véél, véél ouder) telt maar liefst 48 pagina's, het is gebonden in linnen en het staat vol met platen, waarvan vele in schitterende kleuren. Het wordt U thuisgestuurd na verzending van 10 wikkels van Van Houten repen (ook FANTA-wikkels tellen mee) en over making van f 1.40 per postwissel of giro op no. 1588 t.n.v. van Houten-Weesp. Halitran, het heilzaam concentraat nit de verse levers van heilbot en andere arctische edelvissen, bevat circa 60 maal zoveel vitaminen als gewone levertraan! Dit betekent, dat U van Halitran slechts een onmerkbaar-kleine hoeveelheid behoeft te gebruiken. Dagelijkse dosis: voor kleuters 3 drup pels in de pap. Ouderen nemen 2 van die handige Halitran-capsules! Op deze prettige, gemakkelijke manier is jong en oud verzekerd van de juiste dosis Vitaminen A en D tot heil van ieders Gezondheid! Voor ouderen 2 capsules per dag. Tot het 6e jaar 3 druppels per dag Uw Vitaminen-Zekerheidi Het hier vermelde vitaminenge- halte van Halitran wordt gecon troleerd en op certificaat gewaar borgd door het Noorse „Institut for Ernaeringsforsking": Halitran bevat: 38.000 i.e. Vitamine A 5.100 Le. Vitamine D per gr. Halitran geeft: meer weerstand tegen griep, bronchitis en an dere ziekten. Voorkomt en bestrijdt rachitis. Kweekt sterke beenderen en een gaaf gebit. 7-4 CA. 60 X MÉÉR VITAMINEN DAN GEWONE LEVERTRAAN. 33 en daarom heeft deze prachlige dubbeldoek mohair swagger zulke modieuze details ais een kraag van Indisch lam (de kostbare fijn- krullende kwaliteit!) en een ronde pas die de lijn van de mantel iets heel aparts geeft. Over apart gesproken - dat i$ beslist ook de aan de mouw gesneden halve manchet- met-knoop U bent welkom in onze zaak, waar U behalve dit model nog een groot aantal mooie mantels kunt bewonderen en passen. v -=1JMU1DEN5^ MARKTPLEIN TELEFOON 7541 Voor het nieuwe seizoen hebben wij weer met veel zorg een bijzonder mooie collectie samengesteld. Door een grote verscheidenheid, zowel in modellen en dessins, als in prijzen, zult u zeker bij ons slagen voor ■"«S? -,.$!v Meisjes, die er iets voor over hebben om een goed vak grondig te leren, willen wij graag een plaats geven in onze opleiding tot Modinette. Aanmelding dagelijks tussen 9 en 17 uur op het perso neelsbureau, Stephensonstr. 50, tel. 38904 ('s zaterdags tot 12.30 uur). Wij stellen het op prijs als de ouders bij de eerste kennismaking meekomen. Stcphensonstraat 50 VOOR DE KILLE DAGEN ZWANENDONS NACHTHEMDEN pasteltinten NU ZWANENDONS DAMESPYAMAS o go vlot modelNU 1 ZWANENDONS HERENPYAMA'S "fl A 90 extra zware kwaliteit NU At \J Gevr. een gevord. LEERL.- KAPSTER. Braams Kapper Edisonstraat 5, IJmuiden. ITALIAANSE JERSEY JUMPERS R qfl VESTEN 0. fris dessin 9." fris dessin NU CRêPE MOUSSE NYLONS zeer elastisch, warm, onverslijtbaar NU 3.93 ANEGANG 22 TEL. 19743 - HAARLEM VOORVERKOOP P. HüHL, J. v. Heemskerkstraat 18, Tel. 6344, IJmuiden. Heer 55 j.. zkt. HUISHOUD STER, 1 kind geen bezwaar. Brieven L 2405, Personeel gevr.: AFWAS- HULP voor de avonduren. Aanm. Chin. Ind. Café-Rest. „Het verre Oosten", Ir. Dirksstraat 66 a. Gevraagd: een VERPLEEG HULP, genegen een echtpaar te verzorgen, waarvan de vrouw bedlegerig is, voor dag of dag en nacht. Opgave van referenties en salaris L 2400. B. z. a. WERKSTER voor halve dagen p. w. Brieven L 2407. BINNEN- en BUITENSCHIL DERWERK gevraagd. Brie ven L 4325. BIJVERDIENSTE! U hangt biljet voor 't raam en geeft aanvragers een boekje. Wij doen de rest en betalen goed voor uw bemiddeling. Alleen benedenwoningen. Ned. Ta len Instituut, Rotterdam (nader adres overbodig) 20% KORTING op alle stoomgoederen, mits gebracht en gehaald. Trompstraat 27, Chem. Wasserij en Ververij Keyser. SUPER TELEVISIE vanaf f 775 op de antenne-installa tie 3 jaar garantie. Eigen servicedienst Keizer. Tromp straat 30, tel. 4516. Let op het adres: naast de dameshoe denzaak. Een RADIOTOESTEL koopt u natuurlijk bij Keizer. Let goed op het adres: Trompstr. 30, telef. 4516, naast de da meshoedenzaak. WASMASCHINES, direct van fabriek, met lichte emaille-besch. Gloednieuw m. gar., tegen sterk ver laagde prijzen. Desgewenst afbet. Inl. alleen no. 28 Kre- lagestr. 28. Tel. 17848, H'lem. Origin. ENGELSE TRUIEN Zeeman's .textielhuis, Bloem- straat 70, IJmuiden, tel. 4235. DENKT U ER AAN. Dus vanavond naar de Legér des Heilszaal, Edisonstraat 14. Verkoop van allerlei artike len, ten bate van ons Zen- din.gsfonds. Deuren open nam. 7 uur. Verhuur van GELUIDSIN STALLATIES voor alle doeleinden. Geluidstechnisch bureau. Multivox, Kenne- merlaan 178. Tel. 4478, bij g. gehoor 6366. DEKENS OVERTREKKEN in elke gewenste kleur met prachtige zijde en satinet Textielhandel J. H. Oester- holt, Driehuizerkerkweg 94, Driehuis, Tel. 5084. OPEL-VERHUURBEDRIJF „IJMUIDEN", Rijnstraat 91, tel. 62854565. Zie adverten tie in de Tunnel-editie met speciale wintel-tarieven. Ruilen: FLATWONING, le etage, voor bovenduplex of vrij huis. Rijnstraat 110. LOMPEN, OUD IJZER, OUD PAPIER, worden tegen de hoogste prijs bij u gehaald door Fa. Max Gosschalk, Industriestraat 2. tel. 5852 BROEKMAN BETAALT veel geld voor alle soorten meu bilair, Lakenstr. hoek Doel- straat. Tel. 10794, Haarlem. Te koop: z. g. a. n. MATCH LESS 350 c.c. b.j. '56 prijs bill. Kan gefinanc. worden. Lumeystraat 15, IJm.-O. Te koop aange-b. KINDER WAGEN en wandelwagen. Bill, prijs. Alex. Bellstr. 41 Agb. kamer JABO 4y2 bij 3!4, prijs billijk, z. g. a. n. Kerkerinklaan 63, Santpoort Te koop: J. FIETS, 10-14 j. Tussenbeeksweg 29. Nette TIL-OP KINDERWA GEN te koop. IJsselstr. 49. Te koop: 3 LAPPEN STOF a 3 meter. Pres. Steynstr. 34. Te koop z. g. a. n. KACHEL wegens overcompleet. Snel- liusstraat 19. Te koop: BANKSTEL. A. Smit, Zeeweg 265. Te k. goed onderh. HAARD KACHEL. Pancrasplan.tsoen 8, Velsen-N. Te koop wegens te klein z. g. a. n. RAF kleur AUTO- COAT, pl.m. 16 jaar f 25 en costuum f 12.50 Bloemstr. 132 Te k. HETELUCHTKACHEL Thebo, crème. Warmenho- venstraat 9 zw. Te koop z. g. a. n. KINDER WAGEN, geheel uitneembaar met spaakwielen en tevens z. g. a. n. ruime winterman tel ca. m. 46 en grote kachel, brandt prima en zuinig. Tul penstraat 13, Santpoort. Ter gelegenheid van de opening der „Velser Tunnel" en ter kennismaking met onze fijn gekruide speculaas deze week y pd. SPECULAAS van 50 Natuurlijk weer b(j Nergens waar u het beter engoedkoper vindt! VAN DER ZWAAGSTRAAT 16 Ook verkrijgbaar bij WIJK AAN ZEEëRWEG 51 - TELEFOON 4362 AFD. MODEMAGAZIJNEN - BEVERWIJK op WOENSDAG en DONDERDAG ter gelegenheid van de opening van de VELSER TUNNEL GESNEDEN RODE KOOL GESNEDEN GROENE KOOL GESNEDEN KOOLRAAP GESNEDEN WORTELEN GESNEDEN UIEN GEKOOKTE BIETEN PRACHTIGE BLOEMKOOL GESNEDEN PRONKSNIJBONEN p pd 5 kg ZEEUWSE KLEI AARDAPPELEN per pond per stuk 25 25 85 DOORREGEN VARKENSLAPPEN 1/2 kg 1.29 KLAPSTUK1/2 kg 1.49 RUNDERLAPPEN1/2 kg 1.49 SAUCIJSJES1/2 kg 1.25 HACHé-VLEES250 gram 73 BRAADWORST 1/2 kg 1.25 BLOEDWORST1/2 kg 49 minm»nimim»»»»iminmMminim RONDOLETTA'S 1/2 pd van 60 voor 55 CAKEvan 1.25 voor 1.15 LANGE SOEZEN4 voor 70 10 EIEREN No. 5 1.15 MARGARINE 2 pak59 MAGER ONTBIJTSPEK stukje 250 gr. 69 PROCUREURSPEK 100 gram 49 PORK uit blik 200 gram49 bij aankoop van een ROOKWORST Homburg p. st. 89 ROOKWORST prima p. st79 CAPUCIJNERS, nieuwe oogst, kg 59 GRAUWE ERWTEN nieuwe oogst y2 kg 39 PINDAKAAS pot59 LEKKER KOEKJE 250 gram 39 ZAANSE TAAI-TAAI pak 25 voor 19 WIJNBALLEN of ANANAS-ZUURTJES 200 gram 32

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 8