HFC versloeg HMS met 1-0 en is nog steeds ongeslagen Basketbalbond verkeert in financiële moeilijkheden West Bromwich overwon door griep geplaagd Manchester United WH boekte winst tegen Geel Wit bij de vierdeklassers Favoriet Ab Geldermans winnaar van de „Grote Tunnelprijs" HVB-programma weer gestagneerd AMATEUR-TWEEDEKLASSERS Weer een grote zege van Zandvoortmeeuwen Nottingham Forest leed eerste nederlaag in de eerste divisie Ruime nederlaag voor Bloemendalers DSK-ers behaalden een nuttig gelijk spel MAANDAG 30 SEPTEMBER 1957 6 De derdeklassers Krapp e overwinning van Ripperda op VIOS Zaterdagvoetbal Nederlagen voor S1Z0 en Kennemerland Volgt de heer Sehröder ir. Hopster als praeses op? Cujé won boulevardloop in Vlissingen Algemene vergadering niet akkoord met begroting Roemeense voetballers gelijk met Joegoslavië Ab Geldermans won ook in Medemblik Baldini werd Italiaans kampioen op de weg Equipe Hofmans-Cortlever won KNAC-damesrit Het Spaarne derde in de naehtwedstriid van Willem III HFC heeft tegen HMS zijn derde achter eenvolgende overwinning behaald. De Zuilenaren hebben het HFC niet gemak kelijk gemaakt. Vooral na de rust bood de ploeg felle tegenstand. Het was geen beste partij voetbal tussen deze twee elftallen. Op het slecht bespeel bare veld kon HMS noch HFC goed uit de voeten komen. Door technisch beter spel won HFC echter verdiend. In de zevende minuut van de wedstrijd loste G. Molenaar een hard schot op het Zuiler doel, dat keeper Kok liet vallen. Van deze kans maakte Jansen een dankbaar ge bruik om HFC naar de leiding te voeren: nul-één. HFC had een licht overwicht, maar door slecht schieten bleven meer doelpun ten achterwege. In de tweede helft ver kregen de withemden enkele fraaie kan sen. Zo kwamen Winter, De Nijs en Jan sen alleen voor de HMS-doelman te staan. Het beslissende schot bleef evenwel uit en toen daarna de thuisclub het initiatief overnam, moest HFC zich schrap zetten om zijn krappe voorsprong te behouden. Enkele zeer harde schoten keerde doel man Van der Lee op sublieme wijze. Mede door het uitstekende spel van Molijn en Wijkhuizen bleef het Haarlemse doel van smetten vrij. Met een zwaarbevochten zege kon HFC het terrein als overwinnaar verlaten. Zaandijk-Zandvoortmeeuwen Zandvoortmeeuwen schijnt grootse plannen te hebben. Werd vorige week TOG met zes-één verslagen, zondag over won Zandvoortmeeuwen zijn tegenstander Zaandjjk met liefst zeven-één. De Zand- voorters misten hun midvoor Halderman. Deze werd vervangen door J. Keesman. Zandvoortmeeuwen had met Zaandijk weinig moeite. De Zaandijkers lieten zwak spel zien, dat de geelhemden hoegenaamd geen hoofdbrekens kostte. Vrijwel onafge broken waren de bezoekers in het offen sief en het goede spel van de voorhoede leverde in de eerste helft twee doelpunten op. Tweemaal door Visser en dat de Zandvoorters daarop nog aan een derde goal kwamen, dankte de ploeg aan de rechtsachter van Zaandijk, die het leer in eigen doel werkte. Uit een strafschop scoorde de thuisclub net voor het ingaan van de rust tegen, één-drie. Ook na de pauze had het spel een een- Ofschoon de weersomstandigheden beter waren dan in voorgaande weken, werden er bij de derdeklassers toch weer diverse wedstrijden afgelast. Zo vond in West I de wedstrijd EHS geen doorgang en wer den de TYBB-spelers in West II voor de derde achtereenvolgende maal op non- actief gezet. In West II behaalde voorts Ripperda een krappe 43 overwinning op Vios. Reeds na vijf minuten opende De Kruyff de score (10). Schreuders voegde er een tweede voltreffer aan toe, waarna de Vios-middenvoor er na 30 minuten 21 van maakte. Door De Kruyff en Draayer werd het zelfs nog 41, voordat men aan de thee ging. Na rust kreeg Vios de wind in de rug en dat resulteerde in twee doel punten voor de bezoekers (43). Verder liet Ripperda het echter niet komen. Hillegom-VVSB was een sportieve ont moeting, waarin de bezoekers het beste voetbal speelden. Hillegom opende door Prins de score; hierdoor geprikkeld kwamen de VVSB'ers sterk opzetten en zetten de 10 achter stand om in een 31 voorsprong. Hillegom, dat met invallers speelde voor Peetoom en Stroomberg, liep de achter stand nog wel in tot 32, maar verder kwamen zij toch niet. Nedersticht (VVSB) was de beste speler van het veld. Het is geen onverdeeld gunstige dag ge weest voor de Zaterdagmiddagclubs uit Haarlem en omgeving. De beide derdeklas sers Kennemerland en SIZO kregen een nederlaag te incasseren en hetzelfde ge schiedde in de vierde klasse, waar Telefo- nia en Zandvoortmeeuwen eveneens in het zand moesten bijten. IJmuiden en Kinheim kwamen vanwege de tunnelfeesten niet in actie. SIZO heeft het in de uitwedstrijd tegen Wartburgia niet kunnen bolwerken en moest met een twee-nul nederlaag genoe gen nemen. Zowel in de eerste als in de tweede helft scoorde de thuisclub een doel punt. De Hillegomse club was ditmaal niet in de allerbeste vorm. Ook Kennemerland ging ten onder hoe wel de drie-een nederlaag tegen het sterke Huizen niet onverwacht kwam. Tot aan de rust was het een gelijkopgaande strijd en de dubbelblanke stand gaf de verhouding uitstekend weer. Na de hervatting opende Huizen de score waarna Wulfraat voor de gelijkmaker zorgde. Toen werd Huizen echter sterker en met twee doelpunten werd de Huizer overwinning veilig gesteld. Bij de vierdeklassers trad Telefonia met tien man, waaronder vier invallers, in het strijdperk tegen Vlug en Vaardig. Het re sultaat werd een zes-twee nederlaag. Bij de rust was het al nul-twee. Toen het eerst nog nul-drie werd liep Telefonia de ach terstand in tot twee-drie dank zij doelpun ten van De Rijk en Van Hoven, maar daar na had Vlug en Vaardig weer alles te ver tellen en liep uit tot twee-zes. Zandvoortmeeuwen keek bij de rust in de strijd met Lisser Boys reeds tegen een twee-nul achterstand op. Wel kon v. d. Mo len daarna tegenscoren, maar de Lissena- ren vergrootten de voorsprong. Pas kort voor het einde slaagde v. d. Werf er in de achterstand tot drie-twee in te lopen met welke cijfers de Zandvoorters dus ver loren. zijdig verloop. Steeds weer trok Zand voortmeeuwen ten aanval, hetgeen na een kwartier het vierde doelpunt opleverde van Visser. Met twee goals van Koper en één treffer van Snoek kwam de eindscore op één-zeven. De doelman van Zaandijk was uitstekend op dreef. Dank zij hem bleef de club van een nog grotere neder laag gevrijwaard. In de tweede helft nam P. Keur bij Zandvoortmeeuwen de plaats in van de geblesseerde J. Keesman. HBC-VVA HBC is in de strijd tegen WA kansloos ten onder gegaan. De Heemstedenaren, die met vier invallers aantraden, waren niet opgewassen tegen het veel sterkere spel, dat de Amsterdamse ploeg in deze ont moeting liet zien. In de eerste helft gaf HBC nog goed partij. De Heemstedenaren ondernamen diverse aanvallen, maar de defensie van WA wist deze te bedwingen. Het tech nisch overwicht van de bezoekers bracht de ploeg na 25 minuten aan de leiding door een doelpunt van Wieringe, nul-één. Na de thee ging het met HBC steeds meer bergafwaarts. De verdediging ruim de met weinig kracht op en verzuimde de gevaarlijke Amsterdamse midvoor Lie- brandt voldoende te bewaken. Daarvan profiteerde de VVA'er door het leer twee maal achtereen in de Heemsteedse touwen te jagen. Met een achterstand van drie nul was alle hoop voor HBC vervlogen. De weinig talrijke aanvallen van de zwart-witten vormden door hun zwakke opzet, praktisch geen gevaar voor de be zoekers. Door een treffer van linksbuiten Prins scoorde WA nog eenmaal en bracht daarmee de eindstand dus op nul-vier. Schoten-AFC Schoten heeft in de eerste competitie wedstrijd danig teleurgesteld. Vooral de achterhoede, met name doelman Kessens, had een slechte dag en daaraan is het te wijten dan ondanks de drie doelpunten van de voorhoede toch nog verloren werd, namelijk met zes-drie. Vooral in het begin was doelman Kes sens er bepaald niet in, want hij maakte kort achter elkaar twee foutjes waarvan de AFC'er Bouwens wist te profiteren en daarmee zijn club een twee-nul voor sprong te verschaffen. Even herleefde de hoop in het Schoten-kamp toen Otte met een uitstekende kopbal de achterstand verkleinde (één-twee), maar spoedig was het één-drie door v. d. Berg en daarmee was het pleit praktisch beslecht. Kort voor de rust scoorden Bouwens en Wild schut elk nog eenmaal voor AFC zodat met één-vijf gedraaid werd. Schoten scheen geenszins van plan zich zonder meer gewonnen te geven, want on middellijk na de hervatting viel het heftig aan en Van Oosten verkleinde met een kopbal de achterstand (twee-vijf). Een te leurstelling was het even later dat een goed doelpunt van Van Oosten door de scheidsrechter werd afgekeurd. Kort daarna maakte Bouwens uit een penalty er zes-twee van na een overtreding van doelman Kessens. Wel vocht Schoten nog dapper terug maar verder dan een doelpunt van Klein, ook al een kopbal, kon de Haarlemse club het niet meer brengen (drie-zes). Tijdens de jaarlijkse algemene vergade ring van de Landelijke Bond van Ama teurvoetbalverenigingen (L.B.A.), die in Utrecht werd gehouden, is onder meer ge sproken over de benoeming van een op volger voor ir. H. F. Hopster als voorzitter van de K.N.V.B. Uit de debatten bleek, dat een eventuele kandidaatstelling van de heer A. L. M. Sehröder niet op verzet van de L.B.A. zal stuiten. Van bestuurszijde werd opge merkt, dat men het, om gezagsredenen, niet verstandig zou vinden wanneer de heer Hopster, nadat hij als voorzitter was afgetreden, nog deel uit zou maken van het bestuur van de K.N.V.B. Ook de kwestie Hoolboom kwam ter sprake. De afgevaardigden waren van oordeel, dat de heer H. P. Hoolboom niet langer als K.N.V.B.-functionaris kan wor den aanvaard.. De bondsvergadering zal van dit standpunt in kennis worden ge steld. Het bestuur van de L.B.A. zal deze aangelegenheid bespreken met het bonds- bestuur. De Middelburger Hein Cujé heeft weder om zijn goede vorm bewezen. Onbedreigd won hij in Vlissingen voor eigen publiek de 22ste internationale boulevardloop over 3600 meter. Een week geleden zegevierde hij in de Utrechtse singelloop over zijn sterkste Ne derlandse concurrenten. Deze keer waren het niet Künen, Verra of Oosterhout, te gen wie hij moest lopen, maar leverde de snelle Belg Jouref, die het vorige jaar bij de Cross des Nations te Brussel derde werd, de meeste tegenstand. De Neder landse cracks waren niet naar Vlissingen gekomen. De uitslag luidde: 1. Cujé (EMM, Mid delburg) 10 min. 18 sec.; 2. Jouret (België) 10 min. 30 sec.; 3. Lambrechts (België) 10 min. 31.9 sec.; 4. Van den Borre (Bel gië) 10 min. 32.3 sec.; 5. Cromphout (Bel gië) 10 min. 42.6 sec.; 6. Schillemans (Olympia '47, Halsteren) 10 min. 44.1 sec.; 7. Bostelaar (EMM, Middelburg) 10 min. 44.2 sec. De Nederlandse basketballers staan voor een dieptepunt in de organisatie van hun sport. Zaterdagavond verwezen zij na een langdurige discussie de begroting voor het seizoen 19571958 voorlopig naar de „ijs kast", over het algemeen omdat men de nieuwe contributie van f 3.90 per senior- lid en f 1.30 per juniorlid niet meent te kunnen opbrengen. Maar achter het ge heel was er nog een andere factor, al be toogde voorzitter D. H. Schmiill dat deze factor de dreigende subsidie-intrekking van de gemeente voor het grootste district Amsterdam buiten beschouwing moest bljjven. Voordat de begroting in stemming werd gebracht had de heer Vijlbrief (Amster dam) voorgesteld een commissie te benoe men, die de begroting onder de loep zou Zijne Majesteit, de Engelse Koning Voetbal, heeft griep.De griep-bacil, die reeds bij de helft van het aantal league clubs zijn tol aan zieken heeft geëist, boekte zaterdag een nieuw succes: verge leken bij verleden week bleven ongeveer 100.000 voetbalenthousiasten thuis en „slechts" 700.000 bevolkten bij de 44 leaguewedstrijden de tribunes. De verras singen van de dag waren de eerste neder laag van Nottingham Forest op eigen ter rein en de derde nederlaag in 4 wedstrijden van Manchester United. Daarnaast viel het geringe aantal gelijke spelen op. Manchester United heeft wel het meest te lijden van de griep-epidemie. Vier van de beste krachten, Byrne, Coleman, Whelan en Violet, waren niet in staat de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers te spe len. Voor de eerste maal in dit seizoen moest het elftal drastisch worden gewij zigd en niemand was eigenlijk verbaasd, dat de Wolves met 3—1 wonnen. Een uur lang hield de United stand, toen kwamen twee doelpunten van Deeley en een van Wilshaw. Wolverhampton hand haafde met deze zege zijn thuisrecord van 100 percent en nam naast Nottingham plaats aan de top van de ranglijst. Man chester United zakte af naar de vierde plaats onder West Bromwich Albion. Nottingham Forest was zo gelukkig op volle sterkte te kunnen spelen, maar tegen de sterke ploeg van West Bromwich Al bion was ook een volledig Nottingham niet opgewassen. Zo ging het trotse record van „ongeslagen in eigen huis" verloren in een wedstrijd, waarin de voorspelling dat West Bromwich tot de grote titelkandi daten van dit seizoen behoort, nog eens werd onderstreept. Rechtsbinnen Bobby Robson zorgde voor beide doelpunten. Manchester City heeft de M-formatie In West I heeft WH met 2-1 van Geel wit gewonnen. Vooral voor de rust was de ontvangende vereniging de sterkste, hetgeen Pauletta en Boot uitdrukten in twee kost bare doelpunten. Na de pauze kwamen de met drie in vallers spelende Geel-Witters geducht op zetten. Reeds na tien minuten scoorde Den Hollander voor Geel-Wit en ging het er even donker uitzien voor de gastheren. Maar aangezien Geel-Wit weinig mede werking had van Vrouwe Fortuna bleef de stand tot het eindsignaal van de scheids rechter toch nog ongewijzigd 2-1. O.G. schijnt een abonnement op een 2-2 gelijkspel te hebben, want in de strijd tegen Zaanlandia werd hetzelfde resultaat bereikt als verleden week tegen NAS (2-2). De rust ging in met blanke stand, ook al was OG sterker geweest. Na half time scoorde Mathot voor OG (0-1). Lang duur de de vreugde echter niet, want Zaanlan dia kwam geducht opzetten en scoorde twee keer uit een corner 2-1). OG bleef echter doorvechten en met succes, want vijf minuten voor tijd kon B. v. d. Velde de verdiende gelijkmaker scoren. NAS-Bloemendaal was, vooral van Bloe- mendaalse zijde, een slechte wedstrijd. Tot de rust konden de Bloemendalers de score blank houden, maar, toen ze na de rust wind tegen hadden, was er geen houden meer aan. Driemaal wisten de bewoners uit Halfweg het net te vinden tegen Bloe- mendaal, dat met vijf invallers speelde, geen enkele maal (3-0). De voetbalwedstrijd RoemeniëJoego slavië, gespeeld in de voorronden van het toernooi om het wereldkampioenschap (groep 7 Europese zone) is in een geljjk spel: 11, geëindigd. De ruststand was 00. Er waren 110.000 toeschouwers. De Joegoslavische ploeg was weliswaar sterker, doch de gastheren wisten, dank zij enthousiast spel en de juiste tactiek de Roemenen speelden sterk verdedigend tot de zevende minuut na de rust de Joegoslaven het scoren te beletten. Toen scoorde linksbinnen Mujic het enige doel punt voor de gasten (0—1). Nadat een Roemeense treffer wegens hands was afgekeurd kon middenvoor Ene in de 34ste minuut met een kopbal gelijk maken (11). De stand in groep 7 (Europese zone) luidt: Roemenië 2 1 1 0 3 32 Joegoslavië 2 0 2 0 2 11 Griekenland 2 0 111 12 In de wedstrijd Waterloo-DIO kon geen der ploegen het net vinden, zodat de wed strijd in een gelijkspel (0-0) eindigde. West II Bij Teylingen-Concordia was de ontvan gende vereniging vooral voor de rust dui delijk de sterkste, hetgeen in een 2-0 rust stand tot uitdrukking kwam. Na de pauze scoorde Concordia tegen, maar lang duurde de vreugde niet, want bij een onverwachtse uitval maakte Teylingen er 3-1 van. THB-Foreholte was een slechte wedstrijd. Van de doelpuntenhonger der THB-ers was niets meer te bespeuren en aangezien Fore- holte het net ook niet kon vinden, stond het met de rust nog steeds 0-0. Kensen had in de pauze echter andere plannen gekregen, want tweemaal achter een moest de Foreholte-keeper de bal uit zijn heiligdom halen (2-0). De gasten bleven echter volhouden en wisten in de dertigste minuut tegen te scoren (2-1). Zes minuten voor tijd werd hun stug doorzetten nog beter beloond want toen kwam de gelijk maker tot stand (2-2). laten varen en boekte met de weer ver vooruitgeschoven middenvoor een 51 overwinning op Tottenham Hotspur. De man, die het M-plan met de twee spillen, had ingevoerd, Keith Marsden, heeft tij dens een wedstrijd met het reserveteam van de City een been gebroken en nu na twee zware nederlagen met zijn speelwijze een overtuigende zege werd behaald met de „ouderwetse" middenvoor, ziet het er naar uit, dat dé M-formatie voorlopig in het hok met de afgedankte hoekvlaggen blijft opgeborgen. In de tweede divisie is Charlton nog steeds de grote favoriet. De Londenaars troffen een door de A-griep verzwakt Liverpool, wonnen, onder meer door drie doelpunten van Boby Ayre, met 51 en hebben zodoende met drie punten voor sprong de leiding op Blackburn en Ful- ham. dat vijf wedstrijden achtereen niet had gewonnen, klopte Sheffield United met 63 voornamelijk dank zij vier tref fers van middenvoor Roy Dwight. De resultaten De uitslagen luidden: Eerste divisie: ArsenalLeeds United 21; Aston VillaLeicester City 51; Bolton WanderersPortsmouth 10; BurnleyNew Castle United 02; Man chester CityTottenham Hotspur 51; Nottingham ForestWest Bromwich Al bion 02; Preston North EndChelsea 52; Sheffield WednesdayBirmingham City 53; SunderlandLuton Town 30; Wolverhampton WanderersManchester United 3—1. Tweede divisie: BarnsleyWest Ham United 1—0; Bristol RoversNotts County 52; Charlton AthleticLiverpool 51; Derby CountyIpswich Town 22; Don- caster Rovers—Cardiff City 01; Fulham —Sheffield United 6—3; Huddersfield TownStoke City 10; Ley ton Orient Middlesbrough 40; Lincoln CityGrims by Town 14; Rotherham UnitedBristol City 41Swansea TownBlackburn Rovers 04. De plaatselijke favoriet Ab Geldermans heeft op fraaie wjjze beslag gelegd op de „Grote Tunnelprijs". In deze wielerron de, die zondagmiddag aan het slot van de sportfeesten rond de opening van de Velsertunnel in het sportpark „Adrichem" in Beverwijk werd gehouden, ontdeed Geldermans zich in de laatste kilometers van zijn makker Coen Visser uit Sant poort met wie hjj een veilige voor sprong veroverd had en ging daarop als een sterk en verdiend winnaar over de eindstreep. Ondanks het feit dat er verscheidene renners, waaronder de Tour de France renner Gerrit Voorting, Hein Koger, gebr. Peters en Dik de Ruiter, door de A-griep geplaagd niet aan de start verschenen, is het toch een aardige en spannende wed strijd géworden. Vooral in de beginne werd er fel gestreden om de premies of een beslissende ontsnapping. Daar zorg den De Nijs, Henk Buis, Van 't Hof, Gel dermans, Steenvoorden, Visser en Cees Lute voor. Maar al deze demarranten kwamen niet weg. Men wist zij het uiteraard met veel pijn en moeite het gelid gesloten te houden en alleen de al lerzwaksten werden van deze aanvals driften der favorieten de dupe en moesten afhaken. Maar toen na amper vijftien kilometer Geldermans Bijna zou het HVB-programma voor de derde achtereenvolgende maal in het wa- te zijn gevallen. Gelukkig gelastte de Bond het programma niet in zijn geheel af en kon althans in de hogere afdelingen rustig gevoetbald worden. Toch werden vele vel de nog afgekeurd, zodat van een vlot ver loop allerminst sprake is. In de eerste klasse behaalde DSK een verdienstelijk gelijkspel en Heemstede wist in de tweede klasse de aandacht op zich te vestigen met een duidelijke overwinning. DSK had bijna van DSS gewonnen, want nadat DSK middels Hesseling de leiding had genomen en DSS nog voor de rust de score radicaal had gewijzigd door twee doelpunten van Lensen, werd het in de tweede helft drietwee voor DSK. Dit dankte DSK aan doelpunten van Hesseling en Van Ling. Maar DSS vocht dapper voor de gelijkmaker welke tenslotte door Van der Kley ter wereld kwam. Vliegende Vogels zag zich in Bennebroek door BSM royaal geklopt. Tot aan de rust was het krachtsverschil uiterst gering en met eeneen werd gedraaid. Na de pauze ging het bij BSM heel goed (41). Toen was het over met het krachtsverschil en de uiteindelijke uitslag gaf nog een draaglijk aanzien voor de Vogels, nl. vijfdrie. IEV zag kans een achterstand van nul een tegen de Hoofddorpse Boys nog voor de rust weg te werken, maar zulks gelukte in de tweede helft niet meer. Want het tweede doelount dat Jansen voor de Boys scoorde bleek beslissend en de Boys zege vierden met tweeeen. EDO 3 en Halfweg deden weinig voor elkaar onder. Het werd na een zeer span nende kamp vijfvier voor EDO 3. HFC 3 startte goed In de eerste klasse B is HFC 3 uitstekend van stapel gelopen. Tegen de reserves van Ripperda werd ruim met vier een gewonnen. HBC 3 deed goed werk door ADO 2 in Heemskerk met viertwee te kloppen en EDO 4 veroverde middels een kleine eennul zege de volle buit op Haarlem 5. Hillegom 2 sneuvelde roemloos tegen Kennemers 3 met viereen en Ter rasvogels 2 zorgde hier voor de verrassing door TYBB 2 met niet minder dan zes een te verslaan. In de tweede klasse A heeft Heemstede een stout stukje uitgehaald door DSB met vijfeen te verslaan. Hier was de rust stand tweeeen voor Heemstede dat zijn doelpunten zag maken door Visser (2x), Snouk Spek (ex-EDO), Poecke en Dix. Ook Vogelenzang beet flink van zich af en versloeg SVIJ in IJmuiden met vier een. Bij de rust was het hier al viernul voor de bezoekers, waaraan Dedding (2x), Toele en Verhoeven hun medewerking hadden verleend. SVIJ redde middels een penalty kort voor het einde de eer. DIOS leidde tegen Alliance bij de rust met drieeen maar had nog moeite ge noeg om met drietwee te zegevieren. En hetzelfde goldt voor SHS, dat na een een nul score bij de rust tegen Spaarnevogels uitliep tot drienul, maar nog blij mocht zijn met de drietwee overwinning. BULGARIJE-POLEN. In Sofia hebben Bulgarije en Polen gelijkgespeeld: 1-1. Ruststand 1-0 voor Polen. In Posen speel den de B-ploegen van beide landen even eens gelijk: 3-3. Bij de rust leidden de Polen met 2-0. de kleine Van 't Hof een nieuwe aanval ondernam en daarbij de steun kreeg van Geldermans en Visser, werd het kaf defi nitief van het koren gescheiden. De strijd ontbrandde in volle hevigheid. Want ook Steen voorden, Lute, Van Duin en De Nijs rukten zich los uit het peloton. Deze vier jagers gaven alles wat zij aan pure snel heid konden opbrengen, doch dat bleek nog niet genoeg om de drie uitlopers tot de orde te roepen. Van 't Hof, Geldermans en Visser liepen ook op hen steeds verder uit. Voor Van 't Hof kreeg de opmars door een lekke voorband evenwel een abrupt einde. Door fluks een ander voorwiel in te zetten wist hij zich nog bij Steenvoor den en zijn makkers aan te sluiten. Zijn aanvankelijke kornuiten Geldermans en Visser waren toen ook voor hem onbe reikbaar geworden. Gezamenlijk bleven Visser en Gelder mans doorstrijden en zij bezorgden in hun opmars verscheidene renners en tenslotte ook het peloton, een ronde achterstand. Alleen De Nijs, Steenvoorden, Van 't Hof, Van Duin en de goed rijdende nieuweling Cees Lute wisten buiten hun bereik te blijven. Alhoewel Geldermans in de slot fase, toen hij zich van Visser had ontdaan, hen nog dicht benaderde. Onbedreigd ging de favoriete Beverwijker na zijn laatste en beslissende demarrage als triomfator over de streep. De uitslag luidde: 1. A. Geldermans, Beverwijk, de 50 kilometer in 1 uur 20 min. en 18 sec.; 2. C. Visser, Santpoort; 3. A. van 't Hof, Sassenheim; 4. P. Steen voorden, Heemstede; 5. C. Lute, Castricum (eerste nieuweling); 6. C. de Nijs, Bever wijk; 7. H. van Duin, IJmuiden (tweede nieuweling); 8. op één ronde J. Bloetjes, Alkmaar; 9. H. Sluyter, Amsterdam (derde nieuweling); 10. A. Kuilman, Beverwijk; 11. C. v. d. Aar, Haarlem (vierde nieuwe ling); 12. A. Lute, Castricum (vijfde nieuweling). De Beverwijkse wieleramateur Ab Gel dermans heeft zaterdagmiddag de Ronde van Medemblik gewonnen. Hij zegevierde in de eindsprint over zijn plaatsgenoot Coen Niesten en de 39-jarige Alkmaarder Jan Ottenbros. Chris de Nijs maakte het Beverwijkse succes in deze ronde volledig door beslag te leggen op de vierde plaats Aanvankelijk beijverden vooral de Am sterdammer Cees Rabe en Simon Appel uit Hoorn zich om een beslissende ontsnapping te forceren. Maar waar zij faalden, slaag den Ottenbros en de drie Beverwijkers Niesten, Geldermans en De Nijs. Deze vier renners sprongen ongeveer halverwege de tachtig kilometer lange race weg en be zorgden in hun opmars nagenoeg alle ove rige renners een ronde achterstand. Alleen Beers, De Groot en De Boer wisten uit hun greep te blijven. De Nijs kon het hoge tem po in de kopgroep niet volhouden, doch samen met Beers wist hij in de slotfase nog tot op 200 meter van zijn aanvanke lijke gezellen terug te komen. Geldermans won het pleit tenslotte in de sprint. De uitslag luidde: 1 A. Geldermans, Be verwijk, de 80 kilometer in 1 uur en 56 minuten, 2 C. Niesten, Beverwijk, 3 J. Ot tenbros, Alkmaar, 4 op 200 meter C. de Nijs, Beverwijk, 5 J. Beers, Zaandam, 6 K. de Groot, West Graftdijk, 7 J. de Boer, Edam, 8 op 1 ronde S. de Vries, Amster dam, 9 J. Verstraten, Badhoevedorp, 10 J. Gudde, Amsterdam, 11 M. Pronk, War- menhuizen, 12 C. Rabe, Amsterdam. De laatste wedstrijd, geldend voor het Italiaanse kampioenschap op de weg voor professionals, de Ronde van het Latium tegen het uurwerk, is gewonnen door Bal dini. Baldini, die met deze zege tevens de titel behaalde, legde de 116 km af in 2 uur 47 min. 47 sec. (gem. 41,48 km). Tweede werd Sabbadin in 2.53,04 en derde Nen- cini in 2.54,07. moeten nemen om bezuinigingen te zoe ken. Die commissie kwam er uiteindelijk toch maar pas nadat de begroting was weggestemd: 156 tegen 9 blanco en 2S voor. De punten, die binnen enkele weken on derzocht zullen worden, zijn het bonds- bureau, het bondsorgaan en het interna tionaal contact. Op een buitengewone algemene verga dering, zo mogelijk te houden voor 13 ok tober, de datum waarop de landelijke com petitie moet beginnen, zullen de suggesties van deze commissie en een paar agenda punten, die zaterdag wegens het verge vorderde uur niet meer in behandeling kwamen, bekeken worden. In zijn openingswoord had de heer Schmüll een optimistisch geluid laten ho ren: „De bekendheid met het spel wordt steeds groter Vrijwel alle middelbare scho len hebben thans een installatie om bas ketbal te beoefenen. Het spel van de jeugd gaat met grote schreden vooruit. Bij een juiste lei ding van de jeugd zal het spelpeil van onze nationale spelers omhoog schieten". Verheugend noemde de heer Schmüll ook de subsidie van f 5000 van het NOC, bestemd om jonge spelers een speciale op leiding te geven i.v.m. de Olympische Spelen van 1960. „Maar er zijn ook moeilijkheden", aldus de voorzitter, „en die spruiten voort uit de bestedingsbeperking. Ik ben er van over tuigd, dat onze volksvertegenwoordigers te veel naar de stadions met tienduizenden bezoekers kijken en de amateurs een beetje vergeten". Het interlandprogramma voor het ko mende seizoen ziet er als volgt uit: in no vember tegen Luxemburg, in maart thuis tegen België en uit tegen Frankrijk, in april thuis tegen Zweden en in mei uit tegen Zwitserland. Bij de bestuursverkiezing werd de heer W. Hakman, die tussentijds wegens drukke werkzaamheden had moeten bedanken, opnieuw gekozen omdat hij mededeelde nu meer tijd voor zijn sport beschikbaar te hebben. Van de 42 equipes, die hadder ingeschre ven voor de zaterdag in de omgeving van Vierhouten gehouden KNAC-damesrit verschenen er tenslotte slechts 37 aan de start. De A-griep bleek ook hier een on gewenste medespeler. Het morgen-par koers was uitgezet in de Vierhoutense en Gortelse bossen en het ten westen daar van gelegen gebied rond Vaassen en Ernst. In de route-opgave waren op een blinde kaart vijftien punten aangeduid die de dames in willekeurige volgorde moesten bezoeken. Het missen van een der punten kwam te staan op dertig strafpunten. De ideale route, welke de vijftien controle plaatsen verbond, bedroeg rond zestig kilometer. Deze route voerde over goede wegen. Wilde men afsteken, en vele da mes deden dit, dan belandde men op hei dewegen met zwaar bemodderde karre- sporen, of op bospaden waar het aantal kuilen nauwelijks te tellen viel. Wat men hier aan kilometers won, verloor men dubbel en dwars aan tijd. Vandaar dat de dames, wijs geworden door de ervaring opgedaan in het ochtendparkoers, in het middagtraject maar afzagen van de wegen die op de kaart als niet verhard of slecht onderhouden te boek stonden. Want het traject voor de middag was op precies dezelfde leest geschoeid. Was het des morgens schitterend herfst weer, in de loop van de middag werd het eerst druilerig waarna een flinke regen bui tenslotte aan alle onzekerheid om trent de weersvoorspellingen een einde maakte. Om te voorzien in een klassering zonder ex aequo gevallen werd na afloop een proef ingelast waaraan alle bestuursters zich moesten onderwerpen. Hierbij moes ten zij de wagen op een gegeven ogenblik stilzetten dat de voorkant van de voor bumper precies terecht kwam boven de voorkant van een wit latje, dat dwars over de weg gelegd was. Een loodlijn, neerge laten van de voorkant van de bumper, gaf de afwijking met de voorkant van het latje aan. Mevrouw Van der Heijden—Ras uit Wassenaar bracht het er met een af wijking van slechts 52 millimeter het beste af in de ex aequo proef. Om half zes kon de KNAC-sportcom- missie de uitslag van deze, evenals zijn voorgangers zeer geslaagde damesrit, be kendmaken. Die was als volgt: 1. mevr. L. HofmansVermeer (Amsterdam) en mevr. E. CortleverVan der Grijp (Am sterdam) met Volvo, 0 strafp., ex aequo- proef 65,5 mm; 2. mevr. J. G. Moggre Kastelein (Den Haag) en mevr. W. J. M. TetenburgBeekman (Voorburg) met Re nault Dauphine. 0 strafp., proef 126,5 mm; 3. mevr. M. M. OvertoomGrollenberg (Amsterdam) en mevr. A. M. IJssennager Westerling (Nieuw Loosdrecht) met Mercedes: 0 strafp., proef 138.0 mm. Zaterdagavond om half acht startte op de Nieuwkoopse plassen de eerste wherry voor de traditionele nachtwedstrijd van Willem III, een prestatietocht-wedstrijd over een afstand van circa dertig kilome ter. Met tussenpozen van drie minuten werden de 53 ploegen dit jaar dus weer een record aantal inschrijvers de don kere nacht ingestuurd. Vier etappes moesten worden afgelegd en al na de eerste twee daarvan was de puntenvoorsprong van de Willem III-Ne- reus combinatie, bestaande uit Jan en Her man Boelen, Helleman en Van Ommeren zo groot, dat hun de eerste prijs niet meer kon ontgaan. Met een totaal van 27 straf punten eindigden zij dan ook als winnaars voor de Willem Ill-ploeg, bestaande uit de echtparen Helle en Brunmaier, die 73 strafpunten opliepen. Derde werd de Spaarneploeg onder lei ding van P. Mulder, die al driemaal de nachtwedstrijd had gewonnen. De volg orde was verder: 4 De Laak, kapitein J. Ligthart, 5 Het Spaarne, kapt. Sturm, 6 Die Leythe, kapt. mej. T. Zekveld, 7 Het Spaarne, kapt. Stapensea. Het opmerkelijke was, dat de eerste twaalf ploegen dezelfde waren, die het vo rig jaar zij het in andere volgorde vooraan waren geëindigd. De verenigingsprijs werd niet uitgereikt omdat in de tweede helft van de nacht hevige regenbuien van te grote invloed waren geweest op de strijd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 10