EDO-negental na de Ajacieden ook naar overwinning op de hoofdklasse De sportwedstrijden in cijfers Schoten won eerste voor de nationale match titel RBC stond veel sterker BDHC slechts vier doelpunten toe Aurora behaalde tweede zege, gelijk spel van Oosterkwartier Boksofficial gaf zijn mening over de gevaren in de ring DE HONKBALCOMPETITIE DE HOCKEYCOMPETITIE DE KORFBALCOMPETITIE Tal van matches wegens A-griep uitgesteld 7 Stijgende belangstelling voor badmintonsport Derek Ibbotson weer verslagen op de mijl Delftse Studenten wonnen van titelhouder TOGO Rosewall won prof toernooi in Wemblev Belgische coureur ernstig gewond in Zandvoort Grote Prijs van Zürich was voor Jan Derksen Weer geen handbal Tweeëntwintigjarige bokser na wedstrijd overleden Langer in Buenos Aires gediskwalificeerd VOETBAL HOCKEY KORFBAL HONKBAL Het bondsfeest van het KNGV in 1958 Zestien landen naar hockey- toernooi in Amsterdam MAANDAG 30 SEPTEMBER 1957 Het EDO-negental gaat toch naar de hoofdklasse na winst in de beslissingswedstrijd tegen Ajax uit Amsterdam. Door de kleine 1-0 overwinning van de Haarlemmers werd de nieuwe hoofdklasse voor de competitie 1958 volledig. Ofschoon de EDO'ers zeer terecht deze belangrijke laatste wedstrijd op het slechte Amsterdamse Zeeburgia- terrein met gemengde gevoelens tegemoet zagen, is onze voorspelling dat de uitslag nu wel eens in het voordeel van EDO zou kunnen uitkomen, geheel juist geweest, want de Haarlemmers wonnen (1-0). Door deze overwinning zal de nieuwe hoofdklasse er het volgende seizoen als volgt uitzien: Schoten, HHC, EHS en EDO (alle Haar lem)^ OVVO, VVGA en De Volewijckers (alle Amsterdam) en Sparta uit Rotterdam. Verheugend is het dat ondanks de zware strijd in de afgelopen competitie toch nog vier Haarlemse negentallen kans hebben gezien een plaatsje te veroveren in de hoogste klasse. In deze uitstekend gespeelde beslissings wedstrijd heeft het overigens wel bijzon der gespannen, want hoewel de Haarlem mers reeds in de vierde innings de leiding konden nemen door Smit, met een honk- slag binnen de lijnen gekomen en thuis gebracht door een honkslag van zijn club genoot Jan Kops (1-0), was deze voorsprong tegen de Amsterdamse tegenstander nog j zeker niet veilig. Hoewel EDO in de zesde innings nog een goede kans om de zege geheel veilig te stellen liet voorbij gaan, bleek deze eerste run van EDO doorslaggevend. Wel probeerden de Amsterdammers in de laatste innings de achterstand nog weg te werken en kregen door 't bezetten van de honken zonder twijfel ook kansen, doch het EDO-veld gaf in deze ontmoeting niets toe en feilloos spel bracht Ajax op de knieën. Eerst schakelde werper Peters in de achtste innings zelf zijn laatste tegen stander uit, waarna door een fraai dubbel spel EDO ook in de laatste fase de Am sterdammers nog eventuele scoringskansen ontnam, mede door zeer geforceerd honk- lopen van Ajax. Een fraai en verdiend succes van de op volle sterkte uitkomende EDO-ploeg, waar in Dries Mul op het tweede honk uitste kend voldeed. Aanvoerder Bud van Leuven had zijn plaats afgestaan en kon nu als coach zijn grote succes behalen. De werpersresultaten waren: Smith (Ajax): 3x3 slag; 1 x 4 wijd en 5 honkslagen tegen. Peters (EDO): 3x3 slag; 5x4 wijd en 2 honkslagen tegen. Schoten—HHC Ook de strijd voor de nationale honkbal- titel tussen de kampioenen Schoten en HHC is zaterdag op het terrein van EDO begonnen en ofschoon het er niet naar uitzag dat landskampioen Schoten met een overwinning huiswaarts zou keren, was een sensationeel slot voor de kampioenen voldoende om toch nog een grote 5-2 over winning te behalen. „Sterk groeiende is de belangstelling voor en de beoefening van de badmintonsport en in verband hiermee de sterke stijging van het ledental van onze bond. Dit leden tal verdubbelde bijna en het ziet er naar uit dat deze toeloop voorlopig nog wel zal aanhouden". Dit zei de voorzitter van de Nederlandse Badmintonbond, de heer L. Verhoef, tijdens de zaterdag in Utrecht ge houden algemene ledenvergadering van deze organisatie. Tijdens deze vergadering werd onder meer gesproken over het voor de leden al dan niet verplicht stellen van een medi sche keuring. Hoewel het grote belang van de medische sportkeuring wordt ingezien, wil men er nog niet toe overgaan deze keuring voor leden van de bond verplicht te stgllen. Verder kwam de verbetering van het competitie-reglement ter sprake. De com missie tot verbetering van het competitie reglement is echter nog niet tot overeen stemming gekomen voor wat betreft de nieuwe klasse-indeling en het vraagstuk van de algemene reserves. Vaststaat wel, dat voor de eerste klasse het aantal par tijen op acht blijft gehandhaafd, voor de tweede en lagere klassen op zeven of acht. Vastgesteld werd dat de wedstrijden om de internationale kampioenschappen van Nederland op 22 en 23 februari 1958 in het Krelagehuis te Haarlem zullen worden gehouden. Op 13 en 14 november a.s. zal, op een nader te bepalen plaats, een wed strijd Nederland-Zwitserland worden ge speeld. Ook staat nog een wedstrijd tegen een Duitse ploeg op het programma. Met uitzondering van de heren Westra en Van Toorop werden de aftredende be stuursleden herkozen. In de vakatures werd voorzien door de benoemingen van de heren Posno en Van Gelsdorp. Het voorstel de competitie te verlengen werd door de vergadering afgewezen. Met meerderheid van stemmen werd besloten over te gaan tot betaling van het z.g. NOC-dubbeltje. Tijdens internationale atletiekwedstrij den in Glasgow heeft de Pool Stanislav Lewandowski de wereldrecordhouder op de mijl, de Engelsman Derek Ibbotson, op deze afstand verslagen. Lewandowski no teerde 4 min. 07.2 sec. gevolgd door Ibbot son (4 min. 08.0 sec.) en Everett Schot land) in 4 min. 08.4 sec. Ibbotson, die het tempo van Lewandows ki in het begin niet kon volgen, kwam op de laatste 100 meter sterk opzetten. Te laat echter om zijn concurrent te bedrei gen. Hij finishte ongeveer drie meter ach ter Lewandowski. George, Knight, de Engelse comingman volgens Zatopek de opvolger van Gor don Pirie versloeg in een race over drie mijl in 13 min. 38.7 sec. de Pool Kryszko- wiak. Gedurende zeven innings zag HHC kans een 2-0 voorsprong te handhaven, welke voorsprong reeds in de tweede innings door runs van Jongeling en De Pierre tot stand was gekomen. In deze laatste belangrijke fase van de strijd beging de HHC-coach Hartog echter o.i. een grote fout door wer per Smidt niet tijdig van de plaat te halen. Met twee Schoten-spelers met drie slag aan de kant in de achtste innings, kwam Van den Berg door een fout op de honken, welk voorbeeld Smit kon volgen door een vrije loop. Aanvoerder Keulemans bewees zijn gewicht in goud nog steeds waard te zijn voor Schoten, want door de prachtige tweehonkslag konden zijn clubgenoten tijdig de thuisplaat bereiken (2-2). Ook in de laatste innings bleef het mis in de HHC-gelederen, want enkele fouten en het gemakkelijk stelen van de honken bewees dat de thuisclub nog steeds van slag was. De bezoekers profiteerden hier van rijkelijk door eerst een voorsprong te nemen door Klooster (3-2). Toen achter vanger Vrenegoor langs het derde honk aangooide, was het pleit in deze ontmoeting beslecht, want nog twee Schoten-spelers konden de thuisplaat bereiken (5-2). In de gelijkmakende negende innings kreeg HHC nog kansen, doch de bijzonder fraaie vangbal van invaller Van Maren schakelde Ben Vrenegoor uit, waarmede tevens het einde van deze eerste belang rijke wedstrijd voor de nationale titel was bereikt. Aanvoerder-coach Keulemans van Scho ten bleek niet bang zijn team te wisselen, want zowel Zandberg als Nanne moesten de spelersbank opzoeken, dit in tegenstel ling tot de HHC-ploeg, welke ploeg geen enkele wijziging onderging. De werpersresultaten waren: Smidt (HHC): 14 x 3 slag; 2x4 wijd en 5 honkslagen tegen. Keulemans (Schoten): 8x3 slag; 2x4 wijd en 5 honkslagen tegen. Na een tweehonkslag van Keulemans komt de Schoten-speler Van den Berg over de thuisplaat. Zijn clubgenoten juichen. En terecht. Helaas is de regen ook dit weekeinde weer spelbreker geweest bij de afwerking van het normaal vastgestelde hockeypro- gramma, zodat na twee weken competitie nog diverse elftallen niet binnen de lijnen zijn gekomen. Ook in Haarlem en naaste omgeving moesten diverse velden worden afgekeurd, terwijl bovendien in de lagere klassen vele uitwedstrijden geen doorgang vonden. Bjj de wedstrijden die normaal ge speeld werden waren ook nu weer enkele bijzonder belangrijke uitslagen. Bij de da mes won BDHC in eigen omgeving over tuigend van RBC en slechts dank zij bij zonder goed verdedigend werk waren de bezoeksters in staat de nederlaag tot 4-0 te beperken. Reeds voor de thee nam BDHC door een doelpunt van mej. Brommer de leiding, doch 't zou tot ongeveer een kwartier voor het einde duren voor deze voorsprong werd vergroot. Wederom was het invalster Brommer die de stand op 2-0 bracht, waarna twee doelpunten van de Bloemen- daalse speelster Mohn de eindstand brach ten op 4-0 voor BDHC. In de Bloemendaalse gelederen ontbrak Mej. M. Heering, doch het weer meespelen van mej. M. Wijnstroom was du'delijk merkbaar. De BDHC-reserves zijn er in geslaagd Strawberries een 1-0 nederlaag te bezor gen, ofschoon deze overwinning we] iets geflatteerd is. Kort voor de rust slaagde mej. De Nunnick er in de Bloemendaalse ploeg een voorsprong te geven en ondanks vele pogingen slaagden de bezoeksters er niet in deze kleine achterstand nog tijdig weg te werken. In de tweede klasse behaalde DEM een kleine zege tegen AMVJ, doch de Eechtrop- dames stelden bijzonder teleur door van HIC met niet minder dan 6-1 te verliezen. Heren Bij de heren had BMHC een vrije dag, zodat de belangstelling uitging naar de prestatie van het gepromoveerde Delftse studenten. In de nieuwe omgeving bleken de studenten overigens wel thuis want landskampioen TOGO moest reed:! met een 1-0 nederlaag genoegen nemen De BMHC-reserves hebben in de over gangsklasse A de eer gedeeld met het bezoekende Kieviten (1-1). Nadat de rust was ingegaan met dubbelblanke stand, gaf Hagen het Bloemendaalse elftal de lei ding (1-0), doch dank zij het inschieten van een strafbuly slaagden de bezoekers er nog in de stand in evenwicht te brengen (1-1). Zoals verwacht heeft Strawbemes het sterke reserve elftal van Amsterdam dap per tegenstand geboden. Het was een ge lijk opgaande strijd en de bezoekers zagen slechts kans door een benauwde 2-1 over winning op beide winstpunten beslag te leggen. Het HBS-elftal is op eigen verzoek in gedeeld in de Haagse afdeling en de start van de HBS'ers tegen de HDM-r-eserves was bijzonder gunstig. Het zag er niet naar uit dat HBS met een zege huiswaarts zou keren, want reeds na enkele seconden scoorde de thuisclub (1-0) doch Nijland slaagde er in nog voor de rust voor de gelijkmaker te zorgen. In de tweede helft kwam de matig op dreef zijnde HBS-voorhoede er iets beter in en dank zij het inschieten van een straf- corner door Nijland kwam de zege toch nog vrij fortuinlijk bij de bezoekende HBS'ers terecht (1-2). De belangrijke ontmoeting tussen Zand- voort en Eechtrop is in een verdiende over winning van de jeugdige Eechtrop-ploeg geëindigd. De bezoekers namen in de eer ste helft de leiding, welke voorsprong na de hervatting werd vergroot tot 2-0, on danks de lichte veldmeerderheid van de thuisclub. Het gelukte de Zandvoort-ploeg zelfs niet de eer te redden, dank zij het feit dat de Eechtrop-verdediging ook vroüwe Fortuna volledig meehad. DEM begon tegen Randwijck weer met een zege (5-3) hetgeen geheel volgens ver wachting was, ofschoon de kleine zege van de Beverwijkers toch nog wel teleurstelde. De 22-jarige Australiër Ken Rosewall heeft het internationale proftoernooi ge wonnen en daarmee beslag gelegd op de eerste prijs van 425 pond sterling. In een prachtige eindstrijd, die 9000 toeschouwers naar de Empire Pool in Wembley lokte, en die door miljoenen t.v.-kijkers werd ge volgd, versloeg hij de 36-jarige Ecuadori- aan Pancho Segura in vijf sets: 1-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4. Jack Kramer (V.S.), de directeur van het „tennis-circus", won met 1-6, 6-4 6-4 van de wereldkampioen Pancho Gonzales (V.S.) in een beslissende partij voor de derde plaats. De tweede prijs, die aan Se gura ten deel viel, bracht 275 pond sterling op, de derde 150 en de vierde 125 pdst. De Belgische coureur Chafoo is zater dagmorgen bjj proefritten van de Ecurie National Beige, met z(jn M. G. racewagen op het circuit van Zandvoort uit de bocht gevlogen en verscheidene malen over de kop geslagen. Het slachtoffer is met verwondingen aan de rug naar het St. Elisabeths zieken huis te Haarlem overgebracht, waar hij terstond is geopereerd. De operatie had een gunstig verloop. Het ongeluk gebeur de even voorbij het bos, vermoedelijk doordat Chafoo de bocht verkeerd beoor deelde. De sprintwedstrijd om de Grote Prijs van Zürich, die zondagmiddag werd ge houden, is geëindigd in een overwinning voor Jan Derksen. Arie van Vliet werd tweede en de Fransman Gaignard derde. Een stayerwedstrijd over 35 km werd ge wonnen door de wereldkampioen De Paepe (Belg.) in 30 min. 2,2 sec. vervolgens klas seerden zich: 2 Timoner (Sp.), 3 Bucher (Zwits.), 4 Godeau (Fr.), 5 Koblet (Zw.), 6 Wierstra (Ned.). Voor de derde achtereenvolgende maal heeft men het programma van het district West-A van het Nederlands Handbalver- bond moeten uitstellen. Het gaat er voor de handballers waarvan er zijn die dit OOK ZONDAG ZIJN in de korfbalcompetitie, ondanks de slechte weersom standigheden, vele wedstrijden, waarbij Haarlemse ploegen betrokken waren, door gegaan. In de tweede klasse behaalde Aurora zijn tweede achtereenvolgende zege: het versloeg Fortuna met 76. Oosterkwartier verrichtte goed werk door een gelijk spel (11) tegen het sterke Groen Geel. In de derde klasse één nederlaag: Nieuw Flora verloor met 82 van ZKC. Daarentegen wonnen Oosthoek en Sport Vereent, respectievelijk met 32 van Altuis en 8—4 van de Zwaluwen. Wegens A-griep werden op verzoek van de gasten uitgesteld WatervlietDe Tovers, Aurora 2 Groen Geel 4 en Haarlem 2DTV 3. De wedstrijden Animo ReadyGibraltar en Oosterkwartier 2Rohda 3 gingen wegens terreinafkeuring niet door. Watervliet 2 boekte zijn eerste nederlaag, want SVK 3 won in Velsen met 32. De prestatie van Oosterkwartier 1 in de tweede klasse is des te fraaier, als men in aanmerking neemt, dat zijn beste speelsters A. Schornagel en T. Jonker wegens A- griep verstek moest laten gaan. Toch was de Oosterkwartier-aanval niet gevaarlijk, omdat men vooral R. Dinkel- berg te weinig in het spel betrok. Groen Geel was geen schijn van het vorige jaar meer, het speelde veel te veel samen, waardoor de mooiste scoringskansen ge mist werden. Bovendien kon de Haarlemse defensie voortdurend ingrijpen. De rust brak aan met de beginstand. Na de rust werd de stemming in het veld niet beter. De arbiter, die voor de seizoen nog niet in het veld geweest zijn i rus* wedstrijd nog in handen had, trad en die toch altijd al in terreinmoeilijk- in de tweede helft te onzeker op, waardoor heden verkeren donker uitzien. er nogal eens eigen rechter werd gespeeld. Met enkele strafworpen had de scheids- Dr. Max Pöschl, voorzitter van de Bei erse Federatie van Sport-geneesheren, heeft ais zijn mening te kennen gegeven dat de boksreglementen veranderd beho ren te worden eventueel op internatio nale basis teneinde de gevaren van de ring te verminderen. Hij zeide dit bij de beantwoording van vragen nadat hij een lezing had gehouden over bokswedstrijden met dodelijke afloop. Kort voordat de lezing begon was het over lijden bekend geworden van de Münchense amateur Siegfried Ulitszk, na een daags tevoren gehouden wedstrijd. Het was de derde partij met fatale afloop in de West- duitse ring in nog geen vier maanden. In zijn lezing deelde dr Pöschl mede dat hij de resultaten van de secties had bestu deerd op de lichamen van ruim zeventig boksers die in de afgelopen veertig jaar in Duitsland overleden zijn na wedstrijden. Van hen was 72 percent gestorven wegens verwondingen van hoofd of hersens, en 14 percent wegens hartkwetsuren. In de ove rige gevallen waren de overlijdensoorza- ken van diverse aard. Dr. Pöschl zeide nog dat het niet de taak was van de medici verandering in de boksreglementen voor te stellen, maar dat de boksautoriteiten dit behoorden te doen. De Westduitse Bokshond heeft de regels, die ten doel hebben schade voor de ge zondheid van de boksers te voorkomen, op 20 augustus j.l. herzien. Bij die gelegen heid werd tevens in een verklaring ge zegd dat boksen niet gevaarlijker was dan de andere sporten zolang de boksers ge zond waren en eerlijk vochten. Bij de reglementswijzigingen van de Westduitse Amateur Boksbond van 20 augustus was er een die inhield dat de scheidsrechter door moet gaan met tellen bij een vloering. Ook wanneer de gong het einde van de ronde aangeeft. Dit voor schrift heeft ten doel te voorkomen dat een bokser, die in feite uitgeslagen is, in de volgende ronde opnieuw wordt afgestraft. De nieuwe reglementen geven de ringdok- ters voorts de bevoegdheid aan een partij een eind te maken wanneer zij van oordeel zijn dat de strijd voor een bokser gevaar lijk wordt. Het tellen tot „acht" na een vloering, ook al komt de bokser dadelijk op de been, is door de Duitse beroepsboksbond ver plicht gesteld. De reglementen voor wedstrijden van amateur juniorboksers (tot 18 jaar) bevat ten een bepaling die tegen de knock-out gericht is. Volgens deze bepaling wordt in gevallen, dat een bokser is uitgeslagen, de zege toegekend aan degeen die op dat mo ment van de vloering op punten voor staat. Een amateur-juniorbokser kan dus k.o. gaan en toch winnaar zijn van een wed strijd. De 22-jarige Duitse amateurbokser Sieg. fried Ulitzka, bierbrouwer van beroep- heeft vrijdagavond de dood gevonden in de ring. In de derde ronde van zijn gevecht te gen de welter Franz Mueller ging hij in een slagenwisseling neer en viel daarbij met zijn hoofd op het onderste ringtouw. Hij werd uitgeteld, maar bleef liggen. De ringarts liet hem onmiddellijk naar het zie kenhuis transporteren, doch tijdens dit transport overleed Ulitzka. De artsen constateerden een gebroken nek. Ooggetuigen, die de wedstrijden aan de ring volgden, zeiden gezien te hebben, dat Ulitzka al tijdens zijn val vreemd met de ogen draaide. Men acht het dan ook niet uitgesloten, dat hij in feite aan een hart verlamming is overleden. Zaterdagavond heeft de Duitse veder gewicht Rudi Langer zijn partij tegen de Argentijn Miguel Angel Pendola verloren door diskwalificatie in de vierde ronde. In de derde ronde werd de Duitser voor vijf tellen gevloerd door de hard slaande Argentijn die in zijn carrière als prof nog geen enkele nederlaag heeft geleden. In de vierde ronde kwam Langer twee maal ten val, en één keer trok hij Pendola met zich mee, maar hij wist telkens op de been te komen voordat de scheidsrechter begon te tellen. Toen Pendola hem daarna met zware linksen en rechtsen ging bestoken had de Duitser er opeens genoeg van, wat hij toonde door zich languit op het canvas te laten vallenHij werd toen, onder applaus van het publiek, gediskwalificeerd. (Amateur voetbal) WEST i Tweede klasse A: WFC—OVVO 1—2 Purmersteijn— Watergraafsmeer 02 West Frisia—HRC 6—1 Zaandijk Zandvoortmeeuwen 17 Tweede klasse B: Schoten—AFC 3—6 Baarn—Rapiditas 2—0 VVBHolland 62 HBC-VVA 0—4 HMS—HFC 0—1 Derde klasse A: VitesseBeverwijk 31 Terrasvogels Wijk aan Zee 1—3 ADO—Egmondia 1—2 Alcm. Victrix—ZAP 2—0 HSV—Velsen 2—0 Alkm. BoysCSV 01 Derde klasse C: RKAVIC—ZVV 3—3 Vierde klasse D: OFCUithoorn 31 NASBloemendaal 3—0 Zaanlandia— Onze Gezellen 2—2 Waterloo—DIO o0 Kinheim—ETO 6—7 WH-Geel Wit 2—1 WEST II Derde klasse B: Ripperda—VIOS 43 Hillegom—VVSB 2—3 Vierde klasse A: Teijlingen—Concordia H 3—1 SJC—ASC 4—0 DOCOS—Warmunda l—o THB—Foreholte 2—2 KNVB-RESERVES (Betaald voetbal) 1 A: RCH 2—Rapid 2 1—4 2 A: Alkmaar 2— Stormvogels 1—1 2 B: EDO 2—UVS 2 1—0 (Amateur voetbal) RCH 3—DWV 2 0—5 VSV 2Haarlem 3 3—5 HBC 2—RKAVIC 2 5—2 3 E: Zandvoortmeeuwen 2— Bloemendaal 2 12—2 Aalsmeer 2—Haarlem4 4—4 DEM 2Stormvogels 3 10 VVB 2—RCH 4 2—1 Zaterdagmiddagcompetitie: 3 A: Wartburgia—SIZO 2—0 Kennemerland Huizen 1—3 Zuidvogels—NDSM 4—1 4 A: Lisser Boys Zandv.meeuwen 3—2 Telefonia Vlug en Vaardig 2—6 SVOW—PVWA 2—3 Reserveklasse 3 A: De Geuzen 2—SIZO 2 3—2 AMVJ 2— Vlug en Vaardig 2 1—5 Wartburgia 2PVWA 2 42 H V B 1 A: BSM—VI. Vogels DSK—DSS EDO 3—Halfweg IEVHoofd. Boys 5—3 3—3 5—4 1—2 1 B: ADO 2—HBC 3 2-4 Haarlem 5—EDO 4 0—1 HFC 3—Ripperda 2 4—1 Kennemers 3 Hillegom 2 4—1 Terrsasvogels 2 TYBB 2 6—1 2 A: Alliance—DIOS 2—3 Heemstede—DSB 5—1 SHSSpaarnevogels 3—2 SVIJ—Vogelenzang 1—4 2 B: BSM 2—DEM 3 4—4 EDO 5—Haarlem 6 51 HFC 4Kennemers 4 51 Kinheim 2—RCH 5 3—1 Wijk aan Zee 2— VI. Vogels 2 50 2 C: DCO 2Haarlem 7 42 Onze Gezellen 2—RCH 6 1—2 Stormvogels 5 VI. Vogels 3 4—2 VSV 4Zandvoortm. 3 12 2 D: VVB 3Zandvoortm. 4 50 3 A: Concordia 2— Ripperda 3 5—3 3 B: EDO 7—EHS 2 VVD—NAS 3 Ripperda 4—TYBB 3—5 4—0 4—1 3 C: Beverwijk 4—DEM 5 5—1 IEV 2—Kinheim 3 1—3 Stormvogels 6—Velsen 3 3—1 VVB 4Waterloo 2 3—5 3 D: DSK 2—DSOV 2—0 THB 2—EDO 8 5—3 Zandvoortm. 5 Onze Gezellen 3 3—1 HFC 7—RCH 8 13—0 3 E: Bloemendaal 4—BSM 3 6—1 VVD 2Hoofd. Boys 2 2—3 3 F: [EV 3Kennemers 5 53 Kinheim 4—SVIJ 2 0—2 3 G: Haarlem 9Heemstede 2 32 3 H: Aliliance 2 Bloemendaal 5 2—1 SHS 2—DSB 3 7—1 JEUGD A: DEM aHaarlem a 32 HBC a—HFC a 0—3 Stormvogels a—TYBB a 5—2 B: Kennemerland a— Kennemers a 1—2 NAS a— Onze Gezellen a 2—11 Zaterdagmiddagcompetitie: 1: ETO—Energie 5—2 SMSTweede Jeugd 1—2 (gestaakt) Kennemerland 3SVJ 25 2: RCH—SAC 2—2 SVJ 2Kennemerl. 4 16 Telefonia 2—TYBB 0—9 WSV—VEW 2 6—1 3: SIZO 3—SMS 2 2—5 4 A: SSH—VEW 1—6 SVJ 3Telefonia 3 23 SIZO 4—Energie 2 114 4 B: SVJ 5—WSV 2 1—9 Zandv.meeuwen 3— Energie 3 2—1 Heren: Eerste klasse: Hilversum—Be Fair 0—2 SCHCAmsterdam 1o Delftse Studenten— Togo 1—0 Overgangsklasse A: BMHC 2Kieviten 11 Overgangsklasse B: Strawberries Amsterdam 2 1—2 SCHC 2—HDM 0—5 Promotieklasse B t.m. D: HDM 2—HBS 1—2 BMHC 3—HIC 3—3 Zandvoort—Eechtrop 0—2 Tweede klasse D t.m. F.: BMHC 6Kieviten 3 34 DEMRandwijck 53 Eechtrop 2—Hurley 2 2—0 Derde klasse D-E: HBS 4Strawberries 3 01 HBS 3Kraaien 2 20 Vierde klasse D-E: Alkmaar 3Eechtrop 3 010 Dames Hilversum—Be Fair GooiTogo 0—3 2—5 Eerste klasse: BDHC—RBC 4—0 Promotieklasse A: BDHC 2—Strawberries 1—0 Tweede klasse B-C: BDHC 3—Kieviten 2 0—4 DEM—AMVJ 2—1 Eechtrop—HIC 1—6 Derde klasse C t.m. E: HBS 2Groen Geel 2 21 Alkmaar 3Echtrop 2 20 Vierde klasse C: Strawberries 3— Leiden 3 3—0 K N K B Eerste klasse: Rohda—Allen Weerb. 107 Westerkwartier—Luto 10—1 Blauw Wit—Swift 6—0 Tweede klasse A: Excelsior—Landlust 25 Aurora—Fortuna 7—6 Tweede klasse B: DED-DDV 3—6 Dosterkwartier Groen Geel 1—1 Derde klasse A: Sport Vereent— Zwaluwen 84 Biko—OKV 3—4 Derde klasse C: ZKCNieuw Flora 82 Derde klasse B: Altius—Oosthoek 2—3 Reserve tweede klasse B: Olympla 2—ZKV 2 3—3 Reserve derde klasse A: Watervliet 2—SKV 3 2—3 Beslissingswedstrijd hoofdklasse: Ajax—EDO »—i Kampioenschap van Nederland: HHC—Schoten t— Promotie Overgangsklasse: SC Haarlem 2—TIW 2 1—8 rechter wellicht de wedstrijd weer in han den gekregen. Onder deze omstandigheden leed het peil wel danig. Schutters waren er niet te vinden; slechts door een fout in het middenvak kon mej. Saft aan de gasten de leiding geven. Doch reeds vrij spoedig was het door Stam, indirect uit een vrije worp, gelijk (11). Met deze stand kwam het einde, ook al omdat een gescoord strafworpdoelpunt door de arbiter werd afgekeurd: de Groen Geel-speler zou na melijk de loopregel hebben overtreden. Aurora 1 heeft een min of meer fortuin lijk 76 zege op Fortuna behaald, want het winnende doelpunt kwam eerst in de laatste minuut tot stand. Even na de rust leek het er op, dat de Haarlemmers zou den winnen, want de half-time stand was 21, dank zij twee treffers van C. v. Dijk. Toen mej. Vermeer na de rust de score op 31 bracht, scheen een Aurora-zege tot de mogelijkheden te behoren. Fortuna haalde op 33, en hield tot 66 de stand bij. De Aurora-speler Slot haalde toen nog de zege uit het vuur. C. v. Dijk was top scorer met drie doelpunten. De standen luiden: Tweede klasse A Aurora Haarlem Vogel Roda Landlust SVK Fortuna Excelsior A'dam-Zuid 3—4 1—2 1—2 1—2 2—2 2—2 3—2 1—0 2—0 Tweede klasse B DDV 4—8 DTV 34 Groen Geel 23 Oosterkwartier 32 Watervliet Olympia De Tovers DED Wittenburg 2—1 1—0 1—0 2—0 0—0 Derde klasse Oosthoek 1 overtreft zichzelf dit seizoen, een 32 zege in Hilversum op Altuis is nog altijd een goede prestatie. Bij rust had den de Haarlemmers door mevr. Kessens en A. Doets een 20 voorsprong, die door Altuis in de tweede helft tot 22 werd ingelopen. Ongeveer een kwartier voor tijd scoorde A. v. Iperen het winnende punt. Nieuw Flora was door z'jn invallers(sters) te zwak voor ZKC, dat met 8—2 won. J. Poen en Böke waren de makers der tegen- punten. Toen met de rust bij de wedstrijd van Sport VereentDe Zwaluwen, de thuisclub een 32 achterstand had, zal niemand de uiteindelijke 84 verwacht hebben. Die zege was wel verdiend, doch de 84 cijfers zijn wel geflatteerd. In de tweede helft liep alles zeer gelukkig bij de thuisclub, het schot keerde terug, zodat nog een ruime zege werd behaald. Voor Sport Vereent scoorden de gebrs. Otte (3x), D. Ausma (2x), J. Schinkel (2x) en mej. De Wit. De standen luiden: Derde klasse A Animo Ready 23 Kameo 12 Sport Vereent 22 OKV 2—2 Zwaluwen 22 DVD 1—1 Biko 20 Gibraltar 00 Derde klasse B Oosthoek 45 Hespa 24 KVD 1—2 SKV Soesterkwart. Oosterpark ZKV Altuis Derde klasse C ZKC Victoria Meo BEP KVH OBZB KCN Nieuw Flora 1—2 3—2 1—1 1—0 3—0 2—4 2—3 1—2 1—2 2—1 1—0 1—0 2—0 Het Koninklijk Nederlands Gymnastiek- verbond viert 24, 25 en 26 mei van het volgend jaar zijn negentigjarig bestaan met een groots opgezette gymnastiekde- monstratie. Tienduizenden gymnasten uit binnen- en buitenland worden op de Pink sterdagen in Arnhem verwacht. Het hoog tepunt wordt evenals bij vorige jubelfees ten van het KNGV een grootse manifesta tie op de Sonsbeek-weide. Inmiddels hebben de onderhandelingen tussen de gymnastiekorganisaties van Noorwegen en Nederland gunstige resul taten opgeleverd. Op 24 mei (zaterdag avond) wordt op het Vitesseveld de turn- wedstrijd tussen de keurploegen van beide landen gehouden. In het buitenland bestaat grote belang stelling voor de internationale demonstra ties. Vooral in België wordt propaganda gemaakt voor een bezoek aan Arnhem. Behalve de Noren gaven ook reeds gym nastiekorganisaties uit Frankrijk, Zwitser land en Italië blijk van belangstelling. Het öistrikt Saarland heeft toegezegd, zich door prominente turners te laten vertegen woordigen. In Amsterdam is een vergadering ge houden van de Internationale Dames- hockey Federatie, de IEWHA. Tijdens deze bijeenkomst, die onder leiding stond van de Nederlandse presidente, mej. E. de Josselin de Jong, bleek, dat enkele landen bezwaar maken tegen de data, waarop het internationaal toernooi van 1959 is vastgesteld. Dit dameswereldtoer- nooi zal in Amsterdam worden gehouden en reeds was bepaald, dat dit van 5 tot 19 mei 1959 zou zijn. Enkele landen hebben echter als be zwaar aangevoerd, dat deze periode wat laat in het seizoen valt, waardoor het ma ken van tournees na het toernooi in Am sterdam bemoeilijkt wordt. Het bestuur zal nader overwegen of een ander tijd stip voor het toernooi wenselijk is. Zeker is, dat zestien landen aan het toernooi zullen deelnemen. Het zijn: Enge land, Schotland, Wales, Ierland, Verenig de Staten, India, Australië, Nieuw Zee land, Canada, Zuid-Afrika, West-Duits- land, Frankrijk, België, Zwitserland, Spanje en Nederland. Het is mogelijk, dat ook Denemarken, Oostenrijk, Ceylon en Argentinië zullen inschrijven. Als nieuwe leden van de federatie wer den aangenomen Malakka, Ceylon en Ja maica

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 11