Alcmaria Victrix veroverde de leiding in derde klasse A IJmuiden zag zaterdagmiddag een bekoorlijk jeugddéfilé VOETBAL IN DE IJMOND NAS aan de kop in vierde klasse D kousenreparatie Direct van fabriek 125.- 135.- 89." 10 T errasvogels VVB V itesse Alkmaarse Boys ADO '20 Slechts één Watervliet- wedstrijd Griep is sneller dan de radio-auto Stijlvolle „burgeravond" in Kennemer Theater Jonge hond voor de „B ruinsmaatjes Ernstig ongeval op de Beverwijkse kermis Succes voor DEM in hockey-wedstrijden Kerkelijk Nieuws U RAAKT NIET UITGEKEKEN OP DE STOFFENWEELDE DE KLEURENPRACHT VAN ONZE UITGELEZEN NA] AARS- COLLECTIES EN MAANDAG 30 SEPTEMBER 1957 De vrees, dat ook ditmaal wel weer tal van terreinen zouden moeten afgekeurd worden, is niet in vervulling gegaan. In tegendeel, zowel in 3A als in 4D kon het volledige programma in zijn geheel worden afgewerkt. Er vielen een aantal niet-ver- wachte uitslagen te noteren, met als ge volg, dat op de ranglijst nog al wat ver schuivingen plaats hadden. Zo verloren, om te beginnen, de aan de kop staande Alkmaarse Boys van CSV. Het werd weliswaar slechts een nuléén nederlaag, maar toch kostte zij de Alk- maarders de eerste plaats. Overigens een fraaie prestatie van de Castricummers. Thans gaat de andere Alkmaarse derde klasser aan de kop. Alcmaria Victrix won namelijk met tweenul van het tot dus ver nog ongeslagen ZAP en stelde dus wel duidelijk haar kandidatuur voor de boven ste plaats. Het gedegradeerde Beverwijk blijft tegenvallen: Thans gingen ook in de ontmoeting tegen Vitesse beide punten naar de tegenpartij (drieéén). Met de Santpoortse derde-klassers blijft het al evenzeer sukkelen. Terrasvogels moest op eigen terrein met ééndrie de vlag strijken voor Wijk aan Zee, welke uitslag wel enigszins in de lijn der ver wachtingen lag en Velsen kon het in Heiloo tegen HSV niet bolwerken: Het werd tweenul voor de thuisclub. Na zes Sant poortse wedstrijden dus nog geen enkel winstpunt. Evenals Alcmaria Victrix kon ook Eg- mondia haar ongeslagen record handha ven. Ditmaal werd ADO het slachtoffer (ééntwee). In 4D speelden Kinheim en ETO wel een zeer merkwaardige wedstrijd. In tegen stelling met wat in de meeste ontmoetin gen het geval is, waren in het treffen tus sen de Velsenaren en Haarlemmermeer- ders de aanvallers de defensies de baas. Met de stand zeszeven eindigde deze merkwaardige wedstrijd. De Waterlooërs haalden hun eerste winstpuntje binnen: Veel zegt dat gelijke spel tegen DIO (één één) echter nog niet, want deze Haarlem se club lijkt ons dit seizoen niet zo bijster sterk. Het het vorige seizoen toch niet zo opvallend op de voorgrond tredende WH behaalde tegen Geel Wit (tweeéén) zijn tweede overwinning en is dus nog steeds ongeslagen. De stand luidt thans: Derde klasse A Vierde klasse D: Alcm. Victrix 3 6 NAS 3 5 Alkm. Boys 4 5 WH 2 4 Egmondia 2 4 OFC 2 3 ZAP 3 4 ETO 1 2 HSV 3 4 OG 2 2 Wijk aan Zee 3 4 Kinheim 3 2 CSV 2 3 Geel Wit 3 2 Vitesse 2 2 Zaanlandia 1 1 ADO 2 0 Bloemendaal 2 1 Beverwijk 2 0 Waterloo 2 1 Velsen 3 0 DIO 2 1 Terrasvogels 3 0 Uithoorn 1 0 De thuisclub had vier invallers, namelijk voor Zaal, Goedhart, Van Eden en Nieu- wenweg en in dit licht bezien, valt de ééndrie nederlaag tegen Wijk aan Zee nog niet eens zo heel erg tegen. In de eerste helft hadden de bezoekers het beste van het spel, ook al stond dat door het harde en hoge plaatsen van de bal niet altijd op een hoog peil, maar in ieder geval waren hun aanvallen gevaar lijker. De deerlijk gehavende Terrasvogels- verdediging wist echter tot één minuut vóór de rust stand te houden en toen pas moest Lokkers de bal uit het net halen. Na de rust waren beide elftallen om beurten irf de aanval, maar over het alge meen waren de verdedigers de aanvallers de baas. Het duurde dan ook geruime tijd, alvorens opnieuw een doelpunt genoteerd kon worden: Weer waren het de bezoekers, die scoorden (nultwee). De spanning keerde echter weer terug, toen Van Vuu- ren de stand op ééntwee bracht. Vlak vóór het einde beslisten de Wijk aan Zee- ers, die de overwinning ongetwijfeld ver dienden, de strijd definitief in hun voor deel. Het heeft IEV in de wedstrijd tegen Hoofddorp Boys niet meegezeten, want de Velsenaren misten spil Van Berneveld, die wegens ziekte vervangen moest worden en bijna onmiddellijk na de hervatting liet ook aanvaller J. de Reus zich wegens een hoofdblessure vervangen. Al direct waren de gasten iets sterker en meer in de aan val, waartegen IEV zich ondanks de ver zwakking goed verdedigde en het boven dien nog tot enige goede uitvallen bracht, die geen resultaat hadden. Hoofddorp Boys vertoonde een beter veldspel door betere techniek en het was na 20 minuten, dat de linksbuiten doelman Alkemade vrij ge makkelijk passeerde (nuléén). De thuis club sloeg daarop fel terug en bracht de bezoekers terug op eigen speelhelft. Enige aanvallen mislukten na aardig combinatie spel, waarbij schoten van J. de Reus en H. de Reus beter lot verdienden. Totdat na een half uur spelen uit een mooie aanval J. de Reus de bal keurig opving en even fraai scoorde (een-een). De ploegen wogen nu aardig tegen elkaar op met aan beide kanten mooie kansen, die echter on gebruikt bleven. Toen kort na de hervatting J. de Reus werd vervangen werd het veldspel van IEV nog meer verzwakt, waarvan Hoofd dorp Boys profiteerde door na twaalf mi nuten opnieuw Alkemade te passeren. De aanval van de thuisclub kon hierna zelfs niet tot het doelgebied van de bezoekers doordringen. Wel dreigde herhaaldelijk een doelpunt bij IEV, maar Alkemade bleef op zijn post. In de laatste minuten pro beerde IEV nog een gelijk spel te forceren, maar ook dit gelukte niet. In de wedstrijd VVBHolland kon niet blijken hoe de Utrechtenaren vorige week met 31 van AFC hebben kunnen winnen, want toen er drie kwartier waren verstre ken had VVB een zesnul voorsprong, weliswaar geflatteerd en gezien het aan- valsspel van Holland tegen de verhouding in. Het zat VVB in deze wedstrijd wel mee, en toch als bij het voordeel van de straffe wind alle kansen zouden zijn gebruikt tegen de „lekke" Holland-verdediging, dan was het dozijn doelpunten vol gemaakt. Bijna onmiddellijk nadat de Holland-aan val het geprobeerd doelman v. d. Kuil te benaderen nam VVB het initiatief om zich, dank zij het windvoordeel en de uitsteken de verdediging van spil Both c.s., herhaal delijk in de aanval te begeven. Vele kan sen gingen verloren, totdat na een kwartier Verswijveren handig scoorde (eennul). Twee minuten later scoorde Koppen fraai (tweenul) en nog weer twee minu ten daarna liet Kooimans drienul no teren. De thuisclub was onbetwist sterker nu, hoewel de Holland-aanval probeerde om met vlotte combinaties de strijd te keren. Doch VVB kreeg meer toen Ver swijveren de uitlopende doelman verraste (viernul) en Koppen na 27 minuten de stand op vijfnul bracht. Holland kon er niet doorkomen, wat Kooimans echter na 25 minuten met een goede trap en via het hoofd van een Holland-man wel gelukte (zesnul). Onmiddellijk na de hervatting strafte rechtsbinnen Roos een VVB-verdedigings- fout af (zeseen), waarna van het voetbal spel als kijkspel weinig meer overbleef. De scheidsrechter hanteerde de fluit menig maal, nu Holland nog harder ging spelen en de kansen door v. d. Kuil gekeerd zag. Eerst nadat v. d. Schans na 26 minuten hands veroorzaakte kon Roos een straf schop inschieten (zestwee). De thuisclub kreeg vervolgens legio kansen, doch zowel Hoogendijk, die Kooimans had vervangen, als Verswijveren, Boevink, v. d. Linde en Koppen lieten bij de vaak eenvoudige mogelijkheid de score op te voeren, verstek gaan. In een maar matig gespeelde wedstrijd heeft Vitesse volkomen verdiend van een falend Beverwijk gewonnen. Ook Vitesse kon voor rust niet tot haar normale spel komen wat de 0-0 stand ook wel het beste weergaf. In de tweede helft probeerden de Castricummers, die zonder hun doelman Hagenaars in het veld kwamen, het met beter voetbal en dat lukte. Valk gaf na 15 minuten spelen Raap geen schijn van kans (1-0). De wedstrijd werd nog even spannend toen Beverwijk door een straf schop wegens hands gelijk maakte. Springer schoot de bal hard in de touwen (1-1). Maar door twee doelpunten van Valk werd de eindstand 3-1. CSV heeft goed werk geleverd door van de Boys te winnen, al kreeg men het enige doelpunt dan ook cadeau De partijen wo gen goed tegen elkaar op. De tweede helft was 15 minuten oud toen de spil der Alkmaarders de bal verkeerd op het hoofd kreeg en hem in de richting van het eigen doel kopte Juist had doelman Van Twuiver dit verlaten. De bal rolde in het lege doel (0-1). Hoe Alkmaarse Boys ook zwoegde, De Heer hield zijn veste schoon. Hoewel ADO met drie invallers in het veld kwam heeft het toch uitstekend partij gegeven aan Egmondia. Voor rust was ADO sterker, maar een doelpunt bleef uit. Na 38 minuten spelen kreeg Egmondia een corner die Visser inkopte (0-1). In de twee de helft waren de bezoekers overwegend sterker, maar het duurde tot kort voor het einde voor Men via een vrije trap de stand op 0-2 kon brengen Toen het gehele ADO- elftal naar voren trok bracht De Graaf uit een corner de stand op 1-2. De begeerde gelijkmaker bleef achterwege. Aangezien voor het programma van de Haarlemse Korfbalbond alle velden wer den afgekeurd, zodat Watervliet 3Oos terkwartier 3 en Oosthoek 4Watervliet 5 niet doorgingen, trof het eerste Watervliet- twaalftal het niet wegens de heersende A- griep onder de Tovers-leden uit Zeist, die voor het eerste maar vijf spelers konden opbrengen, dat op verzoek van de Zeisters de thuiswedstrijd voor Watervliet I werd uitgesteld. Daarom kon alleen Watervliet 2SVK 3 doorgang vinden, waarbij de Amsterdamse ploeg voor het grootste deel uit oude, ge routineerde spelers(sters) bestond. Het sterkste wapen van de Velsense reserves, het tempo, mocht ditmaal weinig resultaat boeken omdat het plaatsen veel te wensen overliet. Al binnen een kwartier wisten de gas ten met twee afstandschoten een twee-nul voorsprong te nemen. Weliswaar hield de Watervliet-verdediging in de tweede op stelling goed stand, doch het aanvallen ge schiedde te ondoordacht, terwijl bij enige afstandschoten het geluk ook niet mee zat. Bij de thuisclub lieten het slechte plaatsen en het opvangen van de bal na schietkan sen van de tegenpartij weinig gelegenheid om gevaarlijke aanvallen te ondernemen. Na de hervatting vertoonde zich hetzelfde spelbeeld met een gevaarlijker SVK-aan- val, die na een kwartier succes had door een dame (nul-drie). Watervliet probeer de het spel te keren, hetgeen gedeeltelijk gelukte door Van Wijk, die met nog tien minuten spelen van afstand doel trof (een drie). Na de wisseling zocht de derde Vel sense aanval het in meer actie, doch slechts een doelpunt van mej. Kloosterman kon de eindstand op twee-drie voor SVK 3 bren gen. Een groots opgezet en prima uitgevoerd jeugddéfilé vormde zaterdagmiddag het hoogtepunt in de Velsense tunnel-festiviteiten. Rond vier uur begon het behoorlijk druk te worden op het Marktplein, waar voor een fraaie en afdoende afzetting was zorggedragen en een afgedekt podium aller aandacht vroeg. Het défilé begon precies kwart voor vijf met het Santpoortse fanfarekorps „Wil- helmina", voorafgegaan door een kleine tambour-maitre, die echter niets onderdeed voor zijn grotere en oudere collegae van de andere korpsen. Dankzij een uitstekend functionerende geluidsinstallatie was de gesproken uitleg van de ambtenaar voor sport en culturele zaken, de heer G. J. Kwakkel, duidelijk langs het gehele plein te verstaan en genoot men oprecht over zoveel deelname. Ruim tachtig jeugdverenigingen van allerlei soort en professie marcheerden achter elkaar langs het podium, waarop afgevaardigden van het Velsense gemeente bestuur, de Velser Gemeenschap, de Velser Jeugd Centrale en het Comité Voorberei ding Tunnelfeesten hadden plaatsgenomen. Enkele clubs hadden wel zeer veel werk van hun optreden gemaakt, zoals bijvoor beeld de afgevaardigde jongelui van de speeltuinvereniging „In veilige haven", die een leuke maquette van de speeltuin mee droegen, het Chr. Jeugdkoor „Zanglust", met hun grote letter-aanduiding, de jonge roeivereniging „De Stern", die met een heuse wherry aangewandeld kwamen en nog vele anderen, zoals de Kinder Operette vereniging V.I.D.E.S., die op natuurgetrou we bordpapieren paardj es waren gezeten. Vaandelgroet Opvallend was de uitstekend verzorgde vaandelgroet van de in witte uniform ge stoken leden van de Chr. Gymnastiekver eniging IJmuiden en het fraai gestreken vaandel van de R.K.S.V. Velsen. Kaboutertjes, kampeerders, operette figuurtjes, te veel om op te noemen, allen marcheerden zij langs het podium, daar tussen door de IJmuider Harmonie en de Chr. Muziekvereniging Wilhelmina met hun pittige marsen. Veel aandacht trokken de jeugdleden van Sans Peur, de hippische sportvereniging Velsen met hun rijpaar den, die halt en front maakten. Toen alle deelnemers keurig in carré over het gehele Marktplein opgesteld wa ren, werden er door twee muziekkorpsen twee coupletten van het Wilhelmus ge speeld, die door vrijwel iedereen werden meegezongen. Hierna sprak wethouder H. de Boer als vertegenwoordiger van de Velser Gemeenschap en namens het ge meentebestuur de jeugd toe. Hij noemde dit een grootse dag en riep de jeugd op om door samenwerking sterk en groot te worden. Hij wees hierbij op de symboliek die er bestond tussen de tunnelbouw en de aanwezige jeugd, beiden hadden hun moei lijkheden, maar door samenwerking was De N.C.R.V., die dezer dagen een begin heeft gemaakt met het zoeken naar 91 gezinnen, die aan de uitzendingen van haar radiowedstrijd „Raak de roos" mee willen werken, wordt daarin ernstig ge hinderd door de Aziatische griep, die in ons land heerst. In vele gezinnen krij gen de organisatoren te horen - „wat jammer, dat er nu net vier op bed lig gen". Een hoofdonderwijzer in Zwolle, die blij was, mee te kunnen doen omdat hij nog steeds - in tegenstelling tot 95 van zijn leerlingen - door de griep ge spaard was, werd door de ziekte over vallen toen de N.C.R.V.-werfauto alweer op weg was naar Hilversum. Een gezin in Emmen, waarvan de foto al in de eerstvolgende omroepgids wordt gepu bliceerd, heeft van deelneming af moe ten zien, omdat de griep de helft van de familie aan het bed heeft gekluis terd. De organisatoren zelf voelen zich (nog) fit... bewezen dat er grote dingen konden worden bereikt. De vrienden uit Velsen hadden nu, dankzij de tunnel, beter contact met de vrienden uit Beverwijk en Heemskerk en de heer De Boer zag als taak van de jeugd om deze IJmond te gaan bevolken, er in te leven en samen te werken. „Jeugd vlieg uit" riep de wethouder en op dit sein werden er enige honderden duiven losge laten van vijf samenwerkende postduiven verenigingen, als symbool van die uitvlie gende jeugd. Loodsen De afmars van de afgevaardigden werd door enige duizenden toeschouwers gade geslagen en het verkeer werd door de alom aanwezige politie-functionarissen gedu rende deze tijd stilgelegd. Een hoofse geste werd door enkele dienaren van de H. Her mandad gemaakt door de in hoepelrokken geklede dames-de-réception van de operet tevereniging veilig aan hun arm naar de andere kant van de Lange Nieuwstraat te loodsen. Elke deelnemende vereniging kreeg bij het beëindigen van het défilé een fraai herinnering-vaantje aangeboden. Als stijlvol onderdeel van de Bever- wijkse tunnelfeesten is door de directie van het Kennemer Theater zaterdagavond een „burgeravond" georganiseerd. Het werd een geslaagd feest, dat door burge meester J. G. S. Bruinsma werd geopend. In zijn kort openingswoord memoreerde de burgervader de opening van de tunnel, die voor Beverwijk grote perspectieven opent. De heer Frans Muriloff, in wiens handen de leiding was gelegd had voor op peil staande attracties gezorgd. Zo traden onder meer op Ans en Jaap Daniëls met een liedje en een praatje, de Niberco Brothers, met aardige goocheltrucjes en tenslotte het Leedy Trio. Vooral dit laatste oogstte een daverend succes. Namens de directie van het Theater werd het gezin Bruinsma een alleraardig ste attentie aangeboden. De chef-kok die voor een smakelijk koud buffet had ge zorgd, kwam met een grote afgedekte schaal de zaal binnen, nadat de heer Muri loff verteld had, dat door het vele afwezig zijn van de burgemeester en diens echt genote zes kleine Bruinsmaatjes vaak een zaam waren. Mevrouw Hart tilde hierna de deksel van de schaal en hierop lag een jong hondje. Dit geschenk werd door het echtpaar Bruinsma met grote dank aan vaard. Het was al ver in de ochtend, toen deze geslaagde bijeenkomst een einde vond. De 24-jarige mej. A. Z. uit Assendelft is op de kermis te Beverwijk ernstig gewond door een val uit de luchtschommel. Zij schijnt tijdens het schommelen dui zelig te zijn geworden, viel op het plankier en kreeg daar nog eens het schommel schuitje tegen het hoofd. In zorgwekkende toestand werd het slachtoffer naar het Rode Kruis-ziekenhuis overgebracht, waar haar toestand hedenmorgen redelijk was. De tweede competitie-zondag van de Kon. Ned. Hockeybond is voor de in de tweede klasse spelende DEM-elftallen een groot succes geworden. Het eerste heren team heeft in een prachtige gelijk op gaande strijd de Randwijckers met een 2-1 nederlaag naar huis gezonden, ter wijl het eerste dames-elftal de Amster damse A.M.V.J.-sters met 5-3 naar huis zonden. Bij de heren wedstrijd, leek het er niet naar, dat DEM met de overwinning zou gaan strijken, daar er in de achterhoe de vaak een paniekstemming heerste. Langzamerhand wist men de situatie te klaren en kon de voorhoede laten zien, waartoe zij in staat was. Er werd prima gecombineerd. Uit een van deze snelle combinaties'brak Jan Feyen prachtig door en met een beheerst schot gaf hij de Randwijck goalie het nakijken. DEM bleef hierna het beste van het spel behouden en de keeper van Randwijck werd zwaar op de proef gesteld, doch deze kweet zich met veel bravour van zijn taak. Toch kwam hierna het succes van de andere kant, toen Randwijck's middenvoor even vrij werd gelaten en voor zijn club de gelijk maker kon scoren, waarmede de rust in ging. Na de thee hetzelfde aantrekkelijke spel, met DEM iets meer in de meerder heid. Dit resulteerde uit een tweede goal voor DEM, waaraan echter een buiten spel-luchtje zat. Even kwam Randwijck nog in de aanval en heel de DEM-aanhang beleefde benauwde ogenblikken. Ook de dames hebben een zeer goede wedstrijd gespeeld. Het was jammer, dat kort na het begin een van de speelsters van A.M.V.J. het veld moest verlaten na een onzachte aanraking met de sticks van haar tegenstandster. Beide ploegen speel den toen met tien man(vrouwen) verder. Ook hier ging de rust met een voorsprong voor de DEM-meisjes in. Na de thee speel de A.M.V.J. veel beter en wist spoedig de achterstand in te lopen, waardoor beide elftallen gelijk kwamen, 3-3. DEM kwam haar inzinking te boven en kreeg weer het beste van het spel. Ook hier was een du bieus doelpunt oorzaak, dat de A.M.V.J.- meisjes de moed lieten zakken, waardoor DEM nog vrij gemakkelijk aan een vijfde doelpunt kwam. Ned. Herv Kerk Aangenomen de benoeming tot vicaris te Markelo L. K. Bos, vicaris te Hardenberg. Chr. Geref. Kerken Beroepen te Delft G. J. Buys te Papen- drecht. Geref. Gemeenten Bereopen te Aagtekerke J. B. Bel te Krabbendijke, die bedankte voor Nieuw- Beijerland. Bedankt voor Giessendam en voor Moer- kapelle H. van Gilst te Dirksland. VOOR BETERE NAAR Uw kousen worden bii ons compleet afgewerkt, inclusief stoppage. KENNEMERLAAN 64 TELEFOON 4592 Moderne flatcombinaties. Bankstellen, slaapk. Goth. en noten Huiskamers, Karpetten bedstellen enz. tegen de laagste prijzen. Ook op 6, 12, 18 maanden zonder borg. Meubeltoonkamers Westerhoutpark 8 Tel. 18840, b d. Wagenw. BETER GEKLEED MINDER BESTEED! Delblue back kfaagTnaakt deze1 super*mohairglacé "mantel extra chic» In«de kleur, die u hetibeste.staaL, EIN0H0VEN 4 HAARLEM UTRECHT AMERSFOORT NIJMEGEN MAASTRICHT Tweed inatté*pak jennet elegant persianef kraagje, ®'n box-coat afin moderne fllflaush long P streep, voor AMSTERDAM

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1957 | | pagina 8