TYPEN PONT Baris Dukel verovert met vlag en wimpel nationale damtitel Een fortuinlijk weekeinde Vanmorgen in de vishal en op zee Stofzuigers Fa De Vilder vlotte beschaafde verkoopster leerling-verkoopster Deens Bankstel „Viking" Modern bankstel, 4 stoelen - 2 fauteuils, Blanke ronde tafels IfLCCCDC Amsterdamse Beurs WIES WITWAS BORST's FRUITHANDEL Direct te bouwen WOONHUIS WIJ ETALEREN: EXTRA RECLAME 45,- iuuhilu Unieke prestatie van havenarbeider Applaus voor Dukel van VSV-ers Gemeente Beverwijk kan twee miljoen lenen „De Oosterzij" kan geheel worden gerealiseerd Nieuwe kinderoperetteclub met „Assepoester" Scheepvaart ZEEWEG 1,1 - IJMUIDEN (O.) - TEL 4054 1 AAN DAG 23 FEBRUARI 1959 (Van een onzer verslaggevers) MET ACHTTIEN PUNTEN uit twaalf wedstrijden en met nog één wedstrijd te spelen, heeft de IJmuidense havenarbeider Baris Dukel zondagmiddag in het Utrechtse „Boekhoven" de nationale damtitel veroverd. Een unieke prestatie van deze negenenveertigjarige meesterdammer, die éénentwintig keer aan het toer nooi om de landstitel heeft deelgenomen en met het behalen van de titel de kroon op zijn damcarrière heeft gezet. Het zag er zaterdag overigens niet naar uit, dat Baris Dukel de titel zou veroveren. Hij verloor zijn partij van Eddink. Zondag in zijn ontmoeting met de Haarlemse dammeester Wim de Jong bewees hij echter nog niets van zijn vitaliteit te hebben verloren en zijn reputatie als „houw degen op de honderd velden" waardig te zijn. In zijn huis aan de Wijk aan Zeeërweg in IJmuiden geurden gisteravond de bloe men, die onmiddellijk, nadat bekend was geworden, dat de IJmuidenaar op verras sende wijze de titel had gewonnen, door allerlei damvrienden werden bezorgd. Bloemen van zijn vrienden in de vishal, bloemen van DCIJ, bloemen van de Noord hollandse Dambond. Een ontspannen Baris Dukel speelde in de huiskamer zijn beslissende partij in het toernooi na met zijn vrienden Jo Kramer en ir. Krijgsman. Het bericht, dat hij de titel had veroverd, was als een lopend vuurtje door IJmuiden gegaan. Op het sportveld Schoonenberg werd het zelfs om geroepen. Niet onder indruk Baris Dukel was zelfs nauwelijks onder de indruk van zijn unieke prestatie. Nou, ja, hij was wel bereid om toe te geven, dat hij het natuurlijk prachtig vond. Maar voor een snel geïmproviseerde huldiging in het clubhuis van DCIJ voelde hij niets. „Waar is al die drukte nou voor nodig", zei de man, die nu al bijna dertig jaar één van de sterkste dammeestërs ter wereld is. Hij zal zijn huldiging echter niet ontgaan. Over veertien dagen zullen zijn vrienden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de DCIJ-burcht nu eens precies vertellen, hoe knap zij de prestatie van de negenen veertigjarige havenarbeider vinden. Baris Dukel was het wèl eens met de opvatting, dat dit toernooi op verrassende wijze was verlopen. „Eerlijk gezegd, gaf ik mijzelf na de verloren wedstrijd van zater dag geen kans meer. Het wilde niet. Mis schien dat de vermoeidheid een rol speelde. Ik heb in de nacht van vrijdag op zaterdag gewerkt. Maar toen zondag bleek, dat mijn rivalen het er niet veel beter afbrachten, heb ik tenslotte toch weer alles op alles gezet". Hij is zondag meteen in „Boekhoven" ge feliciteerd door zijn rivalen, door niet mee spelende dammeesters, officials, bestuur ders van de dambond enz. „Ik heb wel de indruk, dat zij mij dit succes van harte gunnen", wilde Baris Dukel nog wel even vertellen. Daarna moest hij zich weer aan zijn gasten wijden. Want de bel heeft gis teravond niet stil gestaan aan zijn woning aan de Wijk aan Zeeërweg. En er zal wel niemand zijn, die zich. daarover zal ver wonderen Toen de tweede helft van de wed strijd VSVWageningen nog maar en kele minuten oud was, kwam DCIJ's ere-voorzitter Kerst de Jong met een opgewonden gezicht voor de cabine van Velsetis ambtenaar voor de sport staan en vroeg deze met van emotie trillende stem bekend te willen maken, dat Dukel damkampioen van Nederland was ge worden en hoewel bedoelde ambtenaar anders onder de wedstrijd niet graag stoort, meende hij ditmaal op deze regel een uitzondering te moeten maken. Zijn mededeling werd door de toeschouwers van bovengenoemde wedstrijd met een sympathiek applaus begroet, een bewijs, dat men bewondering had voor de pres tatie van onze kranige lJmuider dammer! B. en W. van Beverwijk hebben van de n.v. Bank voor Ned. Gemeenten een lening van 700.000.— aangeboden gekregen. De rente bedraag 4% percent per jaar, de koers van opneming 99.25 percent. Tevens kan 269.715.— tegen 4]/2 percent, koers 100 percent, worden geleend voor de finan ciering van een aantal kleinere kapitaals uitgaven. Behalve deze twee leningen van de Bank voor Nederlandse Gemeenten kan Beverwijk nog een miljoen voor de tijd van vier jaren, rente 4 percent, lenen van een niet nader genoemde instantie. B. en W. stellen voor tot deze leningen over te gaan. De raad van Beverwijk komt dinsdagavond om half acht op het raad huis bijeen. (Van onze damredacteur) Het weekeinde is wel buitengewoon gunstig verlopen voor de DCIJ-er Dukel in het damtoernooi om het kampioenschap van Nederland. In de elfde ronde verloor hij van Eddink en ir. G. van Djjk verloor van Vos op regelmatige wjjze. Wim de Jong kon ternauwernood remise behalen. Bü winst in de voorlaatste ronde moest Dukel van Wim de Jong winnen om de titel te kunnen veroveren. Met een zeer fraai gam biet drong Dukel de Haarlemse dammees ter in een verloren positie. Hoewel er nog een ronde is te spelen, wist Dukel daarmee voor het eerst in zijn dammersloopbaan (na 21 keer te hebben mee gespeeld) de titel te winnen. De laatste ronde is alleen nog van be lang voor het algemeen eindklassement. Voor de bovenste zes plaatsen hebben Van Dijk Bom. De Jong, Van der Sluis en Gor dijn de beste kansen. Als Eddink de laat ste ronde van Bom wint, is het nog moge lijk, dat ook deze speler uit Veenendaal nog een der kanshebbers voor de,bo venste zes plaatsen.'"^j, ^èijjké'a^nlcornst Ruim 8000 kisten Zeven trawlers én tien loggers zorgden er vanmorgen voor, dat de eerste losbeurt werd voorzien van een totale aanvoer van 525 kisten schelvis, 1000 wijting, 330 gul en kabeljauw, 470 koolvis, 275 haring, 700 kleine kistjes haring, 285 kisten makreel, 860 schol, 280 varia, 2465 stijve kabeljauwen en 11.000 kilo tongen. De tweede losbeurt werd door negenenveertig loggers en kot ters voorzien van 2150 kisten schol, 750 stijve kabeljauwen en 20.000 kilo tongen. De totale aanvoer bedroeg 8496 kisten. De schepen De Toronto IJM 97 (9 febr.) was vanmor gen present met 130 kisten schelvis, 40 haring, 90 makreel, 100 wijting, 100 gul en kabeljauw, 160 koolvis, 40 diversen en 90 stijve kabeljauwen. De Dirk Marie KW 80 (9 febr.) zorgde voor 170 kisten schelvis, 10 haring, 10 makreel, 380 wijting, 30 gul en kabeljauw, 30 koolvis, 10 diversen, 20 stijve kabeljauwen. De Thorina IJM 33 (10 febr.) was present met 90 kisten schelvis, 20 ha ring, 35 makreel, 200 wijting, 110 gul en kabeljauw, 90 koolvis, 10 diversen, 50 stijve kabeljauwen en 15J kleine kistjes haring. De VL 131 (4 4febr.) was er met 20 kisten schelvis, 80 haring, 100 makreel, 120 wijting, 100 gul en kabeljauw, 100 koolvis, 30 diver sen. De Allan Water IJM 34 (9 febr.) kwam aan de markt met 90 kisten schelvis, 100 wijting, 120 gul en kabeljauw, 100 koolvis, 10 diversen en 200 kleine kistjes haring. De Stadt Enchuysen KW 82 (10 febr.) was pre sent met 15 kisten schelvis, 25 haring, 100 wijting, 50 gul en kabeljauw, 60 oiversen, 1400 kabeljauwen. De kleine vaart was present met 60 schepen, die voor de schol en de tong zorgden. Voor dinsdag Er zijn voor dinsdag negen schepen over blijven liggen. De Medan IJM 57 met 10 kisten schelvis, 30 haring, 30 makreel. 130 wijting, 130 gul en kabeljauw en 130 kool vis. De Golfstroom KW 4 met 65 kisten schelvis, 10 haring en makreel, 110 wijting, 10 gul en kabeljauw, 350 koolvis, 20 diver sen en 20 stijve kabeljauwen. De KW 73 zorgt voor 205 kisten verse vis (platvis). De 5JM 129 lost dinsdag 130 kisten, de KW 70 103 kisten, de KW 6 140 kisten, de KW 95 eveneens 140 kisten, de KW 85 170 kisten en de KW 7 360 kisten. De KW 32 Sakina Martina zou thuisstomende zijn. Voor het buitenland In guldens werd vanmorgen betaald voor: grote regels kabeljauw 68-130, kleine regels kabeljauw 34-49, kisten grote kabeljauw 88-110 en kleine kabeljauw 70-88 per 125 kilo; grote schol 17-244, middelschol 20-32, zetschol 30-45, schol I 32-46 per 50 kilo; grote tongen 3,10-3,30, grootmiddel 3,10-3,30, kleinmiddel 3,40-3.80, tong I 2,80-3, slips 1,80-2 per kilo, grote schelvis 49-67, groot middel 42-55 per kist van 50 kilo. Voor het binnenland In guldens werd vanmorgen betaald voor: schol II 28-37, schol III 15-29, grote gul 26- 33, middelgul 25-30, torren 18-24 per kist van 50 kilo, zwarte koolvis 52-27 per 125 kilo, koolvis I 20-22, koolvis II 16-20 per kist van 50 kilo, witte koolvis 68-75 per 125 kilo, leng 58-66 per 125 kilo, kleinmid del schelvis 41-48, pennen 41-48, braad 38-46, wijting 15-23, makreel 22-35 en haring 22-30 per kist van 50 kilo. Weinig zalm „De vooruitzichten voor zalm in blik, zowel afkomstig uit Canada of uit Japan, zijn beslist niet gunstig te noemen. De Fancy Red was eind 1958 in Japan al uit verkocht door de exhorbitante vraag uit Engeland, terwijl thans ook de cfferte's voor de Fancy Pink zullen worden inge trokken. Overigens zijn de vangstvooruit zichten voor de Canadese zalm ook niet gunstig. Daar Engeland thans eveneens een belangrijk koper is geworden op beide markten, zal dit zeker zijn invloed zowel op prijzen als op beschikbare hoeveelheden niet missen. Prijsverhogingen zijn niet uit gesloten," aldus het „Horecabedrijf". Schrale vangsten Van om de Noord meldden de trawlers goed weer. De vangsten bleven echter schraal. De schepen moesten het tijdens het weekeinde doen met dagvangsten van 100 tot 150 manden wijting, koolvis en schelvis. „De Hoop" vertrekt Het hospitaalkerkschip „De Hoop" zal vanmiddag met hoogwater uit Schevenin- gen vertrekken voor een nieuwe expeditie naar de Lofoteneilanden. De reis gaat eerst naar de Noordzee, wellicht met een kort oponthoud in Bergen (Noorwegen) en daarna naar Svolvaer op de Lofoten. Het hospitaalkerkschip „De Hoop" zal wederom de Noorse vissers bijstaan, die deelnemen aan het kabeljauwseizoen in de Westfjord tussen de Lofoten en het Noorse vasteland. Heemskerk wil overgaan tot verdere realisering van het uitbreidingsplan „De Oosterzij". Er kan nu worden begonnen aan de bouw van 160 woningen en 32 garages De bouwkosten worden geraamd op 250.000.de grondkosten en de kosten van bouwrüpmaken zijn op 481 500.te stellen. De huurprijs van de woningen zal naar schatting per week bedragen: voor de 72 woningen met 3 slaapkamers f 13.85, voor de woningen met 2 slaapkamers M2.60. voor de 8 woningen met 4 slaapkamers f 14.85, voor de 16 bejaardenwoningen 9.85. B. en W. stellen de raad voor een kre diet te verlenen groot 2.981.500.Bo vendien stellen zij de raad voor te beslui ten uit 's rijks kas een zo hoog mogelijke bijdrage in het exploitatietekort van deze woningen aan te vragen en te aanvaarden. Daarnaast zal door de raad, indien de huur van de bejaardenwoningen in verband met het inkomenspeil van de ouden van dagen op een lager bedrag dient te worden vast gesteld, moeten worden besloten een zo hoog mogelijke bijdrage ter gedeeltelijke dekking van de kosten uit 's rijks kas aan te vragen en eventueel te aanvaarden. Ten slotte stellen B. en W. de raad voor te be sluiten hen te machtigen de nodige maat regelen te nemen om het bouwplan te re aliseren. beslist het Sonneborn-Berger systeem over deze selectie groep. De uitslagen van de elfde ronde: DukelEddink 0-2; Bomv. d. Sluis 1-1; TerlouwSilfhout 1-1; AnsemsDe Klui ver 1-1; BergsmaDe Jong 1-1; Gordijn Blom 1-1; VosVan Dijk 2-0. Twaalfde ronde zondag 22 februari: Ansemsv. d. Sluis 1-1; BergsmaSilf hout 1-1; GordijnDe Kluiver 1-1; Dukel —De Jong 2-0; VosBlom 1-1; BomTer louw 2-0; Van DijkEddink 1-1. De stand der deelnemers van het toer nooi met nog een ronde te spelen: Dukel 12 7 4 1 18 Ir. G. van Dijk 12 5 5 2 15 J. Born 12 6 3 3 15 W. de Jong 12 4 6 2 14 v. d. Sluis 12 4 6 2 14 F. Gordijn 12 2 10 0 14 J. Eddink 12 4 5 3 13 P. Bergsma 12 2 8 2 12 Silfhout 12 2 7 3 11 J.' Blom 12 3 4 5 10 Ansems 12 2 6 4 10 Terlouw 12 0 8 4 8 Vos 12 2 4 6 8 Kluiver 12 0 6 6 6 B. DukelW. de Jong In de volgende fraaie positie werd in de ontmoeting Dukel—De Jong het spel ten gunste van Dukel beslist: Zwart 8 stukken op: 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15. 17. 18. 22 en 26. Dukel (wit) 11 stukken op: 24, 28, 29, 30 32. 33. 36. 37. 38. 39 en 49. In deze stelling kon wit niet 49-44 spelen wegens een geniale winst door 22-27, 17-22, 13-19. 8-13. Dukel ging resoluut op het doel af en speelde: 28-23, 26-31, 36x27 22x42, 38x47 18-22. 32-27 22x31, 30-25 13-18, 24-20 15x24, 29x9 18x38, 9-4 en De Jong gaf op. Merkwaardig dat Dukel in de zaterdag ronde op problematische wijze van Eddink verloor. Toch kan hij op een goed toernooi terug zien. Met zeven winstpartijen, vier remise- (waarvan hij tegen Vos en Ter louw nog winst heeft verzuimd) en slechts één verliespartjj is zijn spel bijzonder pro- duktief geweest. De betrekkelijk kort geleden opgerichte kinderoperetteclub „Driehuis" heeft zater dagmiddag in het Patronaatsgebouw aan de Willemsbeekweg weer eens acte de pré- sence gegeven, ditmaal met een opvoering van de kinderoperette „Assepoester". De in het programma niet met name genoem de bewerkers hebben voor deze operette de handeling van het overbekende sprook je bijna op de voet gevolgd, zodat ook het toneelgebeuren volledig betrekking heeft op de beklagenswaardige keukenprinses, die via haar kleine schoenenmaat het hart van de nobele koningszoon verovert. De ze bewerking kan zeker geslaagd worden genoemd. De melodietjes zijn niet alleen origineel, maar zij kunnen ook door wei nig geoefende kinderstemmen met gemak worden gezongen. De uitvoerende operetteclub beschikt kennelijk nog slechts over bescheiden kas middelen, zodat de leiding van een kost bare montering heeft moeten afzien. Toch werden charmante resultaten bereikt zo als de zaal in het koninklijk paleis uit het tweede bedrijf, waarvoor men zelfs een complete troon met hemel had ingericht. De opvoering zelf stond onder leiding van de dames E. A. M. van Marken-Kim man en C. E. Serlie-Wegener, die met ge rechtvaardigde trots op deze voorstelling kunnen terugzien. Zij wisten bij de acte rende kinderen het nodige begrip voor hun rollen aan te kweken, zodat zelfs naar een poging tot typeren kon worden gestreefd. Dit kwam duidelijk tot uitdrukking bij de vertolking van de verwaten stiefzusters, die met de beklagenswaardige Assepoester een aannemelijk contrast vormden. Ook de boze stiefmoeder en de sympathieke prins beantwoordden precies aan de voorstelling die men bij kinderen van deze bekende en geliefde sprookjesfiguren verwacht. Van daar dat de vele jeugdige bezoekers in de zaal al dit schoons met gloeiende wangen en schitterende ogen hebben gadegeslagen en na afloop gul en enthousiast op de voor stelling reageerden. J. v. D. Aagtekerk. 23 te Beira. Aaïsdijk, 22 60 m. n.o. K. Canaveral n. Newport N. Abbedijk, 22 300 m. o.n.o. Bermuda n. Antw. Acila, 22 te St. Nazaire ten anker. Aegis, 23 te New York. Albireo, 22 te Montevideo. Alblasserdijk, 22 te Le Havre. Alkaid, 22 te Rotterdam. Alkes, 22 120 m. n.n.o. Villano n. Las Palmas. Alkmaar, 22 20 m. w.n.w. K. Blanc n. Rotterdam. Almkerk, 23 te Fremantlc. Alphacca, 22 830 m. o. Paramaribo n. New York. Alphard, 22 100 m. z.w. Ouessant n. Las Palmas. Amerskerk, 23 te Amsterdam. Amstelkroon, 22 234 m. z.w. Gibr. n. Vizagapatnam. Amstellaan. 22 v. Port Said n. Ceuta. Amstelmeer, 22 420 m. o. Wake n. Yokohama. Amstelpark, 23 te Southampton. Amstelsluis. 22 v. Lissabon n. Beltast. Amstelveen, 22 250 m. z.o. Kp. Guardafui n. U.K. Andijk, 22 240 m. w.z.w. Florcs n. New Orleans. Angolakust. 22 tc Matadi. Arendsdijk. 22 350 m. o.n.o. Azoren n. Miami. Argos, 23 te Tel Aviv. Arkeldijk, 22 te Colombo. Astrid Naess, 22 300 m. w. Bermuda n. N. York. Attis, 22 v. Mobile n. Houston. Averdijk, 21 v. Rotterdam n. Antwerpen/N. York. Axcldijk, 22 400 m. o.n.o. Paramaribo n. Bahia. Bali, 22 te Djibouti. Balong. 22 v. Tandj. Priok n. Tandj. Mani. Panda, 22 v. Nagasaki n. Makassar. Baruinun, 23 te Singapore. Batu, 22 50 m. o. Kp. Guardafui n. Belawan. Bengkalis. 23 te Manokwari. Bennekom, 23 te La Guaira. Billiton, 23 te Port Swettenham. Borneo. 22 370 m. w. Colombo n. Belawan. Boskoop, pass. 22 Wight n. Brake. Britsum, 22 j40 m. z. Formosa n. Hsingkang. Bussum. 22 110 m. o.n.o. Massawa n. Suez. Calamares. 23 te Rotterdam. Caltex Arnhem. 22 400 m. n.w. Madeira n. Sidon. Caltex Delft, pass. 22 Ras Fartak n. Suez. Caltex Eindhoven, 23 te Suez. Caltex Leiden. 22 100 m. n.n.o. Finist. n. Pt. Said. Caltex Nederland, 22 v, San Francisco n. Manilla. Caltex Padang, 21 te Rotterdam Caltex Rotterdam. 22 55 m. n.n.o. Oran n. Sidon. Caltex Utrecht.. 22 210 m n.o. Aden n. Djibouti. Castor, 23 te Kingston. Ceronia. 24 te Sydney verwacht. Charis, 21 te Amsterdam. Cirulia, 22 te Rotterdam. Cities Service Valley Forge. 22 van Philadelphia naar Bandar Mashur. Colytto, 22 305 m. o.n.o. Curasao n. Willemstad. Coolsingel, 22 v. Rotterdam n. Puerto Ordaz. Cradle of Lib., 22 35 m. n.o. Masira n. Ph.delphia. Crania, 22 110 m. z. Adelaide n. Adelaide. Dalerdijk, 23 te San Jose. Daphnis, 21 te Amsterdam. Delft, pass. 23 Oucssant n. Rotterdam. Dinteldijk, pass. 21 Mona Passage n. Londen. Dongedijk, 23 te Curasao. Dordrecht, 22 270 m. n. Azoren n. Philadelphia. Doris, 23 te Houston. Drente, 22 te Hamburg verwacht v. Bremen. Duivendrecht, 22 v. Rotterdam n. Lagos. Eemdijk, 22 v. Antwerpen n. Houston. Eemland, 22 te Amsterdam. Ena, 23 te Panama. Eos, pass. 22 Cartagena n. Rotterdam. Esso Amsterdam, 22 te Rotterdam. Esso Nederland. 22 te Rastanura. Etrema, 24 te Berre verwacht. Friesland SSM, pass. 22 Ouesant n. Sas v. Gent. Gaasterkerk, 22 te Amsterdam. Gabonkust, 23 te Monrovia. Gordias, 23 te Curasao. Groote Beer, 22 te Rotterdam v. Amsterdam. Guineekust. 22 160 m. z.w. Ouessant n. A'dam. Haarlem, 22 430 m. n. Azoren n. Rotterdam. Heelsum, 22 voor anker Vlissingen v. Antwerpen. Helicon, 23 te Wageningen. Hera, 22 v. Kingston n. Port of Spain, iiermes. 22 v. Antwerpen n. Ciudad Trujillo. Iberia, 22 50 m. n. Minorca n. La Spezia. ivoorkust, 23 te Burutu. Japara KRL, 22 v. Aden n. Djeddah. Joseph Frering, 22 95 m. n. Dakar n. Monrovia. Jupiter, 21 v. Rotterdam n. Amsterdam. Kaap Hoorn, 22 361 m. n.w. Madagascar n. Lour. Marques. Kabylia, 21 v. Rotterdam. 23 te Gothenburg. lvalydon, 22 v. Miri n. Seattle. Kara, 22 te Kopenhagen. Karakorum. 23 te Bremen v. Amsterdam. Karimata, pass. 22 Minicoy n. Djibouti. Kelila, 22 200 m. z. Mauritius n. Anacortes. Kenia, 22 200 m. n. Paramaribo n. Buenos Aires. Kieldrecht, 22 te Lissabon. Kinderdijk. 22 te Rotterdam. Korenia, 22 340 m. z.w. Bermuda n. Boston. Korovina, 20 v. Curasao n. Maracaibo. Krebsia, 22 v. Rotterdam n. Lynhamn. Kreeft. 21 v. Rotterdam n. Narvik. Laarderkerk, 22 v. Suez n. Port Said. Langkoeas, 22 te Rotterdam. Larenbërg, 22 v'! Dakar h. Conakry. Le)nstei;kerk.'21 te Ant,werpen., Lib. Bell, 22 330 ni. z. Kp. Guardafui n. Ph.delphia. Lieve Vrouwekerk, 22 v. Massawah n. Suez. Loenerkerk, pass. 23 Sir. Ormoesz n. Dubai. Lutterkerk, 22 te Rotterdam. Maas, 22 v. Kalvvia n. Kymassi. Maashaven, 21 v. Rotterdam n. Hamburg. Maaskerk, 22 te Antwerpen. Maetsuycker, pass. 22 Christmas eil. n. Fremantle Malea, 24 te Singapore verwacht. Mataram, 22 v. New Orleans n. Baltimore. Memnon, 22 te Emden. Merwede, 22 v. Dakar n. Takoradi. Mississippilloyd. 22 te Vera Cruz v. Mobile. Montferland, 22 v. Bremen n. Hamburg. Moordrecht, pass. 22 Algiers n. Landsend. Munttoren, 22 240 m. o.n.o. Aden n. Mena. Mylady, 22 v. Accra n. Kouilou. Naess Lion 22 te Mena A1 Ahmadi. Nestor, 22 2070 m. n.o. Guadeloupe n. P. a Pitre. Nias, 22 te Amsterdam. Nij kerk, 23 te Suez. Noordam, 21 v. Rotterdam n. New York. Xoordwijk, pass. 22 Wight n. Monrovia. Oberon, 22 te Port of Spain verwacht v. Aruba. Oldekerk, 23 te Hongkong. Ommenkerk 22 v. Genua n. Port Said. Oostkerk, 22 te Antwerpen v. Rotterdam. Ootmarsum, 22 282 m. o.z.o. Bermuda n. Houston. Oranie, 23 te Pcnang. Oranjestad, 22 te Hamburg. Osiris. 21 v. New Orleans n. La Guaira. Ossendrecht, 22 520 nr. n.n.o. Azoren n. Norfolk. Overijsel, 23 v. Cebu n. Singapore. Papendrecht, pass. 22 K. St. Vine. n. Novorossisk. Parkhaven 22 v. Santos n. Buenos Aires. Perna. 23 te Beira verwacht v. Abadan. P. G. Thulin, 21 v. Coquimbo n. Chanaral. Polydorus. 22 v. Padang n. Djibouti. Polyphemus. 23 te Baltimore. Pr. der Nederl., 22 482 m. n.o. Barbad. n. Barbados. Prins Johan Willem Friso, 22 te Tel Aviv. Prins Willem III, 22 650 m. o. Kp. Race n. R'dam. Prins Willem IV. 22 te Bremerhaven v. R'dam. Provenierssingel, 22 720 m. z.z.o. Kp. May naar Philadelphia. Purmerend, 22 v. Curagao n. Wellington. Rempang, 22 v. Bremen n, Antwerpen. -3% °/o Nederl. '47 ,°/o Nedl. 1962/64 Woningbouw 6'Vo Pr. A'dam '56 I.. Pr. A'dam '56 II. Pr. A'dam '56 III Pr. R'dam '52 I.. Pr. R'dam '52 II.. Pr. R'dam '57 A.K.U Calvé Delft Van Gelder Zonen K. N Hoogovens Nederl. Ford N Kabelfabriek. gew Philips Gloeil Pref.PhilipsGloeil. Unilever (cert.) Unilever (nieuwe) Wilton Fyenoord. Werf Gusto Dordtsche Petrol. Kon Petroleum Rilliton 'dam Rubber :.l.m Holl Amer. Lijn .N S M Scheepv. Unie Nievelt Goudr Dhs. v. Ommeren V.A Delimaatschappij Amsterd. Bank Nat. Handelsbank Ned. Handel Mij Rotterd. Bank Twentsche Bank. Anaconda Copper Bethlehem Steel. U.S. Steel eneral Motors.. Shell Union Tidewater Slotkuers vrijdag 92t7u 96% 112 86% 98 98% 94 97 104 285 Va 460 223 364 230 338 533 227 467 457 198 152% 71934 f 169.70 223% 92% 113.20 151 155% 136% 121% 225 139 f 157,30 259 140% 205 228 217% 69% 53% 92 46% 78% 22' Voorbeurs koersen 286 534 468 458 169, 140 Sabang, 22 100 m. z. Phnompcnr n. Hongkong. Samarinaa, pass. 22 Bougie n. Lissabon. Sanana, 23 et Saigon. Schle, 23 v. Amsterdam n. Rotterdam. Senegnlkust, 22 v. Capeconst n. Duala. Sliedrecht, 22 v. Novorossisk n. Amsterdam. Soestdijk, 22 v. Rotterdam n. Antwerpen. Solon, 22 v. Kingston Port Au Prince. Sommelsdijk, 23 te Philadelphia. Stad Haarlem, 22 120 m. z.w. Lissab. n. Teneriffe. Stad Leiden. 22 v. Hamburg n. Breinen. Stad Schiedam. 22 180 m. w. Esbjerg n. Narvik. Stad Vlaardingen, 22 te Rotterdam. Statensingel. 21 v. Norfolk n. Europa. Statue of Liberty. 22 90 m. o. Kurla Muria eiland naar Philadelphia. Steen wijk, 22 460 m. z.z.o. Kp. Race n. Norfolk. Straat Cook, 24 te Fremantle verw. v. L. Marques. Straat Johore, 25 t.e Sydney verwacht. Straat Madura. 22 80 m. n.o. Sydney n. Melbourne. Straat Magelhaen, 22 v. Penang n. Mauritius. Straat Singapore. 22 v. Pt. Elisabeth n. Kapstad. Tabinta. 22 v. Chittagong n. Calcutta. Taharria, 22 dw. Oran n. Tripolis. Talisse. 23 te Antwerpen. Tarakan, 22 225 m. w. Sabang n. Bangkok. Taria, 22 v. Singapore n. Saigon. Tawali, 24 te Chittagong verwacht. Ternate. 23 te Port Sudan. Tero, 22 v. Sao Luiz de Maranhao n. Rio de Jan. Themis. 22 te Rotterdam. Theobaldius. 22 300 m. n.n.w. F. Alcza n. B. Aires. Tiberius. 21 v. Ciudad Trujillo n. Kingston. Tibia, pass. 22 Bonaire n. Rio de Janeiro. Titus, 22 v. Grenada n. St. Vincent. Tjiluwah, 22 te Tandjong Priok verwacht. Tweelingen, 25 te Rotterdam verwacht. Utrecht, 22 dw. Sabang n. Port Said. Van Heemskerk, 23 te Lagos. Vivipara. 22 50 m. n.w. Mokka n. Algiers. Vlist, 22 v. Newport News n. Rotterdam. Waal, 22 v. Piraeus n. Alexandrië. Weltevreden, 24 te Balikpapan verwacht.. Westertoren. 22 270 z.z.o. Santos n. Curacao. Wieldrecht, 22 v. New York n. Puerto La Cruz. Willemstad, 21 v. Willemstad n. Demerara. Woensdrecht, 22 te Puerto La Cruz. Wonorato, 22 750 m. n. Wake eil. n. S. Fernando. Zaankerk, 22 30 m. n. Chagos archipel n. Aden. Zeeland, 22 v. Port Sudan n. Djibouti. Zonnekerk, 22 v. Port Said n. Napels. Zonnewijk, 25 te Corpus Christi verwacht. SLEEPVAART Argus, 20 te Maassluis. Barentsz Zee, 21 v. Rotterdam n. IJmuiden. Cycloop. 19 dw. Muscat n, Arabische Golf. Friesland. 19 100 m. n. Cartagena n. Maracaibo. Noordholland, 19 50 m. w. Ouessant n. Nigeria. Noordzee, 23 v. Vlissingen te Warry. Rode Zee, 23 te Avonmouth. Schelde. 21 v, Southampton te Hoek v. Holland. Simson, 21 te Waterford. Thames. 23 v. South.ton n. Laboean (Borneo). Titan. 21 te Port. Said verwacht. Zeeland, 20 dw. Dover n. Port Harcourt. Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje MARJOLIJN M. JENNINGA E. J. JENNINGA- WOOLDRIK Ferdinand. Tijdelijk: Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan, Beverwijk Heden overleed na een kortstondige ziekte in de ouderdom van ruim 95 jaar, onze vader, behuwd-, groot- en overgrootvader CHRISTIAAN VAN DER WAL IJmuiden, 20 febr. 1959 Rijnstraat 4. Uil aller naam: P. van der Wal. Amsterdam. De teraardebestelling zal plaats vinden dinsdag 24 februari te 11 uur op de Algem. Begraafplaats „De Biezen" te Santpoort. Vertrek van W. F. Visser huis. Rijnstraat 4. te 10.45 uur. J. H. van Cinkel Arts PRAKTIJK HERVAT Dag- of avondles Aanvang deze week Haarlem, Oude Gracht 71 INST. Gevr. NET MEISJE voor de huishouding, van 8.30 tot 12.30 uur. Niet ben. de 16 jaar. Zwanenburg, Lange Nieu'wstraat -505; IJmuiden. RUILEN: vrij bovenhuis,' IJ muiden. voor beneden, IJm.. Beverwijk of omstreken. Br. L 9778. Aangeb. zonnig VRIJ BO VENHUIS, bev. 4 kamers, zolderkam. en balkon. Huur f 9.05. Gevr. ben.flat, 3 kam., omg. Marktpl. Hogere huur geen bezw. Br. L 9773. TEL. 6599. Kompasstraat 57. Verhuur Opeis Rekord '58 en '59 met radio, f 20 per dag, 200 km. Speciaal weekend tarief. Beatrix BLOEM SlERKUNS'l Kennemerlaan 56-58, Telef. 6083. IJmuiden. Specialiteit bruidswerk. Kent U onze 5% korting bonnen? „DE VELO SUPER" de was- machine die zonder slijtage wast betekent goud voor uw linnenkast. Acht dagen gratis op proef. Velo Wasma. ehine Mij. N.V., Trompstraat 68-69. Telef. 5198. ORIG. ENGELSE TRUIEN. Zeeman, Bloemstraat 70, IJ muiden, Telef. 4235. Onzichtbaar stoppen Mot-, scheur- en brandgaten Repareren, veranderen van dames- en herenkleding THEO v. ECK, Kleermaker, Kennemerlaan 176 wast witter, want Wezel man wasmachines wassen witter Schreveliusstraat 12 b/d St. Bavo, Leidsevaart, Tel. 14947 De Begraafplaats „Westerveld" (Velsen) biedt hundie de zeker heid willen hebben dat hun nabestaanden een pië teitvolle rustplaats zullen vinden te midden van een grootse natuur, de moge lijkheid tot het verkrijgen van eeuwigdurende graj- rechten met onderhoud. Daarnaast biedt de Be graafplaats Westerveld de gelegenheid, de as van een overledene in een urn- graj te doen bijzetten. Op aanvrage ivordt gaarne een brochure met uitvoerige inlichtingen omtrem deze en andere grafrechten, toegezon den door de N.V. Begraafplaat» Westerveld" Hoofdkantoot Rokin 73. Amsterdam. Tel 3.20.63 FRUITMANDEN en FRUITSCH AALTJES Kennemerlaan 32, Telefoon 4331 Verzending door geheel Nederland Electrolux, Excelsior Erres, Holland Electro. Ruton, enz Verkoop - Inruil Reparatie Betaling in overleg VELSERDU1N WEG 173 Tel. 4402 te Santpoort, bev. 5 slaapk., gr. woonk., badk., keuken en zolder, z. garage, m. schuur. Koopsom f 22.630 v. o. n. Te bevr. Telef. 02550-4876. Niet-afgehaakle nummerbrie- ven worden na 14 dagen vernietigd. GEVRAAGD bekend met dames- en herenmodes en een JOHAN MEYER EN ZOON Kennemerlaan 36 - Telefoon 4453 Geruite FLANELLEN OVER HEMDEN f 5.95. Zeeman, Bloemstraat 70, IJmuiden, Telef. 4235. ETALAGE MATERIALEN v. iedere branche, glasplaten, spiegels (ook verzilveren). J. Mertens, Snelliusstraat 14, Telef. 6140. IJmuiden. LUXE VERHUUR zonder chauffeur, uitsluitend nwe. wagens. Opeis Rekord en Volkswagens '58. Arie Beek huis. Torricellistraat 32, IJ muiden, Telef. 7179. JONGENSTRUIEN v.a. f 8.95 Zeeman, Bloemstraat 70, IJ muiden, Telef. 4235. HOEST? KEELPIJN? Nat- termann's Bronchicum Elixir helpt, lost taai slijm op, neemt de prikkel weg. Fla con f 2.— bij elke drogist De beroemde REMINGTON SCHEERAPPARATEN. Con tant f 59.50 of 30 x f 2 p. w. Fa. De Vilder, Velserduin- weg 173, Telef. 4402. BEVA-OVERALLS, elastiek in de rug. Tot en met maat 56 f 10.95, maten 58 en 60 f 11.95. Zeeman, Bloem straat 70, IJmuiden, Tele foon 4235. KINDERWAGEN, half-Eng., wit. Planetenweg 47. Te koop KINDERWAGEN, laag model, m. matrasje f35. B. Jansen, Radarstraat 58, IJmuiden. Te koop 4 CLUBS, 6-arms kr.lamp en st. leeslami v. f 100, ook afzonder). Smyrna tafelkleed z.g.a.n.. van f 100 v. f 45. Ijskast, flinke maat, f 100. Bloemstraat 132. geheel op originele Pullman-vering met zee: r «nr exclusieve stoffen gestoffeerd met dubbelkleur wollen epinglé 0<7C voor de zeer bijzondere prijs vanJLlöt" geheel Slavonisch eiken, kuip-model met QQE super-kwaliteit uitgeschoren moquette met massief blad LET OP DE PRIJS KIJK EERST EVEN BIJ JM E U B E A_G A^Z IJJN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1959 | | pagina 10