Financiering kotters KINDERWAGENS BABY SERVICE PHILIPS Televisie Smit&Scherpenliuisen PHILIPS VELO WASMACHINE MIJ. Kijk naar alle drie CD vooraan in variatie PHILIPS TELEVISIE Alle verzekeringen f L VRIJ PHILIPS Televisie en Radio Geen stukvriezen meer! DIESELKRACHT DIESELKRACHT igrwmnii O administratieve krachten nette meisjes dieselmonteurs Garage Stormvogels Flinke jongeman enige vlotte meisjes gehuwde dames KOLK ruim! op 10% korting Fa. v.h. P. KOLK asymmetrische vormgeving Carrosserie- fabriek aankomends kantoorbediende mnl. of vr). Philips Radio Televisie Zie 't op zijn best met rotsvast betrouwbaar N.V. Drukkerij en Uitgeverij VERMANDE ZONEN nette jongen nette jongen GRIJP NU UW KANS! TEL. 6200 A. BRANDWIJK Makelaars- en Assurantiekantoor J. C. DE MAYER A.A.Janssen&Zn. Philips Fa. de Vilder S 10 ƒ250.— vooraan fn techniek vooraan in vormgeving Zie dit Philips televisie-apparaat in uw eigen interieur en ontdek, hoe voortreffelijk deze vormgeving het daarin doet. Extra voordeel: twee luidsprekers en gemakkelijk bereikbare bedieningsknoppen aan de voorzijde. Dit fraaie, asymmetrische'model is één van de serie Philips televisie-apparaten, ■welke zich óók onderscheiden door een helder, contrastrijk beeld, automatische fijnafstemming en automa tische synchronisatie. Directe energie-overdracht waarborgt een onbeperkte weergave van het gehele toonspectrum, met alle hoge en lage tonen en zonder vervorming, zodat ook de geluidsweergave briljant is. 17 TX 250 A 21 CX 253 A f1095. 21 TX 251 A FORD atelier, Kalverstraat 11, IJmuiden-Oost. VEPZORSrW. Radio, Televisie, Bandrecorders en Platenspelers ZATERDAG 2 3 JANUARI 1960 OLIESTOOK-KACHELS voor verwarming van uw mach. kamer en motor, voor slechts Verzending kan geschieden door het gehele land. Tevens verkoopadressen gevraagd. PANNEKOEKSTR. 83 - ROTTERDAM Telefoon 111616 - 111617 - 111618 Uw nieuw te bouwen kotter kan nu door ons eventueel tot 75% gefinancierd worden. Pannekoekstraat 83 - Rotterdam Telefoon 111616 - 111617 - 111618 v. DELFT-, KOELSTRA- en MUTSAERTS- met 10 - 20 en 30 KORTING Rohé bouw-set LEDIKANTJES van 41.65 v. 32.50 Rohé LEDIKANTJE, schitterend bekleed, met hemeltje, van 87.50 voor 67.50 Mooi beklede WIEGEN, normaal 54.75 nu f 39.75 Prima beuken LEDIKANT, norm. 74.50 nu ƒ37.50 BABY TEXTIEL voor 1/3 van de normale prijzen!! TEDDY JASJES nu slechts 7.95 STOFFEN JASJES in de leukste dessins v.a. 4.95 enz. enz. Heeft u iets voor de baby nodig, profiteer dan van deze spotkoopjes EDISONSTRAAT 9 - TEL. 5283 - IJMUIDEN Op het kantoor van een hcren-confectie-atelier kan worden geplaatst Schriftelijke sollicitaties, vermeldende opleiding, leeftijd en verlangd salaris worden gaarne inge wacht onder no. 1812 aan het bureau van dit blad. alle modellen uit voorraad Erkende Philips-service GEN. CRONJéSTRAAT 141 - HAARLEM - TEL. 52381 RADIO TELEVISIE BANDRECORDERS PLATENSPELERS TROMPSTRAAT 68 TELEFOON 5198 RADIO-GRAMMOFOONS en BAND-RECORDERS KENNEMERLAAN 76 - TELEFOON 5726 hoek Moerbergplantsoen De zaak met de langdurigste ervaring, Betaling ook in overleg. Super-ontvanger, 43 cm beeldbuis f725.- 53 cm beeldbuis f895.- Super-ontvanger, 53 cm beeldbuis, asymmetrische vormgeving Super-ontvanger, 53 cm beeldbuis met automatische fijnafstemming f 945.- Door de grote vraag naar Philips televisie is het mogelijk, dat u op het toestel van uw keuze even' zult moeten wachten. Cl vraagt voor spoedige indiensttreding (mnl. of vrl., leeftijd tot 23 jaar) voor binderijwerkzaamheden (leeftijd ca. 18 jaar). Sollicitaties te richten aan de afd. personeels zaken, Frogerstraat 47, IJmuiden. MACHINEFABRIEK VENUS EN DE WAARD Industriestraat 16 - IJmuiden vraagt zelfstandig kunnende werken, en een KANTOORBEDIENDE (mnl. 18 jr.) Aanmelden schriftelijk of mondeling aan boven staand adres. \r wiMs MtUW&TiF en GROOTS të kéeUte wapest NA 10 KM WEET U HET ZÉLF! De nieuwe Ford Anglia is de: snelste enzuinigste wagen in zijn klasse. Het modernst wat uiterlijk en motor betreft. Biedt u véél meer ruimte èn prestatievermogen! met kachel f R 7RR - met kachel 5.765-' MEER AUTO VOOR UW GELD Stap in voor een proefrit (natuurlijk vrijblijvend) bij: KAL VERSTRAAT 9 IJmuiden (O.) - Telefoon 4806 HOLL. PLAKBANDFABRIEK N.V. vraagt voor direct: 18 tot 25 jaar 15 tot 16 jaar Aanmelden: Industriestraat 23, van 8 tot 17.30 uur. gevraagd als bijrijder. Aanmelden: VAN OOSTEN'S EXPEDITIEBEDRIJF VECHTSTRAAT 2 Door de toenemende vraag naar de bekende LIBELLE NYLONS biedt het nylon- kousenatelier te Velsen een aantrekkelijke werkkring. Schoon en echt vrouwelijk werk tegen verhoogde aanvangslonen. Dit is nu net iets voor meisjes die niet van ruw of grof werk houden! Alle inlichtingen (ook bezichtiging van het atelier) dagelijks van 9.0011.30 en 14.0017.00 uur in ons atelier, Kalverstraat 11, IJmuiden Oost. Voorts kunnen voor een periode van 3 maanden geplaatst worden voor het sorteren van nylonkousen met gunstige werktijden. Maandag t/m vrijdag 8.45 tot 16.15 uur, inclusief een uur lunchpauze; 's zaterdags vrij. Loon ƒ30.schoon per week. Persoonlijke kennisma king dagelijks van 9.0011.30 en 14.0017.00 uur in ons VELEN PROFITEERDEN REEDS op BANKSTELLEN, gotisch en modern HUISKAMERS, idem EETKAMERS, idem SLAAPKAMERS, idem KOLK als adviseur Stelt u nooit teleur COMPLETE MEUBILERING PRES. KRUGERSTRAAT 60 - TEL. 4129 Verkoop uitsluitend a contant WAT'N KNAPPE BRUID....EN WAT 'NPCACHT AUTOS iüten yy s\ OENNENSTRAAT 12 OMUIDEN-OOS1 (R. KRAMER, MAKELAAR) Oosterduinplcin 3 - IJmuiden - Telefoon 4228 DE RUYTERSTRAAT 168 IJMUIDEN-O. Carrosserieën op elk gebied Hout- en Staalbouw Vakkundige Repa: Jtie-inrichting Speciaal in uitdeuken Gedipl. Radio- en Televisiemonteurs Telef. Betaling in overleg Rijksstraatweg 86 L Haarlem-N. - Telef. 53902 Van ouds zeer goede service en vakkennis. Eventueel betaling tn overleg

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 10