Zilveren Velser Gemeenschap-plaquette voor de Harmoniekapel De Eendracht Mannen van de reddingsbrigaden uit het rampgebied teruggekeerd Havenberichten „De Houthal" Agenda voor IJmond en Haarlem Uw bril klaar terwijl u wacht MIV-fietspuzzelrit Visolie bestrijder van hartziekten Nederland en het visserijverdrag 8 V elsen-IJ maiden Beverwijk Heemskerk Haarlem Zestig jaar goede muziek in Velsen-Noord j. DE BOER - Mr. Opticien Uitgevaren vissersvaartuigen Komplefe kantoorinstallaties Chr. V SIH a n Spoedige bekrachtiging gewenst Burgerlijke Stand van Veisen ZATERDAG 23 JANUARI 1960 Vrijdag kwamen in IJmuidcn aan: Libra van Hatteras: Xerxes Einden; Margaretha Reckmann, Halstavik: Pentland Firth, Dover, cokes voor P.E.N.-Centrale; Peter Meyer, Halmstad: Claus Bisschoff, Geflc: El Penor, Swansea: Romana, Gefle. erts voor Hoogovens; Hclga, Hudiksvall. hout voor Zaandam: Heriot, Grangemouth; Am- stelkroon, Marnagoa, erts voor Hoogovens; Ka- velland, Antwerpen: Maasborg, Rotterdam: Kyle of Lochals, Rotterdam; Thetis, Stettin, kolen voor P.E.N.-Centrale: Julius Fock, Hamburg: Melrose. Grangemouth, slabs voor Hoogovens: Freshfieid. Swansea: Rigel, Rotterdam; Marguerita, Londen; Wulp, Rotterdam. Zaterdag kwamen in IJmuidcn aan: Texelst.room van Fowey; Geflc. Stockholm, provianderen IJ muidcn; Coenraad K. Hamburg; Amelie Thijssen, Wabana, erts voor Hoogovens. Vrijdag vertrokken uit IJmuidcn: B.iogna naar Norrköping; Peter S. Fredericia. bijlegger IJmui dcn; Lauwers, Landskrona. walsmateriaal van Hoogovens: Bomma. Delfzijl: Maria. Gent. ledig van Haarlem: Seheldeborg, Bohus, zout van IJ- muiden: Pentland Firth. Grangemouth, ledig van P.E.N.-Centrale: Spaarnestroom. Londen, wals materiaal van Hoogovens: Henriette B. Manches ter; Stad Amsterdam. Rotterdam, ledig Hoog ovens: Marli. Golf van Mexico; Ettrick. Gent; Waija, Rotterdam, ledig Veisen: Hathor. Rotter dam: Antha, Kopenhagen: Mynias, Lissabon; Breda, Rotterdam: Baltic. Bremen, ledig IJmui dcn: Kanin, Moermansk. Zaterdag vertrokken uit IJmuidcn: Gaastcrkerk naar Rotterdam: Linora. Aalborg: Plato, Kopen hagen: Whitfleet, Sunderland, ledig Hoogovens. (Indien achter de scheepsnaam en de haven van herkomst of bestemming geen nadere aan duiding volgt, betekent dit dat het schip van of naar Amsterdam is gegaan). ZATERDAG 23 JANUARI Rex, 20 uur: „Kinderen, die niet ge wenst zijn". Thalia, 19 en 21.15 uur: „Geen cent voor de belasting". Heidestraat 45, 16 uur: Opening tentoon stelling Dirk en Jaap Oudes. Patronaatsgebouw, 20 uur: Toneelavond R.-K. Kunst zij ons streven. Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Centrum, 1416.30 uur. ZONDAG 24 JANUARI Rex, 15 uur: „De Meteor Monsters", 20 uur „Kinderen, die niet gewenst zijn." Thalia, 15 uur: „Tien van het vreemde lingenlegioen", 20 uur: „Geen cent voor de belasting". Heidestraat 45, 1417 uur: Expositie Dirk en Jaap Oudes. Patronaatsgebouw, 20 uur: Toneelavond R.-K. Kunst zij ons streven. Schoonenberg, 14.30 uur: Stormvogels Volewijckers. MAANDAG 25 JANUARI Thalia, 20 uur: „De moordenaar met de zachte stem". Cultureel Centrum, 20 uur: Bijeenkomst Het Nut. Cultureel Centrum, 20 uur: „Worstelend Afrika. Heidestraat 45, 1921 uur: Expositie Dirk en Jaap Oudes. Pieter Vermeulenmuseum, als zaterdag. Raadhuis, 1012 uur spreekuur loco burgemeester. ZATERDAG 23 JANUARI Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „De zoon van de Kalief". Lnxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Vrou wen verdwijnen". W. B. Theater, 20 uur: „Gun Smoke". Het Centrum, 20 uur: Receptie Alge mene Nederlandse Geheel Onthouders Bond (A.N.G.O.B.). ZONDAG 24 JANUARI Kennemer Theater, 14.30 uur: „Rusty's verjaardag"; 16.30, 19 en 21.15 uur: „From here to eternity". Luxor Theater, 14.30 uur: „The Duke wore Jeans"; 16.30, 19 en 21.15 uur: „Vrou wen verdwijnen". W. B. Theater, 14.30 uur: „Waaghalzen"; 16.30 en 20 uur: „Dracula". MAANDAG 25 JANUARI Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „From here to eternity". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „Vrou wen verdwijnen". W. B. Theater, 20 uur: „Dracula". Kennemer Theater, 20 uur: De toneel vereniging „Alberdingk Thijm" speelt ten bate van de Blindenbond. Marquette-theatcr: zaterdag 20 uur, zondag 14.30 en 20 uur: „Het eiland der verschrikking". Concertgebouw: Maandag 20 uur: Con cert door pianist Robert Weisz. Stadsschouwburg: Vandaag en zondag 20.15 uur: Nederlandse Comedie met „Eerste liefde BIOSCOPEN Cinema Palace: Vandaag 19 en 21.15 uur, zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 uur en maandag tot en met donderdag 14, 19 en 21.15 uur: „Hunde wollt Ihr ewig leben", 14 jaar. Frans Halstheater: Vandaag 19 en 21.15 uur, zondag 14, 16.30, 19 en 21.15 uur, maandag 14, 19 en 21.15 uur, dinsdag 14 en 20 uur en woensdag en donderdag 14, 19 en 21.15 uur: „Operatie Petticoat", 14 j. Lido Theater: Vandaag 19 en 21.15 uur en maandag tot en met donderdag 14. 19 en 21.L5 uur: „Dodende liefde", 18 jaar, Zondag 11 uur: „Vrijheren van het woud", alle leeftijden. Luxor Theater: Vandaag 19 en 21.15 uur, zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 uur en maan dag tot en met woensdag 14, 19 en 21.15 uur: „Hercules en de koningin van Lydië" (tweede deel), 14 jaar. Minerva Theater: Vandaag en zondag 19 en 21.15 uur: „Aparte tafels", 18 jaar. Zondag 14 en 16.15 uur: „De zoon van Lassie", alle leeftijden. Rembrandt Theater: Vandaag en zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 uur en maandag tot en met donderdag 14, 19 en 21.15 uur: „De naakte Maja", 18 jaar. Zondag 11 uur: „Wen die Götter lieben", alle leeftijden. Roxy Theater: Vandaag 19 en 21.15 uur en zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 uur: ..Geen genade voor Tom Dooley". 14 jaar. Maan dag tot en met woensdag 1.4.30, 19 en 21.15 uur en donderdag 14.30 uur: „Gokkers en gangsters", 18 jaar. Studio Theater: Vandaag 19 en 21.15 uur en zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 uur en maandag tot en met donderdag 14.15, 19 en 21.15 uur: „Bachelor of hearts", 14 jaar. Zondag 11 uur: „Het laatste paradijs". Theater Monopole (Zandvoort): Vandaag en zondag 20 uur: „Tarzan en zijn vijan den", 14 jaar. Zondag 14.30 uur: „Kluchtig en luchtig", alle leeftijden. Maandag 20 u.: „Tramlijn Begeerte", 18 jaar. TENTOONSTELLINGEN „Galerie Uittenhout" (KI. Houtstraat 41): Tot 1 februari dagelijks van 11—17 uur: Expositie van werken van J. J. van Oost. „In 't Goede Uur" (Korte Houtstraat 1): Tot 1 februari dagelijks van 10—22 uur: Expositie van tekeningen van Anje Zijl stra. De harmoniekapel der Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen n.v. te Velsen-Noord „De Eendracht", die vrijdagavond in de met veel groen en fraaie bloemstukken versierde concertzaal van gebouw „Concordia" de viering van haar zestigjarig bestaan heeft ingezet met een zeer druk bezochte receptie, is niet slechts wegens haar bijzondere verdiensten van vele jaren op muzikaal gebied, maar vooral als bindend element in de Velser Gemeenschap en voor het bevorderen van de gemeenschapszin in de gemeente Veisen beloond met de eerste door de Velser Ge meenschap uitgereikte grote zilveren plaquette. De zestigjarige harmoniekapel „De Eendracht" van de Koninklijke Papier fabrieken Van Gelder Zonen n.v. te Veisen: op de voorgrond midden (blootshoofds) de dirigent. Jan Schaap en rechts van hem de heer J. Vel, ere voorzitter; links de heer Joh. Hommes, voorzitter. Geheel links: Fronwke Hei- dema, paukeniste, componiste van „Feestmuziek", een iverk voor vier koperinstrumenten en pauken. Dc voorzitter van de jubilerende har moniekapel, de heer Joh. Hommes, be groette in zijn openingswoord wethouder C. P. J. Maas, die het gemeentebestuur van Veisen vertegenwoordigde, de sectie muziek van de Velser Gemeenschap met aan het hoofd de voorzitter van de V.G. de heer J. van Os van den Abeelen en vele afgevaardigden van verenigingen. Hij noemde het jubileum gedenkwaardig en hij was verheugd over de gezellige sfeer, die de goede vriendschap met velen kenmerkt. In de voorbije periode zijn met de vereniging evenzeer vele leden ouder geworden, zelfs over de 60 en 70 jaar, hoe wel zij hun partij nog best blazen. Dit ty peert ook de jeugdigheid ondanks de jaren van de harmoniekapel, waarbij animo en enthousiasme bewondering afdwingen. Tien jaar geleden vroeg men zich af hoe het wel zou gaan, aangezien jonge krachten sporadisch toetraden. Desondanks telt de kapel hetzelfde aantal leden, dank zij het feit, dat jongeren van 22 tot 24 jaar met ambitie muziek gaan studeren en dus een aanvulling zijn geworden, wat verblijdend is. Aan deze jongeren zal de toekomst van „De Eendracht" worden gelaten met de steun van de oudex-en. In de zestig achter liggende jaren zijn er uiteraard ook moei lijkheden geweest, onder andere een diri gentencrisis, die gelukkig weer is over wonnen. Nu kan „De Eendi-acht" de plaats innemen, die zij vei'dient in de hoogste geledei-en. Ten aanzien van de Velser Gemeenschap zal „De Eendracht" de bestaande band handhaven, uitgaande van het volledige begrip voor het aankweken en bevox-deren van de gemeenschapszin. Wethouder Maas complimenteerde als eerste spreker namens het Velsens ge meentebestuur de jarige harmoniekapel, onder aanbieding van een fleui-ig bloem stuk. Hij zinspeelde op de mooie herinne ringen aan „De Eendracht"-concei-ten in de vroeger fraaie Concordia-tuin om ver volgens een parallel te trekken tussen 1900 en thans inzake de wei-ving van ax-beids- krachten voor de industrie. In 1900 was de situatie echter geheel andex-s wegens de meer dan 8-uren-dag aan de papierfabriek en toch vond men tijd voor ontspanning en cultureel leven. Thans is het anders en gaat de vergelijking niet op. De Velser Gemeenschap echter zorgt er voox-, dat van de nieuwkomex-s niemand hoeft te dolen, maar culturele en sociale binding kan vinden. „De Eendracht" was een gevreesde tegenstandster in concoursen, zowel plaat selijk, landelijk als internationaal en heeft velen groot muzikaal genot vex-schaft. De heer Maas wenste tenslotte, dat uit de jeugdige muziekbeoefenaars van thans (Volksmuziekschool en jeugddrumbands) muzikanten voor de toekomst zouden gx'oeien en ..De Eendracht" dan voor de komende jaren geen vrees hoefde te hebben. Voor de Hoogoven Harmonie merkte de heer F. Bal, voorzitter, op, dat beide ver enigingen dezelfde status in de industrie en plaatselijk bezitten. Hij betrok de da mes van de wei-kende leden in de hulde Met een herinnering aan een prachtige uit- Advertentie ALLEEN BIJ Lange Nieuwstraat 789 - Telef. 7119 MONTUREN v.a. ƒ6.35 Maandag lljanuari: m.t. Maria van Hattem IJM 10. Job Gouda IJM 79, Brittenburg KW 121, Cor nells Vrolijk Fzn. SCH 171, Willem VL 121; m.l. Cornelis Marinus KW 48: m.k. Wilhelmina KW 46, Dinemarie KW 57, MareLiberum KW 117, Sijtjc WR 58. Dinsdag 12 januari: m.t. Emma IJM 15, Beatrice IJM 72, Wiron II IJM 211, Maria Theresia KW 99; m.l. Willem Cornelis KW 16, .Bertha KW 38, Het- te Margaretha KW 74, Toenadering KW 95, Een dracht KW 168. Onderneming III SCH 117, Voor lichter VL 114. Koningin Wilhelmina VL 190; m.k. Swift IJM 54. Woensdag 13 januari: m.t. Stadt Enckhuysen KW 82, Arie Ouwehand KW 122; m.l. Gezina Geertrui KW 176. Donderdag 14 januari: m.t. Amsterdam IJM 28. Thorina IJM 33, Sakina Martine KW 32, Jan Ma ria KW 171; m.l. Robert William KW 123. Vrijdag 15 januari: m.t. Michiel HD 108. Zaterdag 16 januari: m.t. Golfstroom KW 4; m.l. Bertina VL 85. Drie Gebroeders HD 79 (des avonds gestrand op Texel); in k. Pietertje HD 87. Maandag 18 januari: m.t. Johannes Polderman IJM 20, Elie Chenevière IJM 32, Post Boy IJM 35. Jacoba Gesina IJM 36, Nicolaas Senior KW 42, Antje KW 49. Albatros KW 87. E'rancina KW 153, Dirkje RO 53: m.l. Everard Christina KW 40, Hui- berdina Gijsbertha KW 85, Nestor KW 101. Vóor- waarts KW 140. Willy KW 141, Prinses Juliana VL 97; m.k. Alinlam KW 90, Wim KW 103, Aga tha Arie KW 126. Dinsdag 19 januari: m.t. Onderneming I SCH 262, Ada VL 7, Jan Senior VL 84, Liesje en Rutger VL 153; m.l. Dc Arend KW 7, Hubertha Gerarda KW 9, Grietje KW 20 (21 jan. binnen), Orion KW 22, Nederland VI KW 37, Neptunus KW 45. De Vrouw Anna KW 52, Nelly Maria KW 70, Maria Jacoba KW 73, Doggersbank KW 75, Willempje KW 89, Borneo KW 127, Bali KW 129, Gijsbert Bastiaan KW 161; m.k. De Hoop III IJM 73, Wiron I IJM 210, Okko Bosker WR 25. Woensdag 20 januari: geen schepen vertrokken. Donderdag 21 januari: m.t. Mcdan IJM 57, To ronto IJM 97, Wiron IV IJM 209, Dirk Maria KW 80, Albertha Hendrika KW 81, Emma Wilhelmina KW 135. Claesje RO 46; m.l. Kees IJM 43, Fierman Eduard KW 5. Adrianus KW 10, Volharding KW 23. De Verwachting KW 28. Pctronella KW 125. Willy KW 154. Aleida KW 169: m.k. Dageraad IJM 4, Zuiderkruis IJM 7, Maartje IJM 8, Jannie IJM 38, Frank IJM 65, Paul IJM 66, Hans IJM 67, Magda IJM 272, Stern KW 36. Gijsbert Dirk KW 109, Flamingo KW 120, Adriana KW 131. Willy Alida KW 155, Peter Leonard KW 156. Alida Ja coba KW 165, Petra WR 32. Vrijdag 22 januari tot 12 uur: m.l. Jan IJM 81, Arie Nico KW 17 Concordia KW 26, Henk KW 66, Jacoba KW 107, Geertje KW 108, Vertrouwen KW 166 (ex Gebroeders KW 166) Dolfijn RO 2; m.k. Wiron V IJM 208, Prinses Margriet KW 51, Dirk Taat KW 134. Jan Willem WR 34. voering van Sibelius' „Finlandia" die eer tijds werd gegeven, bood hij een muziek- werk aan. De heer J. van Os van den Abeelen. voorzitter van de Velser Gemeenschap, getuigde van bewondering voor de muzi kale prestaties van de jubilaresse. Ook hij herinnerde aan de binding in en met de Velser Gemeenschap, die iets te geven en te ontvangen heeft. Met de programma's weet „De Eendracht" zich steeds los te maken van het gewone. De V.G. houdt zich bezig om bij de jongeren muziekbe oefening te stimuleren door haar bloeiende Volksmuziekschool en hij hoopte daarin een goede belofte voor de toekomst te zien, die „De Eendracht" ten goede zal komen. Onder luide bijval verwierf „De Een- di-acht" de eerste grote zilveren plaquette van de Velser Gemeenschap voor haar bij zondere verdiensten. Voor de dames van „De Eendracht"- leden feliciteerde mevrouw Stadt-Grapen- daal onder aanbieding van een enveloppe en bloemen. Ir. G. A. Schoonkind was de tolk van zijn bedrijfscollega's, die het teamwork in „De Eendracht" vergeleek met dat in het bedi-ijf om voorts persoonlijke er varingen uil te wisselen. In de vorm van een oorkonde bood hij een muziekwerk aan. Voor de Kon. Ned. Federatie van Har- monie- en Fanfaregezelschappen sprak de hoofdbestuurder de heer Cobet, die ter ge legenheid van het gouden jubileum van de Fedei-atie (heden) het voox-nemen mee deelde van het provinciaal bestuur om boven de vaandelafdeling een topklasse in te voeren. „De Eendracht" staat er best. op om in deze tonklasse te komen, zei de heer Cobet, die als herinnering aan het jubi leum van de kanel een fraaie nlaquette ovex-handigde en namens de px-ovincie Noordholland van de Federatie een nieuwe max-s „Arnhem" aanbood. De heer J. H. Smidt van Gelder jx\, be drijfsdirecteur te Veisen, hield een toe- spx-aak tot de jubilaresse die zo ontzaglijk veel voor de firma betekent; zeer zeker als bindend element van de wei-knemex-s in het bedi-ijf. Vex-volgens spraken nog de heren P. Zalm namens de beambten-contact commissie Van Gelder Zonen te Veisen; A. Langkemper voor de afdeling Velsen- Noord van de Velser Gemeenschap; K. F. Visser namens het „zusje" de gymnastiek- vei-eniging „Sparta"; K. Stoel met een bij zonder geestige speech voor de Hai-monie Excelsior uit Wormerveer; P. J. Lubbex-s voor de „nieuwe vriendin" Vex-kade Har monie uit Zaandam: H. Andrea voor het christelijk jeugdkoor „De Zangvogels"; S. Paap voor de jeugddrumband „Schul- pen-Meerweiden" en enige anderen. Met deze bijzondere inzet van haar jubi leumviering heeft „De Eendracht" ervaren alom veel vriendschap te hebben ver- woi-ven. Het bestuur van de pex-soneelsvex-eni- ging Melkinrichting Veisen (M.I.V.) zox-gt bij tijd en wijle voor intex-essante ontspan ning voor de leden, die dondei'dagavond een fietspuzzeltoer kregen te verrijden. De vijfentwintig deelnemex-s(sters), die zich nu echt niet over het ongunstige weer konden beklagen, gingen om de twee minuten van start voor een zeer geva rieerd parkoers in de omgeving. Het bleek achteraf niet zo eenvoudig, want minder dan de helft van de fietsei-s reden het par- koex-s uit. Behalve verliespunten waren er ook winstpunten te behalen, waarvoor onderweg onder andere de heren een stuk je moesten breien en de dames met de hand een sigaretje kregen te rollen. Voox-ts was geëist, dat op bepaalde plaatsen de som van de huisnummers moest worden opgeteld. Tenslotte waren aan de eind- sti-eep nog punlen te behalen door hengel- spoi-t op flessenhalsen. Opvallend wai-en de prestaties van de dames in deze x-allye. De uitslag werd: 1. G. H. de Jong, i44 stx-afpunten; 2. mejuffrouw Eijking, 156 strafpunten; 3. K. Muldex-, 160 strafpun- ten: 4. mejuffrouw Cozijn. 177 stx-afpun ten: 5. mejuffrouw Visser, 178 stx-afpunten; 6. J. de Waard, 7. B. Fennema. DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. De Kennemer Postzegelclub zal maan dag in het Witte Kruisgebouw aan de Baanstx-aat in Beverwijk haar jaaxdijkse algemene ledenvergadering houden. De vergadering begint om 19.30 uur. Advertentie MACHINES, MEUBELEN enz. Marktplein 22 - IJmuiden Telefoon 4619 Het eten van vis en schaaldieren redu ceert het cholesterol in het bloed, welke stof als verantwoordelijk wordt beschouwd voor aderverkalking en hartmoeilijkheden. Amerikaanse geleerden, werkend voor het Amerikaanse bureau voor commerciële vis serij. hebben deze ontdekking gedaan na een uitvoerige voedingsreseai-ch op de uni versiteit van Minnesota. In de Fishing Ga- zette wordt de ontdekking zeer belangrijk genoemd. De ondex-zoekers hebben ontdekt, dat olie uit het vissen-lichaam de hoeveelheid cholesterol in de bloedstroom op een veilig peil houdt. Dit geldt voor alle soorten vis en schaaldieren, zo lang als ze gebakken worden in vet met een laag cholesterol- gehalte. Het is gebleken dat kleine hoe veelheden visolie in het diëet van proef- dieren de snelste en grootste totale choles- terol-reductie in het bloed veroorzaakten van alle stoffen, die men heeft getest. Men neemt nu proeven teneinde het meest werkzame deel van de visolie van de rest te kunnen scheiden. Dit meest werkzame deel maakt ongeveer tien per cent uit. Een zeer gunstige verhouding hebben met name de zalm. makreel en haring. Men verwacht, dat de visconsumptie in Amerika door de ontdekking zal stijgen, hetgeen nieuwe perspectieven voor de vis serij opent. De minister van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer gevx-aagd of zij zich al dar. niet wenst uit te spreken over een in januari van het vorig jaar te Londen tot stand gekomen vex-drag over de visserij in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Het vex-drag strekt ter vervanging van een overeenkomst van 1946. Dit laatste verdrag beschermde een aantal met name genoemde vissoorten. Het nieuwe verdrag heeft ook betrekking op schelpdiex-en. Dientengevolge zullen in de toekomst ook beschermende maatregelen kunnen wor- den getx-offen met betrekking tot hax-ing en maki-eel en ten behoeve van mosselen. Als ovex-gangsmaatx-egel is in het nieuwe vex-drag bepaald, dat de in het vex-dx-ag van 1946 vervatte x-egelen betreffende de maaswijdte van zeevisnetten en de maat op sommige zeevissoorten van kx-acht blij ven met dien verstande, dat zij voor de toepassing van het nieuwe vex-drag wor den aangemerkt als een aanbeveling in de zin van dat verdx-ag, waartegen geen be zwaar kan worden gemaakt. Het nieuwe vex-dx-ag zal in beginsel eerst in werking treden, wanneer het door alle partijen bekrachtigd is. Teneinde echter te voorkomen, dat de inwerkingtx-e- ding van het verdx-ag onnodig lang wordt vertraagd door het uitblijven van slechts enkele bekrachtigingen, is de mogelijkheid geschapen, dat de staten, die het op 31 maart 1960 zullen hebben bekrachtigd bij protocol de datum vaststellen, waarop het verdrag voor hen in werking treedt. De Nedex-landse regering is van oox-- deel, dat het verdrag ondanks de daaraan klevende tekortkomingen, met name wat betreft de controle op de naleving, toch een zodanige verbetering ten opzichte van het verdx-ag van 1946 inhoudt, dat Nederland tot een spoedige inwerkingtreding van het vex-drag behoort bij te dragen. BEVALLEN: G. M. J. Admiraal-De Lugt z., Orionweg 162, IJmuiden; W. F. van der Wal-Snel, z., Havenkade 25, IJmuiden; J. M. Wijker-Jonker, z„ Van Dalenlaan 165, Santpoort; H. W. Wassenaar-Van Ameron- gen, z., Uranusstraat 4, IJmuiden; J. M. M. Swaalf-Teeuwisse, z„ Frans Naerebout- stx-aat 32, IJmuiden-Oost; W. C. Anne- garn-Spi-uit, z., Gijzenveltplantsoen 13, IJmuiden; J. de Jonge-Schoenmakex-, d., Planetenweg 197, IJmuiden; E. Plug-Hoek- stra, z„ Gijzenveltplantsoen 111, IJmuiden; J. Stevens-Butter, z., Engelmundusstraat 26, IJmuiden-Oost; C. Plug-Kuiper, z., Tuindex-sstraat 103, IJmuiden-Oost; A. M. den Rooijen-Van der Bux-gh, z., Sparren straat 36, IJmuiden-Oost; C. M. Timmer- Post, z., Wijkerstraatweg 232, Velsen- Noox-d; A. C. Timmerman-Otte, d., Lad derbeekstraat 98. Velsen-Noord; H. van der Struijs-Grootemaat, z., Bonairestraat 18, Santpoort. OVERLEDEN: W. N. Klaassen, 89 j„ wedn. van H. A. Lageman, Rijnstraat 4, IJmuiden; A. Boon, 82 j., wedn. van E. Dogger, Zinneveltlaan 27, Santpoort; H. van der Putte, 65 j., echtg. van W. Bakker, De Genestetlaan 22, Driehuis; H. Post, 64 j., echtg. van J. Box-st, IJmuiderstx-aatweg 123, IJmuiden. GETROUWD: A. W. A. Sprengers en J. T. P. Dekker, Doelmanstraat 11, Velsen- Noord; B. van Rijn en G. W. Datema, A. H. Ingen Houszstraat 49, Heemskerk; B. Venema en M. Zwart, Julianakade 46, IJmuiden. ONDERTROUWD: P. Singels, De Savor- nin Lohmanstraat 7, Alkmaar en A. van der Leek, J. P. Coenstraat 135, IJmuiden, t.a. Eksterlaan 12, IJmuiden-Oost; A. Varkevissex-, Kompasstraat 60, IJmuiden en C. M. Hoek, Kromme Mijdrechtstraat 75, IJmuiden, t.a. Alexander Bellstraat 67, IJmuiden. Als de Mascott-sisters, twee Berlijnse circus-artiesten, die op het ogenblik in Manchester optreden, gaan winkelen, dan wordt dat hoofdzakelijk een de monstratie. Barbel van negentien is de draagkrachtigste van het tweetal Christa van twintig is er onderste boven van. Klokslag vier uur doemden ze vrijdag in de verte op. De „Ooievaar", de RP 17 en de vletten van dc reddingsbrigaden, die hebben deelgenomen aan het hulpwerk in de ondergelopen gebieden bij Tuindorp-Oostzaan. Ze waren over het Noordzeekanaal gekomen, de „Ooievaar" voorop, en daarachter veertien vletten, gesleept door dc RP 17. Toon Keur hield het roer in de laatste vlet in handen. Een trots gezicht, dat niet teniet kon worden gedaan door het beeld van de vijftiende vlet, die op dc RP 17 stond, omdat het vaartuig minder bruikbaar was geworden. Voordat men aanlegde werd er nog een ei-erondje gemaakt, want ook deze aan komst moest worden vereeuwigd voor de film, die de Nederlandse Bond tot het Red den van Dx-enkelingen heeft vervaax-digd van het hulpwex'k. Maar toen kregen de mannen toch vaste wal onder de voeten. „Hèhè, gauw naai moeder", zeiden ze. „Eerst wat bikken en dan snurken". De mannen waren toch wel blij, dat het er op zat. Gisteren hadden ze nog kunnen varen, zij het met hangen en wurgen. In het oude deel stond nog vijftig centimeter water, en daar konden de bo ten nog vooruit komen. Maar bij elke op bolling van het dek moest men uitstappen en op lieslaarzen de boten door het water naar de volgende diepe plek slepen. Nu was ook dat onmogelijk geworden. Er wordt een dijk gelegd, die de ondergelopen gebieden in twee polders vex-deelt. Het nieuwe ge deelte heeft men nu al bijna geheel droog. Er dreigde even een ongelukje bij het aanleggen van de laatste vlelt.cn. „Pas op. loop niet op de stenen" werd er van de wal af geschx-eeuwd. „Ga weg, man, we hebben daar op zulke stenen gezeten" werd er terug geschreeuwd. „Gisteren hebben we nog drie kippen gered", vertelde ex- een". Die beesten hadden het een week zon der eten volgehouden. Ze waren erg slap, maar ze redden het wel". Beter dan Bodegraven „Aan eten heeft het ons gelukkig niet ontbroken", verklaarde men eenstemmig „En aan drinken evenmin" en om deze woorden kracht bij te zetten hief men Wil lem 't Hoen uit Haarlem op de schoud'èrs. „Hoen, hoen!" werd er gebruld, en bereid willig begon ieder uit te leggen welke on- schatbax-e verdiensten dit lid van de Zand- voortse reddingsbrigade zich heeft verwor ven. „Hoen ox-ganiseex-de alles", zei men. „Hij was nog erger dan Johan Bodegra ven. Koffie, eten, alles was mogelijk bij hem", ,,'t Hoen was een uitmuntende ver- zorger" vei'telde ook hoofdinspecteur G. J. Timmermans van de Velser gemeente politie, die als hoofd van de x-eddingbx-i- gade de leiding heeft gehad. „Hij stond klaar met koffie of warme soep, als we terugkwamen van een tocht. De verzor gingsboot was de zoete inval voor de rijks politie te water, de militairen, de ponton niers, de wachtposten en de mensen van de N.D.S.M. We hadden zelf E.H.B.O. en verzorging meegenomen, en we konden ons dus goed redden". Tei-wijl de boten wei-den uitgeladen, olie tanks en lantaarns op de kant werden ge zet, en mannen voor het laatst even met elkaar pi-aatten, gaf de heer Timmermans zijn slotindrukken van de actie. „Het is al les zeer goed verlopen", meende hij. „De boten hebben in ieder opzicht aan alle ver wachtingen voldaan. Ook de motoren zijn bijzonder goed gebleken. Sinds donderdag nacht zijn ze dag en nacht in gebruik, en toch hebben we maar één schroef ver speeld. Eén boot stootte een klein gat, wat hem voor het vervoer van publiek minder aanbevelenswaardig maakte. Maar eigen lijk betekenen deze dingen niets, als men bedenkt, dat men de hele dag over auto's, brandmelders en hekken met scherpe pun ten vaart. Nee. de boten hebben hun werk uitstekend gedaan. Ze zullen nu worden gereviseerd". De boten werden stuk voor stuk in een grote vrachtauto getakeld. Ze vex-toonden de sporen van noeste arbeid ëri de ogen van de mannen bleven voortdurend even rusten op deze driftige vletjes, die zulke betrouwbare kameraden waren gebleken in moeilijke dagen. „Het wex-d wel tijd, dat er een einde aan kwam", zei de hoofd- inspecteux-. „Deze mannen hebben een week lang dag in dag uit geploeterd. Het zijn prachtkex-els. Het rampgebied is nu px-actisch droog. De gehele dag staat er een ring van militaix-e wachtposten. Van morgen konden we niet meer varen. Door een slootje konden we nog naar het ge bied, waar 50 centimeter water staat. Maar hele stukken zijn al droog gelopen". Moeilijke omstandigheden De mannen hebben tijdens hun werk van alles meegemaakt. Vorst yan acht graden, hagel, sneeuw en ten slotte vliegende storm. In die storm was het wel heel be roerd werken en men rukte dan ook al leen maar uit in noodgevallen. De mannen wax-en blij weer thuis te zijn en dat is te begrijpen na zo'n week, die ze nooit meer zullen vergeten. Ze hadden zich 's morgens nog even goed geschoren, en dat was een wijze handeling. Want een van hen, die de dag tevoren was teruggeko men, kreeg thuis van zijn kinderen geen zoen. „Pappie is vies en pappie stinkt", verklaai-den ze. De mensen in het rampge bied hebben zich daar niets van aange trokken. Ze wisten alleen maai-, dat pappie kwam helpen. En ze zullen de mannen van de reddingsbrigaden, uit Wijk aan Zee, uit Haarlem, uit IJmuiden en al die andere plaatsen in de omgeving tot Alkmaar toe dankbaar blijven. En als de kinderen la ter hebben begrepen, wat er in de afgelo pen week is gebeui-d, zullen ze trots zijn op hun vader. Want de mannen van de reddingsbrigaden hebben prachtig werk gedaan. Advertentie KENNEMERLAAN 159 TEL. 7770 - IJMUIDEN K.V.P.-AFDELING VELSEN-NOORD HOUDT JAARVERGADERING. De K.V.P.-afdeling Velsen-Noord houdt op dinsdag 26 januax-i haar jaai-vergadering in hotel „Parkzicht" te Beverwijk. Op de agenda staan ondermeer de prijsuitreiking van de Hollandshow; de benoeming van tatoueerders en een bespreking van de in volgend jaar te houden tentoonstelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 8