VOOR OE PINKSTER New Africa Group met spel over het rassenprobleem Koop geen nieuwe zonnebril A Kakamas Greek" van David Herbert Rode hond Mijn opgevist „Le Monde" in Algerije in beslag genomen SHAWLS KOUSEN BLOUSES PYAMA'S OVERHEMDEN DASSEN SOKKEN driehuis Regen of geen regen de Trenchcoat is dé mode voor de zomet\ VRIJDAG 3 JUNI 1960 Mr OPTICIEN LOEMPIA'S onze specialiteit 50 cent. Halve kip, gebraden in roomboter 2.25. Onze kalfsvleescroquetten, niet te evenaren, 25 cent. Kennemer Automatiek, Velserduinweg 1.9, IJmuiden-O. woordvoerder der gelijkheid uit Durban gewaar. De dialogen zijn in hun uiterste een voud op een bijzonder dichterlijke wijze onthullend voor innerlijke gesteldheden. Hoewel Gabriël en Okkie aanvankelijk herhalend of aanvullend vrijwel dezelfde woorden gebruiken, lijkt het of zij geheel verschillende talen spreken, tegengestelde wereldbeelden in vage overeenkomsten weerspiegelend. Na heftige uitbarstingen komen zij langzaam maar zeker tot over eenstemming. Hun gesprekken zijn vaak prachtige proeven van dramatische lyriek waaruit men hun karakters en hun per soonlijke achtergronden leert kennen. Ga briël met zijn zwevende vragen van arge loze verwondering is aandoenlijk naïef in zijn lichtschuwe overgevoeligheid. Deze rol wordt door de schrijver voortreffelijk vertolkt. Niet minder fascinerend is Athol Fugard als zijn wederpartij, de zich voor een Griek uitgevende en zich zwetsend groothoudende Okkie, die hij noemt zich beurtelings een geleerde prediker in de woestijn en een schilder inderdaad met zijn ruimere ervaring en materialistische instelling het tijdelijk met de werkelijk heid verzoenende vermogen heeft zich il lusies te maken. Vandaar zijn streven om een andere voorstelling van zichzelf te geven. De psychologische typering in trovert de één, extrovert zijn lotgenoot is bereikt met een gevoelig meesterschap over de taal. Opmerkelijk daarbij is het functionele gebruik van stopwoorden en uitroepen. De met zijn zwijgen tot een uit gesproken houding uitdagende aanwezig heid v?m de kleurling was in de gedaante van Clive Farel machtig indrukwekkend. Tone Bi-ulin, de oprichter van het Ne derlands Kamertoneel te Antwerpen, die herhaaldelijk in Afrika heeft gereisd en gewerkt, regisseerde deze meer dan inte ressante opvoering, waarvoor hij ook de aankleding ontwierp, tot een evenwichtig geheel. David Koning De nieuwste In een dicht bevolkte buurt van Be verwijk had een vijfjarig jongetje huis arrest wegens „rode hond". Kleine Rei- noud mocht na enige tijd elke morgen even op het balkon van de ouderlijke woning. Zijn vriendjes en vriendinne tjes hadden hem natuurlijk gemist en ook vernomen wat er met ReinoiLd aan het handje was. Gisteren stond een van de buurmeisjes beneden voor het huis te roepen: „Reinoud, mag ik je rooie hondje ook eens zien?" UITSLUITEND DE BESTE MERKEN WAAROM MEER BETALEN als U aan de fabriek veel en veel goedkoper bent. Benzo-rijwielen geheel com pleet met lamp 122.netto. Vraagt prijscourant. Benzo Rijwielfabriek, Vlaardingen. vanaf per week MEINDERT BARKER'S AUTOHANDEL, Rozenstraat 51 N„ maar achter No. 55, in Haarlem. 20 meter voorbij Rutex. Privé: Lange Heren straat 5, Telef. 21275-18979. exclusief antenne De kotter Jan Gerrit, Wieringen 69, heeft gisteravond op de Noordzee een Engelse oefenmijn opgevist. Het duikwerkschip „Zijpe" van de Koninklijke Marine heeft de mijn overgenomen van het vissersvaar tuig. De mijn zal worden gedemonteerd. ALGIERS (UPI) De Franse autoritei ten in Algiers hebben de gehele oplage van het onafhankelijke, gezaghebbende blad „Le Monde" in beslag genomen. Naar ver luidt is dit geschied omdat het blad een artikel van Simone de Beauvoir bevatte over de martelingen van het Algerijnse meisje Djamila Zoupacha, dat ervan wordt beschuldigd in 1959 een tijdbom te hebben geplaatst op een caféterras in Algiers. Het in beslag genomen blad was woens dag normaal in Parijs verschenen. Giste ren kwam het, gedateerd donderdag, per vliegtuig in Algiers aan. B. KRAAY, Stephensonslr. 61, IJmuiden - Tel. 432S Tevens gevestigd te: Nijmegen, Delft, Haarlem, Gouda, Rotterdam, Maassluis, Den Haag LUXE VERHUUR v. Opeis Rèkord. All risks verz. voor binnen- en buitenl. E. Groen, Planetenweg 206, Tel. 7244, en Walravenstraat 27, Vel- sen-Noord. BESPREEK VROEGTIJDIG voor uw vakantie! 15. p. dag, onbeperkt rijden. All risks verzekerd. Nieuwe wa gens. J. C. Hoonhout, Tus- senbeeksweg 53, IJmuiden-O. LUXE VERHUUR zonder chauffeur: Opeis Rekord 25 per dag, onbeperkt rijden: Volkswagens en Renault Dauphine 20 per dag, on beperkt rijden. Werkdagen tarief 16 per dag tot 200 km; Volkswagenbusjes 25 per dag tot 100 km, 35 de 200 km. Arie Beekhuis, Tor- ricellistraat 32, IJmuiden. Telef. 7179. AFRICANEN, asters, violier, cosmea enz. per 10 st. 35 ct: tomaten p. 10 st. 60 ct; chry santen 10 st. 180 ct; dahlia knollen 10 st. 325 ct; vaste planten 10 st. 325 ct. Kwe kerij R. Haan, Hagelinger- weg 178, Santpoort. Wegens huw. der tegenw. Wie helpt jong echtpaar aan HULP gevr. voor de morgen- WOONRUIMTE? Br. L 8269 uren. Adres: Dr. Kuyperlaan AUTOVERHUURBEDRIJF jq Velsen-Z. Telef. 4142. GARAGE 6x6 meter, omg. en RIJSCHOOL C. J. Rade- LZeeweg, 12.per week. makers. Luxe auto's, busjes, Te huur gevraagd KLEIN Brieven L 676. bestel- en vrachtauto's. Rijn- PAKHUISPAND of grote straat 91. Telef. 6285. schuur. Brieven L 8266. SUPER ANTRACIET IV, prima voor convectors. 9.65, NET HANDIG MEISJE gevr. AUTOBOX DRIEHUIS 5.- De V.S. uw adres. Kcnnemer- 15 jaar, voor nu of later, per week. Te bevr. Telef. laan 44. Telef. 4643. Mevr. Kuylman, L. Nieuw- 02500-35236. straat 405. Voor lekkere DROGE SIGA- KANTOORGEBOUWTJE, REN, luxe dozen sigaretten, K.C.I., Baanstraat 34. Bever- 2 vertrekken, 60.p. mnd., aanstekers, pijpen enz. naar wijk vraagt MACHINESTIK- omg. Plein 1945. Brieven Sigarenmagazijn „De Sport", STERS. Stukloon, hoog loon L 675. Wijk aan Zeeërweg 146. LUIDSPREKERS UW BUDDY-SEAT kan bij ons opnieuw worden bekleed met origineel leer, dus onver slijtbaar! In kleuren zwart, bruin, rood. groen, grijs. Ook in combinatie is mogelijk. Lederen kledingbedrijf Veld huis, Breestraat 12, Bever wijk. Telef. 5629. Hicon* „Zet alles op haren en sna ren", rook HUDSON SIGA REN. Sigarenmagazijn Ben Cramer, Velserduinweg 117. voordat u onze kollektie gezien hebt CELLULOID MONTUUR met geslepen zonneglazen reeds v.a. 9.50 Hf ALLE POLAROIDMODELLEN uit voorraad leverbaar. Voor brildragers ook zonnebrillen in eigen sterkte en elke gewenste kleur. Ook kunnen oude brilleglazen worden gekleurd. VAKSPECIALIST in meubel stofferen. Vraagt eens prijs en stalencollectie. Woning inrichting A. C. Borst, Pla netenweg 38-42. Telef. 5991. CELSTOF-INLEGLUIERS, grote rol 1.35. D.A. Dro gisterij „De Ceder", Ceder straat 31, IJmuiden-O. Pla netenweg 68. Tel. 8107, IJm. KOELKASTEN, Indes, Bau- knecht, Bosch, Bahre. Reeds v.a. 293. Velo. Trompstraat 68, IJmuiden. Telef. 5196-8191 HET NIEUWE HAARDMO- DEL oliestook „Texas" van de Etna is de oliestook met de grootste frontstraling. Evt. 14 dagen op proef. Velo afd. Verwarming. Trompstraat 68, IJmuiden. Telef. 5198-8191. En toch zijn Dekker's CROQUETTEN BETER. Sportief, praktisch, licht en... flatteus. C A is dé zaak voor trenchcoats. Keuze te over, reuze leuke i modellen en héél voordelige prijzen. DAMESKAPSALON MAI- SON „ANNY" voor élke ge wenste permanent. Perma nent met de modernste coupe knippen, natuurkrullen en watergolf voor 8.50. Maison ..Anny", A. J. Waal-v. Op bergen, Lange Nieuwstraat 381-385, bij het Marktplein, IJmuiden. Telef. 5672. LANGE NIEUWSTRAAT 789 TELEFOON 7119 CAMERA-INRUILACTIE. Foto Artistiek, Kennemer- laan 5 (bij de brug). ZONNESCHERM- en TEN TENDOEK, 140 cm br., effen oranje per meter 2.95; ge streept oranje p. meter ƒ2.25. Zeeman, Bloemstraat 70, IJ muiden, Telef. 4235. MODERNISEER uw schoor steen met een Eternite schoorsteenplaat 24.75, gele en rode steentjes in 3 mo dellen. „De Houthal", Kenne- merlaan 159. Telef. 7770. Voor de kleine beurs nu ook heel de wereld in huis. Pri ma SUPER RADIO voor 63.met volle garantie. Radio „Unique", Trompstr. 66, IJmuiden-Oost. WERKSOKKEN, krimpvrij, nooit meer stoppen, zwart en grijs 3.50. Zeeman, Bloemstraat 70, IJmuiden, Telef. 4235. BEVA- en KLM-WERKKLE- DING. Gerard van Praag, Kennemerlaan 100-106. PRIMA DRIELINGEN 10 kg 170 ct. Kalis, Trompstraat 71, IJmuiden. DAMESBLOUSES 4.80, 6.95. Jongensblouses 3.80. Albers, Manufacturen, Vel serduinweg 149. Alle maten SPIJKERBROE KEN. Gerard van Praag. Kennemerlaan 100-106 en Plein 1945 no. 48. DEZE WEEK: 1 blikje aard beien 59 ct. 1 potje frambo zen 49 ct. 1 blikje ananas 50 ct. Kalis, Trompstraat 71. Te koop gevr. KOFFER GRAMMOFOON met veer Brieven L 8267. Onze bekende NO-IRON OVERHEMDEN 6.45 (1 jr. garantie). Gerard van Praag, Kennemerlaan 100-106 en Plein 1945 no. 48. PRIMA LIMONADE 89 cent per fles. Zoete vruchtenwijn 98 ct per fles. Kalis, Tromp straat 71. Te koop aangeb. VOLKS WAGEN. Na 8 uur. Burg Rambonnetlaan 33. SUÈDINE DAMESJASJES. 39.50. Gerard van Praag, Kennemerlaan 100-106. PERMANENT vanaf 6.—, m. watergolf 8.—. Tel. 4364 Toni Koper, Trompstraat 83 Dealer biedt enige INGE RUILDE AUTOMOBIELEN aan, w.o. Opel Rekord '58, schuifdak, witte bnd„ nwe. motor, 3900.—. Opel Re kord '57, nwe. bnd. 3600.—. Opel Kapt. '57, 4200.—. Opel Kapt. '55 1800.—. Che vrolet de Luxe '55 2850. Alle wagens in g. st. Financ. mogelijk. Garage Brouwers, Heemstede. Telef. 02500- 36106-36715. BLOEMZADEN. - Beatrix, Bloemsierkunst, Kennemer laan 56-58. Telef. 6083. Wij hebben weer ALLE SMAKEN IJS. Een pracht beker ijs. 4 smaken, één gul den. Slagroomwafels en ba kers slagroom voor de kof fie. G. Grapendaal, Velser duinweg 250. Ijspaleis „De Beurs". VICTORIA'S 200 gram 65 ct. Paul v. Ewijk, Willemsbeek- weg 1, IJmuiden-Oost. Tel. 4640. Vakantie! REISVER. KLIN KENBERG heeft wegens ziekte nog enige plaatsen van 10 tot en met 17 juli (8 dagen) 140.— p. p. Schwarz- wald, Zwitserland). Inl. dhr. Klinkenberg, Cederstraat 18, Telef. 5297, dhr. Erkelens, Fazantenlaan 9. Wij zijn weer ALLE DAGEN GEOPEND van 's morgens 9 uur tot 's avonds 12 uur. Prima croquetten, warme worst en patates frites. G. Grapendaal, Velserduinweg 250. Ijspaleis „De Beurs". Te koop SCOOTER z.g.a.n. merk T.W.N. Contessa 200 c.c. 22.000 km gelopen. Bill, prijs, 's Avonds na 7 uur. Lange Nieuwstraat 3. Mocht U het nog niet weten, bij GRAPENDAAL kunt U lekker ijs eten. Alle smaken. Velserduinweg 250, IJmui- den-O. Telef. 5489. Ijspaleis „De Beurs". WILHELMIENTJES 200 gr 65 cent. Paul van Ewijk, Wil- lemsbeekweg 1. IJmuiden- Oost. Telef. 4640. Te koop aangeb. half-Eng. KINDERWAGEN m. bedje. Lange Nieuwstraat 666. Te koop 1 SMYRNA VLOER KLEED 320 x 225 en een 2-pex-s. ledikant. Na 5 uur. Lange Nieuwstraat 342, IJm. VRUCHTENTAARTJES v.a 1.35. Paul van Ewijk, Wil- lemsbeekweg 1. IJmuiden- Oost. Telef. 4640. FOTO ARTIKELEN, Rol- films, Camera's enz. Ontwik kelen, afdrukken. Vlug en goed. J. C. Hagen, Drogiste- rij-Folohandel, Trompstraat 23, Telef. 4559, IJmuiden. Aangeb. PRIMA MOTOR, als nieuw, Villiers 125 c.c. met telesc. 300.of ruilen voor prima bromfiets. Trompstr, 66, IJmuiden-Oost. Onze specialiteit: GEVUL DE KOEKEN 5 voor 1.10. Paul van Ewijk, Willems- beekweg 1, IJmuiden-Oost. Telef. 4640. SPORTWOL in 10 modekleu ren. Zeeman, Bloemstraat '.0, IJmuiden, Telef. 4235. Te koop SUITE DEUREN (glas in lood) en Eng. kin derwagentje. Stationsweg 53. Alvorens waar ook te ko- ien, eerst bij Unique aan- open. Ruim gesorteerd in verschillende merken TELE VISIE, radio's, bandrecor ders, radio- grammofoon combinaties. Televisie vanaf 595.—, radio vanaf 63. bandrecorders vanaf 295. Eerste klas merken. Radio Unique, Trompstraat 66. IJ muiden-Oost. MEDISCHE CORSETTEN, elastieken gordels voor he ren, anti-rheuma artikelen, elastieken kousen. Alles pri ma kwaliteit. Levering ook voor beide Ziekenfondsen. J. C. Hagen, Drogisterij-Foto- h- idel, Trompstraat 23, Tel. 4559, IJmuiden. Te koop aangeb. klein eiken DRESSOIR 15. Waalstraat 140, IJmuiden. B/io Trenchcoat van dubbele popeline. Met hoofddoek. Het beleg van kraag en manchetten heeft een afstekende kleur. Beige, bleu, lila, 34.75 linde en koren 3 Trenchcoat van dubbele popeline. Met hoofddoek en strikceintuur. Parelgrijs, marine, bleu,beige en lila 2975 Pr. SPORT H. RIJWIEL te kp. 50.—. Meisjes-, dames-, en herenrijwiel 30.— p. st. Opklapbed compleet 35.—. Wijk aan Zeeërweg 126. BOXEN vanaf 20.de ronde Mutsaerts nettenbox 57.50. Firma J. Hooijberg, Lange Nieuwstraat 775, Tel. 4931. VAKANTIE? Voor een tran sistor radio kunt U zeer voor delig bij ons terecht, o.a. de merken: Nord Mende, Phi lips, Ingelen, Eumig, Siemens enz., vanaf 99.— met volle garantie. Radio „Unique", Trompstraat 66, IJmuiden-O. Te koop MOTORBAKFIETS met z.g.a.n. Zündapp motor, voetversnell. en prima bak. Velserduinweg 278. Trenchcoat vanDRï-SILton-sur- ton gabardine, met popeline gevoerd. Met hoofddoek en strikceintuur. Beige, bleu en marine 3075 Spaar Uw kleding, neem een Plastic om de buien op te van gen. In 10 kleuren verkrijgbaar, hoogfre quent gelast, 225 O 95 A95 dikte 0.10 m.m. 5 5 Neveda en Parley DIKKE De beste JAVA KAPOK in pondszakken 2.25. Zeeman, Bloemstraat 70, IJmuiden, Telef. 4235. WANDELWAGENS vanaf 29.75. Autozitjes vanaf 14.95. Firma J. Hooijberg, Lange Nieuwstraat 775, Tel. 4931. Nylon regenmantels, vederlicht,gemakkelijkom mee te nemen. Marineblauw Te koop SCOOTER Zündapp type Bella, 200 c.c. 1957, als nieuw. Elektr. starter. Te be vragen: Hoofdstraat 83, Sant poort. Nog enige INRUIL-RADIO's van 30.— tot 100.— met volle garantie. Radio „Uni que". Trompstraat 66, IJmui- den-Oost. Te koop BROMFIETS en bankschroef. Huygensstraat 38, IJmuiden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 6