mw FRANS LIST Weekend shirts IJmonders gaan naar Bad Homburg Bruidsboeketten P. v. d. BERG Kinheim naar De Eland, Ams terdam Trenco - Terlenka Overheid moet meer bijdragen in kosten kraamverzorging Havenberichten Kraamcentrum IJmond in Beverwijk geopend Agenda voor IJmond en Haarlem TnpSjaE pantalons sport- colberts Gymnasium Paulinum en RHBS de jongens het sterkste bij Weekblad T.V. houdt wellicht op te bestaan VRIJDAG 3 JUNI 1960 Voorzitter Wit Gele Kruis N.-Holland V eisend J muiden Beverwijk Heemskerk Haarlem ML™ L *SE3 MËmÊm. WMÊrrP- Grote triomf voor meisjes van Gymnasium Felisenum IEV ontvangt Westfalia Piet Roozenburg blijft DCIJ-kampioen Echtgenote van Elsschot een dag na haar man overleden School-basketbal en volleybaltoernooi Sneldammen Jaarverslag consultatie bureau voor alcoholisme Aanbesteding van riolering industrieterrein Medische verzorging tijdens het weekeinde „DE KRAAMZORG geeft ons voortdurende zórgen, die voornamelijk veroor zaakt worden door het gebrek aan personeel, dat een armetierige beloning voor zijn zware werk krijgt en nog geen vrije zondag kent. Een scheve situatie en er kan alleen maar verbetering in komen, indien de honorering beter wordt. De overheid dient een royalere bijdrage te leveren en de subsidie op te trekken tot die voor de gezinsverzorging". Dit waren de woorden van de voorzitter van de Noordhollandse Bond van het Wit-Gele Kruis, de heer F. Schlatman, die hij uitsprak ter gelegenheid van de officiële opening van het Wit-Gele kraamcentrum aan de Baljuwslaan te Beverwijk. De spreker wees erop, dat kraamver zorging in ons land niet meer is te mis sen. Het werk is noodzakelijk, immers het aantal kinderen, dat overlijdt tijdens of na de geboorte, is de laatste jaren sterk afgenomen. Maar er is nog zeer veel werk te verrichten. Als gevolg van de slechte honorering „kraamverzorgsters staan in het achter ste gelid" is niet voldoende personeel voor dit zo mooie en dankbare werk te krijgen. Het verwonderde de spreker, dat de overheid voor zulk nuttig werk als de kraamverzorging is, niet meer geld neer telt. „Een hogere subsidie is toch billijk, omdat de kraamverzorgster niet alleen moeder en kind moet verzorgen, maar het gehele gezin," zo riep de spreker uit. Een subsidiabele verzorgingstermijn van tien dagen achtte hij te kort. Ove rigens vond hij, dat de gezinnen meer moeten bijdragen in de kosten van een VRIJDAG 3 JUNI Thalia., 20 uur: „Inspecteur Hardesty F.B.I.". Rex, 20 uur: „Zonder moeder". ZATERDAG 4 JUNI Thalia, 19 en 21.30 uur: „Inspecteur Har desty F.B.I.". Rex, 20 uur: „Zonder moeder". Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Centrum, 1416.30 uur. VRIJDAG 3 JUNI Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „De verloren zoon". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „La Pa loma". W.B. Theater, 20 uur: „Revolverdamp in Tuscon". ZATERDAG 4 JUNI Kennemer Theater, 19 en 21.15 uur: „De verloren zoon". Luxor Theater, 19 en 21.15 uur: „La Pa loma". W.B. Theater, 20 uur: Kruitdamp in Tuscon". ZATERDAG 4 JUNI Marquette-theater, 20 uur: „Paspoort der schande". Concertgebouw Vandaag 20 uur: Concert kathedraal zangkoor. Tuin zaal: Vandaag 19.30 uur: Leerlingenuitvoering Haarlems Muziekinstituut. Stadsschouwburg: Vandaag 20 uur: Demonstratie afgestudeerde leerlingen Toneelschool in Amsterdam. BIOSCOPEN Cinema Palace: Vandaag tot en met donderdag 14, 19 en 21.15 uur, zondag en maandag tevens 16.15 uur: „Het koninkrijk der humor", alle leeftijden. Frans Halstheater: Vandaag, zaterdag en woensdag en donderdag 14, 19 en 21.15 uur, zondag en maandag 14, 16.30, 19 en 21.15 uur en dinsdag 14 en 20 uur: „Mag ik deze dans van u?", 18 jaar. Lido Theater: Vandaag tot en met don derdag 14, 19 en 21.15 uur, zondag en maandag tevens 16.15 uur: „Kop op, kiezen op elkaar", alle leeftijden. Zaterdag 23.30 uur: „Port Afrique", 18 jaar. Luxor Theater: Vandaag en zaterdag en maandag tot en met woensdag 14, 19 en 21.15 uur, zondag en maandag tevens 16.15 uur: „Koningin Zenobia, de ontembare", 14 jaar. Minerva Theater: Vandaag 20.15 uur en zaterdag tot en met maandag 19 en 21.15 uur: „Some like it hot", 18 jaar. Zaterdag 14.30 uur en zondag en maandag 14 en 16.15 uur: „Teenager melodie", alle leeftijden. Rembrandt Theater: Vandaag tot en met donderdag 14, 19 en 21.15 uur, zondag en maandag tevens 16.15 uur: „Der Czardas König", alle leeftijden. Roxy Theater: Vandaag en zaterdag 14.30, 19 en 21.15 uur en zondag 14, 16.15, 19 en 21.15 uur: „Het teken van Don Mar cos", 14 jaar. Studio Theater: Vandaag en zaterdag, dinsdag tot en met donderdag 14.15, 19 en 21.15 uur, zondag en maandag 14, 16.15, 19 en 21.15 uur: „Wir Wunderkinder", alle leeftijden. Theater Monopole (Zandvoort): Vandaag tot en met zondag 20 uur: „Inspecteur Har- desy F.B.I.", 14 jaar. Zondag en maandag 14.30 uur: „Ali Baba en de 40 rovers", alle leeftijden. TENTOONSTELLINGEN Bloemcnheuvel (Bloemendaal): Tot 7 juni dagelijks van 10 tot 17 uur, zon- en feestdagen van 14 tot 17 uur: Expositie van werken van Bloemendaalse beeldende kunstenaars. „In 't Goede Uur" (Korte Houtstraat 1): Tot 1 juli dagelijks van 10 tot 22 uur: Ex positie van prenten van Daumier en Cavarni. Galerie Uittenhout (Kleine Houtstr. 41): Tot 13 juni dagelijks van 10.30 tot 17 uur, zondags van 14 tot 17 uur: Expositie van werk van Frans Verpoorten. Museum Het Huis Van Looy (Kamper laan): Tot 26 juni dagelijks van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur, zondags van 14 tot 17 uur: Expositie van uitgaven, foto's, brie ven en bezittingen van Frederik van Eeden. DIVERSEN Terrein Haarlemmerhout: Tot 9 juni dagelijks 20 uur, zaterdag, zondag, maan dag en woensdag tevens 14.30 uur: Circus Tony Boltini. kraamcentrum, doch de tarieven moeten niet te hoog worden opgedreven. „De overheid dient een royalere bijdrage te leveren." De voorzitter van de Noord hollandse Bond van het Wit-Gele Kruis overhandigde na zijn indringende toe spraak aan de leidster van het nieuwe centrum, mejuffrouw O. Gielen de sleu tel en een naambord. Tot de aanwezigen bij deze officiële ope ning behoorden onder meer de wethou ders van sociale zaken van Velsen en Beverwijk, de heren C. P. J. Maas en E. Gerritse, artsen en bestuursleden van zus terorganisaties. De heer Gerritse zei overtuigd te zijn van het belangrijke werk van de kraam verzorgsters en wilde graag meewerken. „Maar hogere subsidie is niet alleen een zaak van de gemeente, doch ook van pro vincie en rijksoverheid," zo zei hij. Dc heer Gerritse gaf toe, dat de subsidie laag is en herinnerde eraan, dat in 1952 slechts 1 per dag door de gemeente werd betaald. Nu is het 2 per verzor gingsdag. Advertentie mm 1 i De handbalvereniging „IJmond" gaat het pinksterweekeinde met veertig dames- en heren-IJmond-handbaliers naar Bad Hom burg nabij Frankfurt aan de Main. Op de eei-ste pinksterdag nemen de Vel- sense dames- en herenteams deel aan een zeven-handbal-toernooi met de wedstrij den dames: IJmondHTG, TV Vörwarts IJmond en VFB GiessenIJmond. de IJmond-heren spelen tegen VFB Giessen, Bad Homburg, SGK Frankfurt, Aschaffen- burg en Hbg. Gonzenheim. De dames strij den om de nieuwe wisselprijs van de stad Bad Homburg, de heren krijgen als inzet de fraaie wisselprijs van de „Spielbank" in Bad Homburg. Maandag wordt besteed aan verschillen de tochten, waarna op dinsdag de Velse- naren terugkeren. In verband met de van 12 tot en met 19 juni in ons land te houden wereld kampioenschappen dameshandbal krijgt IJmond van 18 op 19 juni de vereniging Westfalia 04-Herne op bezoek. Deze heren club zal op 18 juni 's middags een wedstrijd spelen tegen een IJmondherenteam, des avond vermoedelijk gevolgd door een ge- Advertentie ai co**' tl oor Vader en Zoon alle soorten en BREESTRAAT 17 B E V E- R W K Basketbal en volleybaltoernooi Onder ideale weersomstandigheden is donderdagmiddag het school-basketbal- en volleybaltoernooi in Velsen voortgezet met de wedstrijden van de meisjesteams. De ontmoetingen werden gespeeld op de speelplaats bij de Heidestraat in IJmui- den-Oost. Het is een grote triomf voor het Gymnasium Felisenum geworden. De volleybalwedstrijd tussen het gymnasium en de Creutzberg Ulo, de enige volleybal wedstrijd van het programma, werd met 2-1 door de gymnasiastes gewonnen. Zij ontvingen een door de gemeente uitge loofde medaille. Voor basketbal bestond meer belangstel ling. Het gymnasium Felisenum won alle vier wedstrijden en sleepte daarmee de gemeentelijke eeuwigdurende wisselprijs in de wacht. De RHBS bezette de tweede plaats, het Marnix Lyceum werd derde, de Willem de Zwijger Ulo vierde. De Joannes Ulo verloor alle wedstrijden en eindigde als laatste. Het school-basket- en volleybaltoernooi werd dit jaar voor de tweede keer ge houden. Het spelpeil was over het alge meen beter dan vorig jaar. De scores bij basketbal vielen, vooral bij de jongens, wel eens wat hoog uit, maar dit was voornamelijk het geval als een pas met het spel begonnen school in het veld kwam tegen een meer geroutineerde te genstander. De verliezers hebben echter veel geleerd en hoe groot het verschil waarmee werd verloren ook was, de spor tiviteit leed er niet onder. Na het in het vorig jaar door IEV aan de Duitsers gebrachte tegenbezoek, zullen de Westfalianen uit Böggebonen tijdens de pinksterdagen opnieuw naar Velsen-Noord komen. De gasten, die zaterdagavond tegen acht uur in het St. Jozefhuis aankomen en daar worden begroet door de pleegouders, zullen na de zondagmorgenkerkdienst 's middags een autobustocht maken. Maandagmorgen is er in het Jozefhuis een eerste treffen tussen de tafeltennis clubs DokoWestfalia. Te twee uur wordt van dit punt af gemarcheerd naar het sportpark „Rooswijk", muzikaal begeleid door „St. Caecilia". Na een voorwedstrijd tussen IEV-welpenploegen zullen op dit sportpark de uitwisselingswedstrijden tus sen de beide voetbalploegen van IEV en Westfalia en van dameshandbal beginnen. De sportdag zal worden besloten met een samenkomst van gasten en gastheren en -vrouwen in het Jozefhuis. Dinsdagmorgen om negen uur vertrek ken de gasten naar huis. zellige avond in 't Watervliet-sportpavil- joen. Op 19 juni worden in Amsterdam de eindwedstrijden van de wereldkampioen schappen bijgewoond. Jeugdtoernooi In Utrecht wordt op 12 juni het districts- jeugdtoernooi gehouden, waaraan het eer ste jongensteam van IJmond zal deelne men. Deze ploeg is voor de poule ingedeeld met Sport Vereent, Utrecht, WHV, Utrecht en Olympia, Amsterdam. Door zijn laatste partij met P. van den Berg remise te spelen, is het de 35-jarige ex-wereldkampioen dammen Piet Roozen burg voor de vierde achtereenvolgende keer gelukt de clubtitel van DCY te winnen. Van de zestien gespeelde partijen won de kampioen er dertien. Hij speelde twee keer gelijk tegen Dukel en één keer gelijk tegen P. v. d. Berg. Ongeslagen met der tien winstpartijen is een bijzondere pres tatie. De eindstand in de kampioensafdeling is: P. Roozenburg 16 13 3 0 29 H. Laros 16 11 3 2 25 B. Dukel 16 7 7 2 21 P. v. d. Berg 16 5 8 3 18 T. Tielrooy 16 4 8 4 16 Ir. M. Krijgsman 16 3 6 7 12 Nu het Haarlemse Stationsplein zijn voorlopige vorm heeft gekregen, ziet het er van de lucht uit bezien aldus uit. Duidelijk kan men de flinke ruimte zien, die is gewonnen door de afbraak van de oude fabriek van Beijnes. Ook de nieuwe aanwinsten van het plein als het haltegebouw van de N.Z.H., de abri's bij de bushaltes en het nieuwe gebouw ven Haarlems Bloei zijn op deze foto van K.L.M. Aerocarto n.v. duidelijk te onderkennen. De echtgenote van de Vlaamse acteur Willem Elsschot (Alfons de Ridder) is woensdag, een dag na: haar man, over leden. Zij vergezelde dinsdag haar echtgenoot, toen hij op straat onwel werd en kort daarop overleed. Advertentie Slijterij en Wijnhandel Lange Nieuw- straat 447 Telefoon 7281 Op de speelplaats van het Missiehuis te Driehuis is woensdagmiddag weer het school-basketbal- en volleybaltoernooi gehouden. Mee dank zy het goede weer met weinig wind is er zeer behoorlijk spel vertoond. De jongens van 't Gymnasium Paulinum en van het Gymnasium Feli senum toonden zich by het basketbal het sterkste. In de finale kwamen deze twee ploegen tegen elkaar uit. Er werd duch tig gescoord. Het Gymnasium Paulinum wist de basket nog vaker te vinden dan de spelers van 't Gymnasium Felisenum. De eindstand werd 2414 voor het Gym nasium Paulinum. De Willem de Zwijger ulo eindigde als derde, de Rijks HBS werd vierde, de Joannes bezette de vijfde plaats en de Hugo de Grootschool eindigde op de zes de en laatste plaats. De RHBS had zoals te verwachten was het sterkste volleybalteam op de been ge bracht en werd kampioen. Verrassend Advertentie in vele variaties, onze specialiteit BLOEMENMAGAZIJN - KWEKERIJ KENNEMERLAAN 171 TEL. 4663 was de tweede plaats van de Creutzberg ulo. Het Marnix van Sint Aldegonde lyceum werd derde, het Gymnasium Pau linum vierde en het Gymnasium Feli senum vijfde. Vandaag gaan de meisjes van de ge noemde scholen om de kampioenstitel strijden. Bij het volleybal zal de strijd echter maar tussen de teams van het Gymnasium Felisenum en van de Creutz berg ulo gaan. Meer deelneemsters zijn er niet. De Paulinum gymnasiasten mochten gistermiddag de eerste prijs uit handen van hun eigen pater rector ontvangen. Deze reikte namelijk de prijzen uit. Het gemeentebestuur van Velsen had voor basketbal blijvende wisselbekers en voor volleybal medailles ter beschikking gesteld. Op 15 juni zullen in hotel Kennemerhof te IJmuiden sneldamwedstrijden worden gehouden tussen de leden van de dam clubs Santpoort, Sportief en DCIJ. Ook niet bij een vereniging aangeslotenen kun nen die avond in een sneltoernooi hun krachten meten. Voorts zal er die avond ook in een jeugdafdeling worden gespeeld. Ter gelegenheid van de sportweek zijn zeer fraaie prijzen uitgeloofd. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij: Theo Tielrooy, IJmuiderstraatweg 125, en B. Dukel, Wijk aan Zeeërweg 125, IJmui den. (Speciale berichtgeving) „T.V.", het onafhankelijke week blad voor kijkers en luisteraars, een uitgave van de n.v. Explicator (Misset, Doetinchem) houdt waar schijnlijk op te bestaan. De raad van commissarissen heeft aan de hoofd redacteur P. de Ruwe te Amsterdam tot 15 juni de gelegenheid gegeven het blad te verkopen. Lukt dit niet, dan zal de uitgave worden gestaakt. Op 1 juli zal het blad voor het laatst verschijnen. De heer De Ruwe, die wij naar deze' voorgenomen staking van de uitgave vroegen, had geen commentaar. Voor het Medisch maatschappelijk con sultatiebureau voor alcoholisme voor Haarlem en omstreken is 1959 een jaar geweest van grote activiteit op velerlei gebied. Weliswaar is er statistisch gezien niet zoveel veranderd, maar de intensiteit, waarmee het contact met de patiënten en hun gezinnen werd onderhouden, is in 1959 groter geworden. AJdus staat te lezen in het verslag over dat jaar van het consul tatiebureau. Dit groeiende contact is van groot .be lang, daar de alcoholist door zijn moei lijkheden persoonlijk en als lid van zijn gezin grote aandacht vereist. Het gedrag van de drinker levert steeds spanningen op die een weerslag hebben op de houding van zijn gezinsleden en dit kan weer een nieuwe terugval van de patiënt tot gevolg hebben. Om deze vicieuze cirkel te door breken is veel zorg vereist. Deze zorg strekt zich uit over vele mensen, waarbij men ook moet denken aan werkgevers, collega's personeelsfunctionarissen en an deren die direct of zijdelings met de pa tiënt te maken hebben. De samenwerking met verscheidene in stanties en verenigingen op maatschappe lijk gebied zowel die van de overheid als die van particulier initiatief is in het verslagjaar goed geweest, al bestaan er nog wensen. De samenwerking met de huisartsen is verbeterd, maar hier en daar is een nauwer contact gewenst. De groei en bloei van de Haarlemse groep van Anonieme Alcoholisten hebben het werk van het consultatiebureau aan merkelijk verlicht. Het bureau verhuisde in 1959 van Ke naupark 10 naar no. 20. De behoefte aan een groter pand blijft bestaan. Op 1 januari 1960 waren 634 patiënten in behandeling tegen 655 een jaar daar voor. In 1959 werden 165 mensen afge voerd, zodat in totaal in de loop van het jaar 799 mensen met het bureau contact hadden. Van de 144 nieuw ingeschrevenen werden er 47 gezonden door onder meer de officier van Justitie, de rechtercommis saris, de reclasseringsraad, het kantonge recht, arts, verdediger en sociale zaken. Uit zichzelf kwamen 97 alcoholici. De spreekuren in Haarlem, Velsen. Zaan dam, Hillegom en Beverwijk werden be zocht door 4982 (4947) mensen. In het ver slagjaar werden in Haarlem 48 psychia- triche spreekuren gehouden en in Velsen 22. Vaak werden de patiënten vergezeld door echtgenote, ouders, verloofde of ken nissen. Voor de behandeling is het van het grootste belang dat de naaste omge ving van de alcoholist een inzicht krijgt in de kwaal of de oorzaken er van, zodat deze dan vruchtbaar kan samenwerking ten gunste van de behandeling. Donderdag is openbare aanbesteding ge houden van het aanleggen van wegen en riolering op en in het industrieterrein te IJmuiden-West. De besteding geschied de namens het gemeentebestuur van Vel sen. Omdat niet gebruik kon worden ge maakt van de directiekamer in het ge bouw van Openbare Werken in Velser- beek, moesten de aannemers naar de Oranjerie. Het was zodoende de eerste maal in de geschiedenis van Velsen, dat een openbare aanbesteding in de thee- schenkerij plaatsvond. Er werden negen inschrijvingsbiljetten ingeleverd. Het hoogst werd ingeschreven door de n.v. v.h. firma P. Meijer uit Beverwijk met een bedrag van 95.000,-. Het laagst schreef in de firma Bruisschaart-Witte te Driehuis met een bedrag van 60.750.-. De raming werd zoals gewoonlijk niet be kendgemaakt. De gunning is aangehou den. Hoewel de voetbalcompetitie voor „Kin heim" voorbij is, blijven de geel-zwarten actief. Niet alleen op het voetbalterrein, maar ook ten behoeve van het club- en jeugdwerk. Bovendien stemt het de Kinheimers tot voldoening, dat uit hun gelederen voor het KNVB-zaterdagelftal van de afdeling Haarlem de spelers J. de Reus, L. Nieu- wenhuis en A. Folkerts zijn gekozen. Zij spelen zaterdagmiddag in Badhoevedorp in een wedstrijd tegen een Amsterdams elftal. Maandag is er opnieuw een voetbaldag met een bezoek van twee Kinheim-elftal- len aan „De Eland" te Amsterdam. Respec tievelijk spelen dan De Eland I en II tegen Kinheim I en II. Kinheim heeft wegens de „rust" voor het Rooswijk-speelveld de training tot 4 augustus stopgezet. De heer Van Hooy- donk heeft zijn taak als trainer neerge legd. In de bekende Stormvogels-speler W. Snoeks zullen de Kinheimers met ingang van augustus een nieuwe oefenmeester vinden voor de selectie van de eerste zon dag-zaterdagelftallen. In de afgelopen weken zijn er vele in schrijvingen bij Kinheim binnengekomen: van De Kennemers: A. Hofland en H. Mosk;; van Stormvogels: P. Dekker en T. Olthof; van DEM: A. van Bugnum; van Beverwijk: W. Plezier; van Jong Hercules: P. Weder; van IEV: J. Coppens en van Stadskanaal: H. Eilker. Clubhuis „Kinheim" heeft voor haar club- en jeugdwerk thans ook de beschikking over een clubhuis. Deze ruimte bevindt zich achter het pand no. 348 van de flatwonin gen aan de Schulpweg. De ruimte is een onderstuk van de flats, gelegen op een uit springende hoek en via een doorgang onder de flats bereikbaar. Het clublokaal tje is geheel in vrijetijdsbesteding door een aantal leden „bewoonbaar" gemaakt en in gericht. Zelfs wordt zaterdagmiddag in „eigen beheer" een riolering naar de Schulpweg aangelegd. ENORME KEUS Polyester No-lron FABLO - SHIRTS van 9.75 tot 24.75 TERLENKA - TREVIRA POLYESTER van 19.75 tot 49.75 Ziet de nieuwe kleuren. Kennemerlaan 61 IJmuiden (Alle verzoeken zo mogelijk vóór tien uur zondagmorgen.) IJMUIDEN Artsen: H. Paleari, Pegasusstraat 50, tel. 8085; J. MacDaniël, Genestetlaan 4, Drie huis, tel. 4203. Genoemde artsen houden voor noodzakelijke spreekuurgevallen op Pinkstermaandag van tien tot elf uur spreekuur. Apotheken: Apotheek Ledeboer, Kenne merlaan 80. Verloskundigen: mejuffrouw Winter, Evertsenstraat 3, tel. 5259; mevrouw M. Bakker, Snelliusstraat 53, tel. 5053; me juffrouw A. C. van Saase, Rijnstraat 92, tel. 7945; mejuffrouw E. W. Engelhart, Moerbergplantsoen 143, tel. 7949. SANTPOORT Artsen: Eerste pinksterdag: J. J. Hek man, Hoofdstraat 236, Santpoort-dorp; tweede pinksterdag: M. M. C. Trooster, W. Daniëlslaan 14, Santpoort-station, tel. 8410. Apotheken: Santpoortse Apotheek, Bloe- mendaalsestraatweg 145, Santpoort-dorp, tel. 8249. VELSEN Zondag: Wijkverpleging: zuster Zw. Kui per, J. P. Coenstraat 145, tel. 6504. Oud- IJmuiden, ten noorden van Kennemer laan, Marktplein, L. Nieuwstraat, Plein 1940-'45; zuster C. Nap, Rembrandtlaan 5, tel. 6195, Marktplein, L. Nieuwstraat en Zeeweg; zuster Sj. Koerse, Leeuwerik laan 21, tel. 7398, ten oosten Zeeweg, Velserbeek. Velsen-Zuid en Velsen- Noord: zuster K. Langejan, Brederoodse- weg 106, Santpoort, tel. K 25007477, Driehuis, Santpoort-dorp, Santpoort station. VELSEN-NOORD—BEVERWIJK Artsen: Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondagmorgen 9 uur: J. Hommes, Plan tage 156, tel. 6050. Van 1ste pinksterdag 9 uur tot 2de pinksterdag 9 uur: J. G. Lange, Dreef 3, tel. 4234. Van 2de pink sterdag 9 uur tot 's avonds 12 uur: G. J. Vos, Arendsweg 124, tel. 3586. Apotheken: Beide pinksterdagen: apo theek Duinwijk, Populierenlaan 44, tel. 3388. HEEMSKERK—UITGEEST Artsen: Van zaterdagmiddag 12 uur tot 2de pinksterdag 24 uur: G. H. Smeets, Middelweg 9, Uitgeest, tel. 02513-212. Apotheken: Beide pinksterdagen: Heems- kerkse apotheek, Maerelaan 48, tel. 490. Kraam- en wijkverpleging Witte Kruis Beverwijk en Heemskerk. Wijkverple ging: zuster Luyting, Prins Bernhard- laan 3, tel. 4324. Kraamverpleging: zuster Boersma, Witte Kruisgebouw, J. v. Scorelstraat, Heems kerk, tel. 02512-247. Donderdag kwamen in IJmuiden aan: Phidias van Lissabon; Swift, London; Fokke de Jong sr., Kotka; Lynn Trader, Felixtowe; Lingestroom, London; Jans, London; Amstelland, Santos; Grebbestroom Huil; Rokin, Waja; Wittekind, Slotsbronn; York, Goole; Jornvitt, Otterbacken; Cam- roux 1, Kingslyn, ledig Hoogovens; Brat- tingsborg. London; Amigo, Boston, ledig Hoogovens; La Paloma, London, oud papier Zaandam; Egret, Rotterdam; Heriot, Gran gemouth; Fiducia, Par. Vrijdag kwamen in IJmuiden aan: Mili- tence van Goole met cookesbreeze voor Hoogovens; Duisburg, Rotterdam; Pearl, Swansea; Yewhill, Dordrecht, ledig Hoog ovens; Bolt, Sarpsborg. Donderdag vertrokken uil IJmuiden: De mocraat. naar London met walsmateriaal; Calvijn, Domsjoe, zout IJmuiden; British Isles, Grangemouth: Sierra Madre, Vaste- ras: Spaarnestroom. Dagenham; Merak, Abo; Wanda, Rotterdam, ledig Zaandam; Oranjenassau, Cowes Road; Polaris, Rot terdam, ledig Zaandam; Warma, Helsing- fors, ledig Velsen; Woltersum, Bremen; Zanzibar. Ronskarr; Emile Delmas, Duin kerken; Marianne, Rouaan; Stad Delft. Hampton Roads, ledig Hoogovens; Helga Dan, Huelva; Henja, Antwerpen; Bomma, Delfzijl; Nancy Lee, Helsingfors; Hedda Coards, Lagos; Zonnekerk, Las Palmas; Duke, Antwerpen; Christiana, Ciudad de Trujillo; Swift, Harlingen; Conchita, Hel- sinborg. Vrijdag vertrokken uit IJmuiden: Pacific naar Basse Indre met coils van Hoog ovens; Phidias, Hamburg: Reggeborg. Scarborough, kunstmest IJmuiden; Ambu lant, Hamburg: Solon. Curasao. (Indien achter de scheepsnaam en de haven van herkomst of bestemming geen nadere aanduiding volgt, betekent dit dat het schip van of naar Amsterdam is ge gaan.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 7