Stoutenbee Hoofdstad doet eerste stap naar nieuw stadhuis J. STOLX Meubel fabriek Grond en/of panden te koop gevraagd DECCA DE M00IJ EN ZOON TEMPELDIENST KERSTNACHTDIENST Ds. G. v. Doorn le Verkoopster Baby-afdeling Nieuw hoofdkantoor voor publieke werken Fa. Bouw- en Aannemingsbednji NIEUWBOUW REPARATIE OARROS^ERiEËN Geslaagd met woningruil Fa. v. d. Kolk Ambtenaar speelde „het goede heertje" HUWELIJK avond- en nacht- en zondags dienst Voor de veeleisende discofiel HUWELIJK I 1 I I I I I I 10 CONCERTQJEBO UW AMSTERDAMS ALLERLEI moderne en klassieke bankstellen, huiskamers enz. Half miljoen gemeente geld uitgedeeld KERSTFEESTVIERING Naar de grote wereldvrede' MONTEURS WILLY ALBERTI RUDI CARRELL THREE JACKSONS DE SPELBREKERS WILLY VERVOORT THE BUTTERFLIES RIA VALK KERSTZANGDIENST Bruids- en Cocktailjaponnen Luxe Verhuurbedrijf „DE PLANEET" vragen wij: .ATERDAG 24 DECEMBER 1960 (Van onze Amsterdamse redacteur) Amsterdam blaakt van bouwactiviteit. Dezer dagen heeft het rijk goedkeuring verleend voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor voor de gemeentelijke dienst van publieke werken, dat zal verrijzen tegenover het ..belastingpaleis" in de Wi- bautstraat. Het wordt een nieuw toren hoog gebouw in dit stadsgedeelte annex modern busstation. Het klinkt gek. maar dit nieuwe gebouw zal de eerste stap zijn naar een nieuw stadhuis voor de hoofd stad, waaraan zo'n grote behoefte be staat. De ruimte, die hier wordt gescha pen. zal namelijk een opschuiving in de huisvesting van de gemeentelijke diensten mogelijk maken, waarbij het lelijke, oude gebouw aan de Amstel bij de Blauwbrug aan de sloper kan worden toegewezen. En daarmee kan dan een begin worden ge maakt met de afbraak van de vervallen buurt aan het Waterlooplein, waar het stadhuis is gesitueerd. Geld om te bouwen? Ook daarvoor is al een begin: dezer dagen was het „potje" van 15 miljoen voor de stadhuisbouw precies 25 jaar oud. Vlak voor de kerst dagen van 1935 had namelijk de over dracht plaats van het paleis op de Dam aan het rijk. Die ƒ15 miljoen werden be taald opdat Amsterdam een nieuw stad huis kon bouwen, voor welke functie het paleis twee eeuwen lang had gediend, doch al sinds anderhalve eeuw als koninklijk paleis in gebruik was. Voor Amsterdam was dat een voordelige verkoop, want als stadhuis was het paleis toch niet meer te gebruiken en het onderhoud van Jacob van Campens schepping vraagt enorme bedragen. Hoewel het duidelijk was dat Amster dam destijds eigenaresse was van het ge bouw, is er niettemin een jarenlange strijd geweest met het rijk, dat dit eigen domsrecht betwistte. Een in 1934 door ju risten opgesteld rapport stelde echter nog eens uitdrukkelijk vast dat het paleis aan de stad toebehoorde. Nieuwe A mstelbrug Nauwelijks heeft de hoofdstad twee nieu we bruggen, die samen ƒ4,5 miljoen heb ben gekost, in gebruik genomen of B. en W. hebben de gemeenteraad 5,5 miljoen gevraagd voor de bouw van een nieuwe brug. En deze maal wordt het er weel een over de Amstel. Gerekend vanaf de Munt wordt dat de achtste overbrugging van deze oude rivier. De brug komt naast de Hoge Sluis te liggen, zodat het Amstel- hotel straks door twee bruggen zal worden geflankeerd. Het brugdek wordt het breed ste van de hoofdstad, namelijk 35 meter. De constructie wordt een dubbele bascule- brug, want de scheepvaart maakt deze be weegbaarheid noodzakelijk. Het grote voordeel van de brug zal zijn. dat de Stadhouderskade met de Maurits- kade zal worden verbonden, waardoor de ze buitenste van de beide om de stad li- gendc ringwegen niet meer door de Am stel zullen zijn onderbroken. Met name met verkeer uit het Gooi dat via het Am- stelstation en de Wibautstraat naar de bin nenstad trekt, zal veel profijt van de nieu we verbinding krijgen. Nieuw record Snip en Snep Slceswijks Snip en Snaprevue is weer weg uit Amsterdam na een nieuw record te hebben gevestigd: de revue bleef 19 weken onafgebroken in het enorme thea ter Carré draaien en zou er misschien nog wel zijn geweest als het circus Strassbur ger niet het aloude recht van de bespeling met de kerstdagen had opgeëist. Dat is een verheugend teken, want het bewijst dat het Amsterdam als vermaak- centrum goed gaat. zelfs ondanks de tele- visieconcurrentie. Het wintercircus blijft deze maal maar drie weken, omdat dan „My Fair Lady" staat te popelen om de voorstellingen in de hoofdstad te begin nen. En dat allemaal in Theater Carré dat in 1928 zo aan de grond zat, dat het ener giebedrijf wegens achterstallige betaling gas en elektra afsloot en niemand een cent gaf voor dit excentrisch gelegen en ouder wetse theater aan de Amstel. Behalve dan Alex Wunnink, de gewe zen belastingsambtenaar, die het theater nieuw leven inblies. En zijn zoon Karei Wunnink heeft het bezoekcijfer zo hoog weten op te drijven dat hij in staat is nu grondige vernieuwingen in het gebouw te laten aanbrengen, zij het met behoud van de romantische sfeer. Hij meent dat het goede amusement in het theater het altijd zal winnen van het t.v.-vermaak en de Snip en Snaprevue die een inter nationaal hoog peil heeft bereikt heeft dat de afgelopen maanden bewezen. Mottenballenvloot Verleden jaar bij de jaarwisseling ston den er in een hoekje van Schiphol zeven enorme viermotorige toestellen te suffen. Ze staan er nog steeds en hun aantal is inmiddels uitgebreid tot tien. Tien uitste kende vliegtuigen, netjes ingepakt in een op het lichaam gespoten plastic jas. Op Schiphol spreekt men van de „motten ballenvloot". Ze zijn nog best, die tien Constellations, maar de techniek is ze te snel afgeweest met die snelle straalvlieg tuigen. die bovendien meer passagiex-s IJMUIDEN Kantoor ec werkplaatsen. Bronsstraat 18 Telef 8093 b.g.g 4951 Aannemers van: Utillteftsbouwwerken Nieuw- en verbouw groot en klein Waterbouwkundige werken Gewapend betonbouw Sloopwerk met explosieven Duiker beschikbaar levert tegen fabrieksprijs Dat scheelt U enige honderden guldens op de prijs. Zie en overtuig U! Meubeitoonkamers Westerhoutpark 8 Haarlem - Telef. 18840 en van voor Vracht- en Bestelwagens REPARATIE-INRICHTING Speciaal in uitdeuken Carrosseriefabriek A. A. JANSSEN ZN I E RUYTERSTRAAT 168 IJMUIDEN-O Nu nog een goede Verhuizer! Informeert U eens naar onze prijzen. Wij verhuizen U correct en voordelig FRANS HALSSTRAAT 30 IJmuiden Telefoon 4735 LUIDSPREKERS Mevr. S.nalbraak, Harten- lustlaan 18, Bloemendaal, vr. HULP v. d. HUISH. voor dag of d. en n. Zitslaapkam. met centr. verw. N.V. K.C.I., Baanstraat 34, Beverwijk, vraagt MACH.- STIKSTERS. Stuk loon, hoog loon. N.V. K.C.I., Baanstraat 34, Beverwijk, vraagt voor di rect JONGEMAN voor de snijafdeling. Heer zoekt GEMEUB. ZIT- SLAAPK. z. pens. Brieven L 1803. Te huur GEM. of GESTOFF. KAMERS voor bej. heer of dame. Santpoort-Zd. Telef. 7035 of Brieven L 1742. ZAALTJE TE HUUR voor vergaderingen, lessen, clubs enz. Brieven L 5830. ONZE JUBILEUMPOLIS vervalt deze maand. Alleen volle polissen hebben waar de. C. Lodder, Driehuis. HET ADRES VOOR TELE VISIE met het bekende spaar-koopsysteem is en blijft: Du Jardin, Koppestok- straat 29, Haarlem. Telef. 1.8.7.6.8. SLIJTERIJ „FLORA", Zee weg 115. Telef. 5307. 1 fles. Chiffon d'Amore 2.55. Steeds verkrijgbaar IJS TAARTEN v.a. 3.50, 8 a 10 personen. Patisserie Dekkers, Centrum Galerij, Telefoon 4302. GELUIDSBANDEN voor alle sooi-ten bandrecorders. Uni- ken, Wijk aan Zeeërweg 45. Telef. 7127. Wij maken alle SLEUTELS. Fa. N. P. Zwager. Kennemer- laan 77. Telef. 5607. Wijnands en Van Rensen: WEDSTRIJDPRIJZEN, me dailles, bekers, vaantjes. Vij zelstraat 125, A'dam. Zaken- adres voor Velsen: P. J. van Rensen, Kerkerinklaan 70, Santpoort. Telef. 02560-7463. PHILIPS RADIO en TELE VISIE, platenspelers en bandrecorders 100 service (event, ruilen wij uw oude app. in). Velo afd. Radio en Televisie. Trompstraat 68. IJmuiden. Telef. 5198-8191. Originele ENGELSE TRUI EN. Zeeman, Bloemstraat 70, IJmuiden. Telef. 4235. De nieuwste kleuren WON- DERWOL, dat moet U zien. Reuze knotten 2.25. Zee man, Bloemstraat 70, IJmui den. TeLf. 4235. NYLON VELOURS SWEA TERS, vesten en jumpers, voor dames en kinderen Zeeman, Bloemstraat 70, IJ muiden. Telef. 4235. TELEVISIE rechtstreeks van uw importeur, maakt U het kijken goedkoper. Vanaf 225.—. Vraagt vrijbl. inl.: Frans Halsstraat 49, Haar lem. LEDEREN KLEDING vanaf 2 p. w. Lederen Kleding bedrijf Veldhuis, Breestraat no. 12, Beverwijk. Telef. 5629 VOOR our EN NIEUW: Oliebollen 10 voor 1.— Appelflappen 8 voor 1— Rozijnenbollen 8 voor 1. Uw adres: J. Rol, Geleen- straat 1, Telef. 5932. Vroeg tijdig bestellen. Alles wordt thuis bezorgd. VOOR PRIMA SALADES vanai 1.50. Loempia's en croquetten voor Oud en Nieuw. Uw adres: J. Rol, Geleerxstraat 1. IJmuiden. Telef. 5982. Alleen op be stelling. AUTOVERHUURBEDRIJF A. Uniken. Weekse dagen 15.— p. dag. Z. Z. 20.— per dag. Wijk aan Zeeër weg 146. Telef. 7839. AUTORIJSCHOOL H. Ane- pool, voor luxe en vracht auto. Erlv. Bovag instr. met de nieuwste Opeis. Rijn straat 91. Telef. 4565-6285. Vanaf zaterdag 1-7 dec. de gehele dag verkoop van KERSTBOMEN op het Vel- serduinplein. J. Aardenburg, Wijk aan Zee. LUXE VERHUUR V.W. '60. K. A. van Doesburg. Plane- tenweg 20. Telef. 7320. FORD CONSUL 1953 compl. met kachel, rijklaar, "rtieüw model. Spotprijs 875. Ook inruil bi-omfiets en scoo ters en financieren. Tuijn, Vergierdeweg 30. Tel. 53859. Haarlem. PEUGEOT '54/'55 m. schuif- dak, pr. st„ kachel enz. Ook inruil bromfiets, scooters en financieren. Tuijn. Vergier deweg 30, Tel. 53859, Haar lem. TELEVISIE, v.a. 6.— p. w. Alleen topmerken o.a. Blau- punkt, Graetz, Siemens, Phi lips, le bet. 3 mnd. na proef. H.A.J.O., Da Costalaan 36, Driehuis. Telef. 7116. LUXE VERHUUR v. OPELS REKORD. E. Groen, Plane- tenweg 206. Telef. 7244. WAALEBOER geeft naar 't waai'de heeft. Hij koopt alle soorten oud papier, grote en kl. part., tevens lompen en metalen. Bel 4395. Waaleboer komt het halen. Te koop gevr. ANTIEKE KLOKKEN, tafels, stoelen, kasten, schilderijen, porse lein. kristal etc. Maasstraat 7. Telef. 7425. Te koop WINTER MAN TELPAKJE m. 46, m. bont kraag. Brieven L 1800. Te koop V.W. DE LUXE 575.—. Zeeweg 269. DEALER BIEDT AAN: Ford Taunus '60, 20.000 km, nieuwprijs 8000, 5900. Ford Taunus '59, 60.000 km, 4600. Opel Rekord '59. 40.000 km. 5200, Ford Tau nus '55, 80.000 km, 1700. Ford Custumline '57, 60.000 km. 3500. ANWB rappor ten aanwezig, 3 mnd. schr. gar. Financ./inruil mogelijk. Garage Brouwers, Tel. 02500- 36106-36715. Te koop agb. RENAULT 4, mech. 100 b.j. '53, prijs 1175, Renault 4, mech. 100 pr. banden, prijs 775. Inruil mogelijk, met 3 mnd. schr. gar. Vauxhall 4 cil., mech. 100 prijs 375. Inruil bromf. mogelijk. Bonairestraat 4, Santpoort. Telef. 02560-7030. Te koop prachtig STAPEL BED, prijs 25.Te bevr. L. Knook. Marnixlaan 21. Driehuis. Telef. 6125. Te koop HANDMACHINE 40. 1-pers. opklapbed met bed 25. Linnenkast 35. Pythagorasstraat 7. Te koop KINDERFIETSJE. Kalverstraat 6. Te kp. een paar nwe. Hon gaarse VOETBALSCHOE NEN m. 43, prijs 15. Prima stofzuiger merk Holland- Electro. Prijs 30. P. Admi raal, Geelvinkstraat 103 Velsen-Noord. Te koop DAMESMANTEL, m. 44. 10. v. Broekhuijsen- straat 1. Te koop AUTORADIO Phi lips 6 en 12 V. met aansl voor scheerapparaat. Prima Stat'onsweg 65, Velsen. Een 36-jarige adjunct-commies in Mur- mcrwoude (Fr.) heeft kans gezien om in acht jaar dc gemeente Dantumadeel een schade te berokkenen van een half mil joen gulden. Dit gebeurde door de slordige administratie die hij voerde en door de rol van de gulle gever, die hij zich aan matigde. Hij stond thans terecht voor de rechtbank te Leeuwarden en hoorde een gevangenisstraf van een jaar waarvan drie maanden voorwaardelijk tegen zich eisen. Hij vei'strekte in de loop der jaren 40.000 gulden in de voi-m van voorschot ten en leningen aan wei-kloze ingezetenen van Dantuwadcel. die bij hem hun nood kwamen klagen. Ze klopten zelden ver in hun ingewanden kunnen bei-gen. Ze zijn te koop, maar vooralsnog heeft niemand intei-esse getoond. Niet alleen de K.L.M. zit met een „mot tenballenvloot" opgescheept, ook tal van andere maatschappijen. Vandaar ook dat er geen vraag is n aar dit aanbod. In middels gaan in Amerika de gedachten al uit naar de fabricage van de supersonische vliegtuigen die op hun beurt de straal vliegtuigen weer zullen verdringen. En wie weet zullen in de toekomst ook onze trotse DC-8en een dergelijk lot als dat van de huidige wachtende „Connies" moeten on dergaan. geefs bij hem aan. Daar er vrijwel geen conti-ole werd uitgeoefend op zijn doen en later beschikte hij over ruime middelen. De gemeente was hem niet dankbaar voor zijn vrijgevigheid, maar de door hem ge holpen gemeentenaren waren dat des te meer. Toen hij uit vooi-lopige hechtenis werd ontslagen is hij vorstelijk verwelkomd met bloemen en lekkei'nijen. Allemaal geschen ken van noodlijdende cliënten, die veront- waardigd wax-en, dat een goede man als de adjunct-commies in bewax-ing was ge steld. Sinds 1952 verschafte hij tegen de voorschriften in voorschotten en uitkerin gen aan werkloze inwoners van Dantuma- deel. Vrijwel al dit geld bleek later niet te achterhalen. De bedeelden ontvingen de definitieve uitkeringen rechtstreeks van de bedrijfsvereniging en brachten het ge leende geld meestal niet tex-ug. De ge meente kon wel wat missen, zo redeneer- den zij. De hulpverlening door de ambte naar groeide steeds meer uit. Hij finan cierde uit de kas van Sociale Zaken zelfs de aanschaffing van bromfietsen, kleding en huishoudelijke artikelen en vex-stx-ekte ook geld voor het betalen van belasting aanslagen. Desgewenst kon men 's avonds bij hem thuis terecht. Het kastekort werk te hij weg door het uitschrijven van ver vallen kwitanties. De administratie liet hij in het hondex-d lopen. Toen de malversaties eindelijk aan het licht kwamen bleek ex- een tekort te zijn. De gemeente bleef zit ten met een post van 458.000 plus 40.000 aan onvex-haalbai-e uitkeringen. Voor de x-echtbank zei de ambtenaar: „Ik voelde dat de mensen het geld nodig hadden". De officier van Justitie verweet de gemeente het gebrek aan controle, waardoor de adiTiinistratie een chaos kon worden. n Over dit onderwerp spreekt zondagavond, 25 december in de „ELON- KAPEL" om 19.00 uur Ds. H. C. v. d. FLIER van Assen. Medewerking - vertelling - muziek - zang en declamatie. Zondagmorgen v.m. 10.00 uur Jb. KLEIN HANEVELD v. Bodegraven, met medewerking zangkoor. Weest niet bevreesd, want zie, ik vex-kondig u grote blijd schap. die al den volke wezen zal: dat u heden geboren is de Heiland, welke is Christus de Heer. in de stad Davids. (Luk. 2 10—11) Gij toch kent het genadebetoon van Jezus Christus, onzen Heer, dat Hij om uwentwil arm werd, toen Hij rijk was. opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. (2 Kor. 8 9). GEZEGENDE KERSTDAGEN en EEN GOEDE JAARWISSELING van Evangelisatie-Vereniging „ELON" Vareniusstraat no. 1 (zijstraat Kennemerlaan). Trouwen doet L via Bureau „De Elf Provinciën" Grootste bureau van 't conti- nent, onder leiding van het detetive-ecbtpaai De Vries bekend door radio en Ders De Elf Provinciën Verspronckweg 44, Haarlem Telef 51894 Spreekuur: uitsluitend na at- spraak Overal te ontbieden Vrijblijvend inlichtingen in blanco couvert. Verkoop uitsluitend la uw installateur TE KOOP Leeg te aanvaarden WOONHUIS Linschotenstraat 6 7 kamers, uiterst geschikt voor 2 gezinnen. Ruime hypotheek Makelaar C. VISSER Hzn. Maasstraat 1 - Telef. 4830 IJmuiden DE SANTPOORTSE APOTHEKEN maken het vol gende bekend e-.;2£ Met ingang van 1 januari 1961 zal de verricht worden in samenwerking met de Apotheken in Bloemendaal en Haarlem- Noord. De Apotheek die geen dienst heeft sluit vanaf die datum zaterdagmiddag om 1 uur. voor de bouw van garages en/of service-stations. Brieven onder no. 5452, bur. v. d. blad Bij het PROVINCIAAL ELECTRICITEITSBEDRIJF VAN NOORDHOLLAND kunnen worden geplaatst met standplaats Velsen en Zandvoort voor het ver richten van werkzaamheden in de hoog- en laag spanningsnetten. Diplomba L.T.S. (e.t.) en VEV-sterkstroomhulp- monteur of -monteur vereist. Bruto-salaris: op 26 j. leeftijd en ouder, liggende tussen 410.62 en 476.26 p. mnd. (excl. huurcomp.). Beneden 26 ir gelden leeftijdslonen. Schr. sollicitaties met recente pasfoto, welke niet wordt teruggezonden, te richten aan de Directie. Ign. Bispinck- laan 19 te Bloemendaal. D'/choMÊ Documentair - litterair - toneel. Geestelijke en volksmuziek, uit alle delen van de wereld (in de ruimste zin). Van spiritual-blues tot progressieve jazz. Populair - lichte muziek - opera - liederrecitals. Klassieke muziek van 10 eeuwen terug tot heden. KEUZE UIT EEN KEURCOLLECTIE Deskundigen helpen u, zodat uw aankoop waardevoller wordt. OP STEREO Het summum SPECIAALZAAK grammofoonplaten Kruisweg 64-66 - Station - Parklaan Tel. 19019 Haarlem In plaats van kaarten. Heden ontsliep in de volle verzekerdheid des geloofs na een geduldig kortston dig lijden onze lieve va der, groot- en overgroot vader JAN NOORDZIJ Weduwnaar van Marietje Kruithof in de gezegende ouder- doxn van 82 jaar. Psalm 27 7 berijmd. Kinderen, Klein- en achterkleinkinderen. IJmuiden-O., 22 dec. 1960 De Ruyterstraat 194. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden in de Ichthusburcht aan de Fahrenheitstraat op dins dag 27 december a.s. te 14.15 uur, waarna de be grafenis zal plaats heb ben op de Westerbegraaf plaats te IJmuiden om 15 uur. Dankbetuiging. Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond bij het overlijden van onze lie ve vader, behuwd- en groot vader HENDRIK ZEEGERS betuigen dank. /ij onze hartelijke Mede nairxens de kin deren, behuwd- en kleinkinderen, J. G. ZEEGERS. IJmuiden, 22 december 1960 Reggestraat 41. Dr. G. J. J. Veening Longarts TOT 2 JANUARI 1961 GEEN SPREEKUUR J. A M. Lith Tandarts Linnaeusstraat 149 AFWEZIG TOT 3 JANUARI De Begraafplaats W esterveld" (Velsen) gelegen te midden van een grootse natuur, is een van de weinige be graafplaatsen waar U nog de mogelijkheid wordt geboden tot het verkrijgen van graven met nimmer vervallen de gra frechten en altijd durend grafonderhoud. Brochure mei uitvoerige in lichtingen wordt op aanvraag gaarne toegezonden door de N.V. Begraafplaat* „Weslerveld" Hoofdkantoor Rokin 73, Amsterdam, tel. 3.20.63 •érm Kapitein, j.ute vaart, 54 jaar, groot postuur, sinds 2 jaar weduwnaar, 1 ge huwde dochter in Canada, zou gaarne hertrouwen met weer lieve beschaaf de vrouw. Blijft echter nog varen, reizen van 3 a 4 weken, vrouw kan desgewenst mede vai'en. Eerlijke brieven ïnet vol ledig adres zo mogelijk met foto, welke worden retour gezonden, onder No. 5463 bux-eau van dit blad. TWEEDE KERSTDAG - 20 UUR en andere attrakties in een daverend KERSTPROGRAMMA Prijzen: ƒ2.30 - ƒ3.30 - ƒ4.30 (a.i.). Voorverkoop: 2e Kerstdag van 103 uur. Telefoon 13466 na 12 uur. in de PETRA KERK (Merwedestraat) op de TWEEDE KERSTDAG, om 10 uur v.m. Spreker: Ds. J. H. Sillevis Smitt, Hoofdvlootpredikant Medewerking door het Geref. Evangelisatie Zang koor ..IJMUIDEN" o.l.v. de heer H. Sondorp, en het Chr. Jeugdkoor „IJMUIDEN" o.l.v. mej. J. v. As- selt. Ox-ganist: de heer A. v. d. Pijl. - KERKGENOOTSCHAP LECTORIUM ROSICRUCIANUM STATIONSWEG 95 - VELSEN TWEEDE KERSTDAG 10.30 uur „Dc realiteit van Het Kerstfeest" ZONDAG - 1ste KERSTDAG Jeugd-Zangdienst in de Ned. Herv. Kerk aan de Kanaalsti-aat Voorganger: Ds. G. v. DOORN Medewex-king van het CHR. JEUGDKOOR Aanvang: 19.00 uur in de Ned. Herv. Kerk NIEUWE KERK - Kanaalstraat Zaterdagavond 24 dec. - aanvang 11 uur Voorganger Medewerking C.O.V. „Looft den Heer" Zondag 25 dec. - 1e Kerstdag -10 u. v.m. Ds. G. v. D O O R N Medewerking v. Kerkkoor en Jeugdkoor Gr. Houtstr. 12, Haarlem Breestraat 38, Beverwijk Speciale afdeling wenst zijn clientèle prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. GROEN - Planetenweg 206 - Telefoon 7244 Wegens huwelijk van de tegenwoordige voor onze welke naast de verkoop, zelfstandig de inkoop kan verzorgen. Uitvoerige sollicitaties onder motto „B.V." te richten aan M od e m a gazijnen B eve rwijk

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 10