Australiërs bevreesd voor de Italianen SPORT TIJDENS HET WEEKEINDE Olympisch stadion blootgelegd De opstellingen Roozen op plaats van Appel Antilopen kansloos tegen AMVJ Moulijn wil niet met nummer 11 op z'n rug spelen Abebe Bikila niet gearresteerd Speciale aandacht voor de voetfout Sportjournalist veroordeeld ZATERDAG 24 DECEMBER 1960 11 Op 1 januari Eerste film van Carol Inzameling voor weduwe van autocoureur Schneider en Coeberg verloren in Miami Hongaarse zaalhandballers te sterk voor Joegoslaven De Engelse league Van Steenbergen-Severeijns reden in recordtijd Sterke dubbel In de opstelling van het elftal van de Oud-Internationals, -mals bekend ook aan staande nieuwjaarsdag weer tegen HFC speelt, is een wijziging gekomen. Midvoor Appel namelijk was verhinderd. Voor hem speelt nu weer Wim Roozen van „Haarlem". De opstelling is nu: Steiger; Schaap en Odenthal; Van Schijndel, Terlouw en Stij- ger; Biesbrouck, De Vroet, Roozen. Lenstra en Groeneveld. Vooraf (aanvang half een) spelen de veteranen van HFC en RCH tegen elkaar. De basket bale om petitie Zoals te verwachten was heeft het on geslagen AMVJ de Antilopen-dames geen schijn van kans gegeven in de basketbal competitie. Het werd van AMVJ-zijde een mooie demonstratie, zonder dat Antilopen daar ook maar iets tegen in kon brengen. Het scoreverloop was: AntilopenAMVJ 3—10, 4—21, 9—33 (rust), 15—48, 26—81 (einde). De overige uitslagen luidden: Dames: HOC 5—HOC 4 9—8; HOC 2HCK 48—14; Heren: HCK—Antilopen 3 47—23; HOC— Tornado 5037; Flamingo's 2Typhoons 2 64—50. VOETBAL In het betaalde voetbal wordt op tweede kerstdag een volledig programma gespeeld. En zo moet Stormvogels voor de eerste divisie A naar KFC, waar men ongetwij feld op een wanne ontvangst kan reke nen. De Zaankanters zijn wat afgezakt op de ranglijst, maar dat komt alleen door de achterstand in gespeelde wedstrijden. Wij geloven dan ook niet dat de IJmuidena- ren iets van de winst zullen kunnen be machtigen. In dezelfde afdeling wordt het voor EDO een bijzonder belangrijke maandag. Winst of verlies in de uitwedstrijd tegen RBC betekent namelijk zo veel als het bereiken van een voorlopig veilige plaats, of het nog meer naar onderen afzakken. We hebben vertrouwen in de EDO-ploeg en rekenen op de volle winst. De stand is op het ogen blik: DFC 14 22 BW 13 11 HDVS 14 21 AGOVV 14 11 Vitesse 14 20 Fortuna (VI.) 13 10 Volendam 14 19 Stoi-mvogels 13 10 Volewijckers 14 18 Leeuwarden 14 10 Limbux-gia 14 18 EDO 14 8 Ensch. Boys 14 17 HVC 14 8 KFC 12 16 RBC 13 7 Veendam 13 15 Helmondia 13 3 In de eerste divisie B is RCH vervaar- Carol Heiss, die in het begin van dit jaar Olympisch kampioene kunstrijden werd en daarna nog eens de wereld titel in de wacht sleepte, is in Holly wood begonnen met de eerste scènes van haar eerste film, die zich uiteraard voor een zeer belangrijk deel op het ijs afspeelt. Tussen de opnamen door zoekt, ze afleiding bij haar echtgenoot, Hayes Jenkins, ook al Olympisch kam pioen kunstrijden op de schaats (Cor tina d'Ampezzo), die haar trouw ge zelschap houdt. Coen Moulijn weigert linksbuiten tc spelen bij Feijenoord en aangezien de-tech nische commissie en trainer Sobotka dit wel wensen, speelt hij maandag tegen Ra pid niet mee. Dit was, na alle geruchten dat Moulijn weer terug zou zijn op zijn oude plaats, wel het verrassende nieuws, dat Sobotka ons hedenmorgen mededeelde. Gisteravond na de training is de bom gebarsten. Of nee. dat kan men nau welijks zeggen. Moulijn heeft Feijenoord heel rustig laten weten, dat hij weigert nummer elf op zijn rug te hebben. „Het is eigenlijk te kinderachtig om los te lopen," zegt Sobotka, „maar het gaat om dat nummer. In het spel. tijdens de wed strijd, is immers van alles te doen. Hij kan switchen met Bouwmeester-, zoals de situa tie zich voordoet, maar alles draait om nummer elf. „Het is zo jammer," vervolgt Sobotka. „want Moulijn is in vorm. In het trainings- partijtje. dat we gisteravond speelden, was hij de beste. En de enige, die tegen MVV voor het doel kwam, was Moulijn. Dat we die wedstrijd gelijk speelden, was de schuld van de verdediging". Uit het betoog van Sobotka is te beluis teren dat hij Moulijn misschien wel zijn zin zou willen geven. Maar anderen bij Feijenoord willen dat niét. „En Bouwmeester", verzucht Sobotka, „doet het ook al niet van ganser harte.." Wat is dat met die Feijenoordex-s tegen de linksbuitenplaats Een kwestie van discipline. Zo lang als er betaald voetbal is in Nederland, zjjn er klachten over ondisciplinair gedrag van betaalde spelers. Een belachelijke situatie als men goed rekent, want wat staat een verenigingsbestuur te doen als een speler die een contract heeft opdra-'.htcn weigert?: niet opstellen, geld inhouden en als de speler in zijn houding volhardt schor sen. Pas als er voorbeelden gesteld worden zullen de recalcitrante spelers begrijpen wat de consequenties zijn van het tekenen van een contract. Een woordvoerder van de Ethiopische regering heeft meegedeeld, dat de winnaar van de gouden medaille in de Olympische marathonloop, de Ethiopiër Abebe Bikila. niet, zoals eerder was bericht, bij de staats- greep tegen keizer Haile Selassie betrok ken was. Abebe behoorde vroeger tot de keizer lijke lijfwacht, maar hij heeft nooit, dienst gedaan met de andere soldaten. „Hij kreeg zijn salaris van de Ethiopische Sportfede ratie", aldus de woordvoerder. Hij noemde de berichten als zou Abebe ..gearresteerd, begenadigd en weer vrijge laten zijn", onwaar. Tennts De Australische Davis Cup-umpires, Bill Tasker en Frank Stewart, hebben ervoor gewaarschuwd, dat de Italiaan Orlando Sirola in de Challenge Round van het Davis-Cuptoernooi tegen Australië gevaar loopt verscheidene keren te zullen worden gestraft voor de voetfout. Beiden verklaar den, dat Sirola's voetfout duidelijk was, terwijl de Australiër Rod Layer d.e neiging heeft iets naar voren te glijden. De- hoofd-scheidsrechter voor de wed strijd, Cliff Sproulé, lïad dé umpires ver zocht, een studie te maken van de service der spelers, die in de Challenge-Round zullen uitkomen om mogelijke misverstan den tijdens de wedstrijd te voorkomen. Nu er vermoedens bestaan, dat zowel Sirola als Laver in de voetfout zal vervallen, zal hierop tijdens de training nog eens ter dege worden gelet. De aanvoerders van beide ploegen zijn uitgenodigd tijdens de tx;aining bij de umpires te komen zitten om zich van hun zienswijze te kunnen overtuigen. De Italiaanse aanvoerder, Vanni Cane- pele, verklaarde naar aanleiding van de aan het adres van Sirola geuite „beschul digingen", dat de umpires grote risico's namen door Sirola hiervoor te bestraffen, daar deze hiervoor nog nimmer, waar ook ter wereld, was gestraft. De opgravingswerkzaamheden in Olympia, waar volgens de Griekse sage Heracles in 776 de Olympische Spelen stichtte, zijn voltooid. Meer dan twee jaar heeft een Duitse expeditie onder leiding van prof. dr. Karl Diem nodig gehad om het Olympisch stadion, dat uit d.e vierde eeuw voor Christus stamt, uit te graven. Vrijdag werden tijdens een bijeenkomst in het Duitse archeologische instituut in Athene in aanwezigheid van het Griekse koningspaar door prof. dr. Kunze de laatste resultaten bekend gemaakt. Van bijzonder groot belang is de vondst van een trechtervormige helm, die de Atlieense burgers in de oorlog en tegen de Perzen buitmaakten en naar Olympia brachten als een offergeschenk. De helm dateert van de slag bij Mara thon (490 voor Christus) en is tot nu toe het enige tastbare overblijfsel van deze worsteling, die voor Europa een nieuw tijdperk inluidde. De officiële „opleve ring" van het Olympisch stadion vindt plaats op 22 juni 1961. Reeds nu zijn de leden van het Grieks Olympisch Comité en het IOC en bekende atleten uit alle delen van de wereld uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen. Juan Manuel Fangio, de Argentijnse snelheidsduivel, die reeds vijf maal de wereldtitel op zijn naam bracht, heeft een geldinzameling op touw gezet voor de arme en zieke mevrouw Liliana Bonetto. Zij is de weduwe van Felice Bonetto, een van de beste na-oorlogse autocoureurs van Italië. Hij werd in 1953 op slag gedood, toen zijn wagen in de Pan-Amei-ikaanse „Carrera" verongelukte. Mevrouw Bonetto en haar kinderen leven op het- ogenblik in de armoedige omstan digheden in een huisje aan de Viale Lo- mellina in Milaan. De gezondehidstoestand van de vrouw is in de laatste tijd zéér slecht. De Nederlandse junioren Evert Schnei der en Jan Coebex-gh, die deelnamen aan het internationale jeugdtoernooi in Miami Beach, verloren vrijdag het dubbelspel tegen de Japanners Koji Watanabe en Hiso Taneka met 62, 36, 36. VOLLEYBAL. Zowel de Russische da mes- als herenvolleybalploeg versloeg vrij dag de Japanse dames en heren met res pectievelijk 32 en 30. De wedstrijden werden in Osaka gespeeld. In de return wedstrijd, geldend voor de voorronden van het wereldkampioenschap zaalhandbal, heeft Hongarije vrijdagavond in Boedapest met 1513 gewonnen van Joegoslavië. De ruststand was 106 in het voordeel van de Hongaren. Joegoslavië, dat de eerste wedstrijd in Zagi-eb met 18— 14 had gewonnen, heeft zich hiermee ge plaatst. voor de finalegroep van het wereld kampioenschap. Vrijdagavond zijn voor de Engelse league enkele wedstrijden gespeeld. De uitslagen waren: Eerste divisie: Sheffield Wednes dayArsenal 11; tweede divisie: Scun thorpe UnitedBrighton and Hove Albion 2—2. Het Belgische koppel Rik van Steenber- gen-Emil Severeyns heeft vrijdagavond in Bazel de honderd kilometer Amérieaine" verreden in een nieuwe i-ecordtijd voor de baan van de Sporthalle. De Denen Kai Werner Nielsen en Palle Lykke plaatsten zich tweede op dezelfde ronde. De tijd van Van Steenbergen-Severeyns was 1.48.43/2 met een gemiddelde van 50/539 km p.u. lijk ver afgezakt na de nedexdaag van ver leden week en de veiTassende winst van de mede-gegadigden voor de onderste plaats. SHS, de tegenstander van maandag, staat er evenmin fraai voor en dus zou het wel eens spannend kunnen worden in het Heemsteedse Spox-tpark. Een puntenverde ling lijkt waarschijnlijk. VSV heeft in dezelfde afdeling een thuis wedstrijd tegen ZFC, dat ondanks de be scheiden plaats toch van zeer redelijke kracht is. Ook hier ligt een gelijkspel in het verschiet. De stand is op het ogenblik: Blauw Wit 14 25 Heerenveen 13 12 Hex-acles 14 23 ZFC 12 12 Be Quick 14 17 Go Ahead 14 11 SVV 14 17 VSV 14 11 Excelsior 12 16 SHS 14 10 DHC 13 16 EBOH 14 9 Sitta x-dia 14 15 Wageningen 14 8 't Gooi 14 15 RCH 14 8 Eindhoven 14 13 Helmond 14 8 Haarlem is de laatste weken gestaag ge stegen op de ranglijst van de tweede di visie. Daai-om ook is de thuismatch van zondag dubbel belangrijk. Van winst of verlies tegen Hilvei'sum namelijk hangt af of de roodbroeken binnen korte tijd de top zullen bei-eiken of niet. Hilversum staat op de tweede plaats met een punt meer en zal zich ongetwijfeld een taai tegenstan der tonen. Niettemin, een gelijkspel zit er altijd in en wordt een topvorm gedemon streerd, wel, dan zal zelfs de zege een feit worden. De stand is: NEC 13 20 Velox 13 13 Hilversum 14 20 Wilhelmina 13 13 Haarlem 14 19 Bai-onie 14 13 Roda Spoi-t 13 17 Rigtersbleek 14 13 Tubantia 13 16 Gx-aafschap 13 11 UVS 13 14 Zwolse Boys 13 8 LONGA 11 13 PEC 13 8 Oldenzaal 12 13 Zeist 14 8 Zwar temeer 13 13 De Valk 13 4 AMATEUR VOETBAL In de eex-gte klasse, amateurs moet HFC via een zege op het ondex-aan staande OSV bewijzen terecht in de kopgroep te huizen. Al blijft het bij de Zaankanters altijd op passen. vooral als de weersomstandighe den slecht zijn. De stand is hier: DCG JOS Quick (N) Hollandia HFC De Sparta UW HBC heeft in de tweede klasse ruime winstkansen in de thuiswedstrijd tegen Hercules; Schoten speelt ook al in eigen omgeving met wellicht een gelijkspel als resultaat. Ripperda tenslotte krijgt het op eigen terrein heel zwaar tegen Aalsmeer Het is niet zonder enige vrees, dat men in Australië de strijd tegen Italië voor de Davis Cup tegemoet ziet. Want de prestatie, die het Italiaanse duo Ni- cola Pietrangcli-Orlando Sirola tegen Amerika heeft, geleverd uit een ach terstand van 0—2 op te rukken naar een overwinning met 3—2 heeft niet na gelaten indruk te maken. De vreugde over het herstel van hun grootste troef, Wimbledon-kampioen Neale Eraser, die een knieblessure had, hebben de Australiërs dan ook niet onder stoelen of banken gestoken. Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat Fraser tezamen met de eveneens linkshandige Rod La- ver in de enkelspelen zal uitkomen, ter wijl Fraser met Roy Emerson het dub bel zal spelen. Officieel is het echter nog niet. Bij de loting op eerste kerst dag zal de definitieve ploeg worden gekozen. Tot 1937 moet men in de geschiedenis terug gaan om in de Challenge Round ditmaal op 26, 27 en 28 december Europa te zien vex-tegenwoordigd. Het was toen Groot-Brittannië, dat de hand schoen opnam tegen Amerika, echter zon der veel succes, want de Amerikanen wonnen met 41. Sindsdien is de eind strijd van het jaai-lijkse landentoernooi om de Davis Cup een aangelegenheid ge weest tussen Amerika en Australië, waarbij de Australiërs negen maal triom- feerden tegen de Amerikanen acht keer. Daarmee kwam het totaalaantal overwin ningen van Amerika en Australië op res pectievelijk 18 en 15. Behalve de namen van deze beide lan den staan in het voetstuk van de Davis Cup gegraveerd die van Groot-Brittannië en Frankrijk, welke respectievelijk negen en zes keer de zo begeerde trofee won nen. Voor andex-e Eui-opese landen als Duitsland, Joegoslavië, Zweden, Tsjecho- slowakije en België is het winnen van de Davis Cup slechts een schone illusie ge weest. Zelfs de Challenge Round bleef voor hen onbereikbaar, na tot de inter- Dwight F. Davis, de schenker van de trofee, die zo'n belang rijke plaats inneemt in het internationale tennis. Davis was zelf een békend, tennisser en werd diverse malen ge kozen in het vertegenwoordi gende team van Amerika in de Davis Cup-wedstrijden. De laatste keer dat hij meedeed was in 1902, daarna kreeg hij het te druk. Hij was een suc cesvol zakenman en diende zijn land daarna nog jaren lang als gouverneur van de Philippijnen. zonale finale te zijn door-gedrongen. Na reeds eex-der in de intex-zonefinale te zijn gestx-uikeld, is Italië er thans dus in geslaagd de Challenge Round te be- x-eiken. De 32-jarige reus Orlando Sirola, die pas op 24-jarige leeftijd met tennis begon, en de 27-jarige Nicola Pietx-angeli, de officieuze „wereldkampioen op harde banen", komt de eer toe, dit te hebben bereikt. Individueel beiden geduchte spe lers, vooral Pietx-angeli, die er dit jaar voor de tweede achtex-eenvolgende maal in slaagde het heren-enkelspel van de internationale kampioenschappen van Fi-ankrijk op RolandGarros in Parijs te winnen, en nagenoeg onverslaanbaar als dubbelspelers. Hun toekomstige tegen- standers, Fraser en Emerson, ondervon den de kx-acht van de Italianen in het dubbelspel dx-ie weken geleden aan den lijve, toen zij in de-finale van de kam pioenschappen van Victoria in vier sets werden verslagen. Harry Hopman, de coach van de Au- Dit is de Davis Cup, de trofee waarom ieder jaar weer zo verwoed wordt gestreden. Dwight F. Davis stelde het kostbare kleinood, dat offi cieel „The Davis Internatio nal Tennis Trophy" heet, be schikbaar in 1899. Het toer nooi heeft sinds die tijd steeds meer aan betekenis gewonnen, al lagen ook dikwijls de krachtsverschillen zeer sterk uiteen en leek het vrijwel steeds een finale-aangelegen heid van de Verenigde Staten en Australië. Sinds 1928 is aan de Davis Cup een zilveren schaal toegevoegd, waarop de namen van de winnaars staan gegraveerd. De Cup zelf bood hiervoor na al die jaren geen plaats meer voor. stralische ploeg, heeft elke superioriteits- gedachte dan ook van zich afgeworpen en zijn spelers een zware training gegeven In het andere kamp ziet aanvoerder Van ni Canepele met vertrouwen de komende strijd tegemoet, ook al zullen zijn spelers niet die moi-ele steun van landgenoten genieten als in Perth. Het aantal Italiaan se emigranten in Sydney, waar de Chal lenge Round wordt gespeeld, is namelijk aanzienlijk kleiner dan in Perth, waar strijd tegen de Amerikanen wex-d ge leverd. Afgaande op de prestaties in 1960 Is Fraser de sterkste van het illustere ten- nisgezelschap. Immers, hij won zowel Wimbledon als Forest Hills. Zonder de steun van zijn landgenoten zal Fraser het echter alleen niet kunnen bolwerken, want al leveren zijn eventuele overwin ningen in de enkelspelen weliswaar twee winstpunten op, daar tegenover kunnen de Italianen er nog drie stellen. De Italianen hebben zich in Perth ware „cupfighters" getoond. In het dub belspel zitten voor hen ongetwijfeld gx-ote kansen en bij voorbaat zijn zij dan ook geenszins verslagen. Niettemin gaan de gunsten van de meeste boekmakers uit naar Australië. Europa hoopt echter op Italië, dat met Pietx-angeli en Sirola de tijd van de Fx-anse „musketiers" (Boi-otra, Lacoste, Brugnon en Bernard) enigszins doet hex-leven. 10 13 Jonge Kracht 9 7 8 11 Rheden 8 6 8 11 VDZ 8 6 8 11 WVC 8 5 8 10 ESCA 8 5 8 9 OSV 7 4 De clubs uit Haarlem en omgeving zijn voor de competitiewedstrijden van het betaalde voetbal voor tweede kerst dag als volgt samengesteld: EDO (uit tegen RBC): Punt; Petterson en Berends; Koster. Van Dijk, Leon- hax-d; Duivenvoorden. Belfroid, Peters Koenen en Spiers. RCH (thuis tegen SHS): Tukker; Schoonenberg en Romviel; De Vries, Rooders en Liefhebber; Pepex*, Brou wer, Honout, Biesbx-ouck sr. en Van Egmond. Stormvogels (uit tegen KFC): De Graaf; Freriks en Smits; Van Wooning, Jans sen en Doorneveld; Nat, Snoeks, Van der Lugt, Van der Waal en De Graaf. VSV (thuis tegen ZFC): Geerlofs; Schoon en Minks; Versluys, Kort en Bi-om; Van Dolder, Zoeteman, Uniken. Bredeveld en Farenhorst. Haarlem (thuis tegen Hilversum): Van 't Kruys; Maas en Sybrandi; Boom, Berendregt en Duyster; Vreeken Goedhart, Doornbos, Veen en Jonker. De amateurs spelen maandag in de volgende formatie: IIFC (uit tegen OSV): Van der Lee; Dekker en Wijkhuizen; Molenaar, Molijn en Drijver; Geerling, Bouw man, Jansen, Honnef en Koendex-s. Zandvoortmeeuwen (thuis tegen QSC): Kniese; Stokman en Stobbelaar; Kx-aayenoord, Koning en Water; Van der Mije, Visser, Keesman, Ooster- baan en Halderman. Schoten (thuis tegen DWV): Kessens: Veen en Hogendijk; De Looze, Boeke- laar en Van Elk; Kops, De Goyer, Otte, Smit en v. d. Meer. Ripperda (thuis tegen Aalsmeer): Wie- dijk; Doves en Bouman; Kuilboer, Dx-eyer en Van Kampen; Meyer, Pie- terse, Houtkamp, Kuyer en Schreu- der. en heeft slechts een kansje op een pun tenverdeling. De stand is: Tweede klasse B DWV 7 7 OVVO 9 14 Schoten 8 7 AFC 7 11 Zeebux-gia 8 7 Celeritudo 7 10 JSV 8 6 Aalsmeer 8 9 Rippex-da 7 5 HBC 7 8 RKAVIC 7 4 Baarn 8 8 Hercules 7 2 In de derde klasse worden nog gespeeld: Wassenaai"Hillegom, en VVPTYBB; in de vierde klasse zijn vastgesteld: St. Mar- tinusTHB, Hoofddorpse BoysETO, St. PancratiusRenova, ASCDIO, EHS Lugdunum en Concordia (Hillegom)Al- tiox-. TAFELTENNIS Het kei-sttoerriooi van DHC in het tafel- tennishuis Guus Wolters in Haarlem heeft honderdvijftien deelnemers. Bij de heren is een belangrijk deel van de top aanwezig: Schoof en Wiitemam De wedstrijden be ginnen (tweede kerstdag) om tien uur; na half acht worden de belangx-ijkste finales verspeeld. ZAALHANDBAL In de Bernhardhal in Utrecht wordt maandag een imposant internationaal zaal- handbaltoernooi gehouden. Naast de toon aangevende teams uit ons land zullen van de partij zijn ploegen uit Duitsland, Frank rijk, België en Joegoslavië, De Joegoslaven zijn vertegenwoordigd met het stei'ke Loko- motiva uit Zagreb. In de veilinghal in Blokker zulen enkele Haarlemse ploegen deelnemen aan een zaalhandbaltoernooi. Wielrennen Martin Wierstra De rechtbank in Den Bosch heeft in de civiele procedure, aanhangig gemaakt door de Nederlandse stayerskampioen Martin Wierstra en diens gangmaker Van Ingel- ghem tegen de sportjournalist F. van G., de sportjournalist wegens smaadschrift veroordeeld tot betaling van 750 aan Wierstra en Van Ingelghem elk. Bovendien heeft de rechtbank bevolen, dat het vonnis op alle banen In Nederland en een aantal in het vonnis genoemde ba nen in het buitenland op kosten van de veroordeelde aangeplakt zal worden. Voorts is de heer Van G. veroordeeld tot betaling van de proceskosten, begroot op ongeveer f 500. De rechtbank heeft in het vonnis niet aangenomen, dat de sportjour nalist heeft gehandeld in het openbaar be lang. Hij is daarom niet toegelaten tot het leveren van het bewijs. SKI. De Nederlandse intex-acedemiale skikampioenschappen 1961 zullen van 22 tot. en met 24 januari worden gehouden op de Tauplitz Alm in Stiex-marken (Oosten rijk).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 11