ervaren staalconstructeurs Zoals ervaren constructeurs ervaren tekenaar-constructeurs AUTOFINANCIERING DIRECTIE EN STAF VAN PON's AUTOMOBIELHANDEL N.V. WENSEN ALLE VOLKSWAGENBERIJDERS EEN GEZEGEND KERSTFEEST EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR Ferdinands belevenissen 12 De beste reklame is: adverteren Een handelszaak kan niet buiten rekieme CENTRALE VERWARMING OLIESTOOK-INSTALLATIES LUCHTBEHANDELING 1. timmerlieden 2. meubelmakers 3. bankwerkers 4. aftekenaars en ijzerwerkers 5. electr. lassers ZATERDAG 24 DECEMBER 1960 I NEDERLANDS/AMERIKAANS INGENIEURS- BUREAU, gespecialiseerd op het gebied van kranen en transportinstallaties, vraagt voor het berekenen en uitwerken van haar objecten. H.T.S.-opleiding vereist. Min. jaarinkomen ƒ10.725.- Belangstellenden wordt verzocht schrif telijk contact op te nemen via het Reclame-adviesbureau De Bussy, Rokin 62, Amsterdam, onder nr. WZ 2701, waar op spoedig uitnodiging tot een per soonlijk onderhoud volgt. VERZORGEN WIJ VLOT EN DISCREET ATiir Ged. Oude Gra JUKI Tel. 21252- 1869! Assurantie- en Financieringsbearijf ALLE VERZEKERINGEN r* r n a ctiaadt Ged. Oude Gracht 84 Haarlem C. C. KAsFOOKl Tel. 21252- 18699 (na 6 u. K 2507 -5976) men de man aan eiln tclerer kent. kent men de zaak aan het blad. waarin efl •dvprteert Slaap maar extra fijn vannacht, want morgen Is *t.«» Morgen is het t mooiste feest van het jaar. Heerlijk om dat samen te mogen vieren. Realiseer Uw geluk! Omvat wat U is toevertrouwd met weldoordachte zorg. Schep zekerheid waar dat maar mogelijk is. De Nederlanden van 1870 is een goede raadsvrouw voor een goede verzekering, aangepast aan Uw mogelijkheden. Inlichtingen vragen aan Uw assurantie-tussenpersoon of aan de maatschappij is Uw eerste goede stap op de zekereweg. DE NEDERLANDEN VAN vm LEIDSESTRAAT 82-84 AMSTERDAM TELEFOON 62H 2-(020) voor het ontwerpen en uitwerken van kranen, liften enz. Minimum jaarinkomen 9.750.- voor het uitwerken van kranen en liften. Minimum jaarinkomen 8.450.- VOOR ALLE BOVENSTAANDE FUNCTIES BESTAAT DE MOGELIJKHEID TOT AANSTELLING BOVEN HET MINI MUM, AFHANKELIJK VAN ERVARING. Vijfdaagse werkweek. Goede pensioenregeling. Telefoon 15658 17658 Beloning volgens C.A.O. in de Metaalindustrie goede sociale voorzieningen en reiskostenvergoe ding voor hen. die meer dan km van de fabriek wonen, tot een maximum van f8.— oer week. Aanmeldingen schriftelijk of mondeling aan ons- kantoor te Beverwijk, afdeling Personeelszaken MOt. LANS KONINKLIJKE BEIJNES N.V. te Beverwijk

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 12