Radioprogramma 's X SCHIPBREUK Particuliere correspondentie van Freud gepubliceerd KONING BARBONIX I v: PANDA EN DE MEESTER*VODDENRAPER Witte kruis WITTE kruis Frankrijks 2.136.480-ste tv-kijker: De Gaulle Nloe is het ontstaan De radio geeft zondag De radio geeft maandag De radio geeft dinsdag 1 eleviste pro gramma Tweede spoorbrug voor Venetië Niet indrukwekkend Luxemburg was hem niet goed genoeg ONS VERVOLGVERHAAL DOOR RUTH ASPINALL Vertaling: Margot Bakker Dit woord: WEERWOLF _;;DAG 2 4 DECEMBER 196 0 57. De kolonel wist, hoe hij expedities ■moest aanpakken. In een wip had hij uit enkele buurlui een legertje samengesteld, dat hij nu onverschrokken aanvoerde, recht de donkere havenwijk in. Bijf dicht bij elkaar," commandeerde hij, „en pas op, dat geen van U in zijstraatjes af dwaalt. Dit is gevaarlijk terrein!" Allen vonden het erg opwindend en vol spanning volgden zij hun kordate leider. Toen hij glinstering van water zag, liet hij halt houden. „Dat moet de haven zijn'," zei hij, „dus we zijn nu dicht bij ons doel. Nu langzaam voorwaarts en vooral dicht bij elkaar blijven. We moeten de spookher- berg onopgemerkt naderen en op alles voorbereid zijn." Maar hoewel zij zich dus op alles hadden voorbereid, wachtte hun toch een schouwspel, dat hen volkomen verraste. Want, toen zij behoedzaam de spookherberg naderden, zagen zij daar de deftige heer Roel, die bezig was, de ramen te zemen. HILVERSUM I. 402 m. 24.00—1.30 KRO. 7.00 NCRV. 8.00 KRO. G.30 NCRV. 10.00 Conv. van Kerken. 11.30 NCRV. 12.15 KRO. 17.00 IKOR. 19.00 NCRV. 19.45—24.00 KRO. KRO: 24.00—1.30 Plechtige Nachtmis. NCRV: 7.00 Kerstzangdienst. 1960. KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Kerstliederen. 8.25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Hoog mis. NCRV: 9.30 Nieuws en Waterst. 9.45 Geeste- liike liederen. 10.00 Convent van Kerken: Geref. kerkd. NCRV: 11.30 Kerstconc. KRO: 12.15 Gram. (event, onderbroken door herh. toespraak Z.H. de Paus). 13.00 Nationaal programma: Toespraak door H.M. de Koningin. Daarna: Nieuws. KRO: 13.20 Kerstliederen. 13.40 Gram. 14.00 Gi"am. 14.05 Symf.conc. In de pauze: Voordr. 15.30 Wenteling der tijden, klankbeeld. 16.00 Voor de kinderen. 16.30 Kerstliederen. IKOR: 17.00 Kerstmis in het skikamp. 18.00 Het geladen schip. 18.30 De kerk aan het werk. lezing. 18.40 Kerstmuz. 18.50 Men sen. lezing. NCRV: 19.00 Nieuws uit de kerken. 19.05 Vocaal ens. en orgel. 19.30 Weg en werk der kerkhervormers- Melanchton, Luther's vriend en medewerker, lezing. KRO: 19.45 Nieuws. 20.00 Cabaret. 20.30 Gram. 21.30 Geen plaats in de her berg?, hoorspel. 22.10 Intern, kerstliederen. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondgebed. 22.55 Radiokoor. 23.10 Gram. 23.55 24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m. 00.00-1.00 NCRV. 8.00 VARA. 10.00 VPRO. 12.00 AVRO. 17.00 VARA. 18.30 VPRO. 19.00 IKOR. 20.00—24.00 AVRO. NCRV: 00.00—1.00 Nachtdienst. VARA: 8.00 Nieuws. 8.15 Gram. 8.45 Gevar. progr. 9.35 Kerst zang. VPRO: 10.00 Ned. Herv. kerkdienst. 11.15 Kamermuz. AVRO: 12.00 Gevar. muz. 13.00 Natio naal programma: Toespraak door H.M. de Ko ningin. Daarna: Nieuws. AVRO: 13.20 Meded. en gram. 13.30 Kerstliederen. 14.00 Kerstbeschouwing. 14.30 Kerstliederen. 14.55 Voordr. 15.10 Gitaarmuz. 15.40 Kerstprogr. VARA: 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Kerstliederen. 18.00 Gram. 18.15 Nieuws. VPRO: 18.30 Voordr. en muz. IKOR: 19.00 Voor de jeugd. 19.3 De open deur. lezing. AVOR: 20.00 Nieuws. 20.05 Pianorecital. 20.40 Mijn kleine jon gen. hoorsp. 21.10 Gram. 21.25 Gram. 21.45 Ope- rettemuz. 22.30 Nieuws en meded. 22.45 Journaal. 23.00 Gevarieerd Kerstprogr. 23.55—24.00 Nieuws. BLOEMEXDAAL. 245 m. - 1223 kC/s. 9.30 ds. G. Toornvliet van Bloemendaal. 11.00 ds. N. Korenhoff van Amsterdam-Slotervaart (uitz. van de dienst voor belangstellenden op 18 dec. am 19.30 u.). 14.00 Kinderdienst (uitz. kerst feestviering 1. 15.30 ds. G. Toornvliet. BRUSSEL. 324 m 12.15 Nieuws. 12.17 Amus.ork. (Om 12.30 Weer bericht). 13.00 Nieuws. 13.15 Voor de soldaten. 14.00 Gram. 15.15 Sportprogr. 17.00 Sport en nws. 17.05 Gram. 17.45 Sportuitsl. 17.50 Pianorecital. 13.30 Godsd. halfuur. 19.00 Nieuws. 19.30 Kerst liederen 20.00 Gevarieerd progr. 21.30 Gram. 22.00 Nieuws. 22.15 Dansmuz.. 23.00 Nieuws. 23.05 Dans- muz. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM I- 402 m. 8.00 NCRV. 9.30 KRO. 12.15-24.00 NCRV. NCRV: 8.00 Nieuws. 3.15 Kerstliederen. 8.30 Morgenwijding. 9.15 Herv. kerkkoren, kinderkoor en orgel. KRO: 9.30 Nieuws. 9.45 Gram. 9.55 In leiding Hoogmis 10.00 Hoogmis. 11.30 Limburgs symf.orkest, koor en solist. 12.10 Gram. NCRV: 12.15 Kerstconc. 12.40 Gram. 13.00 Nieuws. 13.05 Klass. muz. 13.35 Gram. 14.04 Les enfants a Beth lehem. bijbelse tragedie 15.10 Kerstfeest Moluk- ken. 15.40 Gram. 15.45 Kerstfeest kinderen. 16.30 Vocaal ens. en sol. 17.00 Voor de kleuters. 17.15 Weihnaehtslieder. 17.45 Regeringsuitz.: Het gees telijk lied in Suriname, door dr. G. D. van Wen- gen. 18.00 Kerkorgel. 18.30 Gram. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Op de man al', praatje. 19.15 Gram. 19.30 Radiokrant. 19.50 Strijkkwartet. 20.15 Kerstconc. 21.10'Nu zijt wellecome... lezing. 21.30 Kerstconc. (verv.). 22.0 Pari. comm. 22.15 Gram 22.00 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boek- bespr. 23.05 Kerstliederen. 23.35 Strijkork. uit het Promenade-orkest 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m. 8.00 VARA. 10.00VPRO. 10.20—24.00 VARA. VARA: 8.00 Nieuws. 8.18 Gram. 8.30 Kinderkoor. 9.00 Verhaal voor kinderen. 9.20 Kamermuz. 9.45 Geestelijk leven, toespraak. VPRO: 10 00 Volks kerstzang. 11.15 Tussen welvaart en geluk?, dis cussie. VARA: 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Fanfaremuziek. 13.00 Nieuws. 13.10 Gram, met comm. 14.00 In de stem weer klinkt het hart, klankb. 14.45 Gevar. muz., act en sportverslagen. 17.10 Voor de jeugd. 17.30 Lich te muz. 18.0 Nieuws en sportuitsl. 18.15 Jazzmuz 18.50 Openbaar kunstbezit, lezing 19.00 Pianoreci tal. 19.35 Licht progr. 20.00 Nieuws. 20.05 Metro- pole-orkest en zang. 20.50 Auguste, blijspel. 21.50 Kamermuiek. 22.30 Nieuws. 22.40 Marimbo. 23.15 Gram. 23.5524.00 Nieuws. BLOEMENDAAL. 245 m. - 1223 kC/s. 9.30 ds. L. Kuiper van Amsterdam. BRUSSEL. 324 ni. 12.00 12.03 Gram. 12.30 Weerbericht. 12.35 Gram. 12.50 Koersen. 13.00 Nieuws. 13.15 Voor de sold. 14.00 Le mystère de la passion, oratorium. 15.15 Gram. 15.30 Le mystère de la passion (voortz.) 15.00 Koersen 16.06 Voor de zieken. 17.00 Nieuws. 17.10 Gram. 17.55 Orgelconc. 19.00 Nieuws. 19.40 Gram. 20.00 Kamerork. en sol. (In de pauze: 20.40 —20.55 Kunstkaleidoscoop). 22.00 Nieuws. 22.15 Amus.orkest. 23.00 Nieuws. 23.05 Kerstconc. 23.50 Walsmuziek. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM I. 402 m. 7.00—24.00 KRO. KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Gram. 7.30 Voor de jeugd 7.40 Pianorecital. 7.45 Morgengebed en overwe ging. 8.00 Nieuws. 3.18 Gram 8.50 Voor de vrouw 9.35 Waterst. 9.40 Gram. 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Lichtbaken, lezing (herh.). 10.25 Gram. 10.30 Klassieke en moderne meesterwerken. 11.00 Vooi de vrouw. 11.30 Gram. 11.50 Volaan.. vooruit, le zing. 12.00 Middagklok - noodklok. 12.04 Ben je zestig? 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Lichte muz. 12.50 Gram. 13.00 Nieuws. 13.15 Zonnewijzer 13.20 Platennieuws. 13.30 Lichte muz. 14.05 Liede ren van Franse componisten. 14.35 Voor de plat telandsvrouwen. 14.45 Promenade-ork. 15.35 Gram 16.00 Voor de zieken. 16.30 Ziekenlof. 17.00 Voor de jeugd. 17.40 Beursber. 17.45 Regeringsuitzend. Nieuw-Guineakroniek, door mr dr. H. J. Roet hof. 18.00 Mannenkoor. 13.30 Voor de jeugd. 19.00 Nieuws. 19.10 Omr.ork. 19.25 Memojandum. 19.30 Gram. 20.30 Koorzang. 21.00 Filharm.ork. en sol 22.25 Boekbespr 22.30 Niplnvs. 22.40 Gehuwd en ongehuwd, lezing. 22.55 Cabaret. 23.25 Kamerkoor 23.50 Gram. 23.5524.00 Nieuws. VOOR ZATERDAG AVRO: 17.00—17.30 Voor de kinderen. NTS 2.00 Journaal en weeroverz. AVRO: 20.20 Kerst- iiederen. 21.05 Film. 21.20 Het lange kerstdiner. TV-spel. Eurovisie: 23.55 Nachtmis uit Volendam VOOR ZONDAG NTS: 9.55 Inl. kerkdienst. 10.00—11.00 Protest lerkdienst. NCRV20.0 Kerstprogramma. 20.40 verhalen bij kaarslicht. 21.05 Het besluit TV- ipel. 21.50 Dagsluiting. VOOR MAANDAG NTS: 15.30 Jeugdjourn. 15.45 Tekenfilms. 16.30- 7 00 Schotse volksdansen. 17.00—18.30 Internatio- iaal zaalhandbal kersttoernooi. KRO: 20.00 Overn van de Duitse TV: Der Vogelhandier. operette NTS: 22.30 Sport in beeld. VOOR DINSDAG NTS: 20.00 Journaal. 20.20 Film. 20.55 - 22.25 Le ays d'oü je viens, speelfilm. HILVERSUM II. 298 ni. 7.00 AVRO. 7.50 VPRO. 8.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Gymnastiek. 7.20 Gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Gram. 9.00 Gymn. voor de vrouw. 9.10 Dc groen teman. 9.15 Gram. 9.40 Morgenwijding. 9.55 Boek bespr. 10.00 Gram. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Orgelspel. 11.15 Voor de zieken. 12.00 Jazzmuziek. 12.20 Regeringsuitzend.: Voor de landbouw. 12.30 Land- en tuinbouwmeded. 12.33 Orgelspel. 13.00 Nieuws. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Lichte muz. 13.55 Beursber. 14.00 Gram. 14.30 Act.. 15.0 Voor de vrouw. 15.30 Zangrecital. 16.00 Voordr. 16.15 Gram. 16.30 Voor de jeugd. 17.20 De dierenwereld en wij, lezing. 17.30 Lichte muz. 18.00 Nieuws. 18.15 Pianospel. 18.25 A. A. A.. moet u horen.praatje. 18.30 Lichte muziek. 19.00 Voor de kleuters. 19.05 Paris vous parle. 19.10 Gram. 20.00 Nieuws. 20.05 De Kerstvlucht van de Pelikaan, hoorspel. 21.45 Zang en piano. 22.00 Viool en piano. 22.30 Nieuws, beursber. van New York en meded. 22.45 Gram. 23.55—24.00 Nieuws. BRUSSEL. 324 m. 12.00 Nieuws. 12.03 Gram. 12.15 Pianorecital. (Om 12.30 Weerber.). 12.50 Koersen. 13.00 Nieuws. 13.15 Lichte muziek. 14.00 Gram. 14.30 Kerstoratorium. 16.00 Koersen. 16.06 Duitse les. 16.21 Gewijde lie deren. 17.00 Nieuws. 17.10 Kamermuz. 17.25 Gram. 17.40 Boekbespr 17.50 Voor de jeugd. 18.20 Voor de soldaten. 18.50 Sportkron. 19.00 Nieuws. 19.40 Gram. 20.00 Voor de vrouw. 21.00 Ork.conc. 22.00 Nieuws. 22.15 Zangrecital. 22.55—23.00 Nieuws. Venetië, de stad van de kanalen, zal weldra een nieuwe verbinding hebben met het Italiaanse vasteland, in de vorm van een tweede spoorbrug. De historische handelsstad die is ge bouwd op een groot aantal eilandjes, was tot in de vorige eeuw slechts per boot bereikbaar. De eerste brug tussen Venetië kwam tót stand in 1841. Deze brug was echter een kort leven beschoren. Door het eerste kanonvuur in de oorlog tussen Italië en het Oostenrijkse keizerrijk werd een groot gedeelte van de brug vernield. De overi ge, nog intact zijnde 15 bogen, werden toen uit veiligheidsoverwegingen ook maar afgebroken. Óp 28 mei 1849 gaf de laatste doge van Venetië, Daniele Manin, bevel alles wat nog van de brug over was te vernietigen. De oorlog had vij| km. spoorlijnannex brug, waaraan zeven jaar- was gewerkt, in korte tijd tot een puinhoop gemaakt. Dé "spoorlijn Werd ha de oorlog her steld, maar men kon nooit vei der komen dan het station van Santa Lucia. Vandaar moesten de bezoekers van Venetië per gondel, per waterfiets, per boot, of te voet naar de plaats van bestemming gaan. In de afgelopen jaren is het verkeer over de enige spoorbrug naar de stad sterk toegenomen. Per dag passeren niet minder dan 224 treinen de brug. Thans worden plannen uitgewerkt een tweede spoorbrug aan te leggen, links van de oude brug, die dan alle sneltreinen zal torsen, terwijl de boemels over de oude spoorbrug gaan. De nieuwe brug zou worden gebouwd op gewapend betonnen pijlers, die in de lagunen worden neergelaten. De bouwkos ten van de nieuwe brug worden geschat op 2500 miljoen lires. Het televisieprogramma van vrijdag avond viel in twee delen uiteen. Het eerste was van politieke aard: de kabinetscrisis kwam ter sprake zowel in het journaal als in het K.R.O.-programma. De heer An- driessen gaf het standpunt van de K.V.P. uitvoerig weer, geïnterviewd door de rus tige commentator Henk Neuman. In het journaal lieten zich mede de heren Oud en Suurhoff horen. Het lam A.R. werd ter slachtbank geleid. Daarna kwam Kerstmis aan de orde. Georgette Hagedoorn stelde ons eerlijk gezegd bijzonder teleur. Haar stem heeft heel wat aan waarde ingeboet. Haar voordracht kon de glans van vroeger niet teruggeven aan haar liedjes. Ook de nogal onsamenhangende keuze van het repertoire, zoals die in haar inleiding tot uiting kwam, werkte er niet toe mee in druk te maken. Heel veel aardiger was de filmreportage van het „kindje wiegen", ge volgd door een rommelige zij het wel eens interessante beschouwing over de opleiding tot kraamverpleegster. Een telerecording van Albert van Dalsums vertolking uit „Moord in de kathedraal" besloot de uit zending. Beeldschermer K.R.O. 600.000 LEDEN De K.R.O. heeft in Enschede het 600.000- ste lid ingeschreven. Het is de heer J. B. B. Kamphuis, Drienerweg 50, hoofdcontro leur bij de Twentse Elektrische Tramweg maatschappij, die van de vertegenwoor diger van deze omroepvereniging een chèque van 600 gulden en sigaren kreeg aangeboden. Advertentie de echte. PIJNSTILLER Inderdaad, verlaat u rustig op Witte Kruis. Zo gemakkelijk in te nemen want verkrijgbaar in drie vormen tabletten, poeders of cachets. DUTIM N.V. - OEGSTGEEST (Van onze correspondent) PARIJS Voor het eerst zal generaal Charles De Gaulle in zijn persoonlijk bui tenverblijf in Colombey-les-deux-Eglises vandaag de kerstprogramma's en morgen de nachtmis voor de Franse televisie kun nen volgen. De privé-buitenresidentie van het Franse staatshoofd is gelegen in een gebied dat vanwege de bergen voor de televisie uit Parijs tot dusver vrijwel on toegankelijk was. Wel konden de program ma's uit Luxemburg worden opgevangen maar die bleken de hoge culturele eisen van de generaal maar nauwelijks te kun nen bevredigen. Sinds verscheidene maan den werd er al hard gewerkt om de de partementen ten zuiden en ten oosten van Parijs ook onder bereik van de zenders te brengen. Het tempo van die werkzaam heden is de laatste weken nog eens ex tra opgevoerd, toen bekend werd dat de generaal het voornemen koesterde de kerstdagen in Colombey door te brengen. Gisteren heeft een der technische tele visie-directeuren uit Parijs zich naar het presidentiële buitenverblijf begeven om een proefuitzending te volgen en zijn be vinding luidde: de generaal zal tevreden zijn. De nieuwe inschrijvingskaart van de president vermeldt het nummer 2.136.480, zijnde dus het aantal toestellen dat van daag in Frankrijk staat opgesteld. In de N.C.R.V.-televisie-uitzending op tweede kerstdag zullen de kijkers Leesa Foster óp het scherm zien. De zangeres, die bekend is door haar Bess vertolking in „Porgy and Bess", treedt dan op in een uitzending onder regie van Will Harlingsveld. De Amerikaan Wayne Dorland, directeur van de Industries Publications in New Jer sey stapte donderdag op Schiphol uit een vliegtuig uit de V.S. zo in een gei-eedstaan- de Rolls Royce, die hij telegrafisch besteld had, telde de (belastingvrije) koopsom van bijna 12.000 dollar neer en zette direct daarop koers naar Parijs om de wagen in te rijden. Hij zal enkele weken in zijn nieuwe auto door Europa reizen en de wagen dan meenemen naar Amerika, waar de douane vervolgens de Rolls als tweede hands zal taxeren en inklaren. De te taxe ren waarde zal ten hoogste 80 percent van de nieuwprijs bedragen, waarover dan 814 percent invoerrechten betaald moet wor den, of ongeveer 700 dollar. Door al deze handigheidjes zal de Amerikaan straks in New Jersey rondrijden in een auto die hem ten hoogste 13.000 dollar heeft gekost. Als hij dezelfde wagen in New Jersey gekocht had, zou hij ongeveer 18.000 dollar hebben moeten neertellen. Hij bespaart zichzelf dus ongeveer 5000 dollar, ruim voldoende om er zijn vakantietrip door Europa van te betalen en er nog wat op over te houden bovendien. Op de foto Dorland met zijn auto. (Van onze correspondent) Dat de ontdekker van de psychoanalyse Sigmund Freud. niet alleen een geniaal geleerde, maar ook een groot mens is ge weest, was niet geheel onbekend. Vooral uit zijn laatste levensjaren heeft men me nig interessant detail gepubliceerd, inhet bijzonder over de heldhaftige manier waarop hij zestien jaar lang zijn ongene selijke mondkanker heeft weten te dragen en alle pijn, operaties en belemmeringen die daarmee waren verbonden. Nu echter Ernst Freud een keuze heeft gedaan uit de particuliere correspondentie van zijn vader (kort geleden door S. Fi scher uitgegeven) kunnen wij Freud nog beter als mens leren kennen, voornamelijk ook uit zijn vroegere jaren. Freud heeft getracht, tot in de diepste afgronden van de menselijke psyche af te dalen. Niet alleen mannelijke, maar vooral vrouwelijke patiënten onthulden hem hun diepste ziels geheimen en toch werd Freud daardoor niet afgestompt of cynisch. Integendeel hij gaf persoonlijk een prachtig voorbeeld 12—13. Op een dag werd koning Barbonix boos; hij had 's nachts iveer zo verschrik kelijk slecht geslapen en zich uren lang geërgerd over zijn lot. Nu was hij in een slecht humeur, en hij had. er genoeg van, de enige man in Palimonië te zijn, die geen baard had. Hij riep zijn eerste minister bij de troon. Laat door het hele land bekend maken, dat er binnen een maand een middel ge vonden moet worden om mijn baard te laten groeien; als niemand daar iets op weet te vinden, moeien alle baarden worden afgeschoren, beval de koning. En dit koninklijk bevel werd overal bekend gemaakt 55) Over de leuning van de voorbank heen sloeg Joe zijn arm om Valentines schouders. „Ik bedank u toch," zei hij. Paul kreeg een hand, zag zij vaag. hoewel zij niet wilde omkijken. En toen stapte Joe uit. Zij hoorde het hek achter hem dichtvallen en zijn voetstappen op het tuinpad, maar nog tuurde zij strak voor zich uit. Zij had graag willen zien of er uit het huis iemand naar buiten kwam om Joe te verwelkomen en zo ja, wie het was. Maar dat leek zo onbescheiden. Zij liet de motor dan ook draaien en bleef wachten, terwijl Pauls tragere stappen rondom de wagen gingen. Hij stapte naast haar in en trok het portier dicht. HOOFDSTUK XXI „Valentine..?" Pauls vingers sloten zich om haar pols. Valentine, die al wegreed, liet het gaspedaal los. De wagen kwam enkele meters verder weer tot staan. Pauls zwarte ogen lachten en haar eigen ogen lachten terug. Zij besefte, dat er in feite van een scheiding geen sprake was geweest. Zij had hem van zich af geduwd en hij had haar achtergelaten, maar toch hing er geen spanning tussen hen. Het was als tevoren, zij voelden zich prettig bij elkaar en het vertrouwen was niet geschonden. Zij verloren zich weer in elkaar en met een schok verbrak zij de betovering. „Paul, we kunnen hier niet blijven staan Straks me nen zij nog ons binnen te moeten nodigen." „Gelijk heb je," zei Paul. Zij gaf gas en de wagen schoot vooruit. Vaag meende Valentine juichende kinderstemmen achter zich te ho ren. Joe was blijkbaar in de huiselijke kring opgenomen. „Ik kan ginds aan het eind van de weg keren." Vluchtig scheerde haar blik langs Pauls gezicht toen zij de wagen draaide en nog eens, toen zij weer recht ging zitten. Zij volbracht de manoeuvre volgens de re gels van de kunst en dat gaf haar een gevoel van trots. „Je kunt het, hè?" zei Paul en zij schoot in de lach. Nog eens reden zij langs Joe's huis, maar kregen niemand in zicht. Zij had nauwelijks de behoefte iets te zeggen of nog aan haar verlorenheid van de afgelopen dagen terug te denken. Het enige dat zij nodig had was een kort ogenblik, waarin zij niet op de wagen hoefde te letten, zodat zij Paul goed zou kunnen aankijken, zodat zij hem zou kunnen aanraken. Maar toch moest zij haar verontschuldiging maken, daarop had Paul recht. „Paul als je eens wist hoe het me spijt." ..Daarover praten we niet meer." zei hij vlug. „Ik was naar je toegekomen," ging zij verder. „Ik heb het nauwelijks verdiend dat jij terugkomt." „Toch wel. Maar had je dat echt gedaan? Helemaal naar Londen?" „Ja, ik heb voor de volgende week vakantie ge vraagd, maar ik denk, dat ik de volgende zaterdag al had kunnen vertrekken. Ik had een takkenhut voor je willen bouwen." „Niet nodig," zei Paul. „De deur' zou wijd openge staan hebben." „O!" Haar hart begon razend vlug te slaan en zij hijgde. „O. Paul, wat houd ik van je." „Moeten we beslist blijven doorrijden?" vroeg Paul niet zonder verontwaardiging. „Eerst die hele rit van Lanrhyn en nu zeker nog terug ook? Ik weet niet, hoe lang ik mijn jaloezie op dat stuurwiel van je nog in toom kan houden." „Nee, nee, we kunnen hier stoppen. Maar we moesten toch eerst het dorp uit zijn." Zij keek om zich heen. „Maar Paul ik heb de verkeerde weg genomen!" Even later beklommen zij tussen hoge hagen een weg, die steil omhoog liep. „Prachtig, en hier kun je niet keren," zei Paul. Hij lachte haar uit. „Nee, maar wil ik hier stoppen?" „Alsjeblieft niet," zei Paul. „Ik wacht mijn beurt wel af. Ik moet eerst weer open ruimte om me heen zien. Wat is dat hier voor een duisternis! We zouden door een vrachtauto verpletterd kunnen worden. Nee, rijd maar door." „De weg wordt steeds smaller," klaagde Valentine. Zij schakelde over in de tweede versnelling. „Het zou mij niets verbazen," zei Paul, „als wij straks door die heuvelrand worden opgeslokt, zonder dat iemand nog ooit weer iets van ons hoort." „Je kon wel eens gelijk hebben." „Ik houd ook van jou, als je dat nog niet mocht weten. Ga je met me trouwen?" „Ja, als we ooit weer in de bewoonde wereld komen". „Gauw?" „Wanneer je maar wilt". „Dat wordt dan heel gauw over een week of drie, zou ik zeggen. Dan is het bijna april, een mooie tijd voor zoiets. Kun je dan klaar zijn?" „Klaar? Waarmee? Maar ik meen, dat je zo maar niet kunt trouwen. Eerst moet je toch in ondertrouw gaan?" Op heel andere toon ging zij verder: „Liefste, kijk toch eens gras!" Het was waar. Zij moest nog steeds vaart minderen, want de weg was overgegaan in een breed karrespoor en in het midden daarvan schoot het gras op. „Ik vrees, dat je je terecht bezorgd hebt gemaakt.", zei Paul. „Hier komen we nooit meer uit. Maar als de nood aan de man komt rijd ik de wagen achteruit de heuvel weer af. Je mag mijn rijvaardigheid niet be- oordelen naar de eerste proef die ik voor je afgelegd heb, ik kan het gewoonlijk echt wel. En dat been zal me niet hinderen, ik heb alleen de rem te gebruiken." „Het klinkt, alsof je het graag zou proberen", zei Valentine. „Misschien is dat wel zo". „Zet het uit je hoofd. Over een week of drie is je been uit het gips en dan kun je rijden zoveel je wilt". „Ja. Ik doe het zo graag, zie je. zei hij. „Maar jij krijgt eerlijk ook je beurt, als je ervan houdt. En dat moet wel, anders zou je zo goed niet rijden". „Aardig van je, Paul". „Ik maak je het hof", zei hij. „Merk je dat niet? Ik had namelijk verwacht, dat je koel zou doen en me op een afstand houden. Daarop waren al mijn plannen gebaseerd. Toen ik de gedachte van me afgezet had dat je me nooit meer terug zou zien, heb ik bedacht, dat ik beter mijn intrek in een hotel kon nemen om je volgens de regels van de kunst het hof te maken, Ik wilde je in de praktijk laten zien, dat ik een behoorlijk mens ben". „Ach, Paul", zei zij, „hoe heb ik dat ooit tegen je kunnen zeggen". „Dat was zo vreemd niet", zei Paul. „Eerst dacht ik hetzelfde. Ik vond dat je me beter had moeten kennen Maar naderhand heb ik tegen mezelf gezegd: „Waarom eigenlijk?" Wat wist je van mijn betrouwbaarheid af? Alleen, dat ik een paar opmerkingen" van jou had ge bruikt om aan kopij te komen". „Iets meer wist ik toch wel", zei Valentine. „Meen je dat?" zei Paul. „Meen je dat nu werkelijk?" Het was onmogelijk nog langer door te rijden zonder zijn aanraking te voelen. Valentine nam haar ene hand van het stuur en zocht de zijne. Paul zei: „Komt er dan nooit een eind aan die ellen dige weg?" Zijn vingers sloten zich even om haar hand en ont spanden zich weer. „Die weg lijkt rechtsaf te slaan", zei Valentine „Precies de verkeerde richting." Paul ging er niet op in. Ernstiger dan tevoren be kende hij: „Ik wist heel goed, wat er in je omging. Ik had dat immers gedaan en toen wij elkaar leerden ken nen was ik misschien in staat geweest het verhaal van Joe voor mezelf te gebruiken. Zelfs nu je begrijpt toch wel, waar het mij om ging? Je begrijpt toch waarom ik naar mevrouw Trefusis ben gereden zonder op jou te wachten?" „Nee. dat begrijp ik niet, Daarvoor heb ik geen enkele verklaring kunnen vinden". (Slot volgt) van liefdevolle en onverbrekelijke echte lijke trouw. Hij was verloofd met Martha Bernays, een goed gesitueerd Weens meisje, en vier jaar lang schreef hij haar bijna dagelijks ontroerende liefdesbrieven van een over rompelende aanhankelijkheid, tederheid en oprechtheid. Daar de moeder van Martha tegen een huwelijk met. een onbemiddelde huisarts gekant was, vertrok zij met haar dochter naar Hamburg en hoopte daardoor een einde te maken aan de romance. Het heeft niet gebaat. Na een verloving van vier jaar kreeg Martha de beschikking over een aanzienlijke geldsom, zodat het jonge paar kon trouwen. Freud was toen dertig jaar. Martha is sindsdien de enige vrouw geweest in zijn persoonlijke leven. Ofschoon hij zich reeds vroeg in psycho logische vraagstukken verdiepte en zich het liefst alleen met wetenschappelijk werk zou hebben bezig gehouden, moest hij een gewone dokterspraktijk overnemen om in het levensonderhoud van zijn gezin te kunnen voorzien. Patiënte greep in Evenals elk genie was ook hij zich be wust van zijn uitzonderlijke begaafdheid. Drie jaar --oor zijn huwelijk schrijft hij: Vandaag was ik in de club en zat achter Billroth en Nothnagel (toenmaals de groot ste medische kopstukken in Wenen) en in mijn aanmatigende verwaandheid dacht ik: „Wachten jullie maar, eens zullen jul lie mij net zo begroeten als de anderen". Op 34-jarige leeftijd stelt hij aan zijn vrouw de vraag: „geloof jij eigenlijk dat er eenmaal aan dit huis een marmeren plaat zal prijken met 't opschrift: Hier ont hulde zich op 24 juli 1895 het geheim van de droom aan dr. S. Freud?". Dit visioen is werkelijkheid geworden, want er is in derdaad een gedenksteen aan het huis in de Berggasse van Wenen waar hij jaren lang heeft gewoond en gewerkt, ingemet seld. Hij streefde eigenlijk naar een aca demische loopbaan en had tussen zijn praktijk door reeds verschillende boeken gepubliceerd, in de hoop dat op grond daarvan een benoeming tot hoogleraar zou volgen. Maar pas op 46-jarige leeftijd werd hij docent en ook dit resultaat zou nooit zijn bereikt, wanneer een vrouwelijke pa tiënt niet had ingegrepen. Op zijn humo ristische manier schrijft hij hierover: „Zij rustte niet, totdat zij eindelijk de minister tijdens een receptie had leren kennen en zij liet hem beloven dat hij de arts, die haar gezond had gemaakt, tot professor zou benoemen." Op zekere dag kwam zij stralend van vreugde bij mij met de brief van de mi nister. Het was dus bereikt. De belang stelling van de bevolking was zeer groot. Ook nu nog regent het felicitaties en bloemstukken, alsof de rol van de sexuali- teit nu opeens door zijne majesteit offi cieel zou zijn geapprobeerd, alsof de be tekenis van de droom door het kabinet was bevestigd en het parlement de psycho analytische therapie voor hysterie met twee-derde meerderheid had aangenomen. Van dat ogenblik af kon Freud zich uit sluitend aan de wetenschap wijden. Hij was toen reeds beroemd, vooral in het buitenland, en uit zijn brieven blijkt dat hij met bekende schrijvers, zoals Romain Rolland. Thomas Mann en Arthur Schnitz- ler bevriend was. Een van de weinige per soonlijke genoegens, die hij zich gunde, was een goede sigaar, maar ook hiervan moest hij afstand doen, zoals blijkt uit een brief aan zijn broer in Canada. Op 19 april 1939, dus kort na de inval van Hitier, schreef hij: „Wees zo goed en neem jij de sigaren over die zich bij mij in de loop van de jaren hebben opgestapeld, omdat jij je dit genot nog kunt veroorloven ik echter niet. Over de rest je zult me wel begrijpen moet ik zwijgen". Een weerwolf is een man die zich gedurende de nacht in wolvengedaante vertoont en die dan bijzonder gevaarlijk is. Het woord is samengesteld uit de delen weer en wolf. Het woord weer vindt men overigens in het Nederlands alleen terug in weer geld, dat is de boete die men moest betalen voor het doden van een man. Klaarblijkelijk betekent weer dus: man. Het is voortgekomen uit het Gotische wair, uitgesproken wèr en correspondeert met het Latijnse v i r. Het eigenaardige van de samenstel ling is dat het geheel aanduid* dat een persoon zowel is wat het eerste deel als wat het tweede uitdrukt. Een weerwolf is dus zowel man als wolf. Andere voorbeelden van zulke samenstellingen din: moedermaasd. Koningin-moeder k'vanbed. hereboer. j

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 8