Italiaanse tennissers stelden in Challenge Round teleur Davis Cup blijft in Australië TYBB triomfeerde in het kersttoernooi van DHC Peter Post was in Antwerpen de sterkste achter Derny's Hairos II moest Quicksilver S laten voorgaan Internationaal dam- toernooi geopend Importverbod voor Russische paarden? Koppel Van Looy-Post zegevierde in Gent Lokomotiva en Swift wonnen in Utrecht Laren zegevierde in Breda Zandvoort won mixed- hockeyt oernooi Bep Ipenburg en Blits zegevierden in Steenwedstrijd 13 Loek Zonneveld won cycle-cross van „Kennemerland" Papp-Garbelli onbeslist DINSDAG 27 DECEMBER 1960 Op de tweede dag van de ontmoeting Australië—Italië in de Challenge Round van de Davis-Cupcompetitie heeft Au stralië een beslissende 3—0 voorsprong genomen. Nadat op de eerste dag de beide enkelspelen gewonnen waren is ook bet dubbelspel aan de Australiërs ten deel gevallen. Neale Fraser en Rov Emerson versloegen Nicola Pietrangeli en Orlando Sirola in vier sets: 10—8, 5-7, 6-2, 6-4. Australië, dat als afzonderlijk land pas na 1923 in dc competitie uitkwam, heeft de beker thans tien maal gewonnen negen maal sinds de tweede wereldoor log. Tot en met 1923 kwam Australië samen met Nieuw-Zeeland uit onder de naam „Australasia". Deze combinatie won de beker één maal en had in 1910 een walk over. Op de eerste dag van dc ontmoeting Australië-Italië in de Challenge Round van de Davis Cup-competitie nam Australië een 2-0 voorsprong. Neale Fraser won het eerste enkelspel tegen Orlando Sirola met 4-6 6-3 6-3 6-3 en daarna toonde Rod Raver zich in straight sets dc meerdere van Nicole Pietrangeli 8-6 6-4 6-3. Behalve in de eerste set was Sirola slechts een schaduw van de crack die op briljante wijze de Amerikaanse topspeler Barry Mackay in de interzone-finale had verslagen. Hij lag vaak overhoop met. zijn service en sloeg 11 double faults in de loop van het Tennis duel. Neale Fraser, de Wimbledon kampi oen, werd vaster naar mate de strijd vor derde en zijn volleren werd van superieu re kwaliteit. Sirola begon zeer sterk en dank zij uit stekende ground strokes en zuivere pas- seerslagen van de backhand brak hij in de tiende game door de service van Fra ser. Hij nam de eerste set met 6-4. Maar daarna werd de service van de Italiaan wat onvast en er ging iets te loor van de afmakende kracht in zijn slagen. De door braak in de tweede set geschiedde toen Sirola. op advantage, uitgleed toen hij na een service naar het net liep en een sim pele volley wou geven. Hij verloor het punt en liet hier een double fault op vol gen. Een prachtige passeerslag van Fra ser zorgde voor de doorbraak. Double faults In de volgende game serveerde Sirola drie double faults, maar hij bracht die ga me desondanks op zijn naam. Doch Fraser wiens volley nu een geducht wapen werd, kreeg geleidelijk minder moeite met de machtige service van Sirola. Hij brak op nieuw door en won de set. In de derde en de vierde set verliep de strijd vrijwel op dezelfde wijze en Fraser, die geen last bleek te hebben van zijn re cente knieblessuur, won met 3 sets tegen 1. Sirola logenstrafte alle beweringen van de laatste dagen over z.g. voetfouten en gaf geen aanleiding tot enige opmerking van de linesmen. Er waren ongeveer 15000 toeschouwers bij de match die zich onder perfecte omstandigheden in 'n war me zon afspeelde. Laver en Pietrangeli, beiden van veel minder imposante structuiy dan hun voor gangers op 't centre court van White City, ontlokten keer op keer daverend applaus aan het publiek door hun schitterende de monstratie van zuivere ground strokes en hun kundige returns op services; returns die vaak zo prachtig geplaatst waren dat het voordeel van de service geheel verlo ren ging. Toch was de Australiër, naar de score uitwijst, altijd in de meerderheid. Nadat Pietrangeli de eerste set, waar in hij voor elk punt furieus gevochten had zonder Laver iets toe te geven, verloren had, leek het alsof de scherpe kanten van zijn spel waren afgesleten. En toen werd zijn nederlaag in snel tempo een feit. Ge fluit, gejoel en boe-geroep volgden op een beslissing van een linesman waardoor de 13de game aan Laver toeviel. Pietrange li raakte door die uitspraak uit zijn doen en kon zijn service in dc 14de game niet doordrukken. Hij verloor de set. In de tweede set speelde de service een grote rol totdat Laver in de 10de game een doorbraak forceerde en ook deze set op zijn naam schreef. Pietrangeli was het niet eens en liet dat ook goed merken met een linesman die een naar zijn me ning foutieve service van Laver als goed gaf. Maar de Australiër speelde veel vas ter dan de Italiaan. In de derde set was het alles Laver wat de klok sloeg. Hij brak in de vierde game met drie briljante backhands door de ser vice van zijn tegenstander. Pietrangeli verdedigde zich zo goed hij kon, maar hij moest de set van de sterkste ondergaan en de linkshandige Laver, die zijn beste vorm van het seizoen bereikte, handhaaf de zijn eigen services om ook de derde set te winnen, en daarmee zijn land een 2-0 voorsprong te geven. In de Challenge-Round heeft Italië dus niet opnieuw het stoute stukje kunnen op voeren om een 02 achterstand om te zet ten in een 32 overwinning, zoals dat tegen de Ver. Staten gebeurde. Het dub belspel, dat de ommekeer te weeg had moeten brengen, ging in vier sets verloren, zonder sensatie dus, maar show des te TYBB is van het DHC-kersttoernooi met een schat aan prijzen teruggekomen. De diverse deelnemers veroverden vier eer ste en drie tweede prijzen en kregen voorts de bijzondere prijzen voor de sterkste ver eniging en voor de club met de grootste deelname. Behalve voor de geel-zwartcn was deze dag echter ook een enorm suc ces voor de organisatoren, die na de ta nende belangstelling van de laatste jaren, deze kerstdag wel met enige zorg tege moet zagen. De deelname was dit keer echter bijzonder groot en ook het publiek liet zich niet onbetuigd. Voorzitter Ben Wassenaar kon in zijn slotwoord dan ook alleen maar tevreden geluiden laten ho ren. De overgangsklasse werd zowel in het enkel- als in het dubbelspel door TYBB overheerst. In het enkelspel bereikten drie spelers van deze club de halve finales en in 't dubbel waren de vier finalisten allen in het geel-zwart gekleed. De finale Wit- teman—Schoof is een zeer prettige wed strijd geworden, tussen clubmakkers, die eikaars goede en zwakke zijden volkomen kenden en daar goed gebruik van wisten te maken. Witteman begon bepaald in drukwekkend met winst in de eerste game maar Schoof revancheerde zich volkomen. In de tweede game won hij ondanks een voortdurend grote voorsprong met klein verschil, maar in de derde game had hij al twintig punten bereikt, toen Witteman nog pas op tien stond. Een goed slot maakte er 21-15 van. Maar in de beslissende game kon Wit teman een fikse mentale tik toch niet meer voldoende overwinnen. Hij begon bij zonder goed en liep weg tot 7-2, maar moest toen toezien hoe zijn clubgenoot hem dankzij een verhoogd tempo passeer de en zelfs uitliep tot 11-8. Toch kwam Witteman terug. Het werd 16-15, 18-16 en zelfs 18-18. Opnieuw nam Schoof het heft in handen en het werd 20-18. Nog echter was Witteman niet neergeslagen, zelfs niet toen Schoof na de stand 20-20 de eerste winst noteerde. Aldus werd 't 21-20 voor Schoof die met 23-21 de eerste prijs in ontvangst kon gaan nemen. In het dubbelspel konden NelisVisser het uiteraard tegen het verenigd geweld van SchoofWitteman niet bolwerken en deze spelers wonnen dan ook verdiend met 21-12 en 21-15. In de eerste klasse was er een fraaie triomf voor Jan Langenberg van DHC, die in de eindstrijd Hans van Zwol met 21-16, 17-21 en 21-16 kon bedwin gen. Bij de dames had Nel Tunzi, ondanks haar drukke bezigheden achter de wed strijdtafel, toch nog tijd voor enkele goe de wedstrijden. Zelfs wist zij de eerste prijs te veroveren door in de finale Nan Wolters van Togido met 14-21, 21-18 en 21-15 te kloppen. meer. Want Sirola en Pietrangeli waren niet zo zeer onder de indruk van de ernst van het ogenblik, dat zij hun onafscheide lijke grapjes geheel achterwege lieten. En zo kon het gebeuren, dat het Australische publiek in dc match Australië-Italië ge heel op de hand van de Italianen was. Pietrangeli voerde nog voor het begin van de wedstrijd een soort een-akter op. Toen de band in het White City Stadium vergat het Italiaanse volkslied te spelen, rende hij achter het afmarcherende korps aan, terwijl hij kwasi-boos met zijn racket zwaaide. Tijdens de match vormde Pietrangeli echter de zwakke schakel in het spel van de Italianen. Terwijl de massieve Sirola het ene open doekje na het andere oogstte door een geweldige service, een prachtige volley of door zijn komische gezichten- trekkerij, moest Pietrangeli met een rol op het tweede plan genoegen nemen. De Italianen verloren de eerste set met 108, nadat zij twee setpoints hadden ge houden tegen Emerson's service in de zes tiende game en kwamen ook weldra in moeilijkheden tijdens de tweede. Maar ditmaal haalden zij op van 45. Emerson verloor zijn service, dus 55 gelijk. Toen, bij deuce in de 11de game op Pietrangeli's service, ontstond er een heftige discussie over een lijnbal. Een slag van Emerson leek buiten de lijnen te komen, maar de betrokken linesman had het niet goed kunnen zien en vroeg de bal over te spe len. De beide Italianen gaven met brede armgebaren te kennen, dat de bal huns inziens uit was geweest, maar stemden er in toe opnieuw te spelen. Tumult Het rumoer bedaarde wat en juist wilde Sirola serveren toen een landgenoot op de tribune hem iets in het Italiaans toe schreeuwde, waarop het tumult opnieuw losbrak. Sirola ging op de baan zitten en de Italiaanse captain Vanni Canapele kwam naar hem toe om een uitgebreid dis puut te beginnen, terwijl Pietrangeli wan hopige gebaren maakte om het publiek te overtuigen van het onrecht dat de Italia nen werd aangedaan. Dat was niet direct geschikt om het ka baal te doen bedaren en scheidsrechter Cliff Sproule moest per microfoon om rust en stilte verzoeken. Toen de wedstryd eindelijk kon worden voortgezet sloeg Fra ser met opzet de bal over de tribunes, waarvoor het publiek hem met een dank baar applaus beloonde. Het was een „duur" gebaar, want de Italianen wonnen de game en kwamen daardoor op 11. Maar in de derde set kregen de Austra liërs een sterke greep op de wedstrijd. Ze liepen tot 40 uit, doordat zowel Pietran geli, als Sirola hun service verloren. Het was de eerste keer dat Sirola iets derge lijks overkwam, tot op het ogenblik had hij in zijn zes service-games slechts vijf punten laten gaan. Fraser en Emerson gin gen door en wonnen de set met 62. De Italianen waren aangeslagen. Toen na een onderbreking van tien minuten de vierde set begon, verloor Sirola voor de tweede maal zijn service en doordat Fra ser en Emerson zich op hun beginslag kon den handhaven ging de set en daardoor de partij naar Australië. De laatste twee enkelspelen, die tussen Fraser en Pietrangeli en tussen Rod Laver en Sirola, zullen dinsdag worden gespeeld. ZEILEN. Op het Pikmeer bij Grouw is de traditionele Valkenwedstrijd om de Zilveren Schaats gezeild. De uitslag was: 1. H. Vis (Leeuwarden); 2. H. Prins (Hilver sum); 3. G. F. Hepkema (Leeuwarden); 4. Ulbe de Vries (Grouw). Koersen in Hilversum De uitslagen van de maandag gehouden draverijen in Hilversum luidden: Mistletocprijs (2020 m): 1. Ysbrandine 1.32, 2. Yellow Rose, 3. Young Bonni B. W. 5, pi. 2.60, 2.30, 2.70, gek. 23.70, cov. 6.20. Kerstboomprijs (2400 m.): 1. X Lady Hol- landia 1.29.9, W. Yardley W, 3. Ideal Dou ble. W. 2.50, pi. 1.50, 1.00, gek. 4.20, cov. 5. Grote kerstprjjs (2000 m), eerste afde ling: 1. Jour de Java 1.24.9, 2. Ugoldman K, 3. Hardley. W. 3.50, pl. 3.20, 2.20, 2.40, gek. 6.80, cov. 5.20. Grote kerstprijs (2000 m), tweede afde ling: 1. Hairos II 1.22.3, 2. Quicksilver S, 3. Petty Boy. w. 3.10, pl. 1.40, 1.30, gek. f 3.cov. 3.20. Hulstprijs (2020 m), 1. Tea 1.28.6, 2. U Diena, 3. Rascal Hanover. W. 4.40, pl. 1.70, 2.10, 10.60, gek. 7.90, cov. 7.20. Kerstkransprys (2400 m): 1. Witty Ha nover 1.313, 2. Urchin Hollandia, 3. Win ston Spencer. W. 4.70, pl. 2.2. 2.10, gek. 8.10, cov. 6.30. Kerstklokkenprys (20Ó0 m): 1. Vrijbuiter 1.28.2, 2. William Axkit, 3. Vera Hollandia. W. 7.10, pl. 2.90, 1.90, 2.60, gek. 6.90, cov. 5.70. Kerstroosprijs (2900 m): 1. Upupa S 1.29.4, 2. Uferlooper S. 3. Uranie. W. 10.40, pl. 3.20, 3.80, 2.—, gek. 7.40, cov. 13.90. Finale grote kerstprijs (2000 m): 1. Quicksilver S 1.23.6, 2. Hairos II, 3. Ty phoon. W. 4.10, pl. 1.90, 6.90, 14.40, gek. 15.20, cov. 16.—. Totalisatoromzet 187.156. De voorzitter van de Koninklijke Neder landse Dambond, de heer H. C. van der Vreugde, heeft op Tweede Kerstdag het internationaal damtoernooi geopend dat tot en met 3 januari in Krasnapolsky in Amsterdam wordt gehouden. De uitslagen in de eregroep waren: Fa- nelli (Italië)Terlouw (Ned.) 02, Slaby (België)Okrogelnik (Ned.) 11, Beeke (Ned.)Van Leeuwen (Ned.) 11, Kinne- gin (Ned.)—Mulder (Ned.) 1—1. In de nationale jeugdgroep werd Heeren die wegens militaire dienst verhinderd was, vervangen door Victor Morseld (Haarlem). De uitslagen waren hier: Aeilkema Hoekstra 20, WiggersHessel 02, Holstvoogd—Fisser 02, Walraven—Mor seld 1—1. Een verbod om paarden te importeren in Engeland, zou wel eens de reden kun nen worden dat de Russische paarden, die deel zouden nemen aan de Grand Natio nal steeplechase in maart van het vol gend jaar op Aintree, niet zouden kun nen starten. Het verbod, dat dateert van september, houdt verband met de z.g. „Afrikaanse ziekte", waaraan paarden in verschillende delen van het Midden-Oosten lijden. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, deelde mede dat Rusland een van de landen is, waaruit het verboden is paarden in te voeren. Hij tekende daarbij aan, dat er tot nu toe nog geen invoervergunning was aan gevraagd voor de drie Russische paar den, die aan de Grand National zouden deelnemen. Ruim 18.000 toeschouwers zijn tweede kerstdag in het Antwerpse sportpaleis ge tuige geweest van een gevarieerd pro gramma, waarvan de hoofdschotels waren een klassementwedstrijd achter Dernymo- toren tussen Nederland en België en een internationaal omnium. Onze landgenoot Peter Post toonde zich achter de Derny's duidelijk de sterkste. Hij won alle drie de manches van 20 ki lometer. Vooral in de tweede rit was de Amsterdammer onweerstaanbaar. Hij ver beterde daarin het baanrecord met 19 min. 10,8 sec. en liet de Belg de Paepe, die als tweede eindigde, meer dan een ronde achter zich. De totaaluitslag was: 1. Post (Ned.). 3 p., 2. De Paepe (Belg.) 7 p., 3. Proost (B.) 8 p^, 4, Van Tongerloo (B.) 12 pi; 5. Plantaz (Ned.) 18 p., 6. Stolker (Ned.) 9 p. België won de landenwedstrijd tegen Nederland met 3 tegen 6 punten. In een achtervolgingswedstrijd over 5 km. zegevierde de Italiaan Leandro Fag- gin duidelijk over de Belg Sweeckx. De tijden waren 6 min. 13,2 sec. en 6 min. 23,2 sec. Rik van Steenbergen, die thans in goe de vorm verkeert, slaagde er in zijn ri vaal Rik van Looy in het internationale omnium te verslaan. Van Steenbergen ze gevierde met 7,5 punten, vóór Van Looy met 10,5 punten en de Duitser Rudi Altig met 14,5 punten. Onze landgenoot Jan Derksen kwam niet verder dan de vijfde plaats met 18,5 punten. Van Steenbergen won een afvalwedstrijd waarin Derksen tweede werd, en deelde in een puntenrace de eerste plaats met W ielrennen Van Looy, die ook in een wedstrijd over 10 km. de sterkste bleek. Het vierde on derdeel, een achtervolging over 3 km., le verde een zege op voor Altig. In Gent Het Belgisch-Nederlandse koppel Rik van Looy en Peter Post zegevierde zon dag in het velodrome van Gent in een wedstrijd over drie ritten een race op punten, een achtervolging en een wed strijd over een kilometer vliegende start tegen het Belgische team Rik Steen bergen en Emile Severeyns. In het eind klassement eindigden Van Looy-Post met vier punten op de eerste en Van Steenber- gen-Severeyns met 5 punten op de twee de plaats. Een achtervolgingswedstrijd tussen de Duitser Rudy Altig en de Australiër Sid Patterson werd een ruime zege voor de Duitser, die Patterson na 15'40 meter in liep. Een koppelwedstrijd over 50 km. werd gewonnen door het Deense koppel Nielsen-Lykke in 59 min. 22 sec. vóór Van Steenbergen-Severeyns en Van Looy- Op een zwaar parcours in de duinen bij Wijk aan Zee hield de rennersclub „Ken nemerland" gisteren een Kerst-cycle-cross Op enigszins verrassende wijze werd deze wieler-veldrit, waarvoor 22 renners aan de start verschenen, gewonnen door de jonge Uitgeester Loek Zonneveld. Van start tot finish heeft hij op het voorplan gestreden en kwam tenslotte met een kleine voor sprong als winnaar over de eindstreep. Zijn naaste concurrent. Jan Freyee, had in de slotfase van de strijd door ketting- pech enig terrein moeten prijsgeven, maar wist toch nog de tweede plaats te be houden. De uitslag luidde: 1. L. Zonneveld. Uit geest, de circa 20 km in 1 uur 2 min. en 47 sec.; 2. J, Freyee. Uitgeest; 3. B. de Reus. Velsen-Noord; 4. C. Dullemans. Be verwijk; 5. H. Twisk, Bakkum; 6. W. Zon neveld. Uitgeest; 7. H. Wentink. Heems kerk; 8. F. van Tongeren. Beverwijk; 9. D Dullemans. Beverwijk; 10. J. Zonneveld. Uitgeest. Aspiranten: 1. P. v. d. Bos. Beverwijk, de circa 15 km in 57 min. en 38 sec.: 2. S. de Goede. Beverwijk. Post die een ronde achterstand hadden. De sprintwedstrijd voor profs eindigde in een zege voor de Luxemburger Gillen die in de finale de Zwitser Plattner met een lengte versloeg. Zijn tijd was 10,6 sec. Wastmans tweede Wout Wagtmans is maandag tweede ge worden in de Grote Kerstprijs, een stayer wedstrijd, die in de Westfalenhal in Dort mund werd gehouden. Voor 12.000 toe schouwers zegevierde de Belg Dolf Ver- schueren met een voorsprong op onze landgenoot van 67 meter. De uitslag was: 1. Verschueren (België) 89.937 km., 2. Wagtmans (Ned.) op 67 me ter, 3. Altweck (Did.) op 357 meter, 4. Marsell (Did.) op 436 meter, 5. Koch (Ned) op 907 meter. Records voor Romijn De Nederlandse amateurstayer Bert Ro mijn heeft zondagavond in Leipzig op im ponerende wijze een wedstrijd over 50 km. om het „Gouden Wiel" gewonnen. De Oostduitser Wustrow. die bij de wereld kampioenschappen van dit jaar alleen in zijn landgenoot Stolzc zijn meerdere er kennen moest, eindigde als tweede. Romijn won de eerste rit over 15 kilometer in 16 min. 55.8 sec., hetgeen een nieuw baanrecord betekende. Tevens verbeterde hij en passant het baanrecord over 10 kilometer met een tijd van 11 min. 21,3 sec. Ook in de tweede 10 km. lange, rit, zegevierde onze landgenoot, hoe wel hij in vierde positie was gestart. In de derde en laatste rit finishte hij met een achterstand van 10 meter als derde, maar zijn eerste plaats in het totaalklas sement kwam daardoor niet in gevaar. De Fransman André Dufraisse, de vroe gere wereldkampioen cyclocross zegevier de zondag in de omgeving van Gueret in een internationale wielercross. Voor het 22 km. lange parkoers had hij 1 uur 10 min. en 25 sec. nodig. Op de tweede plaats eindigde de Italiaan Gandolfo met een hal ve minuut achterstand Derde en vierde werden respectievelijk de Fransen Gerar- din en Muenier. De huidige wereldkam pioen (Wolfshol (Duitsland) eindigde met 3.30 min. achterstand op de vijfde plaats. Handbal Onder grote belangstelling is in de Ber- uardhal in Utrecht voor de zesde maal het internationale zaalhandbaltoernooi gehou den. Bij de dames zegevierde de sterke ploeg van Lokomotiva uit Zagreb, bij de heren werd het team van Swift Arnhem eerste. De voornaamste resultaten luidden: Dames: Om de 7de en 8ste plaats: Ham- born '07 (Did.)—Vlugheid en Kracht (Twello) 7—6; Om de 5de en 6de plaats: Hygiea (Den Haag)Sparta (Groningen) 15; Om de 3de en 4de plaats: Athleta (Utrecht)Udi (Arnhem) 31; Om de 1ste en 2de plaats: Lokomotiva (Zagreb)Zee burg (Amsterdam) 104. Heren, halve finales: Malmö (Zweden) TV Angermund (Did.) 73; WVGV (Weesp) —Real (Munster) 7—9; Swift (Arnhem)— Esca (Arnhem) 85; EindhovenHamborn '07 3—7; Sport VereentJahn Schwarzen- berg (Did.) 30; SittardArnhem 84; ABHB (Groningen)UD (Utrecht) 25: Achiles (Utrecht)Aedeis (België) 71. Om de 7de en 8ste plaats: Eindhoven WVGV 13—10, om de 5de en 6de plaats: HambornReal 106 om de 3de en 4de plaats: EscaAngermund 710; om de 1ste en 2de plaats: SwiftMalmö 1111 (Swift won in de verlenging). De hockeyclub Laren heeft het op twee de kerstdag in Breda gehouden traditione le jaarlijkse kersthockeytoernooi, georga niseerd door Zwart Wit aldaar, gewonnen. In de finale tegen het westelijke elftal werd niet gescoord, maar met doelschie- ten bleef Laren de tegenstander de baas, zodat de wisselbeker voor een jaar in het bezit kwam van Laren. In de strijd om de derde en vierde plaats verloor Arnhem met 0-1 van het Antwerpse Herakles. De weersomstandigheden waaronder ge speeld werd. waren ook dit jaar niet gun stig, maar ondanks dat hebben de weinige bezoekers kunnen genieten van een aantal interessante wedstrijden. In totaal namen 16 ploegen deel, waarvan vier uit België. De resultaten waren: halve finales: Arn hemWestelijk elftal 0-0, Westelijk elftal wint na doelschieten. LarenHerakles 3-1, finale: LarenWestelijk elftal 0-0. Laren wint na doelschieten; om de derde en vier de plaats: ArnhemHerakles (België) 0-1. De Zandvoortse hockeyclub is op tweede kerstdag winnaar geworden van het mixed- hockeytoernooi, dat de Haarlemse vereni ging Saxenburgers voor de tweede keer had uitgeschreven op haar velden aan de Kleverlaan. Alliance eindigde op de twee de plaats. Behalve Zandvoort en Alliance namen aan het toernooi deel mixed-elftallen van Ever Swift en Rood Wit, alsmede twee elf tallen van de organiserende vereniging. Elk elftal speelde vijf wedstrijden van elk twintig minuten. Het was op het in een modderbrei herschapen veld aan de Kle verlaan in Haarlem-Noord geen gemakke lijke opgave de bal in het doel van de tegenpartij te werken. Daarin slaagde Zandvoort het best met negen doelpunten voor en een tegen. Zij komen voor het grootste deel op naam van Don Roodhart (6 x), maar ook de dames R. Smids en R. Meerum Terwogt (2 x) gaven hun aandeel aan deze negen doelpunten. In het clubhuis bij het sportveld reikte de voorzitter van Saxenburgers, de heer mr. J. G. Bettink. de prijzen uit. De aan voerder van Zandvoort kon als eerste prijs een verzilverde beker als blijvende prijs mee naar de prijzenkast nemen; zijn col lega van Alliance kreeg een kleinere beker als tweede prijs. De einduitslag luidde: Zandvoort 5 4 1 0 9 91 Alliance 5 3 1 1 7 7—2 Ever Swift 5 13 15 1—1 Rood Wit 5 2 2 2 5 4—4 Saxenburgers b 5 1 1 3 3 34 Saxenburgers a 5 0 1 4 1 012 De volledige uitslagen luidden: RW Sax. a 3-0; ZHCSax. b 1-0; Alliance Ev. Swift 10-; Sax. aSax. b 0-3; Alliance —RW 0-0; ZHC—Ev. Swift 0-0; ZHC— Sax. a 3-0; RW—Sax. b 1-0; Ev. Swift— Sax. b 0-0; Allian.ce Sax, a 3-0; Allance ZHC i-2; Ev." Swift—RW 1-0; RW—ZHG 0-3; Ev. Swift—Sax. a 0-0;- Alliance Sax. b 2-0. Turnen Boksen In het Milanese sportpaleis heeft de Hon gaarse bokser Laszlo Papp, drie maal win naar van een Olympisch etitel, onbeslist gebokst tegen de Italiaan Giancarlo Gar- belli. Het gevecht in de middengewichts- klasse ging over tien ronden en werd bij gewoond door 8000 toeschouwers. Bep Ipenburg-Drommel Op tweede kerstdag zijn in de Amster damse Turnhal de traditionele Steenwed strijden van de Amsterdamse Turnbond gehouden. By de dames zegevierde Beb IpenburgDrommel, terwijl by de heren Joost Blits zijn naam in de steen liet schryven. De voornaamste uitslagen waren: Dames: 1. Beb Ipenburg-Drommel (DOS) 46.70 pnt. (paardspringen 9.45, vrije oef. 9.40, balk 9.15, brug met ongelijke leggers 9.40 en ringen 9.30); 2. Thea Belmer (KDO) 45.15 pnt. (paard 9.50, vrije oef. 9.00, balk 6.85, brug ongelijk 9.00 en ringen 9.20); 3; Riek ProperLeibbrand (KDO) 45.10 pnt.; 4. Nel Sallee (DOS) 43.30 pnt; 5. Magda Hartog (DOS) 43.05 pnt. Heren: 1. Joost Blits (Olympia) 54.70 pnt. (paardspringen 9.30, vrije oef. 9.15, paard- voltige 8.70, brug 9.25 ringen 9.25 en rek 9.05); 2. Gerard Sallee (DOS) 53.20 pnt. (paardspringen 9.35, vrije oef. 8.65, paard- voltige 8.80, brug 8.95, ringen 8.95 en rek 8.50); 3. Kees Pruijs (DOS) 51.10 pnt.; 4. Henk de Groot (DOS) 50.10 pnt.; 5. Wim Deppe (DOS) 49.80 pnt. Dames-junioren: 1. Truusje Deene (Her cules) 43.55 pnt. Heren-junioren: 1. Gerard Praamstra (DOS) 49.50 pnt. Tafeltenn is De uitslagen: Heren enkelspel: overgangsklas se- C. Schoof (TYBB). 2) J. Witteman (TYBB) 1821. 21-19, 21—15. 23—21. Ie kl.1) J. Langenberg (DHC), 2) H. v. Zwol (Togido) 21—16, 17-21, 21-16. 2e kl.: 1) R. Joosten (Hotac). 2) D. Nelis (TYBB), 21—17, 18—21, 22—20. 3e kl.: 1) G. Vermolen (DSB), 2) W. Pommerel sr. )HTC) 21—11, 21—9. 4e kl.: 1) G. Tabbers (DSB), 2) Th. Vermolen (DSB) 21—14, 21—18. Junioren A: 1) P. v. Neste (TYBB). 2) W. Witteman (TYBB) 21-12, 21—15. Junioren B: 1) F. Jacobs (Bloemendaal), 2) R. Hart (Togido) 21-16, 9-21, 21—17. Dames enkelspel: l/2e kl.: 1) N. Tunzi (DSB), 2) N. Wolters (Togido) 14—21, 21—18, 21—15. 3/4e kl.: 1) Klaver (CTTC), 2) R. Koekhoven (HTC) 21—13, 21—9. Heren dubbelspel: overg./le kl.: 1) C. School J. Witteman (TYBB), 2) D. Nelis—J. Visser (TYBB) 21-15. 21—13. 3/4e kl.: 1) T. Vermolen J. Tabbers (DSB), 2) G. Vermolen—J. Huyer (DSB 21—19, 21—16. Junioren dubbel: 1) P. v. Neste—W. Witteman (TYBB), 2) J. Huvbens— K. Klomp (DSB—'t Spinneweb) 21—17, 17—21, 21—17. Neale Fraserdie zo'n belangrijk aan deel had in de Australische overwinning. Hockey

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 13