MOORE's DE VARENDE TENTOONSTELLING VAN CITROËN TOEGANG GRATIS Miss vrl. administr. kracht V J geeft honderden transistor-radio's STENO - TYPEN TALEN B0EKH. MIDDENST.-opl. bekwame hoofdmangelsier o do Krokantjes Adverteert in dit blad 10 CITROËN DS19, ID 19 en 2 CV Ligplaats Turfmarkt Haarlem bhüü9 school Knip de (jfAMflJpuC advertentie uit! Lees hem goed! Bewaar hem goed! een fles SPAAR 24 KROONKURKEN Zij hebben waarde Dubbel zegels, dubbel voordeel! Ervaren chauffeurs busconducteurs Berime Kopen bij De Spar is sparen bij de koop Werkelijk voordeel -10% korting -100% kwaliteit WOENSDAG 28 DECEMBER 1960 BEZOEKT VAN 28 TOT EN MET 30 DECEMBER een boot vol verbazend Interessante dingen over de interessantste auto's van deze eeuw GEOPEND van 1117 uur en van 1922 uur HOOFDAGENT voor Haarlem en omstreken tot deze drijvende EXPOSITIE ZIJL weg 26 - TELEFOON 172 96 Kantoor - Magazijn - Werkplaats: Mr. Cornellsstraat 54 Tel. 16270 - 15998 - 61447 - 54251 A. 3. ROTTEVEEL'S AUTOMOBIELBEDRIJF Dr. D. Bakkerlaan 12-16 - Bloemendaal vraagt voor zo spoedig mogelijk OFFICIAL DEALER SIMCA - STUDEBAKER NOORD-ZUID-HOLLANDSCHE VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V. Voor ons hoofdkantoor te HAARLEM vragen wij een leeftijd 1719 jaar. Mulo-diploma vereist. Geboden wordt goed salaris vrilvervoer op ons lijnennet goede sociale voorzieningen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling "crsoneels/aken. Lei dse vaart 396. Haarlem. De cur. in het faill. Th. J. Hceremans en G. E. Derla- gen, e/v eerstgen.. beiden te IJmuiden, Pres. Steinstraat 14. deelt mede, dat een af schrift der lijst van vo'orl; erk. schuldv. door hem ter griffie v. d. Rechtb. Haarlem is neergelegd om aldaar ge durende de zeven aan de ver. vergad. voorafg. dagen kosteloos ter inzage te liggen van een ieder. De ver. vergad. vindt plaats op 9 januari 1961 te 2.30 uur in het Gerechtsgebouw te Haarlem, Jansstraat 81. Mr. A. A. M. Leesberg, Curator. Beverwijk, Vondellaan 20. Inschrijving geopend Fr. Halsstraat 1. Telef. 61954 Haarlem Miss Green Spot gaat door de stad. Dagelijks bezoekt zij tientallen adressen. Bent U een Yan de gelukkigen, dan stelt zij U enige vragen over de Green Spot-advertentie. Zijn de antwoorden goed....? Alstublieft! Voor U deze prachtige transistor radio wekker-combinatie. jfcjl'S gezond ff/ Eén fles Green Spot be- I vat ol 25°/o van de voor III ieder mens vereiste dage- lil lijkse dosis vitamine C. y\ iÊSk- in \i VimS is lekker Green Spot is een kos telijke sinaasappeldrank. Zonder koolzuur! Zónder conserveermiddelen! - Zónder kleurstoffen! T geldig van 29 december-5 januari oaic**1 willen weten wat er te koop ls In de wereld, fn het land. In de omgeving TIJDELIJK ZELFRIJZEND van 27 van 86 voor in uw winkel! Green Spot sinaasappeldrank. Gezondiekker en zonder prik inhoud soogram bij 100 gram Spar-thee, roodmerk pakje WASSERIJ KLEVERPARK, Santpoorterstraat 41, vraagt Goed leiding kunnende geven. van 75 voor NOORD-ZUID-HOLLANDSCHE VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V. EEN BEDRIJF.., DAT ZICH VERJONGT. LEEFT Ons dynamisch bedrijf, rijdend met het modernste materieel, biedt ook U een kans. Wegens de omschakeling van tram- op autobusex ploitatie kunnen wij in HAARLEM en LEIDEN plaatsen voor. de ïly Sy®; prijs èn 10% kies "uit pils, oud bruin, of superpils in pullen of flesjes! Knakworst blik 8 stuks 120-48 zegels Rolmops pot 3 stuks 60 -24 zegels Haring pot 4 stuks 65 - 26 zegels Vanille toffees 200 gram 60 - 24 zegels Cacao grote bus, 250 gram 175 - 70 zegels Eierbeschuit ro' 30 - 1 2 zegels Rode bieten por 42 - 16 zegels >RDELl Okoekje met 10% 100 gram van 49 voor "fjfii-10% J Uit de wijnkelders van De Spar en dubbel voordeel Vruchtenwijn fles 1 50- 60 zegels Samos fles 31 5-1 26 zegels het beroemde Engelse GEZONDHEIDSZOUT ANDREWS verdrijft overtollig vet, voorkomt verdere vet-vorming, sti muleert de- spijsvertering, heft verstopping op, geeft veerkracht, levenslust en energie. Neem een theelepel ANDREWS op een glas water, 's morgens bij het opstaan, 's middags bij het eten of 's avonds bij het slapen gaan.... maar vergeet niet: U vindt slechts baat bij regelmaat. IpAX-HUiS WeHvuft Vereist wordt rijbewijs BDE. leeftijd 21-4C jr. Met rijbewijs BE kan naar de functie van chauffeur gesolliciteerd worden. Opleidmg tot buschauffeur geschiedt in eigen bedrijf. (voor opleiding in eigen bedrijf tol chauffeur). Vereist wordt lagere school, leeftijd tot 35 jr. De N.Z.H. biedt een vaste werkkring met afwisselend en verantwoordelijk werk; een goed loon met afzonderlijke toeslagen voor late en vroege diensten. Tevens afzon derlijke beloning voor het bezit van een chauffeursdiploma, bij de studie waarvoor wij U helpen; prima sociale voorzieningen (b.v. 100 zie kengeld. ook over extra verdiensten); O vrijvervoer op gehele lijnennet. ook voor gezin; vrije dienstkleding; kostgeld- en reisgeldvergoeding; hulp bij huisvestingsmoeilijkheden. 100 gram van 42 voot Indien u voor een van deze functies belangstelling mocht hebben, schrijft u dan aan onze afdeling Personeelzaken, Leidsevaart 396 te Haarlem. U ontvangt dan van ons nadere inlichtingen en een sollicitatie-formulier.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 10