Pietrangeli versloeg Fraser in het laatste enkelspel van Challenge Round DAW-ers bleven ploeg van DWT met 4-2 de baas Tennisranglijsten voor 1960 Russische voetbalploeg in 1960 Europees kampioen „Te veel leugens over ons verteld" Grote Prijs van Zuid-Afrika voor Moss Ook Tom Okker is geklasseerd Opmars Everton onderbroken VHS steviger op de eerste plaats 13 Pietrangeli Reglement kampioenschap voor 1961 iets gewijzigd 1111111111 Patterson-Johansson een week eerder Duits protest tegen het voorstel van Japan Weer een nederlaag voor HOKIJ-ploeg FRANS WEEKBLAD REKENDE UIT: Zwaar programma voor Hongaarse voetballers Piet Steenvoorden won „wildrit" „De Kampioen" Gelijkspel (4-4) bij Barcelona-Hibernian District selftallen voor zondag HVS met Glay tegen ploeg van OVC Terlouw leidt in inter nationaal toernooi WOENSDAG 28 DECEMBER 1960 In het derde enkelspel van de ontmoe ting AustraliëItalië in de Challenge Round van de Da*vis Cup competitie won Rod Laver (Austr.) met 9-7 6-2 6-3 van Orlando Sirola (Italië). Hierdoor ver grootte Australië zijn voorsprong tot 4-0. Pietrangeli redde daarna de eer voor Italië door het laatste enkelspel op zyn naam te schrijven. Hij versloeg Wimble- don-kampioen Neale Fraser in vier sets: 11-9 6-3 1-6 6-2. De uitslag van de wed strijd is daardoor geworden 4-1 in het voordeel van de Australiërs, die reeds n» de tweede dag zeker waren van behoud van de Davis Cup. T ennis Behalve in de eerste set, toen Sirola goed terugvocht na in de zevende game zijn ser vice te hebben verloren, waardoor hij erin slaagde op 55 te komen, was de Italiaan geen partij voor de linkshandige Laver. De overmacht van de Australiër was in de volgende sets'1 dermate groot, dat het spel peil beneden dat van een normale Davis- Cupwedstrijd bleef. Tot twee maal toe ver loor Sirola zijn service, terwijl Laver ge makkelijk zijn eigen service behield. Si- rola's service was, evenals tegen Fraser, ongeregeld met een overmaat aan dubbele fouten. Waren het er tegen Fraser elf, tegen Laver kwam zijn totaal dubbele fou ten op tien. Pietrangeli, vrij van de druk, die de Challenge Round hem op de schouders had gelegd, nu de strijd reeds beslist was, kwam tegen Fraser tot sterk spel. In de openingsset brak de Italiaan in de zevende game door de service van Fraser heen. De beslissing in deze marathonset viel in de 19de game, toen Fraser zijn service ver loor. In de volgende liet Pietrangeli zich niet van zijn voetstuk stoten en dit be tekende de eerste winst voor de Italiaan: 119, welk succes door de 13.000 toeschou wers luide werd toegejuicht. Fraser kwam in de tweede set op 31, maar de Australiër kon de juiste maat niet vinden, verloor twee maal achtereen zijn servicegame en zag ook deze set naar de Italiaan gaan: 63. Daarna kwam Pietran geli in moeilijkheden. De gewijzigde tac tiek van Fraser, waarbij de Australiër zo veel mogelijk lobs speelde, zijn slagen van de baseline af vuurde om vervolgens snel naar het net op te lopen, ontrafelde het spel van de Italiaan, die nu kansloos was: 1—6. Met de sympathie van het publiek achter zich slaagde Pietrangeli er in de vierde set in zich te herstellen. Hij nam dadelijk het initiatief in handen, won de set met 62 en daarmee de partij. Gonzales had een overwinning voor de Italianen voorspeld, gedeeltelijk „omdat ik Nicola Pietrangeli, die nog niet over zijn enorme teleurstelling heen is, da't hij en zijn teamgenoot Orlando Sirola het onder spit hebben moeten delven in de eindstrijd om de Davis Cup. heeft de Australische tennisofficials er van beschuldigd, dat zij over hem en over Sirola „veel leugens" verteld hebben. „Ik heb genoeg van tennis zei Pietran geli en ik wil niet hier blijven om het volgend jaar in de Australische kampioen schappen mee te spelen. Wij hadden overi gens in het geheel niet het plan om aan de Australische kampioenswedstrijden deel te nemen. Ik denk niet, dat wij voor die wedstrijden zouden zijn uitgenodigd, als wij van de Amerikanen verloren hadden." Pietrangeli vervolgde met te zeggen, dat hij niets tegên Australiërs of hun land had. „maar ik kan niet zeggen, dat wij erg goed door de officials zijn behandeld. Er zijn een massa leugens over ons verteld en geschreven. Bovendien zouden de officials hebben gezegd, dat wij hèn willen chan teren." voegde de Italiaan er aan toe. TENNIS. William Lenoir heeft dinsdag hét internationale jeugdtennistoernooi van Miami Beach in Florida gewonnen. In de finale zegevierde hij met 6—2. 6—3. 2—6, 46 en 63 over zijn landgenoot Frank Froehling. Lenoir en Froehling verloren in de finale van het dubbelspel met 3—6. 4—6 van Zuidafrikaans-Portoricaanse combi natie Rodney Mandelstam-CharlesPasarell. zelf wat Latijns bloed in de aderen heb". Vandaag zei hij echter: „Hoe kan een mens zich vergissen. De Australiërs hoeven niet trots op zichzelf te zijn. Hun ploeg was in ieder geval beter dan de Italianen, maar bijna iedere ploeg zou beter zijn geweest. Vóór de wedstrijd vertelden de Italianen me, „wacht tot we in het dubbelspel uit komenWe kunnen de cup nog winnen" Ik weet echt niet wat voor cup ze hoopten te winnen. Een beslissing van de lijnrech ter kon pas wat spanning in de wedstrijd brengen. Ik geloof dat de Italianen te veel spa ghetti hebben gegeten, vooral Pietrangeli. Ik hou er helemaal niet van een andere speler al te veel af te vallen, maar ik ge loof echt, dat Pietrangeli er nooit aan te pas is gekomen. Sirola deed tenminste nog een nonchalante, onhandige poging, maar ik heb het idee. dat hij opgaf omdat hij besefte, dat hij geen steun kreeg", aldus Gonzales Automobilisme De Engclsma'n Stirling Moss heeft dins dag in East London de wedstrijd om de Grote Prjjs van Zuid-Afrika voor formule II wagens gewonnen. De Zweed Joakim Bonnier, die evenals de winnaar in een Porsche reed. eindigde als tweede. De der de plaats was voor wereldkampioen Jack Brabham (Australië) met een Cooper- Climax. Moss reed op het 4.02 km lange circuit tevens de snelste ronde met een gemiddel de van 148 km/uur. De tijd van Moss over de 313.82 kilometer was 2 uur 11 min. 02 sec., hetgeen een gemiddelde snelheid van 143.61 km per uur betekende. Bonnier finishte met een achterstand van 14 sec. Jack Brabham volgde op een ronde. Deze drie coureurs hebben van het be gin tot het einde de strijd beheerst. De overigen werden regelmatig gelapt. Van de 25 deelnemers, die waren gestart reden er 19 de race uit. Tot degenen, die opgaven, behoorde onze landgenoot Godin de Beaufort. De kampioenscommissie van de KNAC heeft besloten het reglement voor het kampioenschap 1961 op enkele punten te wijzigen ten opzichte van dat voor 1960. De commissie is van oordeel, dat de tot nu toe gebruikte naam „kaartlezer" niet meer de juiste aanduiding vormt van wat ermee wordt bedoeld Daarom zal de naam „kaartlezer" worden vervangen door die van „navigator", welke een ruimere taak omschrijving inhoudt. Voorts zal bij het opmaken van de eind stand in de toekomst geen her-verdeling van punten worden toegepast. Ieder zal de in de diverse ritten behaalde winstpunten behouden. Gebleken is namelijk, dat een her-verdeling, zoals tot nu toe plaats had, nagenoeg geen invloed heeft op de rang orde in het eindklassement. Om in het eindklassement te kunnen worden opgeno men, zal men zich bij drie ritten onder de eerste twintig moeten klasseren. OE TOTO-INZET LOOPT OP I00SSTE IIZET:1IS9/1S0 fl. 155.000. 1 2 3 4 5 6 7 3 Cempctïtit wck«n De sporttoto doet het nog steeds bijzon der goed: men volge de omzetten. Ook de vergunning onder de nieuwe voorwaarden deed de toto geen kwaad. Alleen de laatste weken daalt de omzet iets. De hoogste omzet werd bereikt in het vorige seizoen toen voor een toto een dubbele inzet mo gelijk was. Boksen De derde ontmoeting tussen Floyd Pat terson en Ingemar Johansson om het we reldkampioenschap zwaargewicht zal, in plaats van op 20 maart, een week eerder worden gehouden. Deze datumwijziging is gemaakt, omdat de organisatoren menen, dat de 13de maart betere kansen biedt op een volle zaal. Om streeks die datum eindigt namelijk het raceseizoen in Hialeah Park bij Miami, waar het gevecht zal plaatsvinden Olympische Spelen De voorzitter van het Duits Olympisch Comité, dr. Karl Hitter von Halt, heeft in München geprotesteerd tegen het voorne men van het Japanse organisatiecomité om kano en de moderne vijfkamp van het programma van de Olympische Spelen 1964 in Tokio af te voeren. Ritter von Halt die lid is van het uit voerend comité van het IOC rekent er op dat alle leden' van dit lichaam zich bij dit protest zullen aansluiten. Reeds in 1959, tijdens een vergadering van het IOC in München, heeft Von Halt er de Japanners op attent gemaakt dat de mo derne vijfkamp het ideaal is geweest van de grondlegger van de moderne Olympi sche Spelen, dé Fransman Baron de Cou- bertin. Om nu de moderne vijfkamp, zonder meer, te latèn vervallen, zou „unfair" zijn, aldus dr. Karl Ritter vón Halt. Vóór dé eerste klasse heren van de water- polocompetitie werd dinsdagavond in het Sportfondsenbad in Haarlem gespeeld dé wedstrijd DWTDAW. In de eerste helft hebben de Alkmaarders er hard voor moé ten zwoegen om een spelêrsmeerdêrhêid DWT begon met 6 man in een doelpunt tot uitdrukking te brengén. Maar met dé stand 01, vêrkrégen dóór inschieten van Hans van Bekkum, wérd mêt volledige ploegen aan de tweede helft begonnen. Bob van Bekkum zond met een doorslag de bal het DWT-doel in, waarop Jan Eichoorn met een keurige boogbal van repliek dien de (12). Nadat Taco Riet vóór DAW had raak geschoten joeg Eichoorn de bal wederom dé goeie hoek in. Tot dè gelijk maker kon DWT het. niet bréngen, daar- De tennisranglijsten over het jaar i960, samengesteld door de keuze-commissie van de KNLTB, vertonen heel wat onder linge verschuivingen en enkele debutan ten. De commissie heeft de lijst ditmaal niet van enig commentaar voorzien. Zowel bij de dames als de heren komen enkele zeer jonge figuren op de ranglijst voor, namelijk mej. Els Spruyt (17 jaar) en de 16-jarige Tom Okker. De cijfers achter de namen geven de plaats op de ranglijst in 1959 weer, terwijl een streepje betekent, dat de speler in dat jaar niet werd geklasseerd. In de groe pen is de rangschikking affabetisch. Dames: 1. mej. M. Weurman (67), 2. mej. J. Seven (8), 3. mej. H. Ruinen 4.6. mevr. J. Baars mej. M. Moritz en mevr. B. Thung (2), 7. mej. I. Com mandeur 8. mej. F. Marinkelle (3-5), 9.10. mej. E. Spruijt en mej. J. Fe- rir (9-10). Heren: 1.-2. J. van Dalsum (4) en P. van Eijsden (1-3), 3.-5. J. H. Goris (5), A. Kara- moy (1-3) en W. Maris (1-3), 6.9. H. Bies heuvel R. Gurowitch (7-10), E. Schnei der en J. van de Weg (7-10), 10.17. P. Dominicus (11-1), M. Dulac de Fugeres R. Kuijpers (7-10), T. Okker P. Scholtz (11—16), D. Stradmeijer J. van Toorn en M. Vekemans (1116). De Van Swol-beker voor jonge spelers (tot 16 jaar), die zich door sportieve pres taties hebben onderscheiden, is voor 1960 toegekend aan Nik. Fleury (Amsterdam). voor was het plaatsen en schieten té Onbe suisd. Hottentot bracht uiteindelijk de DAW-overwinning op 24. De stand van de eerste klasse heren is: NerêUs 3 3 0 0 Neptunus 3 2 0 1 DAW 4 2 0 2 HVGB 3 10 2 HPC 3 10 2 DWT 4 10 3 Voor de tweede klasse DWR ir Zaandam tegen Króösduikers. dat 6 4 4 2 2 heren De wat ér polo cóm petitie met DWR de bovenste plaats van de rang lijst deelde; DWR beet flink van zich af en versloeg KroösduikèrS met 42. De stand luidt: DWR Kroosd. Nereus 2 Haarlem VZV Voor de derde klasse heren kreeg HVGB 2 Het Zwet op bezoek, dat door Bethlem de leiding nam, waarna Aad Rol de rust stand op 11 bracht. Na dé pauze werkte Rol de bal nog driemaal in het doel der gasten, zodat de strijd mét een 41 zege voor HVGB 2 eindigde. In Zaandam was NVA de gast van de Neptunus-reserves, uitslag 44. Dc stand is: HVGB 2 Neptunus 2 Zwet NVA Ham DAW 2 15— 6 13—10 12—10 9—11 9—19 VZV bond voor de eerste klasse dames in Zaandam de strijd aan tegen Waterlelie; de strijd bleef onbeslist (1—1). De stand is: Nereus 2 2 0 0 4 6— 3 Waterlelie 4 1 2 1 4 9— 5 VZV 3 1 1 1 3 8— 6 DWT 3 1 0 2 2 4—10 Haarlem 2 0 1 1 1 5— 8 De Haagse ijshockeyclub HOKY heeft op de trip door Oostenrijk dinsdag weer een nederlaag geleden. Ditmaal werd met 8-3 verloren van WEV uit Wenen. De tussen standen waren 1-1, 4-2 en 3-0. De doel punten voor de Hagenaars werden ge scoord door Kossowan en Litzgus. Tegen het einde van de wedstrijd kwam het tot onplezierige scènes, toen twee spelers van de Nederlandse ploeg slaags raakten mei een aantal toeschouwers. Het Franse weekblad „France Football" heeft, na een grondige bestudering van al le in 1960 gespeelde interlandvoetbalwed strijden een lijst opgesteld. Volgens deze lijst zou Rusland Europees voetbalkam pioen 1960 zijn. Het blad motiveert dit als volgt: In het afgelopen jaar won Rusland van Polen, Tsjechoslowakije, Joegoslavië en Oost-Duitsland. Rusland leed slechts één nederlaag, namelijk tegen Oostenrijk. Rus land won echter ook in juni in Parijs het tweejaarlijkse toernooi om dc Europese landenbeker. Volgens het weekblad komt Joegoslavië op de tweede plaats, omdat dit land de Olympische titel in Rome won. Van de zestien gespeelde internationale wedstrij den verloor dit land er negen. De Joego slavische ploeg werd verslagen door Is rael, Portugal en Rusland. Bovendien speelde Joegoslavië gelijk tegen vier ande re ploegen. De derde plaats is voor Zweden. De Zweedse ploeg heeft geen enkele neder laag in 1960 geleden. De Zweden speelden vijf interlandwedstrijden: tegen de Ierse Vrijstaat, Finland, Frankrijk, België en Denemarken. Het weekblad kende geen verdere klas sering toe dan de genoemde drie. Wel gaf het blad nog commentaar op enkele top- elftallen. België verlsoeg in 1960 Hongarije, Frankrijk en Zwitserland, maar verloor van Nederland. Oostenrijk won van Italië Spanje en Rusland, maar werd verslagen door Hongarije en Frankrijk. Het Hongaars elftal, dat volgend jaar met Oost-Duitsland de tegenstander is van het Nederlands elftal in de voorronden van het toernooi om het wereldkampioenschap 1962, heeft in 1961 een lijvig programma Vóór de voorjaarscompetitie begint op 26 februari gaat een nationale selectie- ploeg van 1522 februari naar de Ver enigde Arabische Republiek om daar twee wedstrijden te spelen. Op 16 april volgt m Boedapest de eerste wedstrijd tegen Oost- Duitsland. waarna op 30 april de Hongaren in Nederland spelen. Voor 7 mei staat op het programma de wedstrijd JoegoslaviëHongarije in Bel grado, die op 28 mei in Boedapest word gevolgd door HongarijeWales. Op 11 juni is in Wenen OostenrijkHongarije. De competitie wordt afgesloten op 28 juni. In september wordt de reeks interland wedstrijden voortgezet met op 10 septem ber Oost-DuitslandHongarije, op 24 sep tember in Boedapest HongarijeOostenrijk en op 22 oktober, eveneens in Boedapest HongarijeNederland. V o et bal in Engeland Everton heeft dinsdag de kans, om op te klimmen naar de gedeelde tweede plaats in de Engelse eerste divisie, niet aangegre pen. Ondanks de steun van het- merendee der ruim 75.000 toeschouwers ging de thuiswedstrijd tegen Burnley met 30 ver loren. Het vreemde is, dat Everton een dag eerder op het terrein van Burnley met 31 had gewonnen. Onderaan de ranglijst werd de situatie voor Preston North End weer iets ongun stiger doordat nummer voorlaatst, West Bromwich Albion, een punt overhield aan de ontmoeting tegen Cardiff City. De tweede divisie heeft in het kerst weekeinde een nieuwe leider gekregen Sheffield United, dat momenteel een ern stige inzinking doormaakt, werd verdron gen door Ipswich Town, dat dinsdag op nieuw over Norwich City zegevierde. Li verpool profiteerde niet van het falen van Sheffield United door met 10 te verlie zen van Rotherham United. Het was voor Liverpool de eerste nederlaag sedert 14 september De vreemdste score werd bereikt, in de ontmoetingen tussen Carlton Athletic en Plymout Argyle. Tweemaal luidde de stanc na 90 minuten spelen 64, maandag in het voordeel van Charlton, dinsdag ten gunste van Plymouth. De uitslagen van dinsdag waren: Eerste divisie: EvertonBurnley 03; Blackburn RoversBlackpool 20; West Bromwich AlbionCardiff City 11. Tweede divisie: Brighton and Hove Al bionScunthorpe United 11, Ipswich TownNorwich City 41, Leeds United- Derby County 32, Lincoln CityLuton Town 11, Plymouth ArgyleCharlton Athletic 6—4. PortsmouthSwansea Town 11, Rotherham UnitedLiverpool 10, Sheffield UnitedSunderland 01. Wielrennen De traditionele „wildrit" van de Haar lemse wielervereniging „De Kampioen" die in de omgeving van O verveen werd gehouden, is gewonnen door Piet Steen voorden. Hij zegevierde in de eindsprint over Toon Rutte en Henk Buis. Deze drie renners waren met succes uit het peloton ontsnapt en kwamen met een paar honderd meter voorsprong aan de finish. De uitslag luidde: 1. P Steenvoorden (Heemstede); 2. A. Rutte (Haarlemmer- liede): 3. H Buis (Vijfhuizen): 4. E. Riet- hoff; 5. H. Castricum (Beverwijk); 6. C. v. d. Aar; 7. J. v. d. Horst; 8. A. Deinum; 9. B. Gieske 10. H. Peters (Heemstede). Bij de C-klassers was de uitslag: 1. Nijs- sen, 2. M. Rutte. 3. G. Wagner. 4. Willemse. 5. Van der Pol, 6. Schenk. 7. Ramakers. 8. R. Wagner. 9. Handgraaf. 10. W. Wagner. Vrijdagavond 30 december wordt door „De Kampioen" weer de „Oliebollenrit" gehouden. Bij deze rit zal er door de ren ners niet gefietst, maar gelopen moeten worden. Zij worden namelijk in een ge blindeerde wagen naar een bepaald punt vervoerd en moeten vandaar zo snel mo gelijk het clublokaal „Kennemerland" aan dc Rijksstraatweg zien te bereiken. Hei vertrek is bepaald op acht uur. Volgens „France Football" hebben de Italianen en de Spanjaarden in 1960 het meeste teleurgesteld. Volgens het blad kunnen de Europese ploegen in drie grote groepen worden verdeeld. De eerste groep bevat die teams, die wat hun spel be treft in 1960 beter spel hebben te zien ge geven. Tot deze groep behoren Rusland, Joegoslavië, Zweden, West-Duitsland, Oos tenrijk, Zwitserland, Wales, Engeland en Denemarken. De tweede groep omvat die ploegen, die Voetbal wat hun spel betreft op hetzelfde niveau zijn gebleven. Hiertoe behoren: Luxem burg, Roemenië, Noorwegen, Nederland, IJsland, België, Oost-Duitsland, Bulgarije, Italië, Polen en Denemarken. De derde groep bevat die elftallen, die in 1960 slechter speelden dan voorheen Hiertoe behoren: Frankrijk, Ierland, de Ierse Vrijstaat, Portugal, Schotland, Span je. Finland en Tsjechoslowakije. In dc kwartfinale van het voetbaltoer nooi tussen de jaarbeurssteden heeft Bar celona dinsdagavond een 4-4 gelijkspel ui het vuur gesleept tegen het elftal van Hi bernian uit Glasgow. 50.000 toeschouwers woonden dc wedstrijd, die in het stadion van Barcelona werd gespeeld, bij. Bi; rust had de Schotse club een 2-1 voor sprong. Dit zou oorspronkelijk de tweede ont moeting zijn tussen de beide elftallen maar de eerste wedstrijd, die voor 14 de cember in Glasgow op het programma stond, moest destijds wegens de slechte weersomstandigheden worden uitgesteld Deze wedstrijd zal nu in februari 196 worden gespeeld. Het elftal uit Glasgow had gedurende de eerste helft het beste van het spel. De Schotten speelden in hun klassieke stijl, in hoog tempo. Het eerste doelpunt kwam in de zevende minuut en werd gescoord door linksbinnen Baxter. Twaalf minuten later volgde van de voet van linksbuiten Mc Laird het tweede doelpunt voor Hibernian Barcelona kon pas in de 36ste minuu een doelpunt maken, toen linksbinnen Ku- bala een vrije schop nam, waarna rechts binnen Kocsis de bal inkopte. Na de rust was het wederom Kocsis, die voor een doelpunt voor de Spanjaarden zorgde en wel zeven minuten na de her vatting. In de 71ste minuut echter ga rechtsbinnen Preston Hibernian opnieuw de leiding (2-3). Drie minuten later brach midvoor Baker de stand op 2-4. De beide laatste doelpunten waren echter voor Bar celona, gemaakt in de 82ste minuut door Kocsis en in de 85ste door Evaristo, mid voor. Zondag 1 januari worden op het SML- terrein in Arnhem districtsvoetbalwed strijden voor amateurs gespeeld. De opstel lingen van de verschillende elftallen luiden: Oost: doel: Van Zanten (ZAC); achter Van Dalen (Heracles) en Zinnemers (Rhe- den); midden: Eygelsheim (Quick, Nijm.) Siegmond (Vosta) en Zweres (Labor); voor Roseboom (Ede), Vonk (Quick Nijm. Koopman (Go Ahead), Nijhuis (Hengelo) en Ensing (Hengelo). West: doel: Hooymans (BI. Zwart): ach ter: De Vries (Gouda) en Bakker (Slie- drecht); midden: Smits (Xerxes), Fok (EBOH) en Michels (Quick H); voor: Peper (RCH), De Haan (JOS), Hendricks (Xerxes) De Gruil (Gouda) en Hersche (ONA). Zuid: doel: Van der Kuit Spel. Emma) midden: Van Zeggeren (Alliance), Wijnen (TOP) en Janssen (Spel. Emma); voor Roozenbeek (Heer), Geraats (Spel. Irene) Roovers (TSC), Kerens (Spel Emma) en Lukken (De Spechten). Noord: doel: Bouma (LSC); achter Werkman (Heerenveen) en Maat (Ooster- parkers); midden: Barelds (CEC). Timmer (Emmen) en Kuipers (Velocitas); voor: T Abeln (CEC), Smeltekop (Velocitas), Söll- ner (Alcides). Giesing (Rood Geel) en Oos- terloo (Be Quick). Volleybal De Haarlemse hoofdklasser HVS speel vanavond in het Krelagehuis tegen he Haagse OVC. Beide ploegen sluiten punt loos de hoofdklasse-ranglijst af Voor di belangrijke duel beschikken de Haarlem mers over Wim Clay, die zich in verbanc met zijn studie had teruggetrokken, maar zijn club in de huidige precaire situatie wil bijstaan De Hagenaars hebben de be schikking over de oud-RVC'er Kees Bak ker. die jaren achtereen uitkwam voor he nationale team. De damesploeg van Die Raeckse moet in staat ziin om het Rotterdamse Concordia te kloppen. Voorts speelt MHBS tegen het Alkmaar- se JHOC voor de overgangsklasse Het programma voor vanavond luidt Heren, hoofdklasse: HVSOVC (8 uur) Eerste klasse: De BlinkertOSS (7 uur). Tweede en derde klasse: Gios 2DSS, PSVH 2—OSS 2. HVS 4—Gios 4, OVRA 4- Die Raeckse 4. TopscoreAlliance 2. OVRA 2Die Raeckse 2. Dames, hoofdklasse: Die RaeckseCon cordia (8 uur). Overgangsklasse: MHBSJHOC (9 uur) Eerste klasse: Die Raeckse 2HVS (7 u.) Tweede, derde en vierde klasse: OVRA 2—PWN. De Blinkert 3—Gios 2. DSS—OSS. AllianceDie Raeckse 3. Eclecta 2Gios. SpaarnestadHBC 3, De Blinkert 4—Al liance 2 en JBSDe Blinkert 2. Schaken Sport in het kort IJSHOCKEY. In het vierlanden-ijs hockey toernooi om de Spenglerbeker heeft Diavoli uit Milaan dinsdagavond 'in Davos gelijk gespeeld tegen de club Davös. De uitslag werd 7-7. de tussenstanden waren- 4-3, 2-2. 1-2. Door met 3-7 van het Amsterdamse ASVU te winnen heeft de schaakclub VHS zich stevig op de eerste plaats genesteld in de schaakcompetitie tweede klasse KNSB. De Haarlemmers hadden niettemin een kleine tegenvaller door de arbitrale uit spraak inzake de wedstrijd De PionVHS welke op 5-5 werd afgerond. Daar echter De Pion inmiddels met 5V2-4'/2 door VAS 3 is verslagen hebben de VHS-crs van De Pion nauwelijks meer enige concurrentie te duchten. Rivalen zijn nu nog slechts VAS 3 en Zaandam. De tweede Haarlemse club. Het Oosten, is tegen Watergraafsmeer goed voor de dag gekomen. Nu de Haarlemmers haast dé degradatie niet meer kunnen ontlopen, schijnt de rust te zijn weergekeerd. In vooruitgespeelde partijen werd een '/s-IV2 voorsprong genomen. Wat onfortuinlijk moest men deze winst tijdens de eigen lijke wedstrijd prijsgeven, maar de voor lopige 4-4 score, die vermoedelijk tot een 5-5 eindstand zal leiden, is in ieder geval tegen het sterke Watergraafsmeer een moedgevend herstel. In de Noordhollandse Schaakbond werd in de eerste klasse A het Beverwijker Weenink kansloos voor bet kampioenschap nu het aangetekend beroep inzake de wed strijd tegen Edam werd afgewezen. De uitslag bleef 5>/2-43/2 in het voordeel der Edammers. In de B-afdeling heeft Santpoort de moed nog niet opgegeven om het verloren gegane terrein te herwinnen. Tegen het lang niet zwakke Heemstede 2 werd een overwinning behaald en het wachten van Sterk c.s. is nu op een misstap van Half weg. In de tweede klasse heeft in afdeling C het Haarlemse HWP het bezoek aan VHS 4 nog niet met winst kunnen afronden, maar de voorlopige voorsprong rechtvaardigt het vermoeden dat zulks nog wel zal gebeuren. Waarmee de HWP'ers dan Santpoort 2 en Kijk Uit 2 tot op één punt naderen. Zoals mocht worden verwacht heeft Zandvoort zich in afdeling D in Hillegom niet door De Uil laten verrassen. Met Aals meer voeren de schakers uit de badplaats de ranglijst aan. KSC verraste hier vriend en vijand met een grote zege op Het Oos ten 2. De kans op de eerste plaats is voor hen echter reeds vrijwel verkeken. De derdeklassers hadden slechts een be scheiden programma af te werken, dat zonder verrassingen gebeurde. In de vierde klasse maakte Weenink 3 in afdeling C geen beste beurt door tegen Assendelft 2 slechts met zeven spelers op te komen. Dat er niettemin nog een gelijkspel uit de bus kwam was slechts een bewijs van de zwak te der Assendelft-reserves. In 4 D boekte Heemstede 3 een grote overwinning en bleef daarmee tot de toonaangevende clubs behoren. De uitslagen van de gespelde partijen zijn: NHSB: eerste klasse, afd. A: Edam Weenink 5>/2-4y2; afd. B: Bloemendaal VHS 3 4-4 voorl.; SantpoortHeemstede 2 6-4; tweede klasse, afd. A: KTVDe Pion 6-4; Caïssa—VW 3 4-4 voorl.; afd. B: Op positieCastricum 5-5; afd. C: VHS 4 HWP 3'/2-4^ voorl.; afd. D: De Uil— Zandvoort 3>/2-614; KSCHet Oosten 2 7VÏ-2 Va. Derde klasse, afd. A: Wieringermeer Schaakmat 2 51 /»-4V2Caïssa 3DOS oVz- 41 afd. B: Bergen—MSC 2 6V2-3afd. C: Castricum 2Bloemendaal 3 3y2-4>/2 voorl.; afd. D: Halfweg 2Aalsmeer 2 41/2-3'/,2 voorl.; vierde klasse, afd. B: Witte Paard 2 De Pion 2 5'/2-4Vè; Weenink 2Saende 2 3-1/2-31/2 voorl.; afd. C: Assendelft 2Wee nink 3 5-5; afd. D: Halfweg 3Heemste de 3 2-8. KNSB: hoofdklasse: EindhovenVVGA 41/0-51/2; ASCRotterdam 5-5; Eindhoven —VAS 2 2>/ï-7Mj; Philidor—VAS 5i/2-4i/2; Rotterdam—VVGA 7-3; SpangenASC 3V2-6V2; eerste klasse, afd. A: De Dom HiSG 4Us-5Vs\ StauntonZwolle 5V2-4V2; StauntonDe Dom 7-2 voorl.; SMB Zwolle 4-6; Utrecht— BSG 3i/2-6!/2; HiSG— Amersfoort 6-4; afd. B: DDASC 2 8-2; Res. SC—Eindhoven 2 7-3; Dordrecht Spangen 2 4-6; Eindhoven 2LSG 3-6; ASC 2—Res. SC 5-5; HChr.SVDD 4-6. Tweede klasse, afd. A: EsgooZutphen 31/2-6V2; WageningenGroningen 5-5; Uni- tasWageningen 6-4; HengeloZutphen 4-5 voorl.; ApeldoornEsgoo' 6-4; Wage ningenStaunton 2 7,/»-21/o; Groningen Unitas 4i/2-5i/2; afd. B: De PionVHS 5-5; Zaandam—VAS 3 6-4; BSG 2—ASVU 5-5; VHS—Watergraafsmeer 7-3; Het Oosten De Pion 2-7 voor.: VAS 3De Pion 5>/2- 41/0Watergraafsmeer—Het Oosten 4-4 voorl.; (bord 1: J. Staal—C. Hoogland afg.; 2. W. de JongC. Rothert remise; 3. W. PuntJ. J. van Kampen 0-1; 4. M. C. van WaardenburgH. C. Honsbeek remise; 5. P. GeertsC. Hovingh remise; 6. H. La- meinA. Herfst remise; 7. D. EykJ. Wolff afg.; 8. J. N. H. KennedyS. Herfst 1-0; 9. J. C. DiksC. Koster 1-0; 10. J. Jan senJ. van Pelt 0-1). ASVU—VHS 3-7; (bord 1: C. Masten broekR. Mol 0-1; 2. D. KnolF. A. Spin hoven remise: 3. M. van OsP. A. van Drie! remise- 4. R. G. Klooker—G. B. v. d. Velde 1-0; 5. W. Bakker—A. C. v. d. Tak 0-1; 6. P. HörchnerJ. Blokker 1-0; 7. C. VerhaarJ. H. Marwitz 0-1; 8. G. Hörch nerW. Krijnen 0-1; 9. D. Vonkmr. G. Snoeck Henkemans 0-1; 10. W. A. Wee ninkP. E. Brommer 0-1); afd. C: DD 2 Rotterdam 2 2^-7V»; MoerwijkNRSV 4-6; HChrSV—Philidor 5-5; Philidor—DD 2 4-4 voorl.; LSG 2—HChrSV 2 IV2-8V2; NRSV—Vios 4-4 voorl.; Rotterdam 2 Moerwijk 3-4 voorl.; afd. D: Arnhem HSV 6-4; VlissingenHSV 3-5 voorl.; Max EuweArnhem 5-4 voorl.; OSVDe Pion 3-7; Philips 1—Philips 2 7-3; HSV—Phi lips 2 8-2. Dammen Dinsdag is het internationaal damtoer- nooi in Amsterdam voortgezet. De uitsla gen van de tweede ronde zijn: internatio nale groep: Terlouw—Mulder 1-1; Van Leeuwen—Kinnegin 2-0; Okrogelnik— Beeke 1-1; FaneelliSlaby 1-1. De uitslagen van de derde ronde waren: Slaby—Terlouw 0-2; Beeke—Fanelli 2-0; Sinnegin—Okrogelnik 1-1; Mulder—Van ..eeuwen 1-1. Stand na drie ronden: 1. Terlouw 5 pt; 2. Van Leeuwen 4 pt; 3. Beeke 4 pt; 4. Mul der 3 pt; 5. Okrogelnik 3 pt; 6 Kinnegin 2 pt; 7. Slaby 2 pt; 8. Fanelli 1 pt. 10 11 12 13 14 13 2 22— 8 9— 6 11—13 9—10 10—11 7—20 speelde 18—12 20—10 17—14 10—16 6—19 Tom Okker uit Haarlem 8—10

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 13