Oud en Nieuw a a a a a Roomboterkoek vol met Amandelen ROOMBOTERKOEK S Zij et:r riZIJ ct. DE KIJKGRIJP Extra wijnaaibieding Van de groenteman: Van de slagerij: DE KIJKGRIJP I I I I I i i s i 9 I 1 9 1 1 i I I I I i I 1 A N D E L E N Droste's cacao- en Zoals WILDAV0ND Café Sclioone - Breesaapstr. 54 Maison Hillege rrrrrrè een goed afscheid van 1960 en een smakelijk begin van 1961 Ferdinands belevenissen 6 Heerlijke verrassingen voor zoveel u wilt, bij elke 2.50 aan boodschappen groot 3/4 literblik heerlijke zoete stukjes ANANAS v. 110 voor 69 Verse EIEREN no. 3, 10 st. 145 MAYONNAISE, hele pot, geen 142, slechts 109 FRITES MAYONNAISE, hele pot, slechts 69 ZALM Fancy Pink, blik 95 SCHELVISLEVER, gr blik 59 ZURE HARING, pot 4 st. 49 Fijne AUGURKJES, 3/4 literpot 85 Gelderse HAM, extra kwal. 150 gram 59 TOAST, pak32 KONINGSBLOEM, kg 43 SLA-OLIE, grote fles 99 ROZIJNEN, 500 gram 75 KRENTEN, 250 gram 39 POEDERSUIKER, 250 gram 29 Grove PINDA'S, 250 gr. 55 SPEELKAARTEN65 OLIEBOL-LEPELS, 2 stuks 29 NIEUWJAARSKAARSEN, 15 stuks 25 FRANSE LANDWIJN, fles 150 FRAMBOZEN-BESSENWIJN literfles 165 MONTESI, fijnste imp. Vermouth literfles van 395 voor 295 BOWLWIJN, fles 89 GOLD BIER, fles 42 3 flessen 100 Voor appelbollen GOUDREINETTEN, 3 pond 35 Voor appelbeignets JONATHANS, 3 pond 39 Voor appelgebak BELLEFLEURS, extra grof, 3 pond 55 Fijne tafelappel GOLDEN DELICIOUS 2 pond 59 Voor jus d'Orange Grote PERSSINAAS- APPELEN 8 stuks 95 FESA zoete SINAAS- APPELEN ..12 stuks 95 BRAADKUIKENS, deze week nog kg 395 KIPPEPOULET, pak 900 gram195 WEEKEND-RECLAME: MAGER VLEESGEHAKT, 500 gram 158 RUNDERLAPPEN, 500 gram 145 BORSTLAPPEN, 500 gram 165 RIBLAPPEN 500 gram 189 RUNDERLAPPEN, Speciaal, 500 gram 185 LEVERWORST m. veel lever 100 gram 20 SLAGERS METWORST, 250 gram 65 JAAR IN - JAAR U8L1: LUIDSPREKERS tekenaars en tekenaars-konstrukteur Gemeente Velsen reusachtig lekker, makkelijk, 100 roomboter en kijk eens hoe voordelig administratieve kracht vrouwelijke kantoorkrachten TELEVISIE v.a. ƒ2.98 per week prima verkoopster aankomende verkoopster Voor Oudejaarsavond flinke vrouwelijke krachten WOENSDAG 28 DECEMBER 1960 Gevr. NET MEISJE voor de huishouding, zelfst. kunnen de werken, van 8.30 tot 12.30 uur,dinsdag en vrijdag de gehele dag. Kapsalon De Vries, Lange Nieuwstraat 497, IJmuiden. NETTE WERKSTER gevr. 1 ocht. p. w. van 9-12 uur. Adres te vern. bureau van dit blad. Met spoed gevr. op klein atelier te IJmuiden zelfst. MACHINE! TIKSTER (man tels). Zaterdags vrij. Hoog loon. Aanm. 7-8 uur. v. d. Helststraat 24. PRIMA BIJVERDIENSTE aangeb. voor het versprei den van reclamefolders en drukwerken voor Spaarn- dam. Brieven L 1829. Albert Heijn vraagt een FLINKE JONGEMAN ter opleiding in het levensmid- delenbedrijf. Leeftijd 16-20 jaar. Goed loon, event, reis kosten worden vergoed. Gra tis bedrijfskleding. Persoon lijk aanmelden bij de be drijfsleider van filiaal Drie- huizerkerkweg 93 te Drie huis. N.V. K.C.I., Baanstraat 34. Beverwijk, vraagt MACIL- STIKSTERS. Stukloon, hoog loon. Gevr. VERKOPER/STER m. rij-bewijs. Drijver's Koffie- en Lunchservice, Wijk aan Zeeërweg 70. N.V. K.C.I., Baanstraat 34. Beverwijk, vraagt voor' di rect JONGEMAN voor de snij-afdeling. NETTE DAME. 52 jaar. zoekt bezigheden als VER KOOPSTER of voorlichting of iets dergelijks. Op prettige werkkring zal meer gelet worden als op salaris. Brie ven L 1820. Allround BOEKHOUDER (gepens.) b.z.a. v. ochtend, middag of avond. Brieven L 1830. Gevraagd AUTOSTALLING voor kleine wagen. Brieven met prijsopgave L 1822. Gevr. een ONGEMEUB. KAMER met kookgelegen heid. Brieven L 1831. Ruilen: BEN. DUPLEX voor grotere. Brieven L 1823 Op korte termijn gevraagd GEMEUB. of GESTOFF. KAMERS voor echtp. met 2 kinderen, omg. Santpport. Bloemend 1 of Haarlem. Brieven te richten aan A. P v. d. Berg, Ravenweg 9. Apeldoorn. J. echtp. zoekt WOONRUIMTE met gebruik van keuken. Brie ven L 1816. Aangeb. VRIJ HUIS bevatt. kamer, gr. keuken en 3 sl.k Gevr. een kleiner huisje in Nieuw- of Oud-IJmuiden Brieven L 1817. TELEVISIE zonder aanbe taling door oris nieuw Ame rikaans systeem. Alleen top merken. -H.A.J.O., Da Costa- laan 36. Driehuis. Tel. 7116 AUTOVERHUURBEDRIJF en RIJSCHOOL. C. J. Rade makers. Luxe auto's, busjes, bestel- en vrachtauto's. Rijn straat 91. Telef. 6285. Modern SCHOENREPARA TIEBEDRIJF Binkhorst en Zn.. Tuindersstraat 119. Tel no. 7643. J. VELDMAN geeft de hoog ste waarde voor uw ijzer, metalen en oud papier. To renstraat, Oud-Velsen. Telef. 5609. UW HAAR keurig gekapt met Nowa permanent voor 2.50. Drogisterij Ritskes, Frans Naereboutstraat 66. IJmuiden-Oost. INDISCHE SPEKKOEK. De echte Indische lekkernij, naar origineel recept ver krijgbaar bij Hazenberg. ZOUTE KOEKJES, kaas koekjes, luchtdicht verpakt. Banketbakkerij Hazenberg Wij hebben ook veel LEK KERNIJEN voor diabetici, azenberg. DAMESKAPSALON MAI- SON „ANNY" voor elke ge wenste permanent. Perma nent m. de modernste coupe knippen, natuurkrullen en watergolf voor 9.50. Maison „Anny", A. J. Waal-v. Op bergen, Lange Nieuwstraat 381-385, bij het Marktplein. IJmuiden. Telef. 5672. Wij maken alle SLEUTELS Fa. N. P. Zwager, Kenne- meriaan 77. Telef. 5607. Vervolg luidsprekers op pagina 14 Machinefabr. en constructiewerkplaats SPIERINGS N.V., Beverwijk vraagt wegens uitbreiding voor zwaar plaat- en constructiewerk. Gunstige arbeidsvoorwaarden o.a. elke zaterdag vrij. Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan ons kan toor Pijpkade 36. Beverwijk, telefoon 3283. De Burgemeester van Velsen en mevrouw Bührmann zijn voorneméns een nieuwjaars receptie te houden op maandag 2 januari 1961, des namiddags van 2022 uur. ten Gemeente huize van Velsen. Velsen, 27 december 1960. Heden overleed na een kortstondige ziekte, onze beste zwager, zorgzame oom en oud-oom. de heer DOUWE WOUDHUIZEN in de ouderdom van 71 jaar. Uit aller naam A. WOUDHUIZEN Velsen. 27 december 1960. De Savornin Lohmanlaari 12 Liever geen bezoek - geen bloemen De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Ant. Ziekenhuis te IJmuiden-oost. De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 30 december a s. op de begraafplaats „Westerveld" te Driehuis na aankomst van trein 13.01 uur. zonder kinderen AUTOVERHUURBEDRIJF ATLAS vraagt met kantoorervaring en gewend te typen. Tevens enige technische aanleg en in bezit van rijbewijs. Leeftijd ca. 25 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan het kantoor Rijks straatweg 145, Haarlem. chocoladefabrieken tt.v., Haarlem vraagt voor spoedige indiensttreding (ongehuwd) voor de afdelingen: Boekhouding Export Mechanische administratie Planning leeftijd 1725 jaar. DROSTE Sollicitanten dienen in het bezit te zijn van tenminste MULO-diploma. Uitsluitend schriftelijke sol licitaties te richten aan de Directie. Postbus 9. Haarlem HAARLEM mm da man aan klare» kent kent men de zaak aan bet blad, waarin stj adverteert TOPMERKEN geplaatst in 3 dagen, 100 service. Vlg. geheel nieuw fin.systeem: Eerste betaling na 3 mnd. proef. Zowel bij contante betaling, maximum 12 maanden, als bij financiering tot 250.goed koper. Geen hinderlijke informaties en nog vele andere voordelen die met het oog op concurrentie slechts mondeling toegelicht kunnen worden. Ook plaatsing zonder aanbetaling. Gedetaill. inl over alle merken. N.V. P.. Spui 110, Den Haag. CORSETTERIE - LINGERIE - KOUSEN Gevraagd per 1 februari 1961: en COTEX Anegang 25, Haarlem - Tel. 18118 VRIJDAG A..S. BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ DA COST AL AAN 1 - DRIEHUIS - TEL. 4728 Appelbollen - Appelbeignets - Appelflappen Sneeuwballen met slagroom - Saucijze- broodjes - Croquetten - Bitterballen - Pasteitjes - Kaassoesjes - Horentjes enz. - Huzarensla - Russische eieren - Hors d'Ocuvre enz. BESTELT U S.V.P. VROEGTIJDIG WASSERIJ KLEVERPARK, Santpoorterstraat 41. vraagt vóór de mangelafdeling. - Eventueel voor halve dagen. PI8 CdttiaMt* -J&

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 6