V Nederlands jeugdteam plaatste zeven treffers tegen Luxemburg Omzet van totalisator in ons land iets verminderd HVS door zege op Haags OVC van de laatste plaats in hoofdklasse X v V Keizer (Ajax) en Van der Graaf (HDVS) blonken uit in voorhoede Jeugdtoernooi van Eur. Voetbalunie Overvloedige regen een van de oorzaken Quick Hollandia G naar Duitsland Jaarklassementen van boksers Helft programma is achter de rug 13 Protest DOS afgewezen Argentijnse speler voor 75.000 naar Lazio Fiorentina naar de halve finale toernooi beker winnaars Rusland wil regels voor klassering wijzigen Yuri Vlasov Russische sportman van het jaar -i X Contract voor Fraser? Schneider en Coeberg zegevierden in Miami Twee Cubaanse spelers niet naar land terug Nederland-Duitsland voor tennisleraren Polen won op laatste moment van Italië Tocht van 13.000 km van Olympische fakkel De competitie-indeling Patterson-Johansson op televisie in New York Aanwinst voor de rensport Terlouw blijft aan de top in Amsterdam JT, DERDAG 2 9 DECEMBER 1960 Dc voetbalwedstrijd tussen de jeugd- teams van Luxemburg en Nederland (16- 18 jaar), die woensdagavond in Luxem burg werd gespeeld, is geëindigd in een 7-0 overwinning voor Nederland. De gro te uitblinkers in de produktieve Neder landse voorhoede waren linksbinnen Kei zer van Ajax en middenvoor Van der Graaf van Hermes DVS. Ondanks de Nederlandse overmacht, die vooral tot uiting kwam in een betere tech niek en een gavere balbehandeling, was er toch geen sprake van een eenzijdige wedstrijd. Het was een beweeglijke partij voetbal, waarin ook de Luxemburgse voor hoede verscheidene malen in actie kwam. Door het voortreffelijk werk van de mid denlinie met de sterk stuwende rechtshalf Pierre van Feijenoord en door het beter positiekiezen van de Nederlandse voor- waartsen waren de aanvallen van de jeugdige oranjemannen echter veel ge vaarlijker. De wedstrijd begon wegens het uitval len van de lichtinstallatie drie kwartier te laat. Het veld was spiegelglad door de hevige regen, maar voor de technisch ster kere Nederlanders bleek dit juist een voor deel te zijn. Voortdurend werd de bal in Voftbal vlotte combinaties voor het Luxemburgse doel gebracht. Nadat Van der Graaf in de zevende en elfde minuut fraaie kansen had gemist, kon hij de goed spelende Luxemburgse doelman Metzier na een kwartier met een scherp schot passeren. Steeds stuitender werd het Nederlandse samenspel en in de 17de en 24ste minuut vergrootte Keizer de voorsprong tot 3-0. De Nederlandse verdediging werd geïnspi reerd door het goede spel van de voor hoede en bij de Luxemburgse tegenaan vallen werd keer op keer resoluut inge grepen. Nog voor rust smaakte Pierre het genoegen de stand in ver opgedrongen positie met een solo op 4-0 te brengen. Na rust was het spelbeeld gelijk aan dat van de eerste helft. Er was nauwe lijks afgetrapt of Van der Graaf maakte er 5-0 van en rechtsbinnen Kras van Vo- In een vergadering van de Europese Voetbal-unie, die in Lissabon onder leiding van secretaris-generaal Sir Stanley Rous (Eng.) is gehouden, werd de groepsinde ling vastgesteld voor het junioren-toer nooi dat tussen 28 maart en 8 april in Por tugal wordt gehouden. De wedstrijden van dit jaarlijkse EVU-toernooi voor lan denploegen van spelers van 16-18 jaar zul len -worden gespeeld in Lissabon, Porto, Coïmbra, Braga en Evora. Voor de voorronden zijn de volgende vier groepen geformeerd: a: Italië, Portugal, Joegoslavië, Groot Brittannië; b: België, West-Duitsland. Nederland, Roemenië: c. Turkije, Oostenrijk, Spanje, Oost-Duitsland, d: Lu xemburg, Hongarije, Frankrijk, Polen. Elke groep speelt haar wedstrijden op drie achtereenvolgende nog niet op datum vastgestelde dagen. Het programma voor groep B met de Nederlandse jeugdploeg luidt: eerste dag: België-West-Duitsland en NederlandRoemenië; tweede dag: België-Nederland en West-Duitsland-Roe- menië, derde dag: België-Roemenië en West-Duitsland-Nederland. De winnaars van de groepen spelen een halve competitie, terwijl de in de voor ronden uitgeschakelde ploegen in een troosttoernooi verder spelen. Tijdens de vergadering, die o.a. werd bijgewoond door de secretaris-penningmeester van de KNVB, Lo Brunt, zijn de inschrijvingen van drie landen, Griekenland, Bulgarije en Malta geweigerd. Sir Stanley Rous maakte voorts bekend, dat tijdens de wedstrijden slechts eenmaal een speler mag worden vervangen en wel de doelman, maar ook alleen als deze ge blesseerd is geraakt. Tijdens een woensdagavond in Utrecht gehouden vergadering van de spelregel en protestcommissie van de KNVB is het protest van DOS, ingediend na de 27 no vember jl voor de eredivisie gespeelde wedstrijd Feijenoord DOS, afgewezen. De uitslag blijft daardoor 4-3 in het voor deel van Feijenoord. De Argentijnse voetbalbond heeft woens dag toestemming gegeven voor overschrij ving van de speler Juan Carlos Morrone naar Lazio (Italië). Hiermee is een bedrag van 75.000 dollar gemoeid. Morrone wordt in februari twintig jaar. De Italiaanse club Fiorentina heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van het toernooi om de Europese beker voor bekerwinnaars door op eigen terrein met 6-2 (rust 3-1) te winnen van FC Lu- zern (Zwitserland). De Italianen hadden de eerste wedstrijd tegen Luzern met 3-0 gewonnen. In de hal ve finales komt Fiorentina uit tegen Dy namo Zagreb. De Russische Voetbalbond heeft beslo ten bij de Internationale Voetbalfederatie een voorstel in te dienen om de interna tionale regels voor de klassering in toer nooien en kampioenschappen te wijzigen. De Russen willen, dat niet meer het doelgemiddelde doorslaggevend zal zijn bij de klassering van twee teams met een ge lijk aantal punten, maar het zuivere ver schil tussen het aantal doelpunten voor en tegen. Het nieuwe systeem zal worden toege past bij de Russische kampioenscompetitie van 1961. lendam zorgden in de 56ste en 79ste mi nuut voor de zesde en zevende treffer. De Luxemburgse ploeg, speelde moedig, maar totaal ontredderd verder en slaag de er niet in de eer te redden. Het Ne derlandse team speelde in de volgende op stelling: Zoghei (Dos), Veenstra (GVAV) en Ter Horst (Leeuwarden), Pierre (Feije noord), De Vries (Ensch. Boys) en Bun- nig (Leeuwarden), Hainje (Heerenveen), Kx-as (Volendam), Van der Graaf (Her mes DVS), Keizer (Ajax) en Adelaar (Ve- lox). Yuri Vlasov is gekozen als de beste Rus sische sportman van 1960. De Olympische kampioen gewichtheffen, die als eerste ter wereld bij het. stoten een gewicht van meer dan 200 kg omhoog bracht, kreeg bij de traditionele jaarlijkse enquête onder 266 Russische sportjournalisten, de meeste stemmen. Op de tweede plaats kwam de turner Boris Shaklin, de man die bij de Olympische Spelen de meeste medailles veroverde. De rangschikking was vex-der: 3. Pjotr Bolotnikov (atletiek): 4. Viktor Kapitanov (wielrennen); 5. Evgeny Grishin (schaat senrijden); 6. Robert Shavlakadze (atle tiek); 7. Larisa Latynina (gymnastiek); 8. Michail Tal (schaken); 9. Valery Brumel (atletiek); 10. Tamara Press (atletiek). 170 160 150 uo 130 120 110 100 90 BEZOEKE RS ER EOIV SIE WEDSTRIJDEN LOOP TERUG 359 i 956 \f -- r f r i i X f 9 X 9 1 i I 9 9 9 9 i 1 1 1 1 9 \l i i 1- r- i 9 9 1 y i f Aantal bezoekers x 1000 IQ 60 '2345 Competitieweken IO II 12 13 14 15 I6Q371 Iv.PELT De publieke belangstelling voor het voetbal in de eredivisie van het betaalde voetbal loopt nog steeds terug. In welke mate kan men op het bovenstaande kaartje zien. T ennts De tennispromotor Jack Kramer heeft, in Sydney gezegd, dat hij bereid is de Austra lische Davis-Cupster Neale Fraser een con tract van 50.000 dollar aan te bieden met een looptijd van drie jaar. Kramer zeide, dat Fx-aser het geld zal verdienen op basis van ontvangst van 15 percent van de brutorecette, voor elk optreden en 7,5 percent toeslag voor elke keer dat hij wint. Het aanbod aan Fraser was hetzelfde als die aan de Amerikaanse tennisspelers Earl Buchholz en Barry Mackay, die vorige week een profcontract tekenden. De Nederlandse vertegenwoordiging in het landen-jeugdtennistoernooi om de Orange Bowl in Miami Beach, bestaande uit Evert Schneider en Jan Coebergh, heeft de eerste wedstrijd met als tegenstander Columbia gewonnen met 30. De uitslagen van de twee enkelspelen en het dubbelspel waren: Schneider verslaat Benjamin An- zola 63, 16, 75, Coebergh verslaat Diego Jaramillo 6—4, 7—5, Schneider en Coebergh verslaan Anzola en Jaramillo 6—2, 6—1. Andere uitslagen uit de eerste ï-onde waren: BraziliëDenemarken 2—1, Costa RicaWest-Duitsland 21, Zweden Mexico 2—1, België—Jamaica 21, Austra liëIsrael 30, JapanPeru 30, Spanje —Canada 3—0, Argentinië—Chili 3—0. Ook voor de tweede ronde werden reeds de wedstrijden gespeeld, waarvan de resul taten zijn: Verenigde Staten—Costa Rica 30, BelgiëZweden 20, Brazilië Frankrijk 2—1. De volgende tegenstander van Nederland is de ploeg van de Verenigde Staten, terwijl de andere wedstrijden in de kwartfinales zijn: AustraliëJapan, SpanjeArgentinië en BraziliëBelgië. Marcel Weiss en Adolfo Minoso, de twee Cubaanse tennisspelers, die ingeschreven waren voor het internationale jeugdtoer nooi om de Orange Bowl in Miami Beach, hebben woensdag aan de organisatoren meegedeeld, dat zij zich uit het toernooi terugtrekken en hun land niet kunnen ver- tegenwooi-digen Beide spelers wensen na melijk niet meer naar Cuba en het Cas- tro-regime terug te keren. Weiss en Minoso, die beiden achttien jaar oud zijn en aan de universiteit van Havanna studeei'den, zijn een maand ge leden in Miami Beach in de Amerikaan se staat Florida aangekomen om in het internationale toernooi uit te komen. On middellijk na hun aankomst in Amerika zijn zij echter op zoek gegaan naar een baantje, omdat zij in Amerika willen blij ven. De beide jongens zijn in hun opzet geslaagd. De loting voor de tweedaagse interland wedstrijd tussen de tennisleraren van Ne derland en Duitsland, welke op 29 en 30 december in Rotterdam wordt gehouden, had het volgende resultaat: donderdag 29 december: ParlevlietPoettinger, ge volgd door J. de MosHuber, gevolgd door Buytelaar en DekkersShemrau en Kautz; vrijdag 30 december: DekkersShemrau, gevolgd door BuytelaarKautz, gevolgd door De Mos en ParlevlietPoettinger en Huber. Alle partijen gaan om twee gewon nen sets. Basketbal In Warschau is woensdagavond voor 1500 toeschouwers een basketbalwedstrijd gespeeld tussen de damesploegen van Po len en Italië. De Poolse speelsters won nen de ontmoeting met 54-50. Bij rust stonden zij met een punt voor: 24-23. De Italiaanse dames hadden enkele mi nuten voor het einde van de wedstrijd een overwinning voor het grijpen. Polen leid de toen slechts met een punt verschil (49- 48). Maar de grote blonde Poolse speel- stei Urbaniak kon op het laatste moment een overwinning voor Polen bewerkstelli gen. Michiro Ito, leider der ceremoniën bij de Olympische Spelen van 1964, die in Tokio zullen worden gehouden, heeft gezegd, dat hij aan een plan bezig is, de Olympische fakkel, die uit Griekenland moet komen, over de lengte van 13.000 kilometer te doen vervoeren door sport lieden, die hetzij lopen, hetzij op een paard of een kameel rijden. De fakkel gaal door Joegoslavië, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije, Roe menië, Bulgarije, Turkije, Syrië, Irak, Pakistan, India, de Chinese Volksrepu bliek en Noord- en Zuid-Korea. De leider der ceremoniën vertelde ook, dat de fakkel alleen in de nachte lijke uren zal reizen en overdag ge plaatst zal worden in kerken, moskeeën of tempels, waar dan de plaatselijke geestelijken er hun zegen aan zouden moeten verlenen. De fakkel zou over zee naar Japan toe gebracht worden en bij Okinawa aan land gaan. In Tokio zullen Shinto priesters en nonnen de fakkel verwel komen met een traditionele .welkomst- rite. Ito zei ook zich geen zorgen- te ma ken over de kosten van deze wijze van transport van het Olympisch vuur, „omdat de wereld wel zal bijdragen in die kosten ATLETIEK. Tijdens indoorwedstrijden in Moskou heeft de Rus Valex-i Brumel. zilveren medaille-winnaar in Rome. het hoogspringen gewonnen met een sprong van 2.14 m. Hi) egaliseerde hiermee het o-H Hockey Mr. C. M. Vliegenthart, secretaris-pen ningmeester van de Koninklijke Neder- landsche Hockey Bond, is op een zijner zijds daai-toe gedaan verzoek, met ingang van 1 januari 1961, onder dankzegging, ontheven van zijn taak van competielei- der. De heer J. J. Albex-dingk Thym zal de functie van competitieleider per gelijke datum van mr. Vliegenthart ovei-nemen. Het bondsbestuur tekent hierbij aan, dat het motief voor deze mutatie is geweest voor mr. Vliegenthart de gelegenheid te openen om zowel in nationaal als inter nationaal verband zijn onverdeelde aan dacht te wijden aan andere sectoren van bestuurswei'kzaamheid, aldus een officiële mededeling in „Hockeysport", officieel or gaan van dc KNHB. Voor het eerst sinds het herstel van de totalisator in ons land heeft het om zetcijfer van dit onmisbare instrument voor de paardesport geen stijging vertoond, doch een kleine daling. Dc totale omzet bedroeg in 1960 14.102.109 tegen 14.340.997 in het daaraan voorafgaande jaar, een vermindering dus van 238.888. Ongeveer 80 percent van de ingezette ruim 14 miljoen gulden vloeide weer terug naar het spelende publiek. De hoogste omzet werd bereikt door de Paardensportvereniging „Hilversum", die haar totaal op de draverijen afgesloten weddenschappen zag stijgen van ƒ4.981.497 tot 5.077.896,— voornamelijk dank zij de betere resultaten op de avondmeetings. De overige grote banen boekten lagere omzetten dan in 1959. Op de renbaan Duin- digt verminderde deze met 88.450,- tot Paardesport f 4.159.237,--. de Utrechtse baan Mereveld bleef op 1.720.005,— staan, hetgeen bijna 160.000,—minder was dan in 1959. Ook de Alkmaarse baan kon het recordcijfer van 1959 niet halen en bleef met een om zet van 907.350,bijna 123.000.onder die van vorig jaar. De Groninger baan boekte een totaal van 760.059,— hetgeen slechts 20.000,— lager was. Op de 14 kleinere banen, waarvan die in Sappermeer en Nootdorp de belangrijk ste zijn, werd echter de stijgende lijn totale omzet steeg hier met 59.955.tot 1.405.781.—. De gemiddelde omzet per draverij be droeg 11.817.—, tegen 12.431,— in 1959. die per x-en steeg van 8.747,— tot 8.953,—. Er werden 965 (vorig jaar 925) draverijen en 122 (vorig jaar 120) ren nen gehouden, waaraan resp. 662 dravers en 125 volbloeds deelnamen. Deze kleine en niet verontrustende ver mindering is toe te schrijven aan het naar vergelijking met andere jaren grote aantal meetings, dat door de zeer slechte weersomstandigheden in de afgelopen zo mer, zowel letterlijk als figuurlijk in het water viel. Bovendien hadden de baanver- enigingen, vooral in het voorjaar, te kam pen met een te gering aantal deelnemen de paarden, waardoor op verscheidene wedstrijddagen de bezetting der koersen te wensen liet, hetgeen uiteraard de va riatie en de spelmogelijkheden voor het publiek beperkte. Waarschijnlijk zullen de ruimere deel nemingsmogelijkheden aan dc voetbalpool eveneens van enige invloed op de jaar cijfers zijn geweest, een verschijnsel, dat men vroeger ook in Duitsland gedux'ende enkele jax~en geconstateerd heeft. Hoewel de definitieve eindcijfers over de uitgeloofde bedragen aan prijzen en fokpremies nog niet bekend zijn, is het zeker, dat deze bedragen wederom zijn Boksen Het gevecht PattersonJohansson om het wereldkampioenschap zwaargewicht, zal worden uitgezonden op reusachtige televisieschermen in de Madison Squai-e Gax-den in New York en op twee renbanen in de omgeving van de stad. Dit is woens dag door Bill Fugazy medegedeeld tijdens een persconferentie in Miami. De huur van de Madison Square Garden is volgens de jeugdige organisator een van de redenen geweest, dat de datum van het gevecht een week vervroegd is. „Wij rekenen op 80.000 televisiekijkers in New York", zei de voorzitter van „Featux-e Sports", die tenslotte verklaarde dat 17.000 personen een plaats kunnen vinden in de Madison Square Garden, tex-wijl op de renbanen Roosevelt en Yonkers respectie velijk 40.000 en 20.000 personen de strijd kunnen volgen. SPORTMAN. De Noor Knut Johanne- sen, de hardrijder die op de Olympische Winterspelen in Squaw Valley de gouden medaille heeft gewonnen op de 15.000 me ter en wereldrecordhouder is op de 10.000 meter, is door de Nooi-se sportjournalisten uitgeroepen tot sportman van het jaar. Tafeltennis gestegen en een peil hebben bereikt als nooit te voren. De vermindering van de totalisator-omzet heeft hierop dus nog geen enkele nadelige invloed uitgeoefend. De 11-jarige dx-averhengst Quick Hol landia G is definitief uitgevoex'd naar Duitsland. De hengst was in ons land een zeer bekende draver, die in zijn carrière ruim 46.000,- bij elkaar draafde en een uitstekend record bezat van 1 min. 20.1 Hij is de negende draver, die dit jaar door ons land naar Duitsland werd ver kocht of voor meerdere jaren wex-d ver huurd. De x'ollen zijn hiex-mede wel om gekeerd. want tot voor enkele jaren wer den regelmatig door Nederlandse fokkers en eigenaren harddravex-s uit Duitsland ingevoex'd. Voor rekening van de heer C. Swart- touw in Wassenaar is in Oostenx-ijk aan gekocht de 3-jarige volbloedhengst Sco- glietto, die als één der besten van zijn leeftijdsgenoten in Oostenrijk wordt be schouwd. De jonge voshengst heeft reeds een uit stekende staat van dienst met als één van zijn fraaiste prestaties zijn derde plaats in de Oostenx'ijkse Derby, achter de Duit se volbloeds Winde en Herakles. Het toonaangevende Amerikaanse boks- blad „Ring Magazine" heeft wederom de wereldkampioen in het zwaargewicht, de Amerikaan Floyd Patterson, gekozen tot de „bokser van het jaar". Hij volgt hier mee de Zweed en ex-wex-eldkampioen Ingemar Johansson op, wie deze eer te beurt gevallen is in 1958 en 1959. In 1956 is Patterson reeds eerder tot „bokser van het jaar" gekozen. De ranglijst ziet er verder als volgt uit. Sonny Liston (zwaargewicht), Pone King- petch (Thailand, vlieggewicht), Paul Pen- der (middengewicht), Eder Jofx-e (Brazilië, bantamgewicht), Benny Paret (Cuba. wel- tergewicht) en Joe Brown (lichtgewicht). Ook voor de gewichtsklassen afzonder lijk zijn de boksers over 1960 geklassifi- ceerd. verdeeld in groepen. Deze zien er wat betreft de hoogst geplaatsten als volgt uit: Zwaargewicht: wereldkampioen Floyd Patterson; groep 1:1. Patterson; 2. Liston; 3. Johansson; 4. Folley; 5. Machen; groep 2: 1. L. Cooper (GB); 2. Dejohn; 3. Mitefl' (Arg); 4. Richardson (GB); 5. Erskine (GB). Halfzwaargewicht: wereldkampioen Ar chie Moore; groep 1: 1. Moore; 2. Calder- wood (GB); 3. Rinaldi (It.); 4. Johnsson; 5. Schöppner (Did); 12. Ballarin (Fr). In deze categorie is geen tweede groep. Middengewicht: wereldkampioen Paul Pender; gx-oep 1: 1. Pender; 2. Fullmer; 3. Robinson; 4. Scholz (Did); 5. Giambra; groep 2: I. Giardello; 2. Downes (GB); 3. Fullmer; 4. Armstrong; 5. Smith; 6. Mul ler (Did). Weltergewicht: wereldkampioen Benny Paret (Cuba): groep 1:1. Pax-et; 2. Thomp son (Arg); 3. Rodriguez (Cuba); 4. Griffith; 5 Dupas; 7. Loi (It); groep 2: 1. Florentino Fernandez (Cuba); 2. Jorge Fernandez (Arg); 3. Jordan; 4. Scott; 5. Ortega (Mex); 6. Curvis (GB). Lichtgewicht: wereldkampioen Joe Brown; groep 1: Brown: 2. Ortiz; 3. Charn- ley (GB); 4. Matthews; 5. Hernandez (Ve nezuela); groep 2: 1. Lane; 2. Vaillant (Cu ba); 3. Elox-de (Philippijnen); 4. Perskins; 5. Andrade; gx-oep 3: 1. Rosi; 2. Boysaw; 3. Urbine (Mex): 4. Gonsalvez; 5. Camprari (It); 7. Galiana (Sp). Vedergewicht: wereldkampioen Davey Moore: groep 1: Moore; groep 2: 1. Lam- perti (Fr); 2. Ramos (Cuba); 3. Caprari (It): 4. Rafiu King (Nigeria): groep 3: 1. Ricardo Gonzalez (Arg); 2. Percey Lewis (Brits W.- Indië); 3. Cervantes; 4. Chestnut; 5. Nobile (It): 8. Spinks (GB). Bantamgewicht: titel vakant; groep 1: 1. Becerra (Mex) teruggetrokken: 2. Jofre (Bx-az); 3. Halimi (Fr); groep 2: 1. Gilroy (Ierl); 2. Rollo (It); 3. Medel (Mex); 4. Yone- kura (Japan); 5. Lopez (Mex)'; 8. Rafferty (GB). Vlieggewicht: wereldkampioen Pone Kingpetch (Thailand); groep 1: 1. King- petch; 2. Perez (Ax-g); 3. Yaoita (Japan): 4. Mimoun Ben Ali (Sp); 5. Caldwell (Ierl); groep 2: 1. Seki (Japan); 2. Luukkonen (Finl); 3. Ursua (Philippijnen); 4. Arias (Venez); 5. Bacallao (Cuba). Door een moeizaam verkregen 31 zege op het Haagse OVC, heeft HVS niet groots maar zeker niet slecht, zich na 63 minuten volleybal gedistancieerd van de laatste plaats in de volleybalhoofdklasse. De Ha genaars speelden niet minder dan de gast heren en het gewicht dat de balans naar de Haarlemmers deed overslaan, vormde Wim Clay, die niet alleen door zijn spel, maar vooral door zyn aanwezigheid een grote stimulerende invloed op zyn teamgenoten uitoefende. Mogelyk zal Clay nog een drie tal wedstrijden voor de HVS'ers spelen en dit zijn dan toevalPg duels met medekan didaten voor de degradatieplaats en uiter aard byzonder belangrijk. Scheidsrechter Roomer reikte naar de internationale arbi tragejurisprudentie door scherp voor ver- dedigings- en soepel voor aanvalsfouten te fluiten, maar slaagde er niet in om de juiste cadans te vinden, waardoor men, overigens zijn beslissingen respecterend, nogal eens gereserveerd tegenover zijn be slissingen stond. Zijn arbitrage kwam de vaart in het spel bepaald niet ten goede. De bescheiden Haarlemse aanval strand de aanvankelijk m het hechte Haagse blok en de talrijke plaatsballen waren al even min een succes. De smashes van de gasten daaxentegen vonden in hun rechte lijn naai de grond geen Haarlemse handen op hun weg en tot 81 liep OVC uit. Op deze stand herstelde HVS en op 87 onderbrak de Haagse coach Van Kasteel de HVS-op- ïnars met een time-out. De teams wogen hierna volkomen tegenelkaar op: 810, 11—10 en 10—13. OVC kreeg op 14—10 de haven in zicht maar een taktische plaats- bal van Keur en een formidabele smash van Van Bekkum redden HVS tot twee maal toe en zowaar bracht HVS even later de score weer in evenwicht: 1414. Wat De volleybalcompetitie fortuinlijk herkreeg OVC de serve waarna sterk netspel van de gasten Haagse winst impliceerde: 1614. Tot medio de tweede set bleven de ploegen zij aan zij (88) waarna HVS door toedoen van Clay, Prins en Keur een klein overzicht verkreeg en via 10—8, 12—8, 13—9 en 14—11 met 15—12 de set voor zijn rekening nam. Gestimu leerd door dit succes werd OVC in de derde set overspeeld en in de defensie gedrukt, maar de 70 voorspx-ong die HVS verkreeg vormde nog geen beslissing. OVC kwam goed spelend terug en kwam na 79 en 89 zelfs met 109 voor. Met moeite kon HVS de Haagse opmars, goed ondersteund met. harde smashes, stuiten, om hierna stroef en moeizaam de doorslaggevende punten te verzamelen: 1510 In de be langrijke vierde set werden 't. sterke Haag se opslaan en veldspel gehonoreei-d met een 81 voorsprong. Het zag er donker voor de gastheren uit, doch men kreeg de punten even later min of meer cadeau toen 't achterveld van de OVC'ers niet gesloten bleek en een aantal Haarlemse serves direct doeltroffen: 79. Op 99 ontstond een felle strijd om de winst en mogelijk door de spanning met talrijke misvattingen over binnen of buiten de lijn neerkomende ballen, waarbij het zicht bemoeilijkt werd door het publiek dat op de lijnen stond. De scheidsx-echter werd vaak boos aangekeken maar tot grotere „moeilijkheden" leidde dit niet. Na een uitermate spannend slot won HVS via 9—9, 9—11, 11—11, 11—13 met 15—13. Het Rotterdamse Concordia verscheen in het Krelagehuis zonder haar intex-nationals Buchner en Van Hoff en was niet in het minst opgewassen tegen het spel van Die Raeckse dat met 152, 159 en 156 Con cordia van het veld speelde. Die Raeckse bezet op de hoofdklasse-ranglijst een ach tenswaardige vierde plaats. Voor de overgangsklasse speelde MHBS en het Alkmaar JHOC een zonderlinge wedstrijd. Moeilijk won MHBS de eerste set met 1512, verloor kansloos de tweede set met 156 om hierna met een onaan tastbare opslag en nu en dan een smash, JHOC in respectievelijk 7 en 6 minuten met 150 en 151 weg te vagen. Voor de eerste klasse moest het wissel vallig spelend herenteam van De Blinkert tegen het Zandvoortse OSS met een gelijk spel genoegen nemen: 1510, 915, 1315 en 15—6. De uitslagen luidden: Heren: De BlinkertOSS 22, HVS— OVC 3—1, Gios 2DSS 3—1, PSVH 2— OSS 2 3—0, HVS 4—Gios 4 3—0, OVRA 4 Die Raeckse 4 22, TopscoreAlliance 2 13. OVRA 2Die Raeckse 2 03. Dames: Die Raeckse 2HVS 31, Die Raeckse—Concordia 3—0. MHBS—JOHC 3—1 OVRA 2—PWN 1—3. De Blinkert 3- Gios 2 2—2, DSS—OSS 3—1, Alliance—Die Raeckse 3 1—3. Eclecta 2—Gios 0—3, Spaarnestad—HBC 3 3—1, De Blinkert 4— Alliance 2 3—1, JBS—De Blinkert 2 2—2. In de overgangsklasse groep F van de tafeltenniscompetitie werden de laatste wedstrijden van de eerste helft van het programma gespeeld. GTTC sloot het jaar uitstekend af door KLM met een 73 nederlaag naar Amsterdam terug te sturen. Hotac stelde wat teleur tegen Nufa en ver loor met 64 en Rapidity was met 91 bepaald kansloos tegen het sterke Nedlloyd 4. Togido zag zijn wedstrijd tegen Shell uit gesteld. In de eerste klasse A ging de strijd om de leiding tussen TYBB 2 en IIBC met door en ook hier valt de beslissing deze week pas. Voor het overige wijzigden de posities zich nauwelijks, al was het wel opvallend, dat Oranje Zwart de handen meer dan vol had aan GTTC 2 en pas met 64 zeker van de winst was. Prowano bleef in groep B bovenaan, al moest het dan ook toezien, dat TOG door Winfried met fikse cijfers te kloppen de achter stand zo klein mogelijk hield. In 2 A moest ook Oranje Zwart 2 bukken voor het geweld van 'YBB 3 (9 1). RKTVU blijft hier uitstekend volgen op één punt. VTC 2 heeft terdege afgerekend met een van de belagers. DHC werd met niet minder dan 9—1 verslagen en de reser ves namen aldus een bepaald comfortabele voorsprong van drie punten. Bij de dames handhaafde DSB zich ondanks het gemis van Rie Top vrij gemakkelijk aan de top. Rapidity was met 73 duidelijk te zwak. GTTC heeft plezier beleefd van zijn uit wedstrijd tegen KLM en kon de zo hard nodige winst binnen halen. Hamers legde met drie punten de basis voor cfe zege en Blom kon hieraan twee punten toevoegen. Moors was het ook weer eens vergund te winnen en daarna doorbraken Hamers- Blom een slechte gewoonte en wonnen het dubbelspel. Rapidity beleefde weinig eer van zijn geploeter tegen Nedlloyd 4 en ver loor kansloos. Keet slaagde er tegen Cyn thia Werkhoven in de hatelijke 0 van het wedstrijdformulier te spelen. Hotac moest het tegen het moeilijke Nufa zonder Kui per stellen. Invaller Bonke verloor al zijn pax"tijen en de overige Hotac-mcnsen brachten er ook niet zoveel van terecht. De stand is nu als volgt: VVGA Povac 2 Nedlloyd 4 Victory '55 Togido Nufa 11—22 11—17 11—17 11—16 10—13 11—11 Hotac Rapidity GTTC Shell Barna KLM 11—10 11—10 11— 7 10— 4 11— 2 11— 1 Eerste klasse In 1 A moest Oranje Zwart alle zeilen bij zetten om van GTTC 2 te winnen. Bruin immers verloor al zijn partijen en toen daarna Putters ook nog van Sleper ver loor. werd het een moeilijke zaak voor de ploeg uit Noord. Bitter echter hield het hoofd koel en won al zijn partijen en toen Putters daarna ook geen fouten meer maakte, kon men nog juist met 64 winnen. TOG 2Togido 2 werd een vlotte zege voor de gasten. Van Zwol won. di'ie maal, Huidekoper klopte Smolders en Franssen en ook v. d. Giezen wist Franssen de winst te ontnemen. Rapidity 2 had niets in te brengen tegen DSB. Weber en Handgraaf klopten Mantel en daax-bij bleef het. Togi do 4Prowano 2 was heel wat spannen der. Scharroo klopte voor de reserves al zijn tegenstanders en Zalm en Snabilie zorgden tegen v. d. Putten voor één punt. Meer winst zat er echter niet in, daar Boot en Reinders hun resterende partijen won nen. hetgeen beide teams dus één punt op leverde. Winfried werd tegen TOG een illusie armer. Hoonhout en Van Honschoten won nen van De Jong. maar de overige punten bleven bij de gastheren. Ook VGZ nam geen halve maatregelen en klopte GTTC 3 met 91. Dijkzeul redde hier de eer. Pro wanoTogido 3 was een wedstrijd met de zelfde uitslag al was het hier dan Van Zwol. die voor de enige troost van de gas ten zorgde. Johez bewees zijn goede vorm van dit seizoen door DHC met 73 te ver slaan. Vester was weer eens goed voor drie. punten en Bellaart deed met alleen verlies tegen J. Langenberg weinig voor hem on der. De Jong kon alleen W. Langenberg baas blijven. De resultaten Heren: le kl. A: GTTC i— Oranje Zwart 4—6, TOG 2—Togido 2 3—7. DSB—Rapidity 2 82, Togido 4Prowano 2 55, le kl. B: TOG—Win f red 8—2. VGZ—GTTC 3 9—1, ProwanoTogido 3 91, HBC 2Rapidity 3 10—0, Johez—DHC 7—3, 2e kl. A: Hotac 2 —Heemskerk 5—5, HBC 3—DHC 2 6—4, TOG 3—RKTVU 2—8, Oranje Zwart 2— TYBB 3 1—9, 2e kl. B: Shot—CSV 2 9—1, GTTC—Hotac 3 2—8, Velsen—Ready 7—3, VTC 2—DHC 3 9—1, 3e kl A: CTTC 2— RKTVY 2 5—5, Heemskerk 2—Togido 6 2—8, CSV 3—VTC 3 0—10, Hotac 4—Ready 2 64. 3e kl. B: Winfried 2Togido 7 64, GTTC 4—Droste 3—7, CTTC 3—Heemskerk 3 64, Prowano 3Spinneweb 5S, Doko 2te Zaanen 19, 3e kl. C: Bloemendaal te Zaanen 2 8—2. TZB—TOG 5 5—5, VGZ 2—GTTC 6 8—2. VTC 4—DSB 2 0—10. DHC 4Johez 3 46. 3e kl. D: Togido 8Hotac 5 5—5. Doko—GTTC 5 8—2, HBC 4—TYBB 4 28. 4e kl. A: Bloemendaal 3HTC 2 6—4, TYBB 5—VTC 5 6—4, DSB 3—Spin neweb 2 7—3, 4e kl. B: Shot 3—HBC 6 8—2, Togido 9—DHC 6 3—7, HTC 4—Bloe mendaal 2 2—8, Prowano 4—VTC 7 7—3, DSB 4—Rijtelbi 2 5—5, 4e kl. C: Winfried 3—Johez 4 4—6, Droste 3—DSB 5 4—6. TYBB 6TOG 8 37, te Z anen 3Allian ce 010, 4e kl. D: HTC 3Spinneweb 3 7—3, HBC 5—VTC 6 1—9. TOG 8—DSB 6 19, 4e kl. E: CSV 4Heemskex-k 5 37. Dames: 2e kl. CTTC—DHC 10—0, Rapi dity—DSB 3—7. Dammen Woensdag is het internationaal damtoer- nooi in Amsterdam voortgezet. De uitsla gen van de vierde ronde waren: Intei-nationale groep: Terlouw—Van Leeuwen 0—2, Okrogelnik—Mulder 1—1, Fanelli—Kinnegen 0—2. Slaby—Beeke 0—2. Vijfde ronde: Beeke—Terlouw 1—1. Kin negen—Slaby 1—1. Mulder—Fanelli 2—0, Van Leeuwen—Okrogelnik 1—1. Stand na vijf ronden: 1. Terlouw 8 pnt.; 2. Beeke 7 pnt.: 3. Mulder 6 pnt.; 4. 3, 6. Kinnegen, Van Leeuwen en Okrogelnik 5 pnt.; 7. Slaby 3 pnt.; 8. Fanelli 1 pnt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 13