Fietsen voor puur plezier NOC moet standpunt ten opzichte van amateurisme duidelijk bepalen Tennisleraren staan achter McKinley geschorst Eerste prijs in de toto in 55 delen Abe Lenstra komt niet naar Haarlem Bokssport eiste dit jaar tien doden Recettes in 1960 Gaiardoni verloor laatste wedstrijd als amateur Voetbalstaking afgelast? Kositskin eerste in Kirov V R IJ D A G 3 0 DECEMBER 1960 13 J. H. W. PASMAN IN UTRECHT: Nederland in derde ronde uitgeschakeld in Miami Sport in het kort HOKIJ verloor in het Ijspaleis van Bolzano Van der Leek gaat zijn collega Jansen vervangen Op 1 januari Enschedese Boys maakte afspraak ongedaan Geen voetbal in eerste divisie in België Sparringpartners voor Ingemar Johansson De basketbaluitslagen Georganiseerd 200 kilometer De zesdaagse Keulen Nielsen-Lykke wonnen Terlouw bleef een punt voor op Beeke Brabants damesteam ver loor van Lokomotiva T urnkam pioenschappen heren in Luxemburg Zweedse schaats- leiders zien vooruit Wielrenner Maliepaard ook in Fagernis ..Internationaal hebben onze springruiters momenteel niet veel te betekenen. Dat is beslist geen verwijt aan hun adres, het is voor ons moeilijk, zo niet ondoenlijk om met de buitenlanders te wedijveren. Enorme sommen gelds staan te hunner beschik king. Ze beschikken over het beste materiaal dat te krijgen is en zy worden van vele zijden gesteund. Niets van dat alles voor onze ruiters, die met beperkte middelen maar moeten zien wat er van te maken valt". Dit zei de voorzitter van de Nederlandse Hippische Sportbond, de heer J. H. W. Pas man in zijn rede waarmee hij donderdag middag in Utrecht gehouden algemene ver gadering van de Stichting opende. Ten aanzien van de Olympische Spelen zei de heer Pasman, dat het. begrip amateur vol gens Olympische richtlijnen helemaal niet strookt met zijn opvattingen daaromtrent. „Voor Tokio willen we echt nu wel eens weten waar we aan toe zijn. Het is één van de belangrijkste punten die het Nederlands Olympisch Comité onder ogen moet zien. Wij willen geen actie tegen 'tNOC, maar zijn wel van mening dat. het zijn standpunt ten opzichte van het zogenaamde amateurisme eens duidelijk bepaalt. Als het, NOC bereid is ons advies zo spoedig mogelijk op te volgen, laat het dan aan de internationale organisatie voorstellen de verouderde ama teurbepalingen zo spoedig mogelijk af te schaffen. Onder de huidige omstandigheden voelt men in ons land betrekkelijk weinig voor de Olympische Ruiterspelen in 1964 in Tokio". Aan het slot van zijn rede deelde de heer Pasman mede. dat hoewel hij zich geheel uit de paardesport had terug willen trek- Tenttis De Nederlandse tennisleraren hebben op de eerste avond van de tweedaagse lan- demvcdstrijd tegen Duitsland in de Ener giehal in Rotterdam een stevig lesje van hun collega's ontvangen. Parlevliet begon in het eerste enkelspel tegen Poettinger met een moeizame zege (8-6) in een set, die bijna een uur duurde. Parlevliet speel de in die eerste fase van het duel met grote vaart en in hoog'tempo, maar na 2-2 in dc tweede set veranderde de Duitser van taktiek. Hij begon het spel te vertra gen. Hij hield de bal in het spel en liet de Nederlander de fouten maken. Een po ging van Parlevliet de winst te forceren liep op niets uit. Joop de Mos bleef tegen de even gerou tineerde Huber ver beneden zijn normale vorm. Hij speelde onzeker en kreeg geen kans zijn gevaarlijke aanvallen door te zet ten doordat Huber de Nederlandse kam pioen op knappe wijze achterin hield. De Mos won slechts 5 games in totaal. In het dubbelspel begonnen Buytelaar en Dekkers met overtuigend en goed sluitend spel. Ook hun sterkste wapen was tempo en de eerste set werd met 6-2 gewonnen. Maar toen deDuitsersSehm- rau en Kautz eenmaal op de snelle baan waren ingespeeld, bleek de controle en de vastheid van de laatstgenoemden groter te zijn. Het. werd 6-2, 4-6, 3-6. De uitslagen waren Parlevliet verliest van Poettinger 8-6, 3-6, 2-6; J. de Mos verliest van Huber 3-6, 2-6. Buytelaar en Dekkers verliezen van Sehmrau en Kautz 6-2, 4-6, 3-6. Chuck" McKinley, de J.9-jarige Ameri kaanse Davis-Cupspeler, is door de Ame rikaanse tennisbond geschorst wegens zyn gedrag tijdens de wedstryd tegen Italië, die zoals bekend door de Italianen met 32 werd gewonnen. Hierdoor zou McKin ley zowel aan de wedstrijd als aan de naam van het Amerikaanse tennis schade hebben berokkend. George Barnes, de president van de Amerikaanse tennisbond, zei, dat McKinley zich door zijn gedrag ongeschikt heeft ge toond om uit te komen in wedstrijden en toernooien, die onder auspiciën van de tennisbond worden gehouden. Over de maatregelen, die tegen McKinley zullen worden genomen, heeft Barnes zich niet uitgelaten. In brieven aan de Australische en de Italiaanse tennisbond hebben dc Ameri kanen hun verontschuldigingen aange boden over het gedrag van McKinley. Geen schijn van kans legen de A merikaanse jeugdspelers Nederland is in de derde ronde van het internationale jeugdtennistoernooi om de „Orange-Cup" in Miami Beach met 03 door Amerika verslagen. Zowel de beide enkelspelen als het dubbel leverde een Amerikaanse overwinning op. William Lenoir versloeg Evert Schneider met 62, 86, en Jan Coebergh moest met 26. 26 het onderspit delven tegen Frank Froeh- ling. Het dubbelspel werd door de beide Amerikanen gewonnen met 62, 62. België, dat in de derde ronde tegen Bra zilië uitkwam, bereikte een 11 gelijke stand. Eric Drossart (België) zegevierde over zijn Braziliaanse tegenstander Iarte Adam met 61, 61. Thomas Kocb (Bra zilië) nam echter wraak en versloeg de Belg Claude de Gronckel met 68, 62, 6—4. De Belgen wonnen de eerste set van het dubbelspel. De tweede set stond op 77, toen de wedstrijd wegens het invallen van de duisternis moest worden gestaakt. AANSLUITEN: Nederlanders uitgescha.. Met Amerika plaatsten zich reeds voor de halve finales Argentinië en Australië, die respectievelijk Spanje (21) en Japan (21) uitschakelden. De vierde halve fina list is nog niet bekend, door het staken van de wedstrijd BelgiëBrazilië. IJSHOCKEY. In Davos is in het kader van het toernooi om de Spenglerbeker de ijshockey wedstrijd gespeeld tussen Davos en de Zweedse club Hammarby. De Zwit sers wonnen met 54. De tussenstanden waren: 1-1 0-1 4-2. Tweeduizend toeschou wers woonden de wedstrijd bij. ken, hij hierop na een bespreking met de Stichting Draf- en Rensport is terugge komen en zowel deze organisatie als de Hippische Sportbond zal blijven dienen. Het kampioenschap springruiters heeft niet aan de verwachtingen voldaan. Ge dacht wordt aan de organisatie van een tweedaags concours, waarbij de concour- sen-hippique gevende verenigingen niet zullen worden gepasseerd. De selectiewed strijden komen te vervallen. De ijshockeyclub van Bolzano heeft don derdagavond in een internationale wed strijd in het ijspaleis in Bolzano de ploeg HOKIJ uit Den Haag verslagen met. 4-2. De tussenstanden waren 2-1, 0-0, 2-1. De spelers van Bolzano waren veel sneller en toonden meer accuratesse dan de Hage naars. In de Haagse ploeg waren vijf Ca nadezen opgenomen. De Nederlandse spe lers leken vermoeid te zijn. Men had de indruk, dat zij zich nog niet hadden kun nen acclimatiseren. In de eerste speelperiode werd de score na twee minuten geopend door Mentarelli. Een minuut later maakte Gippone er 2-0 voor Bolzano van. Maar na vier minuten kwam het eerste Haagse doelpunt, ge maakt door Koos (2-1). Na een doelpuntloze tweede speeltijd (0-0) maakte Coletti in de derde speelperiode voor Bolzano twee doelpunten en wel in de 12e en in de 20ste minuut. Het was opnieuw de Hagenaar Koos, die twee minuten later scoorde (21). Voetbal De definitieve uitslag van de toto is ein delijk bekend. Na het sluiten van de in zendingstermijn, gistermiddag om 12 uur, bleek dat de eerste prijs van 113.200 gulden gedeeld wordt door 55 deelnemers met 14 punten. De tweede prijs, eveneens 113.200 gulden, valt in 734 parten uiteen. Deze deelnemers brachten 't tot 13 punten. Trainer Jaap van der Leek, die op 11 oktober door DOS op nonactief werd gesteld, zal enige tijd de trainer van Ex celsior, Jansen, vervangen. De heer Jan sen kreeg vorige week last van herrha. Zodra de heer Jansen hersteld is, zal hij zijn werkzaamheden heiwatten. Jaap van der Leek zei ons hierover: „Of ficieel weet ik nog van niets, ik zal, zodra ik iets hoor, eerst gaan informeren bij Excelsior-trainer Jansen, of hij met deze gang van zaken akkoord gaat. Ik ben nog wel solidair met een collega. 0\-eri- gens staat dit geheel buiten de kwestie, die ik met DOS heb. De arbitrage, die ik bij de KNVB heb aangevraagd, gaat ge woon dooi". Er is weer eens rumoer rond Abe Lenstra. Dat zit zo. Zes weken geleden vroeg het bestuur van HFC aan Enschede Boys of men toestemming kon krijgen voor het meespelen van Lenstra in de nieuwjaars wedstrijd HFCOud-Internationals. Die toestemming verkreeg HFC schriftelijk. Lenstra, die het zelf ook plezierig vond mee te doen met zijn oud-Oranjemak- kers, zou dus spelen op 1 januari. Drie dagen voor de wedstrijd evenwel maakte Enschedese Boys een afspraak met Go Ahead om op nieuwjaarsdag een vriendschappelijke wedstrijd te spelen in Deventer. Eén van de voorwaarden die de Deventer club stelde was dat Lenstra met Enschedese Boys zou spelen. En nu heeft het bestuur van E.B. de afspraak met HFC enkele dagen voor de wedstrijd plotseling ongedaan gemaakt. Uiteraard is het bestuur van HFC hier nogal verbolgen over en heeft het be stuur van de Boys onder ogen gebracht dat men zich ook naar zakelijke fat soensnormen aan de afspraak heeft te houden. Vanmiddag heeft het bestuur van HFC definitief bericht gehad dat Lenstra voor zijn eigen club dient te spelen en dus op 1 januari niet naar Haarlem kan ko men. Hij zal zondag vervangen worden door de Haarlemmer Kick Smit. die reeds vele malen zijn krachten gaf aan de Oud-Intei-nationals. De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft meegedeeld, dat alle wedstrijden in de eerste divisie voor de Belgische com petitie. welke vastgesteld waren voor za terdag en zondag, in verband met de sta king in het land niet zullen doorgaan. Boksen Tien boksers zijn dit jaar overleden aan de gevolgen van in de ring tijdens wed strijden opgelopen blessures, zo heeft het toonaangevende Amerikaanse boksblad „Ring Magazine" in zijn jaaroverzicht be kendgemaakt. Op deze trieste lijst komen de namen voor van vier Mexicaanse be roepsboksers, van vier Amerikanen (twee profs en twee amateurs) en van twee Fransen. Gezien tegen de achtergrond, dat er dit jaar in de Verenigde Staten 5000 wedstrij den voor beroepsboksers zijn gehouden, acht het blad dit aantal gering, bovendien wanneer men in aanmerking neemt, dat het Amerikaanse voetbal alleen al in de maanden oktober en november achttien slachtoffers eiste. Ingemar Johansson, die binnenkort de revanchewedstrijd tegen Floyd Patterson zal boksen, is begonnen aan de training voor deze wedstrijd. Hij is van Goteborg naar Stockholm vertrokken, omdat hij in Goteborg geen bokser kan vinden die als sparringpartner tegen hem kan uit komen. In Stockholm zal hij ondermeer boksen tegen de zwaargewichten Lenart Risberg uit Stockholm en Pekka Kokkonen uit Finland. Het Amerikaanse bokstijdschrift „Ring Magazine" heeft een overzicht gegeven van de gevechten in 1960, waarbij de grootste recette werd geboekt. Bovenaan de lijst staat het duel om het wereldkampioenschap zwaargewicht tussen Floyd Patterson en Ingemar Johansson met een bruto-recette van 824.814 dollar (ongeveer 2.886.000 gulden). Daarop volgt de strijd om de wereldtitel in het bantamgewieht tussen de Mexicaan José Becerra en de Fransman Alphonse Halimi. De 31.380 toeschouwers, die dit duel, dat in Los Angeles werd gehouden, bijwoonden, zorgden voor een bruto recette van 382.000 dollar (ongeveer 1.337.000 gul den). Bij geen van deze cijfers is rekening gehouden met de radio-, televisie- en film rechten. Verscheidene bokswedstrijden trokken meer toeschouwers dan de strijd Becerra Halimi, maar de recette van dit laatste duel kon door lagere toegangsprijzen niet worden benaderd. Op de ..recetteranglijst" van „Ring Ma gazine" komen voorts voor: 200.000 dollar (ongeveer 700.000 gulden) in Milaan voor het gevecht Carlos OrtizDuilio Loi; 137.000 dollar (ongeveer 480.000 gulden) in Tokio voor het duel Davey MooreKazauc Takayama; 125.000 dollar (ongeveer 437.500 gulden) in Manilla voor het gevecht Harold GomezFlash Elorde en 118.200 dollar (ongeveer 415.000 gulden) in Bangkok voor de strijd tussen Pone.Kingpetch en Pascuel Perez. Basketbal Dames: Antilopen 3SC Haarlem 3 14 13; HOC 2Excercitia 3816. Heren: Typhoons 4White Stars 2 16— 58; SC Haarlem 2—HOC 3 36—18; ZBVS 2—Excercitia 32—48: HOC 2—HCK 36—25. Ondanks de sneU-e evolutie van de bromfiets blijft de belangstelling voor het rijwieltoerisme nog steeds toe nemen. Alleen in Haarlem is het met die belangstelling minder best. gesteld en men is er nog steeds niet toe over gegaan om zoals in Halfweg (De Ba taaf) en Lisse (De Bollenstreek) een toerclub op te richten. Toch zijn er en kele stadgenoten, zoals de heren B. Handgraaf, C. Pus en Joh. Hoog land, die hun „sporen' in het rijwiel toerisme reeds verdiend, hebben. Zij staan evenwel als lid. ingeschreven bij het Amsterdamse „Olympia". In deze toerclub hebben de drie Haar lemmers al voor verscheidene successen gezorgd. Vooral in het afgelopen jaar was het succes overweldigend en werd onder andere door „Olympia" beslag gelegd op de wisselprijs in de zeshonderd kilometer lange monsterrit BrusselParijs v.v. Deze wisselprijs is bijna een meter hoog. Van de drie Haarlemse toeristen reed :1e heer Pus onlangs zijn honderdste rit in georganiseerd verband en behoorde de heer Hoogland in 1960 tot de grote uit blinkers van „Olympia". Hij bracht al zijn 61 ritten tot een goed einde en wist daarbij het clubrecord, dat op 5855 kilo meter stond, met ruim verschil te over treffen en op 7306 kilometer te brengen. Met de kilometers naar de startplaats meegerekend, heeft Hoogland in 1960 zo'n 12.000 kilometer gefietst! tocht uit kan zetten naar een vastgesteld eindpunt. Het is daarbij wel een vereiste om een bepaald aantal kilometers af te leggen. Voorts zijn er de toertochten in groepsverband. Men rijdt dan naar de startplaats en kan aan een vastgestelde tocht deelnemen. Deze ritten worden meestal op zaterdag of zondag gereden. Voor de meer gevorderde toerist is er nog een mogelijkheid om aan de monster en nachtritten deel te nemen. Deze ritten zijn meer dan tweehonderd kilometer lang 'en vereisen een zekere mate van oefening en voorbereiding. De bekendste ritten zijn: Rond het IJselmeer (360 km), Toer door Noordhol land (200 km), Ronde van Midden-Neder land (180 km), de Friese Elfstedentocht (230 km). Drie provinciën Toer (450 km) enz. Ook voor de ritten van stad naar stad bestaat onder de echte rijwieltoeristen altijd een grote belangstelling. Als zo danig kent men UtrechtKeulen v.v. (450 km), UtrechtBrussel v.v. (450 km), AmsterdamMaastricht v.v. (525 km), BrusselParijs v.v. (600 km), Parijs— Brest v.v. en ParijsRome v.v. (1500 km). In het buitenland heeft men bovendien nog meerdaagse toertochten, zoals de Ronde van Italië over veertien dagen. Vo rig jaar heeft de Haarlemmer Handgraaf aan deze Ronde deelgenomen. Het zijn afstanden om van te duizelen, maar de rijwieltoerist schrikt er niet voor terug en beleeft plezier aan het fietsen en geniet van het natuurschoon. De mees te ritten zijn zo uitgestippeld dat iedere beoefenaar van het rijwieltoerisme een maximum aan genoegens beleeft. W ielrennan Een /oio van rijwieltoeristen tijdens een rustpauze in BrusselParijs v.v. Tweede van voren (met petjeis de Haarlemmer Joh. Hoogland en naast hem, in wit shirt, zijn stadgenoot B. Handgraaj. Het rijwieltoerisme is uiteraard zo oud als de fiets, maar pas in 1953, toen dooi de heer Van Veen een toerafdeling werd opgericht in de bestaande Utrechtse wie lerclub „De Volharding", is het in meer georganiseerde banen gekomen. Er wer den in korte tijd door de Utrechtse club verscheidene toertochten georganiseerd en daarvoor bestond zo'n grote belang stelling. dat ook andere wielerclubs tot de oprichting van een toerafdeling over gingen. Het aantal toertochten werd zo groot, dat men het noodzakelijk achtte om zich in een landelijke bond te ver enigen. Deze bond kreeg de naam van Samenwerkende Rijwiel Toer Clubs, stel de een reglement, samen en liet een wed- strijdrooster verschijnen. Het werd zo doende mogelijk om elk weekeinde een of meerdere ritten te organiseren en daarbij werd ook rekening gehouden met sprei ding van de startplaatsen. Men kent bij het rijwieltoerisme onder meer de sterritten. waarbij in de woon plaats gestart wordt en men zelf een Santé Gaiardoni De Italiaanse wereldkampioen bij de amateurs, Santé Gaiardoni, heeft donder dagavond op de overdekte wielerbaan van Kopenhagen zijn laatste wedstrijd als ama teur gereden. Op 1 januari 1961 gaat de Italiaan tot de beroepsrenners over. Het afscheid van Gaiardoni ging gepaard met een nederlaag. In een wedstrijd over 1 kilometer verloor Gaiardoni van de Deense recordhouder Chr. Duckert, hoewel de de chronometers voor beide renners dezelfde tijd aanwezen, namelijk 1 minuut 111,5 sec., hetgeen een nieuw Deens baan record betekende. Tevoren had Giardoni in een sprintwed strijd zijn Deense rivaal Kurt Melby ge klopt. De Italiaan reed de laatste 200 meter in 12,7 sec., de Deen deed er 12,9 sec. over Voor de start van de zesdaagse van Mi laan, op 2 februari zullen de Italiaan An tonio Maspes, wereldkampioen op de sprint bij de professionals en zijn landgenoot Santé Gaiardoni, wereldkampioen sprint bij de amteurs en tweevoudig Olympisch kampioen, tegen elkaar uitkomen. Voor de winnaar van dit duel is een gouden trofee beschikbaar gesteld, waar van de waarde een miljoen lires (ongeveer 6000 gulden) bedraagt. Zoals bekend zal Gaiardoni 1 januari 1961 tot de rijen der beroepsrenners overgaan. Vanmorgen, na de eerste nacht, was de stand in de Zesdaagse van Keulen als volgt 1. Rudi Altig-Junkermann (Duitsland) 54 punten. 2. Bugdahl-Roggcndorf (Duits land) 48 p. Op 1 ronde: 3. Van Steenber- gen-Severeyns (België) 101 p. 4. Donike- Gieseler (Duitsland) 48 p. 5. Van Looy-Post (België-Nederland) 39 p. De overige koppels hadden twee of meer ronden achterstand. Vóór de aanvang van de Zesdaagse zege vierde de Belg Rik van Steenbergen in een omnium (sprint, puntenwedstrijd en een afvalwedstrijd). De einduitslag was: 1. Rik van Steenbergen (Belg.) 10 pnt. 2. Rik van Looy (Belg.) 9. 3. Rudi Altig (Did.) 8 p cn 4. Rolf Wolfshohl (Did.). De Deense wielrenners Kay Werner Niel sen en Palle Lykke hebben donderdag- avond op de overdekte wielerbaan in Ko- I penhagen met gering verschil op het Zwit sers-Italiaanse tweetal Pfenninger-De Rossi, een koppelwedstrijd over 100 kilo meter gewonnen. De winnaars legden de afstand af in 1 uur 56 minuten en 58 sec De uitslag luidde: 1. Kay Wedner Niel- sen-Palle Lykke (Denemarken) 20 punten 2. Pfenninger-De Rossi (Zwitserland-Italië) 17 punten. Op een ronde: 3. Hans Andre- sen-Bendy Pedersen (Denemarken) 24 p 4. Gillen-Terruzzi (Luxemburg-Italië) '21 p. 5. Forlini-Baunsoe (Frankrijk-Denemar- ken) 11 p. 6. Patterson-Eugen (Australië- Denemarken) 7 p. 7. Murray-Tressider (Australië) 6 p. 8. Knut en Goran Karlsson (Zweden) 6 p. De overige koppels volgden op twee en drie ronden. Het Belgisch-Deense duo Ro ger Decorte-Soerensen bezette de elfde plaats, met drie ronden achterstand en 4 punten. Dammen De uitslagen van de zesde ronde van het internationaal damtoernooi in Amsterdam zijn: TerlouwOkrogelnik 2-0; Fanelli Van Leeuwen 0-2; SlabyMulder 2-0; BeekeKinnegen 1-1. De uitslagen van de zevende ronde waren: KinnegenTerlouw 1-1: Mulder Beeke 0-2; Van LeeuwenSlaby 1-1; OkrogelnikFanelli 2-0. De stand na zeven ronden is: 1. Terlouw 11 pnt; 2. Beeke 10 pnt; 3. Van Leeuwen 8 pnt; 4. Kinnegen 7 pnt; 5. Okrogelnik 7 pnt; 6. Mulder 6 pnt; 7. Slaby 6 pnt; 8. Fanelli 1 pnt. Handbal Het Brabantse dames-zaalhandbalteam heeft woensdagavond in Den Bosch met 9-3 verloren van Lokomotiva (Joegoslavië). Bij de rust stonden de Brabantse dames reeds met 4-1 achter. Het scoreverloop was: Erdelic 0-1, Babece 0-2, Erdelic 0-3. Pavic 0-4, Van der Klundert-Van Eijck 1-4 (rust), Kleingeld-Gaken 2-4, Yubic Beba 2-5. Kleingeld-Gaken 3-5, Pavic 3-6 en 3-7, Horak 3-8. Yubic Beba 3-9. De Europese turnkampioenschappen 1961 voor heren zullen op 12 augustus worden gehouden in Luxemburg. De dameskam pioenschappen zullen worden gehouden op 3 en 4 juni in Leipzig. Dit is meegedeeld door Rudolf Spieth van de Westduitse Turnbond, een van de deelnemers aan de vergadering van de Internationale Turn- federatie die momenteel wordt gehouden Voetbal in Engeland De staking waarmee de Britse profvoet ballers dreigen, zal waarschijnlijk niet doorgaan. De spelers waren van plan op 21 januari een staking te beginnen, indien hun eisen inzake de afschaffing v&'n maxi mum-lonen en het recht om zelf een actief aandeel te hebben bij de transfer-onder handelingen zouden worden afgewezen. De Football League, de organisatie van het profvoetbal in Engeland, heeft echter toe gestemd om de maximum-grenzen binnen twee jaar af te schaffen en tegelijkertijd de toploncn te verhogen van 20 tot 30 pond sterling in de week. Dc League onthulde, dat het voorstel door de vertegenwoordigers van de spelers en de verenigingen bij de onlangs gehouden „vredes-conferentie" in het ministerie van Arbeid reeds werd aangenomen. Nu moe ten alleen nog de voorzitters van de af zonderlijke verenigingen en de profvoet ballersvereniging hun goedkeuring hech ten aan het League-voorstel. De clubvoor zitters komen daartoe op 9 januari in Londen bijeen. Voor de vergadering van de profvoetballersvereniging is nog geen datum vastgesteld. Het League-voorstel bevat tevens con cessies betreffende de contracten. De secretaris van de Football League, Alan Hardaker. zeide dat hij de clubs had verzocht de voorstellen te overwegen en eventuele bezwaarschriften bij hem in te dienen voor op 9 januari in Londen een vergadering van clubvoorzitters zou wor den gehouden. Schaatsenrijden Viktor Kositskin, Olympisch kampioen op de 5000 m. heeft de tweedaagse schaats wedstrijden in Kirov, waarmee het Rus sische seizoen werd ingezet, gewonnen. In het eindklassement over vier afstanden (500, 1500, 3000 en 5000 meter) bezette hjj met 139.020 punten de eerste plaats. Kositskin De Russische kampioen in 1959, Robert Merkulov, veroverde de derde plaats met 189.527 punten voor oud-wereldkampioen Boris Shilkov met 189.527 punten. De beste tijden waren de 41.8 sec. van wereldrecord houder Evgeny Grishin op de 500 m en de 2 min. 16.5 sec. waarmee Shilkov de 1500 m won. Op de 5000 m zegevierde Oleg Gontsja- renko in 8 min. 13.6 sec. voor Kositskin (8 min. 17.2 sec.). De jonge Stanislav Selya- nin, een student uit Irkoetsk, verraste met een derde plaats in 8 min. 26.1 sec. „Het is eerder 1964 dan men denkt", zeggen de technische leiders van de Zweed se Schaatsenrijdersbond. En de daad bij het woord voegend hebben zij reeds met het oog op de Olympische Winterspelen van 1964 in Innsbruck de volgende rijders en rijdsters voor een speciale Olympische training aangewezen: Per Olof Brogren, Kjell Baeckman. Ivar Nilsson, Goesta Ivarsson. Heike Hedlund. Hans Wilhelms- son en Johnny Nilsson en de dames: Elsa Einarsson, Christina Scheiding en Inger Sandin. In Fagernes in Noorwegen is gisteravond een schaatswedstrijd gehouden over 500 meter waaraan werd deelgenomen door Nederlandse en Noorse hardrijders. Het ijs was goed. de temperatuur twee graden onder nul. Tijdens deze oefenwedstrijd heeft de Nederlandse wielrenner Bas Maliepaard een veelbelovend debuut gemaakt als schaatsenrijder. Hij werd met een tijd van 46.5 seconden negende. Maliepaard is een week geleden op eigen middelen in het trainingskamp aangekomen en het was de eerste schaatswedstrijd waaraan hij ooit had deelgenomen. De Nederlandse hardrijders zullen op 2 januari naar Hamar vertrekken. Op nieuw jaarsdag zal een afscheidswedstrijd ge houden worden in Fagernes op de 1500 en 5000 meter, die zal gelden als de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europese- en het wereldkampioenschap. De uitslagen van de 500 meter wedstrijd waren: 1. Henk van der Grift 43.5. 2. Kees Jan Kroon 43.9.3. Geale Laurents 44.3. 4. Klaas Renes 44.9, 5. Rudi Liebrechts 45,6, 6. Arie Zee 45.8. 7. Jeen Wester 46.1. 8. Kaspersen 46.2. 9. Bas Maliepaard 46.5.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 13