DANSLES RADIO-en TV TAFELS JAN v.d. MEER de waarheid sé/ nieuwe lessen voer beginners DANSSCHOOL RIEN KNOL -j»S Speciale aanbieding geeft honderden transistor-radio's 8 ft Knip de QAS£fl§pöt advertentie uit! Lees hem goed! Bewaar hem goed! r SPAAR 24 KROONKURKEN Zij hebben waarde Qmnjpot voor^ cent Ferdinands bell evenissen in Dit zijn de donkerste dagen van het Jaar. De tafels zijn wït-gedekt. De kaarsen branden. Daar klinken de goede wensen. Veel heil en zegen. Gelukkig nieuwjaar.... Dit zijn de donkerste dagen van het jaar. Wie bent u? - wat doet u - wat wilt u. Diep leeft de vraag naar een zinvol bestaan. De wereld vraagt naar iemand die haar de waarheid zegt, Ik ben de waarheid, zegt Jezus, de weg en de waarheid en het leven. Christus betekent voor de mensen een nieuwe leiding, een nieuwe vreugde, een nieuwe gerechtigheid. Een nieuwe zin voor het mensenleven. Hij zegt ons de waarheid over God en over de wereld. Over onszelf. In deze donkerste dagen van het jaar zendt de Hervormde Kerk u twéé uitnodigingen. De eerste is te komen luisteren naar de verkondiging van het Evangelie van Christus. De tweede uitnodiging is om te helpen. U moet het niet vreemd vinden dat de kerk een beroep op u doet. Want de kerk geeft, geeft uit - om te helpen. DE HERVORMDE KERK NODIGT UIT TE KOMEN LUISTEREN NAAR DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE VAN CHRISTUS VRIJDAG 3 0 DECEMBER 1960 CjswtiSpöt I jjL c 1® Ij S SM* Miss Green Spot gaat door de stad. Dagelijks bezoekt zij tientallen adressen. Bent U een van de gelukkigen, dan stelt zij U enige vragen over de Green Spot-advertentie. Zijn de antwoorden goed....? Alstublieft! Voor U deze prachtige transistor radio wekker-combinatie. Wm 'I CjmaSprt Green Spot sinaasappeldrank, Gezondlekker en zonder prik is gezond Eén fles Green Spot be vat al 25°/o van de voor ieder mens vereiste dage lijkse dosis vitamine C. is lekker TIJDELIJK een fles [\0 van 27 cent mgmm-' rnèmm. Green Spot ?s een kos telijke sinaasappeldrank. Zónder koolzuurl Zónder conserveermiddelen! Zónder kleurstoffen I honde'°°fleasen of cent voor i DE VERKOOP DER LOTEN bij collecteurs(-trices) en debitanten VANGT AAN OP 2 JANUARI 1961. Begin der TREKKINGEN OP 23 JANUARI d.a.v. Wij wensen u allen een prettig uiteinde en een goed begin van 1961. Begin dus goed en kom inschrijven voor de Gevorderden, Medal- testopleiding, Tango club en Jiveclub. Speciale clubs voor ouderen en wedstrijd training. Ged. Raamgracht 77 bij de Schouwburg Tel. 17068 ••N\ l Op MAANDAG 2 JANUARI hebben wij voor u een met ZEER HOGE KORTING Voorts: RADIO- en T.V-APPARATEN, PLATENSPELERS - WISSELAARS, RADIO-GRAMMOFOON COMBINATIES, overjarig, met volle garantie. KIJK ZONDAG EENS IN ONZE ETALAGES I Gen. Cronjéstraat 1 en 4 Haarlem - Tel. 55429 - 53090 Y32o De kerk wil daar zijn, waar de krachten van onze tijd chaos brengen en eenzaamheid. Waar vrees is, moe deloosheid of verdwazing. Talloos zijn de bedreigde punten. De wereld heeft het Evangelie nodig. En de kerk werkt. Boeiend en geva rieerd is dat werk. Werk onder de jeugd, onder de studenten, in de havenstedenHulp aan gezinnen ïn nood. Ziekenzorg. Bejaardenzorg. Ontwikkelingswerk, stichting van nieuwe gemeenten. Evangelisatie,., en nog veel meer. De activiteiten van de kerk in d© wereld van vandaag - en in de wereld van morgen - hangen mede af van uw bijdrage. Op oudejaarsdag i960. Geef en geef goed. Als het kan deel van uw jaarinkomen. Geef op oudejaarsavond in de kerk, Of per postwissel, of per GIRO NR. 50292. Hervormde Kerk - Carnegielaan 9 Den Haag. Schrijf op hei strookjeoudejaar ig6o. De kerk werkt. Hélp dat werk.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1960 | | pagina 8