IN DE VISHAL+EN OP ZEE Gezellig Samenzijn en DCIJ samen aan kop in titelstrijd Twentsche Bank in „De Rank" Patronaatsgebouw wordt verfraaid OVER OUDE AUTO'S GESPROKEN Belgische minister ontving Paardekooper WOENSDAG 4 JULI 1962 5 Stichting „Rijnmond- Noordzeekanaal" Beverwijkse winkeliers ijveren voor behoud oude stadskern Scholier aangereden Gesprongen waterleiding Verdachten van zeden delict door politie aangehouden Gestolen auto terug In Driebergen staat een museum met antieke automobielen CURIOSITEITEN RACEFILM PLANNEN Zo was het dinsdag De aanvoer in IJmuiden was -tOSO k sten waarvan 380 tong en taroat, 3 heilbot, 5 tongschar en schartong, 143 schol, 6 schar, 35 bot, 810 haring, 1379 makreel, 316 schel vis, 430 wijting, 542 kabeliai'w en gul; 5 leng, 2 wolf, 10 poon, 12 ji^e-.sen. De prijzen zagen er als volgt int Per kilo: heilbot 3.502 .'0, giote tong 4.204, grootmiddel 3.60—3.10, kleimv.dde1 3.603, kleine tong I 3.80 -3 40, kleine II 3.10—2.40, tarbot I 3.40. Per 50 kilo: tongschar 3478, scnaitong 8478, schartong 34, kleine schol II 57— 21, schar 32, bot 1611, verse lanng 4211, makreel 209.40, kleine schelvis I 4227, kleine schelvis 2 44—35, wijting 3318, grote gul 4734, middel 38- 3 kleine 30 29, kleine leng 3130, kleine rode poon II 20—19. Per 125 kilo: grote ksheijau'V 248—81, grote leng 94, grote wolf 67. De besommingen luidden KW 161 ƒ4300, KW 144 ƒ5580, KW 93 7410, KW 101 ƒ4090, KW 8 f 2Ó89, KW 180 8210, KW 4 4300, KW 34 3970, VL 84 7370, HD" 87 3450. Aanvoer van oensdag De totale aan. ar van vis in IJmuiden was woensdag 4330 kisten waarvan 500 schelvis, 400 wijting, 210 gul en kabeljauw, 10 koolvis, 145 haring, 235 kleine haring, 1750 makreel, 300 schol, 15 tarbot, 160 varia, 50 haai, 20 wolf, 755 stuks kabel jauw, 17.000 kilo tong, 40 kisten toters. De aanvoer werd verzorgd door 35 schepen. Prijzen van woensdag Per kilo: heilbot 3.702.50, tarbot 3.70 3.40, grote tong 4.404.20, grootmiddel tong 4.103.70, kleinmiddel tong 4.203.70, kleine tong I 4.203.70, kleine tong II 3.70 —2.90. Per 125 kilo: grote kabeljauw 92, middel kabeljauw 92104, grote koolvis 112, mid del koolvis 100, Ier 86, wolf 9084, witte koolvis 136. Per 50 kilo: grote gul 3356, middel gul 3247, kleine gul 3422, koolvis I 31, kool vis II 37, toters 8.4011, haring 5439, makreel 19.8011, schar 3735, ham 86, poon 2216, bot 1526, grootmiddel schol 5242, kleinmiddel schol 5646, schol I 56—45, schol II 60—48, schol III 42—30, grote schelvis 5052, grootmiddel 50, kleinmiddel 5444, kleine I 5038, kleine 11 4227, wijting open 3618, wijting ge stript. 22—16, tarbot II 180, tarbot III en IV 18078, rode poon 4419, tongschar 70 106, wolf 42—38. Per regel: grote kabeljauw 11688, mid del 56—48. Per 10 stuks: vleet 18035. Per 40 kilo: haai 2312.50. HD 74 ƒ30.000, KW 98 ƒ6410, KW 184 920, VL 7 5890, SCH 171 10.100, IJM 56 9710, IJM 54 9620, IJM 154 8600. Scheveningen De aanvoer in Scheveningen was 50 kis ten schelvis, 100 wijting, 50 gul en kabel jauw, 150 schol, 6000 kilo tong en 100 kan tjes haring. Snufjes aan de markt De IJM 54 „Swift" heeft vanmorgen acht kantjes gezouten haring in de markt gezet. Deze werden verkocht v.oor 80 - 77. De Sch 117 „Onderneming 3" had een haai gevangen. Deze werd in de hal verkocht voor het aardige prijsje van 226. Een kustvisser heeft twee leven de kreeften te koop aangeboden. Deze ver wisselden van eigenaar voor 20 en 15 per stuk. Nog een patient De Sch 6 „Alie", die een medisch ad vies aan het hospitaalkerkschip vroeg voor een der bemanningsleden, raakte deze pa tient niet alleen kwijt, maar men kreeg er zelfs nog een bij. Na het ingewonnen advies maakte de schipper van de „Alie" de schipper vande „De Hoop", kapitein F. Rog bekend, dat men nog dezelfde mid dag naar huis zou stomen. Dit was voor de dokter van de „De Hoop" een aanlei ding om de „Alie" te vragen een patient van „De Hoop" mee te nemen. De schip per van de „Alie" willigde dit verzoek in. De KW 3 „Koraalbank" meldde gister avond uit de noord dat er niets te ver dienen was en dat het weer zeer slecht was. De meeste schepen hadden de afge lopen nacht moeten steken. De schipper van de Sch 126 „Adriana" gaf gisteravond om kwart voor tien namens de schipper Blok van de Sch 242 „Huibertje" door, dat alles aan boord van de „Huibertje" dik in orde was. De zender van de Hui bertje deed alleen nog dienst op de 73 me ter-band. Op 'n andere frequentie weiger de de zender alle diensten. De IJm 15 „Emma" had als gemiddelde snelheid 7 mijl staande kunnen houden van gisteravond 8 tot vanmorgen 8. De bedoe ling was om ineens door te stomen naar 59 graden noorderbreedte, maar nu wordt er uitgezet op 57 graden noorderbreedte. Ook de „Julie Strijff" IJm 25 had veel hinder van het slechte weer. Ook dit schip liep maar net 7 mijl. De grotere kotters, die de afgelopen nacht toch nog hebben kunnen vissen, heb ben als resultaat een goede 50 kilo tong en 2 tot 3 manden vis per trek buit kun nen maken. Er werd veel gewag gemaakt van kapotte netten. Bij de haringschepen was het weer moei lijk. Of men trok de netten stuk, of men ving maar heel weinig. Ook van het slech te weer ondervond men veel hinder. De bouw van de nieuwe Twentse Bank in IJmuiden is gegund aan de aanne- mingsmaatschappij W.A. Rolvink te IJmui den. Daar het bedrag boven de raming lag zal er nog een aanvullende vergun ning nodig zijn, maar de verwachting is toch wel, dat het bestaande gebouw van de Twentse Bank nog voor de bouwva- kantie zal kunnen worden gesloopt. Begin augustus wil de aannemer dan met de eigenlijke bouw aan de Kerkstraat be ginnen. Het personeel heeft de bank al verla ten; voorlopig zijn de kantoren van de Twentse Bank in „De Rank" onderge bracht, zoals de foto toont. Op een vergadering in IJmuiden van de Voorbereidingscommissie van de stichting „Rijnmond-Noordzeekanaal" i.o. is van gedachten gewisseld over verschillende toekomstige activiteiten van de stichting. Aan de orde kwamen o.m. de oprichting van een, voorlichtingscentrum te IJmuiden in de directe omgeving van het sluizen- complex, de vervaardiging van een docu mentaire film over havenmond en Noord zeekanaal ten behoeve van dit voorlich tingscentrum en het samen te stellen pro pagandamateriaal. Het was de eerste maal dat deze com missie, die- onder voorzitterschap staat van Amsterdams oud-burgemeester F. de Boer en waarin voorts zitting hebben ver tegenwoordigers van de vier gemeenten die in eerste instantie de propagandastich- ting zullen vormen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het vreemdelin genverkeer in het Noordzeekanaalgebied, in de gemeente Velsen bijeenkwam. Na afloop der besprekingen maakte het gezelschap met de sleepboot „Somson" van het Bureau Wijsmuller een rondvaart in het IJmuidense havengebied en langs de werkzaamheden aan de havenmond. De twee Noordhollandse afgevaardigden in de eindstrijd om het clubkampioenschap van Nederland, de Amsterdamse meester- club Gezellig Samenzijn en de damclub IJmuiden, staan na vier ronden precies gelijk aan de kop. En met de drie nog te spelen wedstrijden zal de vermoedelijke beslissing, welk tiental aan het langste eind zal trekken, in de laatste ronde op 15 september te Utrecht in de ontmoeting DCIJGezellig Samenzijn vallen. Het programma vermeldt voor DCIJ vrijdag in Rotterdam een ontmoeting met „Het Oosten"; thuis op 1 september Huis- sen; op 15 september de slotronde tegen Gezellig Samenzijn. Gezellig Samenzijn speelt niet meer in de maanden juli en augustus. 0{5 zondag 2 september spelen de Amsterdammers tegen RDG thuis; op 7 september tegen Huissen uit. De stand van het toernooi: 1. DCIJ 4 4 0 0 8 49—31 2. Gez. Samenz. 4 4 0 0 8 49—31 3. Huissen 4 2 2 0 6 43—37 4. RDG 4 2 0 2 4 43—37 5. Het Oosten 4 1 1 2 3 3842 6. Groningen 4 1 0 3 2 3842 7. Utrecht 4 0 1 3 1 3347 8. Treebeek 4 0 0 4 0 27—53 De uitslagen van de vierde ronde luiden: Gezellig Samenzijn wint met 119 van Treebeek. DCIJ wint met 119 van Gro ningen. Utrecht gelijk met Huissen. RDG wint rpet 128 van Het OQsten. Met de vijfde ronde ontmoeten elkaar: 6 juli te Rotterdam, Het OostenDCIJ; 7 juli Den Haag, RDG—ÜDG;' 8 juli te Brunssum, Treebeek—DGZ; 7 september te Huissen, HuissenGS. DCIJ zal dus vrijdagavond op oorlogs- Op het Edisonplein in IJmuiden werd donderdag 28 juni een 10-jarige jongen die op weg was naar school, aangereden door een wielrijder. De jongen ging na het ongeval door naar school, maar voelde zich enige tijd later niet goed. Hij werd overgebracht naar het Rode Kruiszieken- huis waar bleek dat hij waarschijnlijk de nieren had beschadigd. Eventuele getui gen van het ongeval worden verzocht zich te melden bij het hoofdbureau van politie Tiberiusplein in IJmuiden-oost. Gisteravond is op de Bloemendaalse weg in Santpoort de waterleiding gesprongen. Het verkeer moest worden omgelegd. Men is enige uren bezig geweest om de breuk te herstellen. Op aanwijzing van het slachtoffer is door de Velser politie een 17-jarige jongen uit IJmuiden aangehouden. Hij heeft bekend de dader te zijn van een zedendelict, dat is gepleegd in het park Velserbeek. De jongen bekende ook tesamen met een 17- jarige vriend in de zomer van 1961 een zelfde delict te hebben gepleegd. De vriend die in Hoensbroek werkt, is eveneens door de politie aangehouden. Beide verdachten zijn aan de justitie overgegeven. sterkte naar de Zuidhollandse clubkam pioen Het Oosten trekken. En hoewel spelers als ir. M. Krijgsman, K. de Jong, J. van Straten, H. Swier, L. Vooys, L. Binkhorst, K. v. d. Steen als in valler geen verzwakking voor het tiental aan één der staartborden betekenen, is het DCIJ-tiental op zijn sterkst als volgt samengesteld: 1. P. Roozenburg, 2. H. La- ros, 3. B. Dukel, 4. V. Morseld, 5. T. Tiel- rooy, 6. A. Ligthart, 7. H. v. Gerrevink, 8. P. v. d. Berg, 9. A. W. Beukema, 10. T. Postma. Eenentwintig Beverwijkse zakenlieden hebben het initiatief genomen tot het vor men van een stichting, die ten doel zal hebben het behoud en de sanering van de bestaande stadskern. Iniatiefnemers zijn de volgende perso nen: F. Beerman, C. Dingier, Bender, Blom, De Bree, Burger, Davidson, Feyen, Henne- man, Hopman, Kemp, Molenaar, Schoos, Slecht, Soesan, Stoutenbeek, Tegel, Ter Voort, v. Uden, Welkers, Zwager. Dinsdagavond 10 juli wordt in de boven zaal van Het Centrum aan de Koning straat een actievergadering gehouden. Aan vang 8 uur. Aan de Hagelingerweg in Santpoort is gisteren een personenauto achtergelaten die in Noordwijk was gestolen. De eige naar heeft zijn wagen van de politie te ruggekregen. BRUSSEL De Belgische minister van Justitie, P. Vermeylen, heeft op zijn mi nisterie in Brussel dr. Paardekooper ontvangen, de Nederlandse leraar tegen wie hij in mei een uitwijzingsbevel had uitgevaardigd voor het geval hij in Leu ven een lezing over het onderwerp „Er zijn geen Belgen" zou komen houden. Dr. Paardekooper heeft na het onder houd geen verklaring tegenover de pers willen afleggen, omdat hij met minister Vermeylen had afgesproken dit niet te doen. Wel zal er, zo zei hij, een com muniqué worden verstrekt. Op het ministerie van Justitie verklaar de men echter, dat er geen aanleiding is voor het verstrekken van een offi cieel commentaar, aangezien het gesprek van de minister met de heer Paardekoo per een zuiver persoonlijke aangelegen heid van de bewindsman was geweest. Men meent te weten dat in het stand punt van de Belgische minister ten aan zien van het spreekverbod van dr. Paar dekooper geen wijziging is gekomen. Nadat ongeveer vier maanden geleden de muur voor het Patronaatsgebouw aan de Willemsbeekweg in IJmuiden werd weg gehaald is men nu begonnen met de mo dernisering van de gevel aan de straat zijde. Enkele ramen verdwenen en werden ver vangen door siermetselwerk, de overige ra men aan de straatzijde zijn vergroot. De glas-in-lood ruit boven de hoofdingang heeft plaatsgemaakt voor een gewoon raam, ook de deur van de hoofdingang is vernieuwd. Behalve aan de buitenzijde zijn ook aan de binnenkant van het gebouw veranderin gen aangebracht. Een lambrisering zal de gehele binnenwand gaan bedekken. De oude stoelen zijn vervangen door moderne zit plaatsen. Men verwacht dat de verbouwing over enkele weken voltooid zal zijn.' Er blijven dan nog vele wensen over maar de eerste stappen op de weg naar een totale mo dernisering van het patronaatsgebouw zijn gezet. Wethouderszetels. De fracties van P.v.d.A., V.V.D. en Prot. Chr. partijen in de Alkmaarse gemeenteraad (respectieve lijk 9, 3 en 3 leden) hebben de K.V.P.- fractie, die 10 leden telt, doen weten dat zij op het standpunt staan dat het college van B. en W. voor de komende zittings periode dient te bestaan uit een lid uit ieder van de fracties. De K.V.P. heeft se dert 1930 twee wethouders in het college van B. en W. IN ZIJN HUIS bij het Nationaal Mu seum van de Automobiel zegt directeur G. Riemer „Een oude kast schilder je ook niet op". Hij doelt met dit gezegde op één fftHf die dertic) óude wagend, dié hij irfzijn museum te Driebergen heeft verzameld. Een ongeschilderde Panhard Levasor uit 1896 is onderwerp van het gesprek. Even tjes maar. Want als de heer Riemer over dit unieke automobielmuseum aan het praten gaat, kost het hem geen moeite telkens weer andere gespreksstof te vin den. Hij vertelt, dat dit museum in 1953 is opgericht, dat hij in 1952 met zijn ver zameling is begonnen en dat grote organi saties als de A.N.W.B. en de K.N.A.C. bij de stichting van het museum hebben ge holpen door hem goedgeefs stok-en stok oude wagentjes toe te sturen. De reden van deze verzamelwoede? De heer Rie mer, eveneens directeur van het Instituut voor de autohandel, vond het gewoon doodzonde, dat er geen verzameling van oude automobielen bestond. En waar kon dit tenslotte beter geschie den dan in de buurt van zijn instituut-ter lering en vermaakk van de daar aanwezige leerlingen? Een vermaak, waarin al gauw vele automobielenthousiasten uit den lan de werden betrokken. Een stoomautomobiel uit 1907. De wagen deed dienst bij de Amsterdamse stads reiniging. Maximum snelheid: 18 kilo meter per uur. Maar men heeft zelf niet eens voldoende ruimte om de eigen machines te plaatsen, waaronder nog een wagen behoort, die in 1900 door een onbekende amateurbouwer in Zeist is vervaardigd. Deze amateur hing de motor verend op. Pas jaren later zou Chrysler dit „als eerste" toepassen. Ruimtegebrek dus. Geen personeelsge brek, want de leerlingen van het instituut zorgen ervoor, dat alles prima in orde blijft. Historische automobielen voeren de bo ventoon in dit museum, maar daarnaast bezit deze verzamelplaats van een auto liefhebber nog verschillende curiositeiten die de aandacht van het publiek trekken. Althans, als de bezoeker een zogenoem de Gezelligheidsfiets „Sociable" uit 1897 de moeite van het bekijken waard vindt. Het Amerikaanse vervoermiddel kostte slechts 175 dollars, had houten velgen en een gezamenlijke besturing. Of misschien is de eerste Hollandse bromfiets uit 1933 nog iets voor „meneer, die zo slecht ter been is". Het ding liep zeventig kilometer op één liter benzine en kostte 135. Rare voertuigen, rare fiches, rare kleding maar leuk om nog eens te bekijken. Een Grégoire uit 1908. Een der eerste auto's met elektrische verlichting. ZELFS DAMES BEZOEKEN met een zekere regelmaat de oude autootjes: „Eerst nog even dimdammen voor de in gang, maar ik zei kom nou maar. Ik heb ook voor jullie wel wat", aldus de heer G. Riemer. ENIGE JAREN heeft hij erover gedaan om de inhoud van zijn museum bij elkaar te krijgen. Niet alleen oude wagens, maar de nodige accessoires, oude automobiel- kledij en affiches bieden de bezoekers een interessant overzicht aan wat er in de wereld van de automobiel de laatste vijf tig jaar is gebeurd. Een Benz Vélo uit de vorige eeuw, een Dion Bouton uit 1899, een stoomwagen uit 1907 („Het ding rijdt nog"), een zestien cilinder Marmon uit 1931 en een van de beste paarden uit deze „stal": de eerste zes cilinder wagen ter Een van de vel' affiches die het museum rijk is. wereld, de Spijker renauto uit 1902. Direc teur Riemer heeft in de loop der tijd heel wat wijsheden over de automobiel verza meld. Een daarvan is deze: „Auto's uit de periode 1904-1905 zijn historische auto mobielen, auto's uit de periode 1905-1914 zijn oude auto's, de rest is eigenlijk alle maal gelijk". En met deze stelling in ge dachten heeft hij nog maar één wens: een Hispano. De bezoekers van het museum aan de beboste Buntlaan in Driebergen krijgen meer voorgeschoteld dan houten carrosse rieën, nagelbanden en een kettingover brenging. Iedere dag vertoont men in een keurig bioscoopzaaltje oude racefilmpjes die in schokkende beeldjes het wel en wee van vroegere „wagenrennen" nog eens opra kelen en bij ieder ongeluk hoe sensatio neel ook een opgewekt gegrinnik aan het toekijkend, voor het merendeel jeug dig, publiek ontlokken. DE DIRECTIE HEEFT heel wat plan nen gereed liggen voor dit museum. De aanbiedingen van oude wagens zijn zo tal rijk geworden, dat uitbreiding van het be staande gebouw zeer noodzakelijk is. Ve len vragen om een plaats waar hun wagen in de mottenballen kan worden gezet. Weer anderen verzoeken de directie of hun auto's bewaard en onderhouden kunnen worden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1962 | | pagina 5