agenda DCIJ minimaal I tl in de \zishci! Minder vliegtuighinder El Of Verschuivingen in hoofdklasse Man Vrouw-Polis haven- berichten bij zwaardere isolatie” Rijdende PTT-winkel VI Dl Velsen-Umuiden Beverwijk Winst voor bridgers Van der Vlugt-Huyg van De Kennemers Kaart- en kienavonden l -i Heemskerk 19 80 16 DECEMBER 6 DINSDAG V. In en om Haarlem 99 SCH Waar een kind is, moet de Man/Vrouw-Polis komen. Want vader loopt risico. Moeder loopt risico. En omdat ze even belangrijk zijn verzekert de Man/Vrouw-Polis van Nationale-Nederlanden ze allebei. Want als vader overlijdt, moet er geld zijn. Maar als moeder wegvalt, moet er óók geld zijn. Geld is geen oplossing voor verdriet. Maar het is goed te weten, dat je je kind met te kort hoeft te doen. Als je alleen verder moet. Duur is de Man/Vrouw-Polis met. En bij leven en welzijn komen er op vaders 65ste tienduizenden guldens op tafel. Belastingvrij. Uw verzekeringsadviseur komt ’m graag bij u thuis uitleggen. Bel ’m even op. Of bel Nationale-Nederlanden 010-652700, toestel 560, voor een folder. (Va V] den- Rod avoi men pree 1955 rust mut cent alléén van Nationale-Nederlanden I cn s s I o z: -»-> Ei lai sti 101 ke ve vei sti od be scl gei zie Kr wa ter TONEEL BIOSCOOP EN THEATER fam. (ADVERTENTIE) Jaap/ Birgit/Bart r (Van onze Haagse redacteur) -,—Totaal 334.701 Man/Vrouw/Polis Kennemer II, Zeestraat, dinsdag 19.30 uur „De Peetvader deel I”. geluidwerende maatregelen. In plaatsen rond Schiphol vergde dat een bedrag van gemiddeld 8000 gulden per woning, in Friesland lag dat cijfer drie keer zo hoog. Bij de ongeveer 400 woningen die onder handen werden genomen, waren zowel eengezinshuizen als flats. (Van onze IJmondredactie'. IJMOND. Op de drempel van de feestdagen worden deze week een aantal kien- en kaartavonden gehouden. In de kantine van voetbalvereniging ADO’20 in Heemskerk is er vrijdagavond, 19 december, een klaverjasavond. Kiena vonden zijn er donderdagavond in buurt huis Wijk aan Duin aan de Wilgenhoflaan in Beverwijk, vrijdagavond in buurtcen trum De Schans in Beverwijk en zater dagavond in de kantine van voetbalvere niging De Stormvogels in Zeewijk. Alle kaart- en kienavonden beginnen om acht uur. Das van werk word EHBi mant bema word name Velse in en ook e word' ook t Haarl „Slinj voere het R progr werkl De willig kenhi Luch dat zi om l verse! de ka de w< Snip- banei den g Bij (Van een medewerker) Aan de maandagmarkt werd aange voerd: 9330 kg tong, 156 kisten tarbot en griet, 2401 kisten kabeljauw, 158 kisten schelvis, 322 kisten wijting, 2065 kisten schol, 320 kisten schar, 135 kisten diver sen. Verder werden uit de Ierse zee nog aangevoerd 9340 kg tong. Prijzen in guldens Per 1 kg lerse-zee tong: grote 17,34- 16,53, grootmiddel 20,50-19,84, kleinmid del 21.96-21,21, eenen 21,81-19,71, tweeën 19,81-15,62. Verder van de Noordzee, per 1 kg: tar- CD oo c o o b CD c o o ■O "O o Q. O □0 o ^5 O 8 E O Q. <D ■g QjO op g 5 O S 3 D ond Het ple: Mei uite bev bui kop han Bij sommige groepen woningen werden lichte voorzieningen getroffen, zoals bij voorbeeld het dichten van spleten langs kozijnen, bij andere werd ingrijpender opgetreden. Dubbele beglazing, extra dik ke ruiten waren voorzieningen die in de laatste categorie vallen. Nu de resultaten van de enquête onder bewoners bekend zijn, blijkt dat de omwonenden van vlieg velden tevredener zijn naarmate de maat regelen zwaarder waren. Bewoners van sommige flats in Zwanenburg en Amstel veen antwoordden echter ook dat zij, in geval van zwaardere isolatie aan de gevel, meer hinder waren gaan ondervinden van geluiden uit naburige woningen. (Van een medewerker) IJMUIDEN. In de onderlinge hoofd- klassecompetitie van Damclub IJmond (DCIJ) kwamen alle titelkandidaten tot winst. Mede hierdoor is er in de stand weinig veranderd. Leider blijft Ton de Haas, die op de hielen wordt gezeten door Cees Pippel, René Boulonois, Gerard Beerepoot en Cees van Duyvenbode. In de eerste klasse kwam leider Wim Gomes opnieuw tot winst. Deze keer won hij van Gerrit Rink. Ton de Haas stuitte op weinig verzet in zijn partij tegen Coen Bais. Al in de ope ning werd Bais verrast door een damzet die verdere tegenstand overbodig maakte. Veel meer spanning leverde het treffen tussen Cees Pippel en Leo van Ombergen op. Lange tijd had Van Ombergen goede uitzichten op een redelijk resultaat. Een kleine onnauwkeurigheid in het gevorder de middenspel was voor Pippel voldoende om de kansen te doen keren en de winst punten binnen te halen. René Boulonois en Jan Apeldoorn be streden elkaar in een klassieke partij. Juist toen de spanningen werden opge voerd, overzag Apeldoorn een niet al te moeilijke combinatie waarna hij snel kon opgeven. Gert Moleman speelt het spel opportunistisch. Ook tegen Cees van der Vlis kwam hij tot aanvallend spel, dat resulteerde in een betere stand. Daarna verviel Moleman weer in een oude fout en slaagde er niet in zijn voordeel uit te buiten. Integendeel, een positioneel foute zet deed hem onverwacht verliezen. Na een matige seizoenstart is Henk Smit be gonnen met een opmars. Hoewel Jaap van Straten lange tijd goede tegenstand bood, kon hij toch niet voorkomen dat Smit het eindspel iets gunstiger kon afwikkelen. Toen Van Straten daarna blunderde, was de partij snel beslist en kon Smit twee punten aan zijn totaal toevoegen. Van goed gehalte was het treffen tussen Ar nold Beukema en Cees van Duyvenbodé. Vooral laatstgenoemde speelde zeer sterk en nam al vanuit de opening een sterke positie in. Beukema was niet in staat om alle dreigingen te weerleggen en kon in het middenspel opgeven. Koos de Vries toonde aan dat hij meer in zijn mars heeft dan de slechte positie op de ranglijst doet vermoeden. In zijn partij tegen Rinus Hühl had hij vanuit de opening het beste van het spel. Langzaam vergrootte hij zijn voordeel en toen in een zeer goede stelling zijn tegenstander blunderde, was zijn eer ste overwinning een feit. In de eerste klasse behaalde Wim Go mes opnieuw een overwinning. Gerrit Rink speelde echter bijzonder goed tegen en miste zelfs de winst. Hoewel Gomes de moeilijkheden voor zijn tegenstander ver grootte, kon Rink de partij toch lang bin nen de remisemarge houden. Een ernstige misrekening was voor Gomes voldoende om alsnog te winnen. Peter van Veen kreeg tegen Anton Blok wel iets te weinig voor zijn goede spel. De nederlaag had hij ook enigszins aan zichzelf te wijten, toen hij na een goede partij in het eindspel een eenvoudige remise verzuimde. Kreeg Van Veen iets te weinig, Marcel Doornbosch kreeg te veel. Na een gelijkopgaande par tij tegen Cor Heilig blunderde hij in het afspel. Heilig was zo vriendelijk om de blunder met een blunder te beantwoorden en verloor daardoor alsnog. Gerard Post maakte korte metten met Quirinus van Leeuwen en won met veel overtuiging. Mede hierdoor heeft de jeugdige DCIJ-er een plaats in de middenmoot veroverd. De wagen bezoekt alle dor pen en kleinere gemeenten in de regio Haarlem om het publiek voor te lichten over de artikelen van „tan te Pos”. In de speciaal voor dit doel omgebouwde Mer- cedesbus zijn ook veel din gen te zien. Zo hangen de wanden vol met allerlei soorten telefoontoestellen. HEI meenl bestas lijk sc 1986 i len vc len sl Doess kleute wordt lagere blijft ners schoo Gen onder lingen derwi; 653 1 (room lijk) s af op voort$ (relati slecht duizer perioc bouwi tijd a schok wing Vrijdag aangekomen: Myster, Hammer fall; Terra, Aberdeen, Y; Ansia, Swansea; Andries, Charlestown; Thuringia, Bilbao; Orange Ace, Yokohama; Andy, Verre Oosten; Heidelberg, Hamburg; Harma, Walkom, Z; Ashington, Kings North; Ken- rix, Whitby, Y; Reefer Star, Noordzee; Frans, Cont Plat, Y; Marshal Biayore, Recife; Yu Ting, Rotterdam; Sormovakiy 9, szcezeccin; Alva Bay, Rotterdam; Hele ne C, Cowes, Z; Vikingbank, Vlaardingen Este Strom, Dordrecht, IJmuiden; West Eagle, Cont. Plat, Velsen. Vrijdag vertrokken: Playa Del Pindoy, Rotterdam, Y; Ralswiek, Stockholm, Y; Nedlloyd Westerkerk, Hamburg, Y; West Eagle, Cont. Plat, Y; Taernhai, Oslo; Ixia. Wismar; Mevo, Colchester; Wendy, Al giers, Y; Schoonebeek, Delfzijl, Z; British Tamair, Rotterdam; Hand Loong, Liver pool; Forum, Hamburg; Hodo, Bremen; Mercandian Atlantic, Antwerpen; Eco Sa do, Londen, V; Tingo, Hamina; Terra, Dundee, Y; Osterif, Antwerpen, Y; Saku- molagoon, Brunsbuttel; Myster, Rotter dam; Tellholm, Helsinki; Amangel Wis- I dom, Port Kelang, IJmuiden. scentrum”. Het is mogelijk de auto als telefooncentra le te gebruiken. Ook is er een aansluiting voor een telex. DIVERSEN Alarmnummers. Politie 19033. Ongevallen dienst 23355, Hoogovens 02510-96000. Brand weer Santpoort 370750, voor Velsen-Noord en IJmuiden 20750. Dierenhulpdienst 33239. Storingsnummer, openbare verlichting, gas en water 10777. Telefonische Hulp Dienst, 023-326655 dag. 19.00-4.00 ’s nachts, zaterdag en zondag 11.00- 4.00 ’s nachts. Algemene Hulpdienst Velsen: Iedere werk dag van 9.00-11.30 uur. tel. 02550-18888. Centraal Orgaan Bejaardenbeleid: Centraal Bureau, Abelenstraat 1. IJmuiden. op werkda gen van 9.00-10.00 uur. Tel. 12464 Gezinsverzorging, hulp aan bejaarden en langdurig zieken. Velserduinweg 52. IJmuiden. Ma. t/m vrij. 9.00-10.00 uur. Tel. 02550-11830 of 22169. Stichting alg. maatschappelijk werk, IJ mond, spreekuur dag. 9-10 uur. De Noostraat 4, IJmuiden. Tel. 10661 Stichting school- en beroepskeuze NH, Plein 1945 nr. 90 gebouw De Beurs 4e etage. Spreek uur dokumentatiecentrum na tel. afspraak, elke vrijdag 14.00-16.00 u., tel. 02550-19142. Gereformeerde Stichting voor Maatschappe lijk Werk, telefonisch spreekuur: iedere werk dag van 9-10 uur ’s morgens, tel. 02510-33695. Sociale Dienst, Spaarnestraat 2, IJmuiden. maandag t/m vrijdag 9.00-10.30 uur, nieuwe kliënten voor andere kliënten ook op afspraak, maandag t/m donderdag 9.00-10.30 uur kliënten Wet Werkloosheidsvoorziening of Rijksgroep Regeling Werkloze Werknemers, tel. 02550- 19124. Sociaal Psychiatrische Dienst. Plein 1945. nr. 90 gebouw De Beurs, 5e etage. Bereikbaar iede re werkdag van 9.00 tot 17.00 uur. Tel. 02550- 19142. Centrale bibliotheek, Plein 1945. Dinsdag 19.00-21.30 uur. woensdag 14.30-17.30 uur. Filiaal Santpoort, Crocussenstraat 1, woens dag 14.30-17.30 uur. Tevens expositie docenten Creativiteitscentrum IJmond. tot 1 jan. Filiaal IJmuiden-West, Zeewjjkplein 27-29. Dinsdag 19.00-21.30 uur alle leeft., woensdag 14.30-17.30 uur alle leeft. Filiaal Velsen-Noord, Wijkerstraatweg 177, Dinsdag 19.00-21.30 uur alle leeft. Woensdag 14.30-17.30 uur alle leeft. Zondag vertrokken: Transnes, Halm- stadt; Canis, Stavanger; Joal, IJmuiden, Odense; Hartford Express, Parimarivo; Dana Hafnia, Gothenburg; Alpha Bay, Tubarao; Tervi, Helsingborg; Gorch Fock, Noordzee, IJmuiden; West Osprey, Cont. Plat, Velsen; Salland, Rio de Janei ro; Ashington, Londen; Finnforest, Rot terdam. De uitslagen luiden: A-lijn: Soomers-Van Munster 70, fam. Edeling 61,80, fam. Maagdelijn 61,80, Kleve-Van Thiel 51.96, Barzilay-Strube 50,36, Andela-Fortgens 46.43. Knippen-Van Etten 45,71, Porck-Bonder 45, fam. De Reeper 44,29, Koolhaas-Ruis 44,29, Need-Muller 40.36. Van Sprang-De Vries 38.21. B-lijn: Kroone-Berkhout 67.56, Weimar-Stolk 57.44, fam. Horbeek 54,46, Persijn-De Vries 53,87, Hoogeboom-Peil 52,98, Kauffman-Heere 51.19. Andela-Muller 51.19. Külman-Van der Kuil 47,92, Gordijn-partner 46,43. Degeling-La- dage 46,43, Vonk-Smakman 43,75, Van Beelen- Strube 43,45. Van Moorselaar-Koningstein 42.86. Deerenberg-Ermers 40.48 C-lijn: Van der Vlugt-Huyg 71,25, Wareman- De Meij 66,67. fam. Vreeswijk 62,14, Jacobs-Van Vliet 54,17, Brouwers-Schaap 52.92, Van der Vlugt-Ris 51.78, Barzilay-Woudsma 51.43. Ar- BIOSCOPEN Cinema Palace (Gr. Houtstr.. tel. 311004) 15.30 en 19.30 u.: „Gejaagd door de wind”, 12 j. Woensd. 13.30 u.: „Pim Pandoer in ’t nauw”, a.l. Frans Hals (Fr. Halspiein, tel. 254731) 19 en 21.15 u.: ..The knock-out cop". a.l. Lido (Houtplein, tel. 312288) 14. 19 en 21.15 u.: „Het laatste ultimatum". 12 j, Luxor (Gr. Houtstr.. tel. 311865) 14. 19 en 21.30 u.: „The shining”. 16 j. Roxy (KI. Houtstr., tel. 312395) 19 en 21.30 u.: Rt>ir»P thprp" ;i I Studio (Gr. Markt, tel. 310033) 19 en 21.30.u.: „Rabbi Abraham in het wilde westen", a.l. Woensd. 14 u.: „Sjors Sjimmie en de gorilla”, a.l. Cinema Quirinus Internationaal (L. Veerstr., tel. 326145) 14, 15.30, 19, 20.30 en 22 u.: „Jong en wellustig”, 16 j. Filmschuur (Smedestraat 23, tel. 312439) Van daag en morgen 21 u.: „De koe”. MUZIEK Concertgebouw (L. Begijnestr.. tel. 321155) 10.30 u.: „Door Zang Vriendschap" en het Noordhollands Philharmonisch Orkest o.l.v. Yolan Trabsky met „De Messiah”. Woensd. 20.15 u.: Martin Best, gitaar met een troubadour- avond. Concertzaal Kadens (Smedestraat 31. tel. 311891) 20.15 u.: Fodor Kwintet. Cultureel Centrum Het Oude Slot (Ir. Lely- laan 6, Heemstede, tel. 290885) 20.15 u.: Concert door Alwin Bar, piano. St. Jozefkerk (Hillegom) 20 u.: Concert door de Hillegomse Oratorium Vereniging ASAF o.l.v. Gé van de Steen. Hervormde Kerk (Enschedélaan, Santpoort- N.) Woensd. 20 u.: Concert door het Santpoorts Hervormd Koor o.l.v. Cees Brugman. Zondag aangekomen: Finnforst, Hami na; Plyanvinjas, Ventspils; Pratita, Le Ha vre; Onyx Island, Steetin; Mathilde, Bou logne; Lynton Grange, Duluth; Fridel, Ro chester, IJmuiden; Hannover, Antwer pen; Jan Sudrabkaln, Ventspils; Eems- borg, Mantyluoto; Pluto, Peterhead, IJ- muiden; Saar Ore, Monrovia; Jemrix, Kingslynn, IJmuiden. Wallona, Hamburg; Hugo Brinkman, Seaham, IJmuiden; Neptunus, Lerwick, IJmuiden; Sol- straum, Selby. pad-Kesting 50, Anten-Doornenbal 45, Beeksma 44.17. Fetzer-Woertman 39,64, Wajon- Vissering 30.83, Van Kooten-Doedes 30. De stand van de ladder ziet er als volgt uit: Van der Vlugt-Huyg 71,25, Soomers-Van Mun ster 70, Kroone-Berkhout 67,56, Wareman-De Meij 66,67, fam. Vreeswijk 62,14, fam. Maagde lijn 61.80, fam. Edeling 61,80, Weimar-Stolk 57.44. fam. Horbeek 54,46. Jacobs-Van Vliet 54.17, Persijn-De Vries 53,87, Hoogeboom-Peil 52.98, Brouwers-Schaap 52,92, Kleve-Van Thiel 51,96, Van der Vlugt-Ris 51,78, Barzilay-Wouds ma 51,43, Andela-Muller 51,19, Kauffman-Heere 51,19, Barzilay-Strube 50,36, Arpad-Kesting 50, Külman-Van der Kuil 47,92, Andela-Fortgens 46.43, Degeling-Ladage 46,43. Gordijn-Hand- graaf 46.43, Knippen-Van Etten 45,71, Porck- Bonder 45, Anten-Doornenbal 45. fam. De Ree per 44,29, Koolhaas-Ruis 44,29, fam. Beeksma 44.17, Vonk-Smakman 43,75, Van Beelen-Strube 43.45. Van Moorselaar-Koningstein 42,86 Dee- renberg-Eermers 40,48, Need-Muller 40.36, Fot- zer-Woertman 39.64. Van Sprang-De Vries 38.21. Wajon-Elenbaas 30,83, Van Kooten-Doedes 30. In de viertallencompetitie van het district Kennemerland blijft De Kennemers 2 het prima doen. Na drie wedstrijden gaat het met 42 pun ten in de 2e klasse B fier aan de leiding. In de le klasse B staat De Kennemers 1 (25) in de mid denmoot. De Kennemers 3 (35) is derde in de 2e klasse A. resund; Saxonia, Hamptonrodds; Mar Mediterraneo, Velsen, Bilbao; Este- stroom, IJmuiden, Solvesborg. Kennemer I, Zeestraat, dinsdag en woensdag 20.00 uur ..Brubaker" (Van onze bridgemedewerker) SANTPOORT. De eerste ladderwed- strijd bridge van De Kennemers, die in ’t Velserhooft te Santpoort plaatsvond, bracht het duo Van der Vlugt-Huyg aan de leiding, door in de C-lijn de fabelachti ge score van 71,25 procent te laten aante kenen. Het sterke koppel Soomers-Van Munster won gedecideerd (70) in de A-lijn en dat betekende de tweede plaats op de ladder. De dames Kroone-Berkhout, vrij wel altijd vooraan spelend, hadden geen enkele moeite de eerste plaats (67,56) bij de C-lijners voor zich op te eisen. In de totaalrangschikking nemen zij de derde positie in, gevolgd door Wareman-De Meij (66,67). bot 28,68-24,52, grote tong 17,43-16,53, grootmiddel tong 20,75-19,75, kleinmiddel tong 22,80-22,00, tong een 20,56-21.92, tong twee 20.46-19,53. Per 40 kg: tarbot 888-646, griet 516-293, kabeljauw een 204-144, kabeljauw twee 222-140, kabeljauw drie 116-102, kabel jauw vier 156-122, kabeljauw vijf 138-52, schelvis vier 98-80, schol een 130-104, schol twee 132-114, schol drie 116-102, schol vier 108-84, wijting drie 98-80, schar 71-38, tongschar 363-245, hammen met kop 250- 160, roggen 268-120, zeepaling 114-110, ha ke 106. De besommingen waren: KW 4 34.290, KW 11 64.900, KW 22 11.000, KW 25 50.600. KW 29 12.100, KW 34 132.700, vanuit de Ierse Zee: KW 45 24.800, KW 51 35.200, KW 63 30.400, KW 77 22.900, KW 88 30.300. KW 113 26.900, KW 117 29.500, KW 149 16.000, KW 167 27.500, KW 173 5.600, KW 189 38.900, KW 194 43.100, KW 214 5.800, KW 221 23.800, KW 226 13.800, SCH 256 33.200. VD 19 VD 73 14.500, IJM 24 35.200. MM 44 50.200, IJM 115 51.700, IJM 154 23.400, IJM 18 2.150. DEN HELDER. In de week van 8 tot en met 12 december werden door 82 kot ters de volgende hoeveelheden vis aange voerd: 19.765 kg tong ƒ396.046,31 van 24,60-/ 14,68, 7.241 kg tarbot 127.738,57 van 26,39-9,51, 123.305 kg schol 356.087,22 van 3,73-2,13, 122.145 kg kabeljauw 315.432,81 van 7,50-1,56, 3.312 kg griet 26.680,50 van 11,00-7,00 5.895 kg schar 10.549,39 van 2,30-1,41, 12.775 kg wijting 16.721,74 van 2,23-0,94, 40.263 kg diversen 116.346,25 van - kg, 1.365.602,79. DEN HAAG Hoe zwaarder wo ningen rond de luchthaven Schiphol geïsoleerd worden, des te voldaner zijn de bewoners met die voorziening. Dat is de kern van een rapport, dat dezer dagen is uitgebracht door het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne. In opdracht van dat departement heeft het Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstech- niek van het TNO te Delft rond de nationale luchthaven onderzoek ver richt naar het oordeel over het effect van geluidwerende voorzieningen. Begin dit jaar zag al een rapport het licht over de meetbare effecten van de getroffen maatregelen. Rond Schiphol en de luchtmachtbasis Leeuwarden zijn af gelopen jaren namelijk enkele honderden woningen uitgekozen voor proeven met De apparatuur kan er wor den gedemonstreerd en wie daarvoor belangstel ling heeft, kan ter plaatse een toestel bestellen. „We willen met deze winkel de mensen opzoeken, zodat ze Zaterdag aangekomen: Oil Explorer. Cont. Plat, Velsen; Titan Service, Cont. Plat, IJmuiden; Hartford Express, Ant werpen; Canis, Rotterdam; Barra Head, Londen; Joal, IJmuiden, Erith; Ingrid Le onhardt, Liverpool; Piji, IJmuiden, Dans- zig; Transnes, Noordzee; Doggersbank, IJmuiden, Kingslynn; Antares, Rauma; Cremar, Norfolk; Dana Hafnia, Gothen burg; Ahmos, Hamburg, Velsen. Zaterdag vertrokken: Theodora, Fo- ly; Stirling Brigg., Cont. Plat, IJmuiden; Kenrix, Seaham, IJmuiden; Orange Ace, Middelborough; Crusader Point, Londen. Piji, IJmuiden, Rotterdam; Eerbeek, Dor- Uitleenpost „Breezicht”, Keizer Wilhelm- straat. Woensdag 16.00-17.00 uur. bejaarden. Uitleenpost in de Moerbergschool, Kanaal straat. Woensdag 14.00-15.30 uur, jeugd. Dienstencentrum Zee- en Duinwijk, Zeewijk- plein 260, tel. 20650 van 11.00-12.00 uur. Woens dag 10.00-1.00 uur spreekuur wijkagent; 10.30- 11.30 uur spreekuur sociale dienst. Buurtcentrum „Zeewijk”, Dennekoplaan 289, dinsdagavond 19.00-20.00 uur spreekuur Huur- dersvereniging. Handenarbeidcentrum, Andreaweg. Velsen- Noord. Open: maandag 13.30-21.30 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.30-21.30 uur, zaterdag 9.00-12.00 uur. Creativiteitscentrum IJmond, Clara Stern school, Moerbergplantsoen, woensdag 10.00- 12.00 uur instuif voor ouderen in „De Luchte” Lod. van Deyssellaan, Driehuis en in „Velser hooft”. Wulverderlaan 53, Santpoort-Noord. 14.00-16.00 uur instuif voor kinderen, badhuis Wüstelaan 53, Santpoort. Recreatiebad De Hoogeberg, Trompstraat. Dinsdag 19.30-20.45 uur gemengd zwemmen; woensdag 6.45-8.00, 12.00-13.30, 14.00-15.30 en 16.00-17.30 uur gemengd zwemmen; 9.30-10.45 uur dames, 9.00-18.00 uur peuterbad, 7.00-22.00 uur solarium. 21.00-22.30 uur gezinszwemmen. Kinderboerderij Veiserbeek, Velsen-Z. Ge opend zon- en feestdagen en woensdagmiddag 14.00-17.00 uur. TENTOONSTELLINGEN EN MUSEA Pieter Vermeulenmuseum: ma. t/m vrij, van 9.30-17.00 uur. Gemeentehuis, tel. 19000. Bezichtiging op werkdagen van 10.00-12.00 uur. Museum Beeckestijn, Rijksweg Velsen. 18e- eeuwse stijlkamers, wo. t/m zo. van 14.00-17.00. Van 1 okt. t/m 31 mei, tentoonstelling. Witte Tejater, Kanaalstraat, expositie Wilma de Boer, tot 1 jan. BIOSCOOP EN THEATER City 1, Kennemerlaan 89. tel. 14307, dinsdag 20.00 uur „The big red one”. City 2, Kennemerlaan, dinsdag 20.00 uur „When a stranger calls”. Witte Tejater, Kanaalstraat, 20.00 uur jonge renvoorstelling theatergroep Hare Majesteit met „Stennis”. niet naar ons toe hoeven bedrijf zijn aan boord”. komen”, vertelt Hans De wagen is zo gebouwd Kock, die de demonstratie- dat de rijdende winkel bij wagen bemant. „De laatste festiviteiten ook kan wor- snufjes van ons telefoon- den ingericht als „crisi- Luxor I, dinsdag 19.00 en 21.30 uur „Spetters". Luxor II, dinsdag 19.00 en 21:30 uur „Da mien". DIVERSEN Alarmnummers: Politie 25555, brandweer 22922. milieuklachten 96000. Centrale bibliotheek, Kerkstraat 44. woens dag 10.00-12.30 uur, 14.00-17.00 uur en 18.30-21.00 uur volw., 14.00-17.00 en 18.30-21.00 uur jeugd. Tevens expositie „Wadden, duinen, delta". Dienstencentrum voor bejaarden. Kerk straat. maandag t/m vrijdag geopend van 9.00- 17.00 uur. Animal Farm, W. Alexanderplantsoen, ge opend woensdag 13.00-17.00 uur. Stichting alg. maatschappelijk werk. K. Delfsweg 1, Beverwijk. Spreekuur op werkda gen van 9 tot 12.30 uur, tel. 26177 (ook voor Wijk aan Zee en Castricum). Stichting school- en beroepskeuze NH, Plein 1945 nr. 90 gebouw De Beurs 4e etage. Spreek uur dokumentatiecentrum na tel. afspraak, elke vrijdag 14.00-16.00 u„ tel. 02550-19142. De Nieuwe Slof. Kerkstraat, expositie Bever- wijkse kunstenaars, geop. van ma. t/m vrij, van 10-22 en zat. van 14-17 uur. Stedelijke Muziekschool, Westerhoutplein, expositie tekeningen van Jan Van der Schoor t/ m 19 dec. Stadsschouwburg (Wilsonsplein. tel. 315571) 20.15 u: Toneelvereniging Thalia met „De rode pullover”. Woensd. 19.30 u: Balletschool To Ve- nema met leerlingenuitvoering. Toneelschuur I (Smedestraat 23. tel. 312439) Vandaag 20.30 u. try-out en morgen 20.30 u. première: Toneelgroep Centrum met „Een moeder”. Toneelschuur II (Smedestraat 23, tel. 312439) Woensd. 12.30 u.: Toneelgroep Centrum met „Loopbaan en liefde deel 2”. Poppentheater Mijko (Peuzelaarsteeg 4. tel. 316900) Woensd. 14.30 u.: „Het robijnen boompje”. Poppentheater La Condola (Warmoesstraat 11, tel. 324021) Woensd. 14 en 16 u.: „Zilverspel”. Poppentheater Pandora (Egelantier, Gas- thuisvest 47, tel. 323951) Woensd. 14.30 u.: „Kerstbomenbos”, 3 t/m 6 jaar. Poppentheater Merlijn (Hasselaersplein 35. tel. 316961) Woensd. 14.30 u.: „Slingertje en kasteel Diedelduis”. Cultureel Centrum Het Oude Slot (Ir. Lely- laan 6, Heemstede, tel. 290885) Woensd. 14.30 u.: Poppentheater Corrie en Tom Wentink met „La- lonsje". 4 tot 8 jaar. DIVERSEN Alarmnummers: Politie 41444. brandweer 32121. milieuklachten 86000. Openbare bibliotheek, Kerkweg 4> NAS- SLTO 1-1 (1-0). Score: Leen Buis 1-0. Henk Zwols 1-1. (Van onze streekredactie) HAARLEM. De PTT gaat de boer op met een rijdende telefoonwinkel.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1980 | | pagina 6