JAARVERSLAG der VEREENIGING „HAERLEM" OVER 192021. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 31 Mei 1902.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1920 | | pagina 1