merker van levenstoestanden en zelfs als stylist in Duitschland geen mededinger heeft die hem evenaart'. Van Daniel Stern (gravin d'Agout) werd een essai 'over literatuur en kunst' op genomen. Een studie over de verhouding van de Paus tot Italië van de Jena'se hoogleraar Karl Hase besloot de reeks der feuilletons. Deze stukken mochten er zijn en boden afwisseling genoeg. Toch rijst de vraag, of de lezers, naast de gedegen ernstige inhoud van het blad, in het feuilleton lichter kost niet nog meer zouden hebben gewaardeerd. Advertenties vormen een onvermijdelijk en onmisbaar be standdeel van een dag- of weekblad. In het Zondagsblad be sloegen zij aanvankelijk drie bladzijden per nummer, op 't eind van de jaargang teruggelopen tot ruim een halve pagina. Door het laagste volgnummer der advertenties van het hoogste af te trekken komt men tot een totaal aantal van ongeveer 1150. Er waren stellig veel 'stoppers' en welwillendheids adver tenties bij. Veel tastbare resultaten zullen de adverteerders wegens de geringe oplaag van slechts 200 geplaatste exemplaren niet hebben genoten. Opvallend groot is het aantal aanbiedin gen van fondsartikelen van uitgevers, waaronder uiteraard A. C. Kruseman. Kwakzalverswaren werden in veelzijdige verscheidenheid aangeboden. Zalf en pillen van Holloway, Stoll's druppels, Goldberger's kettingen, Eau de Carmes, Re- valenta arabica en vele andere onfeilbare middelen werden onder getuigenis van verrassende genezingen aanbevolen tegen alle mogelijke kwalen, als 'koorts, zinkings, hoofdpijn, slijm, zuur, maagpijn, maagkramp, galziekten, aamborstigheid, hoest, verstoppingen, diarrhaea, slechte spijsvertering, oprispingen, spanning op de maag, en eene menigte andere ziekten'. Het Eau de Carmes 'werkt gunstig bij aanvallen van beroerte', Stoll's druppelen 'bevrijden oogenblikkelijk van de hevigste kiespijn', de Oosterse kruidenolie 'geneest alle rheumatische ziekten en verlammingen'. Het Zondagsblad wilde zijn en was inderdaad lectuur voor een intellectuele élite en handhaafde deze standaard tot het einde, zonder enige verslapping. Het Nederland van i860 was daarvoor echter volmaakt ongevoelig. Het werk der redactie werd al zeer weinig gewaardeerd. - 62 -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 100