maken en heeft zijn weduwe, Jolanda van Lalaing, daar in het laatste kwart der 15de eeuw nog een vijftiental jaren ge woond. Ook dit gedeelte is al heel spoedig daarna opnieuw in een vervallen staat geraakt en tot de tegenwoordige ruïne ge worden. Van deze laatste slotvrouwe, die hier gewoond heeft, is een fijn portretje bewaard. In het voor Jolanda geschreven kost bare Horarium, thans berustend in de Bodleian Library te Oxford*, vindt men een fraaie miniatuur, vervaardigd door de Meester van Gijsbrecht van Brederode, haar schoon broeder. Jolanda de Lalaing is daar voorgesteld met een ge bedenboek knielend voor het Jezuskindje met de H. Maagd. Het rijke randwerk is versierd met haar kwartieren. Met het kinderloos overlijden echter van Willem van Bre derode in het jaar 1450 eindigde reeds de geschiedenis van die generatie der heren van Brederode, met welke wij de lezer nader hebben willen doen kennismaken. De historie van dit voorname geslacht heeft zich daarna voortgezet in de reeds genoemde Reinout II en zijn broeder Gijsbrecht, de dom proost. Mr H.J.J. Scholtens - 8i - M. S. Douce 93, f. 84 v. Prof. Dr. A. W. Bijvanck heeft reeds eerder de aandacht op deze miniatuur gevestigd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 123