- 84 - TEYLERS MUSEUM Gevestigd Spaarne 16. Geopend kosteloos alle werkdagen (uitgezonderd Maandag) van Mei tot September van 11 tot 16 uur, October-April van 11 tot 15 uur, de eerste Zondag van elke maand en Hemelvaartsdag van 13 tot 16 (15) uur. Kunstverzamelingen.' Bezienswaardig is de verzameling van Hollandse schilderijen, aanvangende met meesters uit het begin van de 19de eeuw, doch vooral de uitgebreide collecties van tekeningen en prenten: tekeningen van oude meesters der Hollandse, Italiaanse en Franse scholen (o.a. Rembrandt, Michel Angelo en Claude Lorrain), gravures en etsen (o.a. Lucas van Leyden, Goltzius, Rembrandt en Adr. van Ostade) bovendien enige geïllumineerde manuscripten naast de afwisselende tentoonstellingen. Voor meer belangstellenden en studenten zijn op schriftelijke aanvraag aan de Conser vator Dinsdag- en Vrijdagmiddag van 13 tot 16 uur porte feuilles te bezichtigen. Verzameling Physische Instrumenten: Zeer belangrijk o.a. de historische verzameling door Dr Martinus van Marum meer dan een eeuw geleden bijeengebracht en de grote electriseer- machine naar van Marum. Paleontologische verzameling: Behalve een zeer belangrijke collectie fossielen is bijzonder aantrekkelijk een verzameling Delfstoffen, bijeengebracht door wijlen Dr T. C. Winkler. Een Penningkabinet met vele zeldzaamheden is te bezichtigen de eerste Dinsdag van elke maand. De Bibliotheek is op werkdagen, behalve Maandag, geopend van 13 tot 16 uur (tijdelijk van 14-16 uur). STICHTING MUSEUM ENSCHEDÉ Het Museum is gevestigd in het bedrijfscomplex van Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting N.V. aan het Klok huisplein. De collectie is voor het publiek toegankelijk gesteld, iedere Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur, mits tijdig te voren een verzoek daartoe tot het bestuur van de Stichting wordt gericht. Stichting Museum Enschedé, oorspronkelijk bedoeld een inzicht te geven in de geschiedenis der Nederlandse lettergieterijen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 126