- 85 - gedurende de 15de tot de 19de eeuw, heeft als verzameling der daartoe strekkende bewijsstukken een uitbreiding onder gaan door toevoeging van andere merkwaardige voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de boekdruk kunst in het algemeen en het aandeel dat leden van het ge slacht Enschedé daarin gehad hebben, in het bijzonder. STADSBIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Gevestigd in het Prinsenhof. Toegankelijk kosteloos van 10-12.30 en 13.30-17 uur; bovendien Dinsdag- en Donder dagavond van 19-21.30 uur. Daterend van c. 1596 draagt de stedelijke boekerij in haar oudste boekenbezit het kenteken van haar oorsprong (Haar lemse kloosterbibliotheken). De grote uitbreiding valt in de 19de eeuw en vooral sinds 1922 door de toevoeging van een Openbare Leeszaal, die voor Haarlem-Noord in 1930 boven dien een filiaal opende in het Huis te Zaanen, waar evenals in het Prinsenhof de moderne inrichting is gevestigd in min of meer antieke omgeving. Boekerijen van zeer veelzijdig karakter; ook muziekbibliotheek sinds 1942. In 1939 verscheen de Catalogus van boeken en andere geschriften over Haarlem en omstreken aanwezig in de Stads- Bibliotheek en Leeszaal van Haarlem. Dit boekje is voor 30 cents verkrijgbaar aan de Leeszaal (Prinsenhof). Behalve gedrukte catologi zijn alfabetische en systematische fiches- en kaartencatalogi aanwezig; in de hoofdbibliotheek bovendien trefwoorden-, biografische- en recensiecatalogi. Ook gedrukte catalogi van wiskunde, natuurwetenschappen en technische wetenschappen, van Nederlandse, Zuid-Neder landse, Zuid-Afrikaanse en in het Nederlands vertaalde ro mans, novellen en schetsen, voorts van aardrijkskunde, land en volkenkunde en van de muziekbibliotheek zijn aanwezig. De hoofdbibliotheek telt 110.000 boeken, de filiaalboekerij 10.000 boeken, de muziekbibliotheek T 5000 boeken. R.K. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK In samenwerking met de bibliotheek van het Bisschoppelijk Museum. Gevestigd Nieuwe Gracht 70. Geopend alle werkdagen, behalve 's Maandagsmorgens.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 127