KRONIEK 1947 JANUARI IBroeder Didymus (G. Rutterman), werkzaam in het zie kenhuis Joannes de Deo, ontving vijftig jaar geleden het kloosterkleed. De heer J. W. H. Scholte treedt op als waarnemend directeur van het Haven- en Marktwezen, als opvolger van de heer A. van Driel, die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is afgetreden. 3. JMr Dr F. H. A. Hooft van Iddekinge, oud-admini strateur van de Provinciale Griffie. 4. De voorzitter en de leden van het Haarlemse Tribunaal, die opnieuw gekozen zijn, worden beëdigd. 5. fir H. J. Struyk, leraar aan de Middelbare Technische School. In hotel 'De Leeuwerik' worden wedstrijden om de Nederlandse worstelkampioenschappen gehouden. Mgr N. Stam, apostolisch-vicaris van Kisumu, keert met verlof in Haarlem terug. 7. jjhr Mr E. J. Strick van Linsghoten, president van de Haarlemse rechtbank; een dag later houdt de rechtbank een openbare zitting, om zijn nagedachtenis te eren. 8. De gemeenteraad verleent eervol ontslag aan de heer A. Mellink, als leraar bij het middelbaar onderwijs, onder dank voor de belangrijke diensten aan de gemeente bewezen. Wegens de stijging der exploitatiekosten besluit de raad de tarieven voor het Openbaar Slachthuis met 25 a 30 te verhogen. 1 o. Burgemeester M. A. Reinalda opent een nationale pluim veetentoonstelling in het Concertgebouw. II. Het Mannenkoor 'Caecilia' houdt een receptie ter gele genheid van het vijftigjarig bestaan; de heer J. A. Dal wordt benoemd tot erelid en dames der leden bieden een gedenkraam aan. 12. De Haarlemmer J. A. Kobus wordt in Den Haag kam pioen van Nederland, groot biljart 45/2, eerste klas.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 129