- 88 - JANUARI 13. De heer P. J. M. Heskes is benoemd tot pastoor in Den Haag en treedt af als rector van de Maria-Stichting. 14. Van het balkon van het Raadhuis op de Grote Markt en in een openbare zitting van de Haarlemse rechtbank wordt de grondwetswijziging afgekondigd. f De heer S. Blom, oud-directeur der N.V. Broekman's Commissiehandel voor Incourante fondsen. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Martha-vereniging afdeling Haarlem van de R.K. Bond tot bescherming van meisjes, wordt aan de dames A. Olst-Van der Schans, M. Brans-Van der Well en A. N. Roozen uitgereikt het gouden erekruis 'Pro Eccle sia et Pontifice'. 16. Tot burgermeester van Huizen wordt geïnstalleerd Mr P. van Driel uit Haarlem. 18. f De heer J. J. van Noppen, Overveen, architect. In een vergadering van de Stichting 'Erebegraafplaats' wordt besloten over te gaan tot voltooiing van de begraaf plaats aan de Zeeweg. Ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Stads bibliotheek en van het 25-jarig bestaan der Openbare Leeszaal is een tentoonstelling, onder de titel 'Boeken uit zeven eeuwen', ingericht. 22. De ledenvergadering van de IJsclub voor Haarlem en Omstreken besluit de grond van de Ijsbaan aan de Kle verlaan aan de gemeente te verkopen. (Zie 2 April.) 23. Huldiging van de heer Jac. Zwaan, die 25 jaar dirigent is van Schoten's Christelijk Gemengd koor. 24. In perceel Kampersingel 70 is 'Ons Buurthuis" ingericht, waar de jeugd uit de omgeving regelmatig kan bijeen komen. (Zie 15 Nov.) 26. Bij een vliegtuigongeluk in Denemarken komt de piloot G. J. Geyssendorffer uit Aerdenhout om het leven. 29. t De heer C. J. Blaauw, architect, herbouwer van het Leidse Stadhuis. 31. Het planetarium in het Triniteits Lyceum wordt op nieuw in gebruik genomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 130