- go - FEBRUARI-MAART 12. De Gereformeerde Kerk beroept tot vijfde predikant Ds P. de Ruig, die het beroep aanneemt. 14. De burgemeester installeert een commissie voor kunst zaken, die het gemeentebestuur van advies zal dienen. Ds E. Pot, beroepen tot predikant van de Ned. Her vormde gemeente van Haarlem, aanvaardt het beroep. 16. Katholiek Bloemendaal huldigt Mgr N. van den Bronk, bisschop van de Nijldelta, vóór zijn vertrek. De Toodse gemeente herdenkt in een openbare vergade ring opperrabbijn B. L. Frank, B. J. Chapon en Mr H. O. Drilsma, die in 1943 doodgeschoten zijn. 17. De oud-stadgenoot, Dr W. C. van Unnik, predikant bij de Ned. Herv. gemeente van Schiedam, houdt zijn mau- gurele rede als hoogleraar aan de Universiteit te Utrecht. Prof Dr P. H. van Moerkerken, letterkundige te Am- sterdam, vroeger woonachtig te Haarlem, viert zijn 70ste veijaardag. Dr T. G. R. Soekawati, president van de Staat Uost- Indonesië, brengt in gezelschap van zijn minister van financiën een bezoek aan de Grafische Inrichting Joh. Enschedé en Zonen N.V. 18. Herauten kondigen de geboorte aan van Prinses Marijke, door de koude worden weinig feestelijkheden gehouden. Aan zeven Haarlemse gezinnen, bij wie op deze dag een baby geboren is, wordt een babypakket uitgereikt op 21 Februari. 27. t De heer P. G. Gillissen, hoofdinspecteur en chef van de tekenkamer van het Gem. Electriciteits Bedrijf. 28. f Pastoor J. C. W. van der Wiel, deken van Haarlem. Het Dagblad „Patriot", dat in de oorlog illegaal ver scheen en na de bevrijding legaal, houdt wegens financiële moeilijkheden op te verschijnen. MAART 1. De voetbalclub E.D.O. viert haar vijftig-jarig bestaan. De heer D. B. van de Hoorn, conrector van het Chris telijk Lyceum, viert zijn zilveren jubileum. De heer A. F. Suurendonk wordt belast met de algemene

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 132