- 97 - JUNI bezetters uit de toren hebben gehaald, is weer opge hangen. 10. De Provinciale Staten benoemen tot opvolger van Ir W. Mensert, wie met ingang van i September eervol ont slag wordt verleend, tot directeur van het Provinciaal Waterleidingbedrijf, Ir B. F. van Nievelt (zie 29 Augustus) Mgr C. J. Henning, regent van het seminarie 'Hageveld", viert zijn zilveren priesterjubileum. De Koninklijke fabriek voor Spoorrijtuigen J. J. Beynes heeft haar eerste autobus gebouwd. 11. De Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemde lingenverkeer houdt een tweedaags congres in Haarlem. De heer H. J. L. Klein Schiphorst is benoemd tot ridder in de orde van de H. Gregorius. 15. Deelnemers aan het Congres van de Interparlementaire Unie, dat in Den Haag wordt gehouden, brengen een bezoek aan het Frans Halsmuseum. 17. Viering van het 25-jarig bestaan van de Incasso-, Stor tings- en Ophaaldienst. 19. Voor het eerst wordt de Donderdagmarkt in de Flores- straat in Haarlem-Noord gehouden. De Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel houdt haar 164e congres. Viering van het 25-jarig bestaan van de Dr A. Kuyper- school (uitgaande van de Vereniging van onderwijs op Gereformeerde grondslag) 21. f De heer B. J. van Noort, leraar Nederlands aan de Da Gosta-kweekschool te Bloemendaal. 23. f De heer C. E. van Eykern, oud-commies van de Neder landse Spoorwegen (Centrale Werkplaats). De toneelvereniging 'Door Inspanning Uitspanning' viert haar 75-jarig bestaan. 24. Haarlemse ouden van dagen, aan wie een auto-tocht is aangeboden, brengen een bezoek aan Soestdijk en defi leren voor Prinses Juliana en Prinses Margriet. 25. Ten bate van een te stichten kapel en rusthuis in Haar lem-Noord houdt de Evangelisch Lutherse gemeente een jaarmarkt op het plein voor de kerk.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 139