-98- JUNI-JULI Dr H. van der Loos volgt Ds G. A. Barger op als voor zitter van het classicaal bestuur der Nederlands Her vormde Kerk. 26. Het Heemsteedse Raadhuis wordt verfraaid met schil derijen uit het Frans Halsmuseum. 27. De heer D. C. van Alewijk te Heemstede, reserve-kapi tein bij de Infanterie, wordt, wegens bijzondere moed, en beleidvolle daden tijdens gevechten op 12 Mei 1940 bij de Grebbeberg, onderscheiden met de Bronzen Leeuw. 29. B. en W. besluiten de met 1 September te openen lycea te noemen: 'Coornhertlyceum' aan de Oosterhoutlaan en Lorentzlyceum aan het Santpoorterplein. 'De Florakliniek' van de Nederlands Hervormde Ge meente wordt officieel in gebruik genomen, f De heer W. H. Vliegen, Bloemendaal, oud-lid van de Tweede Kamer en vroeger een bekende figuur in de S.D.A.P. 30. De bakkers collecteren ter gelegenheid van de Anjerdag (Prins Bernhardfonds) JULI 1. De heer J. Fontijne, commissaris van politie, wordt be noemd tot hoofdcommissaris. De Provinciale Staten besluiten tot aankoop van 810 ha duinterrein in Bergen voor waterwinplaats voor een be drag van 450.000. 2. De gemeenteraad besluit een geldlening van 250.000 tegen een rente van 31/4% aan te gaan; zij is bestemd om een restant geldlening, waarvan de rente verhoogd zou worden van 3 1 /2 op 4%, af te lossen. Tot rector van het Coornhertlyceum wordt benoemd Dr L. M. van Dis. 3. De jaarlijkse Sportweek wordt geopend met een sport- optocht. Leerlingen van de Grafische Vakschool te Utrecht hangen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der school, een krans aan het beeld van Lourens Janszoon Coster.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 140