- 99 - JULI 5. t A. H. Baron van Hardenbroek van Ammerstol, oud lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Aankomst van sportbeoefenaars (sters) en vijf kunstschil ders uit Derby. f Ir J. P. A. van Scherpenberg, directeur-hoofduitvoer- der van de Maatschappij tot uitvoering van de Zuiderzee werken. De Wederopbouw verleent aan de Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente toestemming tot restauratie van het grote raam in het Noorder transcept van de Grote Kerk. 6. Intree ds J. Kroon als predikant der Ned. Herv. Gemeente van Spaarndam. 8. f Mevrouw A. L. M. M. Arens-Tepe, bekend fotografe. De heer J. H. Sauveur te Parijs, vroeger woonachtig te Haarlem, is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. 12. De heer J. K. C. van Brussel, die veertig jaar verbonden is geweest aan de tekenschool der St. Jozefs Gezellenver- eniging, neemt afscheid. De Haarlemse Zeilvereniging viert haar 25-jarig bestaan. 13. Ds F. R. H. Henkels doet zijn intrede als predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente van Heemstede. Ds I. P. van der Waal neemt wegens zijn vertrek naar Den Haag afscheid als predikant der Ned. Hervormde Gemeente van Haarlem. 14. Het wegdek op de Zijlweg wordt hersteld. 21Bij Kon. Besl. benoemd tot Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam Mr J. H. P. E. Mijnssen, Rechter in de Haarlemse Rechtbank. 23. f De heer T. H. Koning, directeur van het Bijkantoor Haarlem van de Amsterdamse Bank. Dr H. J. Odé te Aerdenhout, oud-inspecteur van de vee artsenij dienst en oud-inspecteur voor de Volksgezond heid, is, ter gelegenheid van zijn gouden jubileum als vee arts, benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. De heer Frits Schuurman, Den Haag, vroeger dirigent van de Haarlemse Orkest Vereniging, is benoemd tot Ridder in het Franse legioen van eer.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 141