AUGUSTUS-SEPTEMBER van cassatie en Nederlands vertegenwoordiger bij het internationaal tribunaal te Neurenberg. 29. Om gezondheidsredenen neemt pastoor G. van Niekerk afscheid als pastoor der Rooms Katholieke Kerk te Over- veen; hij wordt opgevolgd door pastoor J. van Galen. Ir W. Mensert, aan wie eervol ontslag is verleend als directeur van het Provinciaal Waterleidingsbedrijf, wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; hij houdt een afscheidsreceptie. SEPTEMBER 1. f De heer C. Keizer, oud-hoofd der Neutrale Schoolver eniging 'IJmuiden en omstreken'. Daar 31 Augustus op Zondag valt, wordt de verjaardag van H. M. de Koningin een dag later gevierd. De Raad van Arbeid betrekt een tweede gebouw in het Kenaupark 10. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de stad Holland in Michigan biedt mevrouw Marguerite Couperus namens Haarlem een fraai geïllustreerde Statenbijbel aan. 3. De gemeenteraad besluit geen medewerking te verlenen aan de stichting van een R.K.school te Spaarndam; samengesteld wordt een adviescommissie voor woning vordering; de gemeente zal voor 2500 deelnemen aan het garantiefonds voor een reis van de HOV naar Mid- den-Engeland. In de zweminrichting aan de Kleverlaan wordt het dui zendste zwemdiploma van dit seizoen in de gemeentelijke baden uitgereikt. In het schoolgebouw aan de Wouwermanstraat wordt begonnen aan de opbouw van een school, berustend op de paedagogische beginselen van Dr Rudolf Steiner. 5. Leden van het 'Derby String Orchestra' brengen een be zoek aan Haarlem en geven concerten in Noordholland en Hillegom. Officiële opening van het Coornhertlyceum. 6. Viering veertig-jarig bestaan van de Haarlemse Damclub. - 102 -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 144