- iog DECEMBER Burgemeester Mr P. O. F. M. Cremers aanvaardt zijn eerste beschermheerschap en wel van de Kynologenclub Kennemerland' 20. De Friese vereniging 'Gysbert Japicx' viert haar vijftig jarig bestaan. 30. De heer J. H. Borger neemt afscheid als directeur van de Incasso-, Stortings- en Ophaaldienst. De Tweede Kamer van het Haarlemse Tribunaal, waar van Mr F. van der Goot voorzitter is, wordt opgeheven. 31Afscheid Ir D. Kruyf als directeur van Bouw- en Woning toezicht. De Heer Joh. Rol, hoofd van de ie Doopsgezinde School verlaat het onderwijs wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. De gemeente telt 158.652 inwoners; het geboorte-over schot bedroeg 2643 en het vestigings-overschot 245. Rond 3.000 jongemannen zijn onder de wapenen, waarvan ruim 2.000 in de overzeese gebiedsdelen. 19 hunner zijn gesneuveld; 6 zijn door ongevallen en 4 ten gevolge van ziekte om het leven gekomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 151