Jhr JOHAN VAN REIGERSBERG VERSLUYS i Juli 1871 - 28 Maart 1947 Johan VAN Reigersberg Versluys werd op 1 Juli 1871 te Breda geboren als telg van twee oude Zeeuwse geslachten. Reeds op jeugdige leeftijd verliet hij het ouderlijk huis en nadat hij in verschillende betrekkingen werkzaam geweest was, ging hij in het verzekeringsvak. In 1908 werd hij inspecteur voor de drie noordelijke provincies bij de Verzekering Maat schappij 'Het Anker' te Groningen. Hier trad hij in het huwe lijk met Jonkvrouwe A. C. van Andringa de Kempenaer, met wie hij 3ojaar in bijzonder gelukkige echtvereniging verbonden is geweest. Na hun huwelijk woonden zij eerst enige jaren in het Friese plaatsje Veenklooster, doch al spoedig trok hun hart naar de bloemenstad en vestigden zij zich aan de Brouwers vaart te Overveen. Feitelijk begint hier de Haarlemse periode uit zijn leven, al ging hij pas veel later in Haarlem (Florastraat 11) wonen. Versluys was een man met een open oog en hart voor zijn medemensen en dit bracht hem al spoedig in aanraking met de vereniging Weldadigheid naar Vermogen. Meer dan 30 jaar maakte hij deel uit van het bestuur dezer vereniging, de laatste 20 jaren was hij haar voorzitter. Onder zijn leiding kwam de Vereniging tot grote bloei. In dit werk ging hij op en daarvoor stelde hij al zijn tijd beschikbaar. Iedere aanvrage om steun in een of andere vorm werd door hem met de grootste zorg en nauwgezetheid onderzocht. Zeer vaak trok hij er zelf op uit om schijnbaar onoverkomelijke bezwaren tot oplossing te brengen. Hij rustte niet aleer hij volledig op de hoogte was van de omstandigheden van hen die in moeilijkheden verkeerden. In dit verband moet speciaal gedacht worden aan de z.g.n. Nieuwe Armen, voor velen van wie het wel zeer moeilijk was om steun aan te kloppen. De delicate wijze waarop Versluys hier persoonlijk optrad en hielp, vergoedde en verzachtte veel. Hij was de vertrouwensman bij uitnemendheid en bleef de mensen op hun levenspad volgen met zijn belangstelling. Zeer moeilijk viel het hem, dit werk, dat hem zo lief was, uit handen te geven en eerst enkele dagen voor zijn dood kwam hij hiertoe.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 18