MAURITS PLATE 18 Januari 1881-5 April 1947 In de nacht van 4 op 5 April 1947 is Maurits Plate te Haarlem overleden en daarmede is weer een van de oudere collega's heengegaan, één die een zeer bijzondere figuur was in onze architectenwereld. Gesproten uit een familie, die meer markante figuren voort bracht, werd hij gedragen door een overgeërfde beschaving en een diep verantwoordelijkheidsbesef. Zijn opleiding werd via de Ambachtsschool begonnen en in de praktijk voltooid. Een typisch voorbeeld van een scholing van de kouden grond van een ontwikkeling van onderen af aan. Zelf voelde hij sterk het gemis van een meer intellectuele studie, ofschoon hij geen enkel nadeel van de meer beperkte basis van zijn vakkennis vertoonde, welke ruimschoots vergoed werd door de ernst waarmee hij deze zelf ontwikkelde en de sfeer van groote be schaving waarin hij werd groot gebracht en waarin hij leefde. Plate was één van de oude garde, die moeizaam in het vak doordrong en de verantwoordelijkheid die dit op de mens legt zonder ophouden beseft. De algehele toewijding van de ge hele mens wist hij in zijn werk te leggen, zonder te versagen gaf hij zich ten volle aan zijn opdracht, hoe klein die ook mocht zijn. Het zeer bescheiden hokje voor de herten in de herten kamp te Bergen N.H. evenals de royale woning de Zandhoeve in de duinen aldaar (dat thans de Volkshogeschool herbergt) vertonen de duidelijke kentekenen van deze toewijding en bovenal van de liefde, die aan alles wat hem werd toevertrouwd geschonken werd. Plate nam het leven zeer ernstig en de begrippen oprecht heid en trouw wogen hem zwaar. Iemand die zo tegenover het leven staat, leeft niet gemakkelijk; iemand die zijn taak zo hoog stelt, voelt evenzeer zijn falen, ook daar waar anderen dat niet zien, zelfs daar waar anderen dat niet erkennen. Zijn levenshouding bezorgde hem geen uitgebreide praktijk, maar zij die van zijn gaven van hart en geest gebruik hebben ge maakt, zijn daar steeds dankbaar voor geweest. In Haarlem en omgeving bouwde hij een paar landhuizen in de Beelslaan, in Overveen een fraaie woning aan de Lonbar Petrilaan en een groep woonhuizen op de grens van Haarlem

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 22