Ir JOHAN PIETER ADOLF VAN SGHERPENBERG Ir NICOLAAS BLANKEVOORT 5 Juli 1890 - 5 Juli 1947 en 8 October 1889 - 20 November 1947 Toen mij het verzoek bereikte, een kort woord te willen schrijven over mijn beide in 1947 overleden medewerkers en vrienden Van Scherpenberg en Blankevoort, heb ik die taak gaarne op mij genomen. Hoewel geen van hen in Haarlem werd geboren hebben zij toch èn in hun jeugd èn in hun later leven zo lang in Haarlem - en Bloemendaal - gewoond, dat zij zich veel meer met Haar lem verbonden gevoelden dan met enige andere plaats op aarde. Zij behoorden beiden tot de combinatie Van Hattum Blankevoort en vonden dus hun werk in het uitvoeren van grotere openbare werken. N. Blankevoort was-naast zijn broer Ir C. Blankevoort uit het Florapark - directeur van een van de beide in Van Hattum Blankevoort verenigde groepen, n.l. van W. Blankevoort Czn's Aanneming Maat schappij N.V.; Van Scherpenberg was hoofdingenieur van de combinatie van Hattum en Blankevoort. Zo behoorden beiden tot de leidende kring van deze combinatie. Johan Pieter Adolf van Scherpenberg - bekend als Bob - werd op 5 Juli 1890 in de omgeving van Malang geboren. Tot zijn ge jaar woonde de familie daar. Een gouvernante voorzag in de opvoeding der kinderen, totdat het gezin zich in Neder land en wel in Haarlem vestigde, aaanvankelijk aan het Staten Bolwerk, later in villa Anna op het Kennemerplein en ten slotte in het Kenaupark, aan de zijde van de Kinderhuisvest. In Haarlem ontving hij zijn verder lager onderwijs en bezocht hij de H.B.S.. Hij speelde in H.F.G. en stond verder bekend als een uitstekend zwemmer. Zo groeide de band, die hem levens lang aan zijn dierbaar Haarlem zou binden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 32