zorgen en zij, die tot hem kwamen, - en 't waren er velen - zagen vertrouwensvol op naar dat intelligente en zo vriende lijke gezicht want hij kon luisteren en leefde mede als geen ander. Was t wonder, dat intieme vrienden van hem en zijn Vrouw, die dit alles met hem deelde, schertsend spraken over sche t U1S Liefde', maar er zat een diepe ernst achter die Dat was Jan Haak. Wel heeft hij in dit leven veel liefde en vriendschap gekregen, maar ook hier was 't: hem werd ge- g.cvJ.n> "mj!at hy zich zelf gegeven heeft in broederlijke ge zindheid. Terecht getuigde Ds. Leendertz aan zijn graf: 'Hij leefde uit zijn hart'. Wars van zich-voelen, van gewichtig doenerij, van schijnvertoon, is hij - de andersdenkenden be- grijpend en daarom verdraagzaam zijn weg gegaan: een zegen voor velen, een voorbeeld voor ons allen van eenvoudige ware menselijkheid. In dat opzicht is hij zich zelf ook trouw gebleven, toen hij in zijn laatste maanden het zwaarste te dragen kreeg. Dankbaar voor alles, wat zijn Vrouw en kin deren nog voor hem doen konden, gaf hij zich over aan Hem, die in leven en sterven zo wonderbaar vertroost'. i ïS^P 2|° November 1947 kwam het einde van een mooi en ge- ukkig leven, een leven van een goed mens, die velen later in de stille ogenblikken van herinnering nog voor zich zullen zien hem gedenkend met dankbaarheid en genegenheid. Dr G. Ras - 28 -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 56