Robert Peereboom Hij leek toen weer geheel de oude, keerde in September terug en hervatte zijn practijk. Helaas traden spoedig de hartaan vallen opnieuw op. Ofschoon hij de ernst van de toestand be greep verlieten zijn humor en opgewektheid hem niet. Het leven had hij trouw gediend; de dood vreesde hij niet. Na een paar weken kwam het einde. Het was een menigte, die zich op Westerveld om zijn graf verenigde. Er werden woorden van ontroering en van dank baarheid voor dit leven gesproken. Dit mensenleven, dat zo rijk was geweest. Jan Roorda was kwistig met zijn gaven zoals weinigen dat zijn, kwistig met zijn grote hartelijkheid en vriendschap, die ons zo onbegrensd vertrouwen in hem deden stellen en die menselijke deugden zo genereus er kennen, menselijke zwakheden zo mild begrijpen konden. Hij was een der besten. - 3i -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 61