UITGAVEN VAN DE VEREENIGING HAERLEM prijs voor prijs voor niet-leden leden PAUL VAN ALFF, Haarlem, 12 Steendrukken, uitverkocht Dr J. A. BIERENS DE HAAN, De geschiedenis van een verdwenen Haarlemsch Museum van Natuurlijke Historie f 1-5° f 1~ Dr H. BITTER, De 'hortus medicus' of stads-kruidtuin van het collegium medico-pharmaceuticum te Haarlem 0.85 0.52 Dr M. G. DE BOER, Jan de Lapper. Een Haarlemsche legendeI-T5 I>25 Ds J. CRAANDIJK, De Haarlemsche hofjes, uitverkocht - De Haarlemsche hofjes, aanvullingen en verbeteringen. 0.85 0.52 - Het kasteel en de heerlijkheid Haarlem, uitverkocht A. VAN DAMME, Oud-Haarlem. Uithangteekens, gevel- steenen en molens te Haarlem, van 1470-1668, uit verkocht) J. G. DIRKS, Het Bruiningshofje op de Botermarkt te Haarlem1-05 0.52 Mr A. J. ENSCHEDÉ, De geschiedenis van het museum van kunstnijverheid, enz. uitverkocht J. W. ENSCHEDÉ, De St. Bavo of Groote Kerk, uitverkocht - Haarlem en de muziek van 1700 tot 1850 1.70 1.05 Mr R. FRUIN, De huidige stand van het Coster-vraagstuk 0.85 0.52 Dr A. H. GARRER, Een Haarlemsch dichter uit de 18de eeuw0-85 °-52 - Geschiedenis van het Remonstrantsche hofje 1774-1924 1.55 1.05 - In een beterhuis van 1682-16920.80 0.52 C. J. GONNET, De poorten van Haarlem, uitverkocht - De meester van den scherpen zwaarde te Haarlem 1.25 0.80 HET HAARLEMSCHE STADSRECHT VAN 1245. Tekst der oorkonden. Met inleiding en vertaling van Dr G. H. Kurtz en een facsimile in kleuren van het eerste handvest op ware grootte. Uitgave ter gelegen heid van het 700-jarig bestaan der stad Haarlem op 23 November 19455-25 2-6° HAERLEM, Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan2.60 1.05 A. HALLEMA, Haarlemsche gevangenissen. 2.60 1.30 Dr A. HEPPNER, Weverswerkplaatsen, uitverkocht Prof. Dr J. HUIZINGA, De oudste geschiedenis van Haarlem, uitverkocht JAARBOEK 1929 tot en met 1943, (i929/I935> !938> 1940, 1941 uitverkocht) per stuk2.60 1.05 JAARBOEK 1944/19455-20 2-10 JAARBOEK 1946, 19473-5° 1-9° Jhr Mr B. M. DE JONGE VAN ELLEMEET, Uit de ge schiedenis der Haarlemsche Sint Bavo Kerk, uitverkocht H. E. KNAPPERT, Van oude tijden, Schetsen uit Haar lem's verleden, uitverkocht

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1947 | | pagina 9