66 Ter rechterzijde van de kolonel Van Berckenrode is, zoals het behoort, de provoost gezeten, om hen heen zijn de drie kapiteins geschaard, terwijl aan het ondereinde der tafel de drie luitenants hun plaats hebben. Thans moge ik nog enkele gegevens laten volgen omtrent de afgebeelde personen, niet om van hen een genealogisch volle dig beeld te geven, doch teneinde te doen uitkomen, dat wij hier een aantal in het toenmalige stadsbestuur belangrijke figuren voor ons hebben. Hendrick van Berckenrode (zn. van Adriaen, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, en Christina van Blancker- oort), geb. circa 1565, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, gecomm. raad, hoogheemraad van Rijnland, kolonel St. Jorisdoelen 1606'09, 1612'15, idem Cluveniers- doelen 1618'21, "f ongehuwd 1 Juni 1634, begr. Grote Kerk. Hij was het laatste wettige mansoir van de jongere tak van zijn geslacht, dat reeds in 1284 Berkenrode verwierf 3. Johan van Napels (zn. van Jan Jacobsz. Koegkebacker en Duyfje van Napels), geb. 1556, raad, schepen en burgemees ter van Haarlem, luitenant gecombineerde schutterij 1587 '88, luitenant St. Jorisdoelen 15971600, kapitein idem 1606'09, fiscaal idem 1609'21, vertrekt naar Beverwijk 1629, tr. 1° 1581 Adriana Bovetius, tr. 2° Catharina ZUYDERHOEFF. Jacob Laurenszgeb. circa 1560, raad en schepen te Haarlem, brouwer in de Lely aldaar, kapitein St. Jorisdoelen 1612'15, kolonel idem 1618'21, f Haarlem 1 Febr. 1631, tr. 1° 1584 Mechtelt Simonsdr.; tr. 2° 1613 Aaf Jacob Witsdr., uit het later zo bekende Amsterdamse regentengeslacht Witsen; tr. 3° 1621 Rachel Adriaensdr. Vechter Jansz. van Teffelen) (zn. van Jan Thaemsz. en Aleyd Vechters), geb. 1563, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, luitenant St. Jorisdoelen 1606'09, kapitein idem

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1958 | | pagina 88