67 1612'15, j 1619, tr. 1601 Anneke Claesdr. geb. te Assen- delft. Nicolaes Woutersz. {zich later noemende: Van der Meer) (zn. van Wouter Claes Wouterszn. en Maria Adriaensdr. van der Meer), geb. 1575, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, brouwer aldaar, gecomm. ter Admiraliteit en ter Staten-Generaal, luitenant St. Jorisdoelen 1606'09, kapi tein idem 1612'15, kolonel idem 1630'32, f 1636, tr. 1598 Cornelia Voogt, dr. van Claes en Volkje Lakeman. Hun portretten, in 1631 geschilderd door Frans Hals, berusten in het Frans Halsmuseum. Hugo Mattheusz. Steyn (zn. van Mattheus, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, en Dirckje van der Graft, ook voorkomend met haar moedersnaam Gael), geb. 1577, raad en secretaris van Haarlem, lid St. Jacobsgilde aldaar, luitenant St. Jorisdoelen 1612'15, f 1632, tr. 1606 Cornelia van der Meyde. Cornells JacobszSchout (broeder van Pieter Jagobsz. Schout, raad, schepen en burgemeester van Haarlem) commissaris Kleine Bank van Justitie, luitenant St. Jorisdoelen 1612—'15, kapitein idem 1618'21. Pieter Adriaensz. Verbeek (zn. van Adriaen, collecteur der grafelij'kheidstollen binnen Haarlem, en Hendrikje van Teylingen), raad, schepen en burgemeester van Haarlem, ontvanger der verpondingen, lid St. Jacobsgilde te Haarlem, luitenant St. Jorisdoelen 1612'15, kapitein idem 1618'21, fiscaal idem 1621'37, f 1637, tr. Anna van Duuren. Gerrit Cornelisz. Vlasman (vermoedelijk zoon van Cornelis Gerritsz. Vlasman, beleend met land onder Sassenheim 1570), vaandrig St. Jorisdoelen 1612'24. Jacob Cornelisz. Schout (vermoedelijk zoon van Cornelis

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1958 | | pagina 89