124 - en Westfriesland en Susanna van Vlierden)ged. Haarlem 26 dec. 1601, lid Heilig Kerstmisgilde, door huwelijk Katholiek geworden kon hij geen stedelijke ambten bekleden, vaandrig Cluveniersdoelen 1630, -j- na 1645, tr. Haarlem (voor schepenen) 24 nov. 1630 Cornelia Cornelisdr. van Rijck, geb. Haarlem circa 1605, begr. aid. 21 sept. 1631, dr. van Cornelis Claesz., brouwer in de Oliphant, en Agatha Pietersdr. Bal. Nicolaes Olycan (zn. van Pieter Jacobsz. de kolonel op het hier besproken schuttersstuk, en Marietje Claesdr. Voogt), ged. Haarlem 16 mei 1599, brouwer in 't Scheepje, sergeant Cluve niersdoelen 1627—'30, luitenant idem 1630—'33, 1636—'39, begr. Haarlem 2 april 1639, tr. aid. 27 april 1631 Agatha Dicx, ged. Haarlem 24 april 1597, f aid. 23 jan. 1667, dr. van Dirck, raad, schepen en burgemeester van Haarlem, brouwer in 't Scheepje, en Cornelia Jonk; zij hertr. Haarlem 25 april 1645 Mattheus van Hofland, raad en schepen te Haarlem. Nicolaes Olycan komt eveneens voor op het schuttersstuk van de Cluveniers uit 1633 door Frans Hals, en wel als tweede van rechts. Bovenste figuur met hoed) Hendrick Claesz. Everswijn (zn. van Claes Hendricksz. en Lucia Claesdr.)ged. Haarlem 8 jan. 1584, sergeant Cluveniersdoelen 1627 '30, begr. Haarlem 8 okt. 1633, tr. aid. 1 sept. 1613 Judith Verschuyl, ged. Haarlem 11 nov. 1585, begr. aid. 17 juni 1645, dr. van Jan en Hester Verschuyl. Jacob Buttinga (zn. van Pieter Woutersz., uit Amsterdam, en Jacobje Jacobsdr.), waarschijnlijk geb. Amsterdam circa 1600, sergeant Cluveniersdoelen 1627'30, luitenant idem 1630—'33, regent Heilige-Geesthuis en Oude-Mannenhuis, begr. Haarlem 23 juni 1646, tr. Ie aid. 31 dec. 1625 Magdalena de Hoost, geb. Haarlem circa 1605, f aid. 1627; tr. 2e Haarlem 17 sept. 1628 Catharina van der Horn, ged. aid. 23 dec. 1605, dr. van Dammas Andriesz., houtkoper, en Christina Willemsdr. Suyderhoeff. Hij komt eveneens voor op het schuttersstuk van de Ciuve-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem | 1960 | | pagina 126